Donald Trump, America’s gekozen Dictator

Donald Trump, America’s gekozen Dictator

18 juli 2019 0 Door Indignatie redactie

Na het verliezen van zijn strijd tegen het Congres om financiering voor zijn muur langs de Amerikaans-Mexicaanse grens veilig te stellen, verklaart president Trump dat het afwijzen van het Congres hoe dan ook irrelevant is. De reden? Trump verklaart een “noodsituatie” onder de “National Emergencies Act”, die, zegt hij, hem machtigt om Amerikaans belastinggeld aan de muur te besteden zonder toestemming van het Congres. Hij zal het Amerikaanse leger hebben, dat plichtsgetrouw zijn bevelen zal opvolgen, zijn Berlijnse muur zal bouwen.

De actie van Trump is de essentie van de dictatuur. Bekijk andere dictators over de hele wereld – Maduro in Venezuela, Ortega in Nicaragua, Diaz-Canel in Cuba, Kim Jong-Un in Noord-Korea, El Sisi in Egypte en Zi in China. Ze hoeven niet rond te struinen met congressen. Ze hebben de autoriteit om te handelen of te ordenen. Dat is wat hen tot dictators maakt.

In hun gebruikelijke blinde steun van hun grote leider, zal Trumpistas zeggen dat Trump geen dictator kan zijn omdat hij democratisch gekozen is. Ze zijn in de war. Democratie is gewoon een middel waarmee mensen mensen in een openbaar ambt plaatsen. Dictatuur verwijst naar de macht die de heerser uitoefent nadat hij aan de macht is gebracht.

Zo kan een dictator democratisch worden gekozen of de macht grijpen zonder te zijn gekozen. Gen. Augusto Pinochet was een brutale dictator in Chili die nooit werd gekozen. Zo ook de president van Cuba, Fidel Castro. Aan de andere kant, de nieuwe president van Brazilië, Jair Bolsonaro, was democratisch gekozen maar heeft dictatoriale machten. In feite hebben Latijns-Amerikanen een oud gezegde over hun democratische systemen – dat ze het recht hebben om hun dictator om de vier jaar te kiezen.

Trump beweert dat een immigratie “noodgeval” hem de macht geeft om zijn dictatoriale macht uit te oefenen. Natuurlijk is hij niet de eerste heerser die “noodgeval” noemt om de dictatuur te rechtvaardigen. De heersers door de geschiedenis heen hebben dit gedaan. Een van de meest opvallende was Adolf Hitler, die de “noodtoestand” noemde die voortkwam uit een terroristische aanval op het gebouw van het Duitse parlement om de Reichstag ervan te overtuigen hem dictatoriale machten te geven. Dat was waar de Machtigingswet over ging.

Het noodimmigratiebesluit van Trump is, uiteraard, niet het enige voorbeeld van de dictatoriale macht van een Amerikaanse president.

De president en zijn militaire inlichtingendiensten oefenen nu de macht uit om zowel Amerikanen als buitenlanders te vermoorden, een macht die is bevestigd door het Amerikaanse Hooggerechtshof en de federale rechterlijke macht, ondanks het expliciete verbod in het Vijfde Amendement tegen het nemen van het leven zonder eerlijk proces van de wet.

Ze hanteren ook de almachtige macht om Amerikanen in militaire hechtenis te nemen, ze in militaire kerkers te plaatsen en hen naar hartelust te martelen. De federale rechterlijke macht heeft deze bevoegdheid ook bevestigd, opnieuw ondanks de clausule over de eerlijke rechtsgang in het vijfde amendement en het verbod op wrede en ongebruikelijke straffen in de achtste wijziging.

Ze hanteren ook de almachtige macht om beschuldigde terroristen te vervolgen door het gebruik van militaire tribunalen in plaats van door een jury, in strijd met het zesde amendement.

