Het Nederlandse koningshuis: Eervolle traditie of verouderde geldverspilling?

Het Nederlandse koningshuis: Eervolle traditie of verouderde geldverspilling?

10 augustus 2019 1 Door Indignatie redactie
0
()

Is het tijd voor een afschaffing van de monarchie?

In de afgelopen maanden hebben we veel politieke verkiezingen gehad. In Amerika heeft Trump nu de leiding, in Engeland is Theresa May premier, bij ons is Mark Rutte opnieuw verkozen, en ook Frankrijk heeft sinds afgelopen zondag met Macron weer een nieuwe president. Terwijl veel mensen zich lijken te focussen op het belang van deze politieke uitslagen en de mogelijke uitwerkingen die dit zal hebben, houdt men wellicht nog maar weinig rekening met een andere drijfveer die net zoveel, zo niet meer invloed heeft op het welzijn van het volk: het koningshuis.

Er zijn hedendaags niet uitzonderlijk veel actuele monarchieën meer. In Europa hebben nog maar 7 landen een koningshuis met aan het hoofd 5 koningen (Nederland, België, Spanje, Zweden, Noorwegen) en 2 koninginnen (Verenigd Koninkrijk, Denemarken). In het verleden, voornamelijk na het einde van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog, zijn er veel monarchieën afgeschaft. Tegenwoordig zijn de meningen vooral verdeeld over het belang van een koningshuis. Waar sommigen zien het als een traditie die behouden moet worden vinden anderen het maar geldverspilling. Ook in Nederland is de populariteit van de monarchie in de afgelopen tien jaar afgenomen.

Maar wat zijn nou de grootste voor- en nadelen van de monarchie? Waarom zou deze traditie in Nederland wel of niet in stand moeten worden gehouden? We zetten enkele argumenten op een rij:

1.   Het koningshuis is goed voor de economie: Volgens professor Harry van Dalen levert ons koningshuis jaarlijks vier tot vijf miljard euro op! Hij beredeneert dit als volgt: Door de stabiliteit van het koningshuis zijn buitenlandse bedrijven eerder geneigd om zaken met Nederland te doen. Daarnaast krijgen Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven extra veel aandacht door diens handelsmissies in het buitenland.

2.     Het koningshuis is goed voor de diplomatie: Een koningshuis heeft een bepaalde status. En dit wordt door veel landen erkend als iets machtigs en respectabels.  Het Nederlandse koningshuis zal misschien voor de Nederlanders en de daadwerkelijke politiek niet verschrikkelijk veel meer betekenen, maar voor het onderhouden van relaties in het buitenland is het bezoek van koning Willem-Alexander nog steeds van belang. De meeste landen blijven dit zien als een grote eer!

3.     Het koningshuis bevordert saamhorigheid: De koning of koningin is een symbool van nationale trots en saamhorigheid. Veel mensen hechten waarden aan deze traditie en vooral op een dag als Koningsdag wordt dit sterk geuit. Veel mensen trekken erop uit en komen samen op onder andere festivals.

Het koningshuis heeft dus zo zijn voordelen. Maar weegt dit ook op tegen de nadelen die een monarchie heeft? Ook als het gaat om nadelen zijn er een aantal veelgenoemde punten:

1.     Erfopvolging is immoreel: Veel tegenstanders van de monarchie pleiten voor een eerlijke verkiezing, net zoals dit het geval is binnen de politiek. Daarnaast wordt een onschendbaar staatshoofd gezien als ondemocratisch. De wil van het volk, waar ook een gekozen leider toe behoort, is voor velen het belangrijkste argument voor het afschaffen van de monarchie in Nederland.2.     Het koningshuis druist in tegen art. 1 van de Grondwet, namelijk gelijke behandeling: De leden van het koningshuis worden bevoordeeld op basis van afkomst en dit is niet eerlijk tegenover de rest van het volk.  En de traditie om geld, macht en aanzien aan leden van één familie te geven, louter omdat ze zijn geboren uit een moeder of vader in dezelfde positie, valt niet onder de categorie van rechtvaardige en gelijke behandeling.

