De EU financiert initiatieven om de schade als gevolg van het vrije verkeer van personen te beperken en de situatie te verergeren.

De EU financiert initiatieven om de schade als gevolg van het vrije verkeer van personen te beperken en de situatie te verergeren.

4 juni 2019 0 Door Indignatie redactie

Vrij verkeer is een van deze Euro-eigenaardigheden die opdook uit de onwrikbare angst dat als het niet zou worden uitgevoerd, het hele continent zich vroeg of laat zou storten in de dood en de vernietiging sinds de vroege jaren 40. Om dit te voorkomen, moest het slechte verleden en de huidige huidige quo worden vervangen door de creatie van een “Europese identiteit”. En wat is een betere manier om dit verheven doel te bereiken dan door grenzen uit te wissen en burgers van staatsleden te laten reizen en zich te vestigen waar ze willen? Of zo gaat het verhaal, want zoals we gaan zien, kan er meer zijn dan de ogen ernaar kijken.

Tegenwoordig is het begrip vrijheid van beweging zo ingebed in de EU dat een van haar ambtenaren het “de hoeksteen van het burgerschap van de Unie” noemt en herinnert het ons eraan dat ondanks de geleidelijke afschaffing van de binnengrenzen, de beleefdheid van de Schengen-akkoorden, enkele hindernissen blijven bestaan, en ze zullen niet oneindig worden getolereerd. De manier waarop het concept wordt geprezen, soms door de trouwste voorstanders als een mensenrecht wordt getypeerd, zou iemand tot nadenken moeten brengen voordat hij voorbehoud zou maken. Wat is toch niet leuk om te doen? Als er een keerzijde aan zou zijn, mocht een deel van de bevolking van het continent negatief worden beïnvloed, dan zou de EU zeker een disclaimer weigeren wanneer ze deze aan het grote publiek zou doorgeven. Nou, blijkt dat er is, en op de een of andere manier doen ze dat niet.

“ZENDREGIO’S HEBBEN EEN GEMIDDELD BBP PER HOOFD VAN DE BEVOLKING DAT 64% VAN HET EU28-GEMIDDELDE BEDRAAGT, TERWIJL ONTVANGENDE REGIO’S EEN GEMIDDELD BBP PER HOOFD VAN DE BEVOLKING HEBBEN VAN 108% VAN HET EU28-GEMIDDELDE.”

In 2018 publiceerde de Europese Commissie voor Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkgelegenheid, Onderzoek en Cultuur (CSPEERC) een rapport van 93 pagina’s met de titel “De brain drain aanpakken: de lokale en regionale dimensie” . Voor degenen die niet bekend zijn met de term, werd “brain drain” bedacht door Britse onderzoekers om het verlies van geschoolde arbeiders en wetenschappers uit het naoorlogse Europa te beschrijvennaar Noord-Amerika. Sindsdien is het onderzoek geëvolueerd naar de implicatie van dit type migratie op internationaal niveau, dankzij de globalisering. In de loop van de tijd zijn er verschillende stromingen ontstaan, van het zien van brain drain als meestal negatief, tot overwegend positief, en iets daartussenin. Voorstanders van de braindrain als een goede reden om te pleiten, onder andere voor de opleiding van studenten uit landen met minder kansen, waar zij bij hun terugkeer naar huis nieuwe kennis bij zullen brengen, of die de economie van ontwikkelingslanden helpen door middel van verzonden remittances terug naar hen door hun onderdanen die naar het buitenland zijn verhuisd; punten, die ook zijn geconfronteerd met kritiek.

Wat natuurlijk kan worden afgeleid voor starters is braindrain is een eenzijdig fenomeen. Sommige regio’s of landen zullen ontvangers zijn van bekwame personen ten koste van degenen die ze verzenden.

Wat Europa betreft, bleek uit het bovengenoemde rapport dat de grootste winnaars in de hersenhandel Duitsland, het VK en het noorden van de EU waren (Zweden, Ierland, Estland, Denemarken), terwijl Roemenië, Polen, Italië en Portugal streden om het kortste einde van de stick. Binnen landen lijken “zendende regio’s zich te bevinden in het grootste deel van Portugal en Griekenland, in Spanje, de noordoostelijke delen van Frankrijk, de noordelijke delen van Finland en Ierland, de Baltische staten en in verschillende delen van Oost-Europa, evenals in Cyprus”. Het geval dat Finland in beide groepen landt, benadrukt dat de herdistributie van de bevolking soms op nationaal niveau plaatsvindt. Een ander schoolvoorbeeld is dat plattelandsgebieden hun stedelijke tegenhangers verliezen.

