Wat hebben de moord op JFK, Polio en een kankervirus met elkaar gemeen?


Het boek Dr Mary’s Monkeys van Ed Haslam bevat wat mij betreft een van de meest intrigerende verhalen die ik ooit heb gelezen.

Ed haslam groeide op in New Orleans ten tijde van de moord op Kennedy in 1963. In New Orleans woonde destijds ook Jim Garrison, een oorlogsveteraan van de Tweede Oorlog, die zich inmiddels had opgewerkt tot aanklager bij justitie. Garrison ging de moord op Kennedy onderzoeken en kwam er al snel achter dat er een link was tussen New Orleans en de moord op Kennedy in Dallas. In New Orleans woonden figuren als Guy Bannister, Clay Shaw en David Ferrie die allemaal gelinkt konden worden aan Lee Harvey Oswald en een aan de CIA gelieerde rechts extremistische beweging die ballingen uit Cuba opleidde en een invasie in Cuba voorbereidde om Fidel Castro van de troon te stoten.

Volgens Garrison was het deze groep die een team van schutters opleidde om Kennedy te vermoorden. Ze waren Kennedy gaan haten nadat hij had geweigerd om luchtsteun te geven bij een door de CIA gesteunde aanval door rebellen op Cuba, wat later bekend werd als het het Varkensbaai incident. Ze verloren daarbij veel kameraden en Kennedy wilde na dit fiasco ook nog eens de CIA gaan aanpakken en reorganiseren en vrede sluiten met de communisten in Rusland en Cuba. Hiermee maakte Kennedy veel vijanden binnen de wapenindustrie, CIA en de maffia en tekende daarmee zijn doodsvonnis.

Oswald moest de indruk wekken een Communist te zijn maar werkte ondertussen samen met deze groep communisten haters. Hij werd als zondebok gebruikt bij de moord op JFK. De indruk moest worden gewekt dat een communist, die alleen opereerde, Kennedy had vermoord. Oswald moest de ware daders uit de wind te houden.

Jim Garrison over wie Oliver Stone de film ‘JFK’ maakte, daagde Clay Shaw, een bekende en machtige zakenman uit New Orleans voor de rechter in verband met vermeende betrokkenheid bij de moord op Kennedy. Garrison werd aan alle kanten tegengewerkt door de overheid, bewijzen werden gestolen en vernietigd, getuigen werden niet gehoord en Shaw werd vrijgesproken. Later bleek er wel degelijk een connectie tussen Shaw en Oswald te zijn maar Shaw heeft slechts een bijrol in dit verhaal.

Een van de hoofdrollen gaat naar David Ferrie. Ferrie was een CIA piloot met een zeer markant uiterlijk. Door een ziekte had hij geen lichaamshaar en maakte hij gebruik van getekende wenkbrauwen en pruiken. Ook was hij priester bij een duistere katholieke sekte genaamd de orthodox old cahtolic church. Ferrie werd ook aangeklaagd door Garrison en toen ze zijn woning gingen onderzoeken vonden ze daar duizenden muizen in een ondergronds laboratorium dat Ferrie gebruikte voor kanker onderzoek. Via Ferrie komen we terecht bij dr. Mary Sherman. Een gerenommeerd kanker onderzoekster die met Ferrie samenwerkte.

David Ferrie overleed onder verdachte omstandigheden enkele dagen nadat Garrison hem had aangeklaagd voor de moord op John F. Kennedy.

Dr. Mary Sherman werd in 1964 ook onder verdachte omstandigheden gevonden. Ze was in brand gestoken. Ze had diverse messteken maar er was geen bloed aanwezig op locatie waar ze werd gevonden en haar rechter arm en zo’n beetje de hele rechterkant, van haar bovenlichaam tot haar heupen, was verdwenen. Deze verwondingen werden toegeschreven aan een bestralingsmachine waar ze mee werkte.

Het bleek dat Sherman met Ferrie samenwerkten aan een biologisch wapen waarmee de CIA Fidel Castro en andere tegenstanders wilden vermoorden. Het biologische wapen dat kanker veroorzaakte werd eerst getest op muizen en apen maar later ook op een gevangene van de Angola staats gevangenis, die ‘vrijwillig’ meedeed aan het experiment en binnen enkele dagen overleed.