Lees ook:  Iedereen zwijgt over Amalia en haar zakcentje naar 1,5 miljoen per jaar vanaf 2021

3.     Het afschaffen van de monarchie scheelt kosten: Waar sommigen pleiten voor het koningshuis en diens voordelen voor de economie, heerst er ook twijfel over diens balans met de kosten en uitgaven van de monarchie. Dit is misschien wel het belangrijkste en meest genoemde argument als het gaat om waarom men de monarchie af zou willen schaffen. Een monarchie is duur, en Nederland heeft ook nog eens de duurste monarchie van Europa. In 2009 waren de kosten nog rond de 110 miljoen euro!

Het lijkt erop dat de nadelen steeds zwaarder gaan wegen maar voorlopig lijkt het er toch op dat Nederland zijn koningshuis voor onbepaalde tijd zal behouden. We horen ook graag jullie mening! Moet Nederland vasthouden aan deze eervolle traditie, of is het koningshuis niet meer dan een vorm van verouderde geldverspilling die afgeschaft moet worden?

Even een stukje maffe geschiedenis

. Koning gorilla

Willem III regeerde over Nederland van 1849 tot 1890. Hij stond gekend als een opvliegend, egoïstisch en opstandig man die vaak dronken in het openbaar verscheen. De koning had verschillende bastaardkinderen. Tot vandaag is het exacte aantal buitenechtelijke kinderen nog steeds niet bekend. Het was een publiek geheim dat Willem III vaste klant was bij bordelen. Er bestaan verschillende verhalen van ministers die niet bij hem binnen durfden gaan omdat ze steeds opnieuw de huid werden vol gescholden. En in 1875 werd hij tijdens een vakantie in Zwitserland zelfs beboet voor exhibitionisme toen voorbijgangers zijn mannelijk lid konden aanschouwen nadat hij zijn badjas had opengeslagen.

Zijn losbandig gedrag leverde hem verschillende bijnamen op zoals ‘geile mandril’, ‘grootste ploert van het rijk’, ‘vorstelijk zwijn’ en ‘beest der beesten’. Maar zijn meest gekende benaming is ‘koning gorilla’.

2. Jetsetprins

Nadat in 2007 bekend raakte dat de Prins van Oranje, Willem-Alexander, en zijn vrouw Máxima Zorreguieta een vakantievilla hadden gekocht in Mozambique, brak een golf van verontwaardiging los in het land. Het koppel kocht vier percelen op een schiereiland in Mozambique. Op drie van die percelen wilden ze hun droomhuis laten bouwen. Maar dat werd door de Nederlandse bevolking niet geapprecieerd. De villa is immers gelegen in een park waar geen mensen wonen met een bedrag lager dan 50 miljoen euro op hun bankrekening. En dat in tijden van crisis, reageerde de Nederlandse bevolking. Deze uitspatting leverde Prins Willem-Alexander de bijnaam ‘Jetsetprins’ op.

Willem-Alexander gaf toe een inschattingsfout te hebben gemaakt. “Wij zijn mensen, en mensen maken fouten. Daar moet je van leren en zorgen dat het niet opnieuw gebeurt,” zei hij in de Nederlandse pers. Het paar besloot in2009 dan ook de villa te verkopen en een nieuw vakantiehuis aan te schaffen in Griekenland.

3. Prins Pils

Dat Prins Willem-Alexander in Leiden moest gaan studeren en niet in Amsterdam, zoals hij zelf wou, liet hij niet aan zijn hart komen. De vrolijke jongen, die in een van zijn eerste officiële interviews liet vallen dat zijn moeder ‘bekakt praat’, was een echt feestbeest die wildplassen niet schuwde. De losbol, die ook bekend stond als rokkenjager, heeft aan deze periode uit zijn leven de bijnaam ‘Prins Pils’ overgehouden.