Een van de belangrijkste factoren die deze flux aanstuurt, is de aantrekkelijkheid van een hogere sociaaleconomische omgeving. Bronlanden die op dit gebied al met tegenwind worden geconfronteerd, raken uiteindelijk de segmenten van hun bevolking kwijt die het waarschijnlijkst zijn om hun hachelijke situatie te corrigeren. In haar rapport heeft de CSPEERC 30 verschillende initiatieven geanalyseerd om deze tegenslagen tegen te gaan. Wat vond het?

“HET PROJECT ONTDEKTE DAT IN EEN PERIODE VAN 10 JAAR (2004-2014) 28 REGIO’S (8%) OVERSCHAKELDEN VAN ‘VERZENDEN’ NAAR ‘ONTVANGEN’ EN 60 REGIO’S (17%) OVERSCHAKELDEN VAN ‘ONTVANGEN’ NAAR ‘VERZENDEN’ (SAMEK LODOVICI 2018). POSITIEF IS DAT DIT AANTOONT DAT DE VERZEND- / ONTVANGSTSTATUS VAN EEN REGIO ALS DYNAMISCH KAN WORDEN BESCHOUWD. HET IS ECHTER DUIDELIJK DAT EEN TOENEMEND AANTAL REGIO’S PROBLEMEN HEEFT MET BETREKKING TOT OUTMIGRATIE. “

Het rapport verdeelt de beoordeelde projecten in twee groepen op basis van het type regio dat het beïnvloedt. (Type 1 – verzenden, Type 2 – ontvangen), en geeft aan of ze gericht zijn op het verminderen van brain drain en / of brain gain te creëren. We zullen overschakelen naar een andere groepering die relevanter is in de beoordeling van de wereldwijde impact van outmigratie.

Grade F: creëert destructieve brain drain.

Grade C: Verzacht de gevolgen van braindrain in een zero-sum-game.

Graad A: beperkt de gevolgen van braindrain neutraal.

Het onderscheid is van belang in die zin dat, terwijl alle regio’s van type 1 zich richten op het aanmoedigen / ondersteunen van lokaal talent, zij die in rang C ook proberen om iets uit het buitenland aan te trekken, terwijl ze elders de emmer elders passeren. Landen die gericht zijn op hersengeweld zijn te vinden in klasse A wanneer het project zich richt op autochtonen die hun thuisland hebben verlaten.

Het klinkt misschien contra-intuïtief in een rapport met de titel “De braindrain aanpakken”, maar men leert inderdaad dat meer dan 40% van de projecten uitsluitend bedoeld zijn om werknemers en studenten uit het buitenland te kwalificeren (Grade F). Degenen met een gemengde impact (klasse C) vormen 17% van het totaal, waardoor 43% (klasse A) echt op de rekening past. Hier is de samenstelling van elke groep met het aantal regio’s / steden voor elk land wanneer dat nodig is.

Grade F Grade C Klasse A
Duitsland 
Spanje (2) 
Finland (2) 
Italië 
Nederland (2) 
Zweden 
België 
Tsjechië 
Denemarken
Schotland 
Slowakije 
Roemenië 
Bulgarije 
Estland
Oostenrijk (2) 
Cyprus 
Frankrijk 
Roemenië 
Griekenland 
Hongarije 
Italië 
Slovenië 
Macedonië 
Langlaufen (3)

Initiatieven van klasse A en C (het corrigeren van braindrain met een huiselijke pool) bevinden zich logisch in uitzendende landen. De verrassende afhaalmaaltijd van degenen in Grade F (het creëren van breinstijgingen door een internationale pool) is dat verschillende hostingregio’s, gelegen in Duitsland, Nederland, Zweden, Denemarken en tot op zekere hoogte Spanje, het al erg goed doen in vergelijking met de rest van Europa. In een geval als Denemarken komt het zelfs geen merkbaar tekort tegen:

Lees ook:  Pensioenen, EU...We zijn er ingetuind

INTERNATIONAAL CONCURRERENDE REGIO’S ZOALS GROOT-KOPENHAGEN MOETEN HUN SUCCES IN DE LOOP VAN DE TIJD BEHOUDEN. BOVENDIEN BETEKENT EEN HOGE RANKING VOOR REGIONALE AANTREKKELIJKHEID OP INTERNATIONAAL NIVEAU NIET NOODZAKELIJKERWIJS EEN 
HOGE RANKING IN TERMEN VAN REGIONALE PRESTATIES. DAAROM WIL DE REGIO ZIJN ‘CONCURRENTEN’ EEN STAP VOOR BLIJVEN DOOR HET ONTWIKKELEN VAN GLOEDNIEUWE STRATEGIEËN GERICHT OP HET BIEDEN VAN 
BETERE EN MEER DIENSTEN EN FACILITEITEN AAN INTERNATIONALE TALENTEN EN HUN GEZINNEN .

