Als westerlingen vreemdelingen worden in hun vreemde land, kunnen alleen dode filosofen hen redden…

Als westerlingen vreemdelingen worden in hun vreemde land, kunnen alleen dode filosofen hen redden…

28 juli 2019 0 Door Indignatie redactie
0
()

Elke dag die voorbijgaat, worden westerlingen geconfronteerd met nog meer bewijs dat hun wereld er een is van voortdurende onenigheid en ontkoppeling. Buitenlandse concepten zijn hun land binnengedrongen als invasief onkruid en dreigden hun manier van leven overbodig te maken in het beste geval, uitgestorven in het slechtste geval. De filosofische leer van oude Europese denkers is misschien hun laatste hoop.

Op zoek naar leesmateriaal om een ​​overweldigend weekend te doorstaan, kwam ik in mijn bescheiden verzameling een boek tegen met de titel ‘Conversations with Isaiah Berlin’. Omdat ik, net als veel andere mensen, het lot van de westerse beschaving heb overwogen terwijl deze een periode van tumultueuze sociale en politieke onrust doormaakt, hebben de woorden op de pagina die ik willekeurig had geopend me bijna uit mijn stoel geslagen.

“Eenzaamheid betekent niet dat je ver van andere mensen woont. Het betekent dat mensen niet begrijpen wat je zegt. ‘

Eureka! Het dilemma van gedwongen multiculturalisme samengevat in twee zinnen.

Berlijn citeerde een vriend, een inwoner van de Balkan, die zo’n veertig jaar eerder zijn toevlucht had gezocht in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel de emigrant perfect Engels sprak, was het lang niet genoeg om volledig te assimileren in zijn nieuwe cultuur. Er waren gewoon te veel andere scheidingslagen die verhinderden dat hij op het meest fundamentele niveau door zijn gracieuze gastheren kon worden begrepen. Het was niet zijn fout, of die van zijn gastheer; het is gewoon zoals het is.

Het citaat beschrijft bondig het dilemma waarmee de westerse mens wordt geconfronteerd, omdat van hem wordt verwacht dat hij – met absoluut geen zeggenschap – miljoenen mensen uit verre landen met zeer verschillende en verschillende achtergronden zal absorberen. Hoewel het politiek onbeleefd is geworden om zelfs de vraag op te roepen, kunnen mensen met dramatisch verschillende religies, culturen, manieren en taal een echt gevoel van ‘thuis’ vinden bij degenen die als ‘bloedvreemdelingen’ kunnen worden beschouwd?

Het gesprek in het boek richtte zich tot de Duitse filosoof, Johann Gottfried Herder (1704-1803), die naar verluidt latere luminaries had verwacht, waaronder Fichte, Hegel, Otto von Bismarck en vele anderen. Dus wat zou een man die meer dan 200 jaar geleden leefde, moderne mannen in deze turbulente tijden kunnen onderwijzen? Het blijkt nogal wat te zijn.

Herder was een van de eerste denkers die erkende dat het behoren tot een gemeenschap of stam een ​​fundamentele menselijke vereiste is, net zo belangrijk als eten, drinken en onderdak. En zo blijkt, heeft volledig lidmaatschap van de stam zijn voorrechten.

Zoals Berlijn heeft uitgelegd, betekent ‘dat [Herder]’ erbij hoort ‘dat mensen begrijpen wat je zegt zonder dat je hoeft te beginnen met uitleg, dat je gebaren, woorden, alles wat in communicatie komt, wordt begrepen, zonder bemiddeling door de leden van je maatschappij.”

Na vele jaren in Moskou te hebben gewoond, herkende ik dit ‘geschenk’ onder het Russische volk snel. De samenleving is in zoveel mate gehomogeniseerd door vele factoren, waaronder literatuur, geschiedenis, gewoonten en tradities dat totale vreemden vrijuit gesprekken met elkaar kunnen aangaan alsof ze al sinds hun jeugd vrienden zijn. En in sommige opzichten zijn ze. De dialoog is gevuld met verwijzingen naar nationale literatuur, geschiedenis en nogal wat zoute anekdotes die geen uitleg behoeven (of excuses). Tegelijkertijd maken uitdrukkingen, maniertjes en idiomen deel uit van de ‘Russische ervaring’. Het stultificerende effect van politieke correctheid is ongehoord; de Russen porren plezier van zichzelf – en anderen – met een gezonde overgave.

