Maandelijks archief: januari, 2019

Mensenrechten: een reactionaire oorzaak

mensenrechten

In de nasleep van de Brexit- stemming wilden veel overblijvers benadrukken dat het verlaten van de Europese Unie (EU) niet betekende dat de taak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) werd verlaten. Zoals zij het zagen, was het behoud van het mensenrechtenregime een middel om een ​​spoor te behouden van …