Dezelfde context is van toepassing op Nederland:

VOLGENS DE BRAINPORT MONITOR 2017 HERBERGT DE REGIO 4% VAN DE NEDERLANDSE BEVOLKING, 22% VAN DE NATIONALE PRIVATE R & D, 46% VAN DE PATENTEN IN HET LAND EN 9% VAN DE TECHNOLOGIE-STUDENTEN IN HET LAND. AAN DE BASIS VAN DE COMPETITIEVE STRATEGIE OP MIDDELLANGE TERMIJN VAN BRAINPORT, EN OM TE VOORKOMEN DAT DE VERGRIJZING DE INNOVATIEVE WEG VAN DE REGIO ONDERBREEKT, IS ER DE AANTREKKELIJKHEID EN HET BEHOUD VAN INTERNATIONALE HOOGOPGELEIDE WERKNEMERS EN STUDENTEN.

De voordelen voor Grade F-landen zijn eigenlijk drieledig: a) ze krijgen de meest briljante buitenlandse studenten en werknemers die zijn geselecteerd en opgeleid ten koste van de uitzendende landen. b) Deze zullen bijdragen aan hun economie en hoge belastinginkomsten opleveren. c) Ze zullen verder leiden tot een toename van octrooien en start-ups, waardoor de wurggreep van de toch al bevoordeelde landen op innovatie verder zal worden veiliggesteld.

Dit laatste wordt benadrukt in het volgende geval en voegt een scheefloop toe aan het idee dat studenten hersenwinst zullen creëren dankzij hun kennis die ze in het buitenland hebben opgedaan, of liever, als ze terugkeren naar hun thuisland.

DE REGIO LOMBARDIA HECHT VEEL BELANG AAN GESCHOOLD MENSELIJK KAPITAAL VOOR ZIJN CONCURRENTIEVERMOGEN. IN DE AFGELOPEN TIEN JAAR HEEFT HET BIJGEDRAGEN AAN DE OPRICHTING VAN 1.369 INNOVATIEVE START-UPS EN AAN DE REGISTRATIE VAN 191.000 PATENTEN (DE WEBSITE VAN IL GIORNALE). TEGEN DEZE ACHTERGROND HEEFT DE REGIONALE RAAD IN NOVEMBER 2016 DE REGIONALE WET ‘LOMBARDIJE IS ONDERZOEK EN INNOVATIE’ AANGENOMEN. (…). DE WET RICHT ZICH OP HET VERBETEREN VAN DE SAMENWERKING TUSSEN BEDRIJVEN DIE INNOVATIE NODIG HEBBEN EN DE WERELD VAN ONDERZOEK DIE HET MENSELIJK KAPITAAL HEEFT DAT NODIG IS 
OM REGIONALE ECONOMISCHE GROEI TE BEVORDEREN.

Evenzo wordt in een van de in Finland gevestigde projecten het doel om internationale studenten te behouden voor de lokale arbeidsmarkt duidelijk omschreven.

Je moet tot de conclusie lezen om eindelijk te begrijpen waarom al deze braindraininducerende initiatieven (57% van het totaal), deels gefinancierd door de EU, in het onderzoek zijn opgenomen. In een verwarrende draai doen de auteurs twee aanbevelingen om de braindrain onder controle te houden en er meer van te maken: ” R04. Stimuleer de absorptie van extern talent “ . Waarin ze de drie benaderingen adviseren die we eerder hebben gezien: het importeren van niet-staatsburgers, proberen om degenen die we emigreerden terug te lokken, en een combinatie van beide. en spreekt voor zich “R05. Verminder / verwijder structurele belemmeringen / belemmeringen voor het aantrekken van internationale talenten “. Niet één keer hebben de EU-analisten enig voorbehoud getoond over de onvermijdelijke gevolgen voor de bronlanden, of het katalytische effect van hun voorstellen. Integendeel, zij stelden: “Door extra O & I-capaciteit kunnen regio’s concurrerender worden en kunnen belangrijke multiplicatoreffecten ontstaan. Talent kan bijvoorbeeld op korte en middellange termijn nieuwe werkgelegenheid bieden. “.

Naast zijn schat aan gegevens, biedt het rapport een grimmige realiteitscheck van de gebruikelijke visie op de Europese constructie. Ver van de vreugdevolle saamhorigheid, de doelstellingen van sociale rechtvaardigheid en internationale eerlijkheid, stelt het dat we leven in een wereld waarin economische belangen de overhand hebben en individuen worden gezien als een handelswaar om de machine van brandstof te voorzien. Tot het punt dat ze opgaan in wat het Verdrag van Rome de ‘vier vrijheden’ noemt, namelijk: het vrije verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Zeker, de zorg voor economische groei is zo oud als de handel zelf. Wat het verwijderen van barrières tussen naties echter introduceerde, is de optie voor sommigen om organische, duurzame ontwikkeling voor iedereen te omzeilen. Sommige van de onderzochte initiatieven hebben aangetoond dat dit nog steeds in deze tijd kan worden bereikt door het binnenlandse potentieel te bevorderen.