Lees ook:  Donald Trump's Gids voor Racisme

Als hij vandaag nog leefde, zou Herder zeker een aantal keuzewoorden hebben voor landen als het VK, Duitsland, Zweden en Frankrijk boven hun ‘open samenleving’-filosofie, eerst gepopulariseerd door Karl Popper en in actie gebracht door de financier George Soros, maar niet uit van enig aangeboren nationalisme of vreemdelingenhaat (in feite veroordeelde Herder nationalisten van alle kleuren), maar omdat een dergelijk programma de vitale “groepselektriciteit” van de gemeenschap zou vernietigen die nodig is voor een natie om een ​​levensvatbare kracht te blijven. Berlijn gebruikte het voorbeeld van een inwoner van een Portugees die probeert te leven als een Duitser.

“De manier waarop Portugezen eten, drinken, lopen, spreken … en hun wetten, hun religie, hun taal, alles wat we typisch Portugees noemen, hebben een bepaald patroon, een ‘Portugese’, die niet overeenkomt met het overeenkomstige Duitse gedrag. Het kan zijn dat de Portugese opvatting van wet of geschiedenis, en de Duitse opvatting van deze dingen op elkaar lijken, maar ze behoren tot fundamenteel verschillende levenspatronen. ‘

Probeer je voor te stellen dat Berlijn en Herder soortgelijke gedachten uiten in deze dagen van politieke correctheid die gek is geworden. Maar wat ze zeggen is niets radicaler dan het meest basale gezond verstand en gemakkelijk te bewijzen door iedereen die een bepaalde hoeveelheid van reizen rond het continent heeft gedaan. Als Europeanen die slechts een paar honderd kilometer van elkaar wonen problemen hebben met betrekking tot de gewoonten en tradities, en niet te vergeten de taal, van hun naaste buren, hoe kunnen we dan redelijkerwijs een massale toestroom van (illegale) migranten uit Zuid-Amerika en de VS verwachten? Midden-Oosten om de VS en de EU binnen te komen zonder serieuze problemen? Het korte antwoord is dat we dat niet kunnen. Toerisme is één ding; massa illegale migratie een ander.

Het moet benadrukt worden dat wat Herder en Berlijn bespraken geen ‘racisme’ was in de zin van vreemdelingenhaat, dat alleen echt bestaat binnen de meest achterlijke, primitieve geesten. In feite is het in de meeste kosmopolitische centra (waar multiculturaliteit een natuurlijk, ongedwongen en geleidelijk evoluerend fenomeen is) een klein fenomeen. In Moskou bezoeken duizenden buitenlanders bijvoorbeeld elke dag zonder incidenten de Russische hoofdstad. Tijdens de FIFA World Cup 2018 trokken ondertussen miljoenen fans van over de hele wereld naar Rusland, dat met  succes  64 wedstrijden organiseerde in elf Russische steden.

Weinig buitenlanders zijn echt bang voor elkaar behalve in tijden van oorlog; de meeste mensen zijn ruimdenkend en omarmen gretig de kans om mensen uit verre en diverse culturen te ontmoeten. Waar mensen echt bang voor zijn, wordt echter gedwongen in een situatie te komen waarin ze – letterlijk van de ene dag op de andere en zonder democratische stem in deze kwestie – een invasie van illegalen moeten accepteren die geen van hun eigen waarden, gebruiken en tradities delen. Zoveel toegeven is niet xenofoob, hoewel degenen die hun eigen bijbedoelingen hebben om zo’n rampzalig programma te bevorderen racisme uit elke media-outlet zullen schreeuwen.

Wat de filosofen van vroeger begrepen, is dat inheemse culturen snel zullen huiveren als de mensen vreemden voor elkaar worden. In een groot deel van de westerse wereld wordt het nu beschouwd als racisme om zelfs verschillen tussen mensen en zelfs geslachten te erkennen. Om het tumult van de huidige waanzin te overleven, moeten de mensen in de westerse wereld hun eeuwenoude filosofen raadplegen – Johann Gottfried Herder voor starters – die noch racistisch noch nationalistisch waren, maar gewoon opendenken over wat een echte gemeenschap is betekent en wat het kan ondersteunen.

OPMERKING VAN DE REDACTIE: Indignatie.nl is van mening dat het helpen van lezers om op de hoogte te blijven van de gevolgen van de coronaviruscrisis een vorm van openbare dienstverlening is. Om die reden is dit artikel en al onze coronavirus-dekking gratis. Als u ons wil helpen met een kleine donatie voor onze schrijvers en medewerkers te ondersteunen, en gezond te blijven.
Lees ook:  Bianca hoopt dat haar handleiding Donald Trump bereikt: "Dit is hoe het rotte Zweedse rechtssysteem werkt."


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Comments

comments