4. Dom Bontje

Prinses Máxima werd in 2012 verkozen tot ‘Dom Bontje’, een internetverkiezing die jaarlijks georganiseerd wordt door de Nederlandse dierenbescherming Bont voor Dieren. De prijs gaat telkens naar een bekende Nederlander die dat jaar bont droeg of zich dom heeft uitgelaten over bont in de media. De Prinses der Nederlanden kreeg ruim 13.000 stemmen van de 20.0000 stemmen achter haar naam. Máxima werd genomineerd nadat zij en haar dochter Amalia in het publiek verschenen in jassen met een kraag van wasbeerhondenbont van het kledingmerk Moscow.

Lees ook:  Koning Willem Alexander, koningin Maxima en Rutte spelen een spelletje met ons

In 2004, de eerste editie van ‘Dom Bontje’ ging Máxima eveneens met de titel lopen. In 2005 ging de eerste prijs naar Koningin Beatrix.

5. “Je was een beetje dom”

Onmiddellijk na de aankondiging van Beatrix dat haar zoon Willem-Alexander verloofd was met de Argentijnse Máxima Zorreguieta, liet Máxima weten afstand te nemen van het Videla-regime. Het dictatoriale bewind van Jorge Rafael Videla van 1971 tot 1986 waarbij verschillende mensenrechten geschonden werden. Jorge Zorreguieta, de vader van Máxima, zou op de hoogte geweest zijn van enkele mysterieuze verdwijningen tijdens de regeerperiode van Videla. Prins van Oranje, Willem-Alexander, wou de betrokkenheid van Jorge ontkennen en haalde als bewijs een brief van Videla zelf aan. Maar woorden van de hoofdspeler zelf, kunnen niet echt als betrouwbaar bestempeld worden.

Willem-Alexander werd door de Nederlandse pers dan ook afgerekend op zijn fout. Zo wees een journalist tijdens het persmoment vlak na de aankondiging van Máxima de prins er op dat het aanhalen van de brief geen verstandige zet was. Waarop prinses Máxima antwoordde: “Hij was een beetje dom.” Een antwoord dat tot hilariteit leidde. Tot op vandaag wordt de uitspraak gebruikt voor iemand die een blunder heeft begaan.

6. Banden met de maffia

Mabel Wisse Smit, de vrouw van de tweede zoon van koningin Beatrix prins Johan Friso, kwam in 2003 zwaar onder vuur te liggen. Mabel zou begin jaren ’90 bevriend zijn geweest met de ondertussen overleden maffiabaas Klaas Bruinsma. Bruinsma groeide op korte termijn uit tot een van de grootste drugshandelaars uit de Nederlandse geschiedenis. Hij stond aan het hoofd van een maffia-achtige organisatie die de helft van de West-Europese markt van drugs voorzag. Hoewel Mabel contact, laat staan een relatie, ontkende, kwamen verschillende getuigen met andere verhalen op de proppen.

Friso en Mabel vonden het niet nodig om dit alles te vertellen aan de Nederlandse Minister-President en de koningin omdat Marbel zelf niet bij criminele activiteiten betrokken was geweest. Een beslissing die hen niet in dank werd afgenomen. In oktober 2003 maakte de toenmalige premier Jan Peter Balkenende namelijk bekend dat indien een huwelijk tussen prins Friso en Wisse Smit zou plaats vinden, Friso het recht op troonopvolging zou verliezen. Prins Friso stond dus voor de keuze: Mabel of de troon. Hij koos voor het huwelijk en maakt daardoor sinds zijn trouwdag in 2004 geen deel meer uit van het Koninklijke Huis.

7. Tienjarige koningin

Toen Willem III in 1890 stierf, liet hij zijn tweede vrouw prinses Emma een dochtertje van tien jaar na, Wilhelmina. Omdat Wilhelmina te jong was om te regeren, kreeg de Duitse prinses Emma de functie van koningin-regentes. De koningin-regentes startte een heuse marketingcampagne en trok met haar dochter naar alle provincies van het land. Waardoor de populariteit van Wilhelmina zienderogen toenam. En uit die rondreizen is de feestdag Koninginnedag ontstaan. Op haar achttien jaar werd Wilhelmina koningin van Nederland. Vanaf dan tot haar troonsafstand in 1948, werd Koninginnedag op haar verjaardag, 31 augustus, gevierd. Wilhelmina was de langst regerende koningin van Nederland.