Trump hanteert ook de almachtige macht om buitenlandse burgers met dood, lijden en verarming met sancties en embargo’s te targeten. Het meest recente voorbeeld is Iran, waar het Iraanse volk nog steeds lijdt en zelfs sterft onder het brutale en dodelijke sanctiesysteem van Trump.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLees ook:  Na de aanslag van Nice: woorden of daden?

Hij heeft ook de macht om handelsoorlogen met buitenlandse naties te beginnen, opnieuw zonder toestemming te hoeven vragen aan het Congres.

Niets van dit alles is compatibel met een vrije samenleving. Dictatorische krachten zijn het tegenovergestelde van vrijheid.

Toen de grondwet de federale regering in het leven riep, delegeerde het geen van deze dictatoriale machten aan de president of aan het leger. Als de voorstanders van de grondwet de Amerikanen hadden verteld dat de president en het leger in deze nieuwe federale regering dergelijke bevoegdheden zouden uitoefenen, is er helemaal geen mogelijkheid dat de Amerikanen de deal zouden hebben goedgekeurd.

Al die dictatoriale machten zijn verworven door de aloude manier om crisissen en noodsituaties te gebruiken om ze te adopteren, precies zoals Hitler deed met de Machtigingswet na de terroristische bomaanslag op de Reichstag.

Een nauwkeurige lezing van de grondwet onthult iets belangrijks: de grondwet voorziet niet in een uitzondering op de noodsituatie voor het aannemen van dictatoriale machten. Dat komt omdat de Framers zo’n uitzondering niet wilden. Ze wisten dat door de geschiedenis heen heersers “noodsituaties” en crises hadden gebruikt om dictatoriale machten te verwerven en uit te oefenen.

Ooit heeft de rechtbank van het Supreme Court dit beginsel begrepen. Toen president Franklin Roosevelt bijvoorbeeld de ‘noodsituatie’ van de Grote Depressie gebruikte om het Amerikaanse economische systeem in een fascistisch systeem om te zetten, maakte het Hooggerechtshof duidelijk dat een ‘noodsituatie’ geen dictatoriale machten teweegbrengt. In het geval van ALA Schechter Poultry Corp. v. Verenigde Staten , ook bekend als de “zieke kippenkist”, heeft het Hof terecht opgemerkt:

“Buitengewone omstandigheden kunnen buitengewone oplossingen vereisen. Maar het argument houdt noodzakelijkerwijs een poging in om actie te rechtvaardigen die buiten de sfeer van de grondwettelijke autoriteit valt. Buitengewone omstandigheden scheppen of vergroten de constitutionele macht niet. De grondwet vestigde een nationale regering met bevoegdheden die als adequaat worden beschouwd, omdat ze zowel in oorlog als in vrede zijn gebleken, maar deze bevoegdheden van de nationale regering worden beperkt door de grondwettelijke subsidies. Degenen die handelen onder deze subsidies hebben niet de vrijheid om de opgelegde limieten te transcenderen omdat ze geloven dat meer of andere macht nodig is. “

Het Hof in Schechter verklaarde ook dat het Congres de bevoegdheid ontbeerde om zijn wetgevende macht aan de president te delegeren, een   punt dat het Congres kennelijk negeerde toen het de National Emergencies Act in 1976 uitvoerde, die de bevoegdheid delegeerde om noodgevallen af ​​te kondigen en dictatoriale bevoegdheden aan de president uit te oefenen .

Ondertussen blijven zowel de Democraten als de Republikeinen, inclusief de Trumpsters, plichtsgetrouw de Belofte van Trouw reciteren (“met vrijheid en rechtvaardigheid voor allen”) en bedanken onophoudelijk de troepen voor het verdedigen van onze “vrijheid” door steeds meer mensen te doden in verre buitenlandse landen, denkende aan de woorden van Johann Goethe: “Niemand is hopeloos verslaafd dan degenen die ten onrechte geloven dat ze vrij zijn.”Lees ook:  Bill Gates en het Zero-Sum Vaccination Game

Comments

comments