Hoe erg dit ook allemaal is het grote verhaal is nog veel erger.

Polio

Na de Tweede Wereld Oorlog ontstond er een wereldwijde Polio epidemie waardoor veel mensen stierven of gehandicapt raakten. De farmaceutische industrie was naarstig op zoek naar een vaccin tegen Polio en midden jaren 50 leek het zo ver te zijn. Er was alleen een groot probleem. Het vaccin was nog niet geschikt voor de markt. Uit testen op apen bleek dat gevaccineerde apen verlamd raakten en andere aandoeningen kregen maar de wetenschappers en farmaceuten wilden het vaccin koste wat kost op de markt brengen. Een van de onderzoekers Dr. Alton Ochsner gebruikt zelfs zijn eigen kleinkinderen als voorbeeld en injecteerde hen om het Amerikaanse publiek te laten zien dat het vaccin veilig was. Een kleinzoon van Ochsner overleed hier door en een kleindochter kreeg direct polio maar overleefde het wel.

Het middel was inmiddels vrijgegeven en al snel vielen de eerste doden en kregen de gevaccineerden massaal polio.

En of dat nog niet erg genoeg was…al snel bleek het polio vaccin ook nog eens besmet te zijn met een virus dat kanker veroorzaakte.

Apen

Apen werden in die tijd gezien als de ideale test dieren omdat ze genetisch gezien dicht bij de mens staan maar apen dragen ook allerlei, voor mensen gevaarlijke, ziektes bij zich.

Aan de ene kant werden met de beste bedoelingen experimenten op apen gedaan, die er voor zorgden dat de apen een verschrikkelijk leven hadden maar er natuurlijk op gericht waren om mensen te helpen en aan de andere kant werden deze experimenten ook uitgevoerd om daarmee biologische wapens te ontwikkelen.

https://youtu.be/GlE5-ETI9tY

Vaak ging dat mis. Apen verwonden hun verzorgers en daardoor raakten verzorgers besmet en die gingen dan vervolgens gewoon weer naar huis of wetenschappers kwamen in aanraking met de virussen die ze ontwikkelden en konden s’avonds gewoon bij hun familie aanschuiven. Dat gaat zelfs nu nog wel eens mis. De protocollen waren in de jaren 50/60 nog niet zo streng. Ook ontstonden er door de experimenten allerlei nieuwe virussen en ziektes. Veel mensen zijn er van overtuigd dat door de experimenten met apen en kanker, het AIDS virus is ontstaan. Over de oorsprong van AIDs wordt nog veel gediscussieerd maar de meest gangbare theorie is dat HIV ontstond door een virus uit apennieren dat in polio vaccins terechtkwam. Dit polio vaccin werd ontwikkeld in Philadelphia en voor het eerst gebruikt in de Congo in Afrika.

Dr Mary en ander wetenschappers werden ingehuurd om het polio virus kanker vrij te maken en door hun kennis van dit soort projecten en de ontwikkeling van biologische wapens waren wetenschappers als Dr. Mary natuurlijk een gevaar voor de staatsveiligheid en de geldbuidel van de farmaceutische industrie.

Alleen in de V.S. werden al 30 miljoen mensen gevaccineerd met een polio vaccin dat een kanker virus bevatte. Hoeveel mensen zijn hierdoor wel niet overleden? Dat zou zo maar in de miljoenen kunnen lopen.

Denk je eens in wat er zou gebeuren als deze beweringen allemaal bewezen zouden worden en alle feiten aan het licht zouden komen. Geen mens zou de overheid en de gezondheidszorg meer vertrouwen. De farmaceutische bedrijven die de vaccins gemaakt hebben zouden failliet gaan door alle claims.

Waren de werkgevers van Dr. Mary bang dat ze, in verband met haar relatie met David Ferrie, door Jim Garrison gedagvaard zou worden in de JFK zaak en dat haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van een kankervirus dragend biologisch wapen en haar werk voor het polio vaccin naar buiten zou komen?

De kans is heel groot dat Dr. Mary daarom een kopje kleiner moest worden gemaakt en ze past daarmee naadloos in een rij van getuigen en verdachten die in de Kennedy zaak op zeer verdachte wijze zijn omgekomen of vermoord.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Geef een antwoord