8. Lockheed-affaire

Prins Bernhard, de man van koningin Juliana en vader van Beatrix, raakte betrokken bij een omkoopschandaal. In 1959 kreeg de prins 1 miljoen dollar van het Amerikaanse vliegtuigbedrijf Lockheed. Een tweede som van 100.000 dollar volgde in 1968. In ruil daarvoor deed de prins een goed woordje voor het bedrijf in Nederland en maakte hij reclame door zelf in een Lockheedtoestel rond te vliegen. De zaak kwam aan het licht door de Amerikaanse onderzoekscommissie die twee brieven vond van prins Bernhard waarin hij aandrong op een spoedige betaling. De prins heeft de affaire nooit ontkend maar benadrukte wel dat het bedrag als steun voor het Wereld Natuur Fonds gebruikt werden.

Lees ook:  Waarom Koning Willem Alexander, koningin Maxima en Premier Rutte liever niet hebben dat u dit leest…

Maar de Commissie was streng en beschuldigde Bernhard van strafbare feiten. Waarop koningin Juliana dreigde af te treden indien haar man vervolgd zou worden. Het kabinet besloot daarop Bernhard niet te vervolgen maar wel andere straffen op te leggen. De prins moest zijn functie van inspecteur-generaal der Krijgsmachten laten vallen, moest zijn carrière in het bedrijfsleven vaarwel zeggen en mocht niet meer in uniform verschijnen in het openbaar.

9. Fietsende monarchie

Tussen 1950 en 1956 stond koningin Juliana aan het hoofd van Nederland en de veroverde gebieden. Door haar losse stijl, haar nuchterheid en informele houding was zij enorm populair bij het Nederlandse volk. Zo werd zij bijvoorbeeld meerdere malen al fietsend gespot in eenvoudige kleding. Vandaar dat de monarchie onder haar bewind ook wel de ‘fietsende monarchie’ wordt genoemd.

Haar populariteit kreeg echter een duik door de Greet Hofmans-affaire. Margaretha Hofmans was een alternatieve genezeres en handoplegster die in 1948 werd gevraagd om de oogziekte van prinses Marijke, dochter van koningin Juliana en prins Bernhard, te genezen. In de negen jaar die daarop volgden beïnvloedde Greet, die ondertussen goed bevriend was geraakt met de koningin, Juliana met haar pacifistische ideeën. In die mate zelfs dat koningin Juliana in de Koude Oorlog periode speeches geeft waar Bernhard en Nederland, die enorme aanhangers van de NAVO en sterke bewapening zijn, niet achter staan. Er ontstaat een heus conflict aan het Hof waarop een Commissie van Drie Wijze Mannen wordt samengesteld die besloot dat Hofmans moest verdwijnen.

10. ‘Prinses Glimlach’

Koningin Beatrix veroorzaakte heel wat commotie toen ze in 1965 bekend maakte dat ze zich had verloofd de Duitser Claus von Amsberg. Trouwen met een Duitser, die tevens nog lid was geweest van de Hitler Jugend, lag zo kort na de Tweede Wereldoorlog zeer gevoelig bij het Nederlandse volk. Maar ondanks dit moeilijke begin, slaagde zij er toch in de harten van de bevolking te veroveren. Na haar studies, die ze afrondde in 1961, verscheen ze steeds meer in het openbaar en trok ze de wereld rond als vertegenwoordiger van haar moeder. In 1958 trok zij naar Suriname, waar zij de bijnaam ‘Prinses Glimlach’ kreeg omdat zij altijd zo vrolijk glimlachte. Een naam die tot op vandaag voor Beatrix gebruikt wordt.

Steun deze website en steun het vrije alternatieve nieuws zonder censuur:
IBAN: DE97100110012628055249
BIC:NTSBDEB1XXX
Op naam van: Erich brink
Onderwerp: Indignatie

Dit artikel is gekozen voor herpublicatie op basis van de interesse van onze lezers. Indignatie publiceert verhalen uit een aantal andere onafhankelijke nieuwsbronnen. De meningen in dit artikel zijn van de auteur en weerspiegelen niet het redactionele beleid van Indignatie.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Comments

comments