Toch ging de meerderheid van de regio’s in dit rapport minstens in op de snelle oplossing, die er voor heeft gezorgd dat eindgame de ongelijkheid vergroot, omdat rijke landen hun economie met immigratie verslaan, terwijl degenen die het moeilijk hebben, onwetende bijdragers in de gang van zaken zijn. verwikkeld in een fase van gearresteerde ontwikkeling, bezig met het dichtstoppen van de gaten die in hun boten waren geprikt. Tenzij ze ook hun zicht vestigen op werknemers en studenten uit andere, en waarschijnlijk, zelfs minder bloeiende landen. Zoals voorgesteld door deskundigen van de EU. En om de schalen verder naar de verkeerde kant te kantelen, blijkt elke economische omwenteling een zegen voor landen met een hoger BBP in deze configuratie , omdat ze minder kneuzen en sneller herstellen. Dit gebeurde met Duitsland dat menigten Spaanse en Griekse ingenieurs verwelkomde in de nasleep van de crisis van 2008.

Enkele slotnotities … Aangezien we in dit tijdperk leven, waar weinig in hogere sferen bestaat uit een tunnelvisie die direct op de economie is gericht, is het geen verrassing dat hun analyse andere problematische bijproducten van buitenhuismigratie heeft weggelaten. Het meest verontrustende is aantoonbaar de bloeding van gezondheidswerkers, zoals onder andere door Roemenië in Europa. Blijkbaar was de impact op het welzijn van de Roemenen niet de moeite van het overwegen waard. Hun focus lag ook voornamelijk op intra-EU brain drain, afgezien van een aantal projecten die andere bronnen vermelden. Als je nieuwsgierig bent naar de slechtere ontwikkelingslanden, blijf dan op de hoogte voor een uitgebreid artikel over dit onderwerp.

Vond je dit stuk leuk? Overweeg om een ​​kleine fooi te geven en deze met je vrienden te delen, zodat ik kan blijven schrijven. Ik zou elke vorm van ondersteuning op prijs stellen.
Lees ook:  Sylvana raadt aan: ‘In godesnaam, noem Baudet een fascist, want dat is hij!’

Het is eindelijk 2021 ...

… En nog nooit is er zo gretig uitgekeken naar een nieuw jaar. De Covid-19-vaccins, het openen van de horeca en uitgaansleven, de aankomende verkiezingen in Nederland, het Joe Biden-voorzitterschap, de last-minute Brexit-deal: hoewel er grote uitdagingen blijven bestaan, is er reden voor hoop. Met een nieuw jaar in het verschiet, doen we er alles aan om indrukwekkende blogs te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen.

Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot informatie die is gebaseerd op wetenschap en waarheid, en tot analyse die is geworteld in autoriteit en integriteit. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt: onze rapportage open houden voor alle lezers, ongeacht waar ze wonen of wat ze kunnen betalen. Dit betekent dat meer mensen beter geïnformeerd, verenigd en geïnspireerd kunnen worden om zinvolle actie te ondernemen.

In deze gevaarlijke tijden is een naar waarheid zoekende wereldwijde alternatieve mede zoals TIndignatie essentieel. We hebben geen aandeelhouders of eigenaar van een miljardair, wat betekent dat onze blogs vrij is van commerciële en politieke invloed - dit maakt ons anders. Wanneer het nog nooit zo belangrijk is geweest, stelt onze onafhankelijkheid ons in staat om de machthebbers onbevreesd te onderzoeken, uit te dagen en bloot te leggen.

Lees ook:  VS kunnen zich geen conflict met China veroorloven
In een jaar van ongekende elkaar kruisende crises in 2020, hebben we precies dat gedaan, met onthullende journalistiek die een reële impact had: de onhandige aanpak van de Covid-19-crisis niet alleen in ons landje Nederland, de Black Lives Matter-protesten en de tumultueuze Amerikaanse verkiezingen.

Als er ooit een tijd was om je bij ons aan te sluiten, dan is het nu. Uw financiering stimuleert onze bloggers, het beschermt onze onafhankelijkheid en zorgt ervoor dat we voor iedereen open kunnen blijven. U kunt ons door deze uitdagende economische tijden heen ondersteunen.

Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, maakt echt een verschil voor onze toekomst. Steun  indignatie al vanaf € 1 - het duurt maar een minuut. Dank je.


Comments

comments