Onze Koning laat zijn naam, willens en wetens, (mis/ge) bruiken door corrupte rechters.

Onze Koning laat zijn naam, willens en wetens, (mis/ge) bruiken door corrupte rechters.

19 augustus 2019 0 Door Indignatie redactie

Dat Nederland een rechtstaat zou zijn is een  illusie. De kwestie Baybasin, Joris Demmink, het z.g. pikmeerarrest  enz, enz, teveel om op te noemen, maken duidelijk wat ik beweer. Ook ikzelf maakte zoiets mee. Rechters, officieren van justitie en hoge ambtenaren plegen openlijk misdrijven in mijn zaak. Willens en wetens deden ze dat. Ik noem ze met naam hieronder.

Mijn advocaat drong aan op een eerlijke rechtsgang. De rechters werden boos om die vraag. Zij maakten de dienst uit werd ons te kennen gegeven. Deze personen, gaan bij wijze van spreken, over lijken. Op mijn zoektocht naar gerechtigheid kwam ik veel dezelfde slachtoffers tegen.

De media maakt er desgevraagd bij herhaling geen melding van. Een voorbeeld van censuur.  Van alles wat ik hier aan U meedeel weet ook de politiek maar doet niets. Men zegt: Wie niets doet stemt in. Voorts blijft men de burger een illusie voorhouden met mooie praatjes. Mijn advocaat heeft twee schriftelijke verklaringen afgegeven dat er geen recht is gesproken. Het E H R M  in Straatsburg weigert de zaak te behandelen.

Een procedure om het OM en of rechters strafrechtelijk te vervolgen is helaas niet mogelijk. (daar heeft de politiek voor gezorgd) Rechters en officieren van justitie kunnen ongestraft misdaden plegen en dat doen ze dan ook volop. Dit alles onder leiding van Minister van Justitie en Veiligheid . Hij praat mooi maar wat hij toelaat deugt niet. De wetgever weigert daar geen maatregel tegen in te voeren. Hooggeplaatste deskundigen, die het goed voor hebben, willen daar verandering in brengen maar ondervinden veel tegenwerking. Maak kennis met hun website: www.expertgroepklokkenluiders.nl

Als de burgers, gemiddeld naar het aantal personen, evenveel misdrijven zouden plegen als de overheid, dan was de maatschappij nóg minder leefbaar. Veel mensen plegen zelfdoding, door overheidsterreur, maar dat haalt het nieuws niet, dat wil men niet.(+ 500 per jaar)

Ik word klaar gestoomd om Tristan van der Vlis op te volgen, dat doet de overheid door mij geestelijk zo te martelen via corrupte rechters en  officieren van justitie. Verder stelen en vernietigen ze mijn  kostbare eigendommen. De overheid is moedwillig schuldig aan dit drama  en maakt de mensen die eerlijke rechtspraak willen ziek, met alle gevolgen van dien. De een pleegt zelfmoord de ander pleegt wanhopig een zwaar misdrijf, weer een ander komt in een psychiatrische inrichting terecht, of krijgt T.B.S. Men zaait ellende en verdriet maar gaat zonder straf vrijuit. Onze Koning weet van deze geestelijke foltering maar tikt leiders van andere landen op de vingers over mensenrechten. Hij durft !!!!!! Vervolgens staat hij bij diverse gelegenheden te zwaaien en vriendelijk te lachen naar de bevolking. Wat moet men daar van denken?

Omdat ik de waarheid spreek durven ze mij niet in een eerlijk rechtsproces te betrekken over mijn uitspraken. Wat ik het meest treurig vind is dat dit alles onder het oog van onze Koning afspeelt en voorheen de Koningin. Willem en Beatrix weten van deze misdadigheid maar vinden het wel oké. Met de Koning heb ik hierover een correspondentie gehad, al mijn brieven heb ik aangetekend verzonden. In een brief vroeg ik de Koning hoe hij kan instemmen met deze gerechtelijke misdadigheid. Men spreekt recht “In Naam Des Konings” En warempel  ik kreeg een brief terug waarin stond dat hij die brief niet had ontvangen (een leugen) en de briefwisseling was hiermee geëindigd zo deelde men mij mede. Men begreep wel dat hij /ze niet verder kon met liegen. Onze Koning sympathiseert met het werk van die misdadige rechters.

Lees ook:  De 'oranjes' staan € 38.545.604 in het krijt wanneer krijgt de burger dit geld terug?

Alvorens ik de leden van de criminele organisatie vermeld het volgende;

Er zijn in Nederland ongeveer 3100 rechters en veel officieren van Justitie. De meesten zijn integer en eerlijk en betrouwbaar. Tegen deze mensen wil ik zeggen sorry. Ik begrijp dat Uw beroepsgroep alweer in een kwaad daglicht komt te staan. De schuldigen moet U zoeken in Uw eigen organisatie. Bij Uw corrupte collega’s. Zij verzieken de maatschappij ondergronds, onzichtbaar, maar het woekert voort als onkruid. Dus Heren Rechters en officieren van Justitie val mij niet aan, maar kijk naar Uw collega’s die zich misdragen en spreek hem of haar daarover aan.

In deze zaak   zijn drie groepen Rechters en Officieren van Justitie aan te wijzen die te samen een criminele organisatie vormen.

Groep 1.   ( de strafzaak )  oplichting

Rechters en Officieren van Justitie die zich bemoeid hebben met de strafzaak tegen de oplichters die er door hun toedoen nooit geweest is.
Nadat ik was opgelicht deed ik aangifte bij de Politie in Helmond. Er werd goed op gereageerd in eerste instantie. Nadat men wist dat het mensen met witte boorden en veel macht betrof die de oplichting hadden uitgevoerd veranderde men van mening bij de Politie.

De corruptie begon.

Vervolgens heb ik geprobeerd via artikel 12 van het wetboek van strafvordering gedaan te krijgen dat deze witte boord mensen vervolgd zouden worden.
Achtereenvolgens pleegden de volgende personen een misdrijf.

1.      De Officier van Justitie Mr. E.W.M.G. Stokman  Den Bosch.
2.      Officier van Justitie Mr. F. Roest Breda.
3.      Rechter Mr. Van der Velden Den Bosch.
4.      Rechters van de  Hogeraad Der Nederlanden Den Haag.

Groep 2.  ( De civiele zaak )  oplichting

De Rechters die zich hebben bezig gehouden met het verlies wat ik leed door de oplichting. Artikel 4 van de wet Effectenhandel (kortweg art. 4 WEH) was het wetsartikel waar de oplichters zich aan hadden moeten houden. ( klik hier voor het wetsartikel).
Er is op geen enkele wijze volgens de wet gewerkt. De rechters wilden dat niet zien, zelfs niet na herhaalde vraag wilde men daar niet over praten. Keer op keer werd dat afgewezen. Aan waarheidsvinding wilden de rechters niet doen.

“IN NAAM DER KONINGIN!”

Achtereenvolgens pleegden de volgende personen een misdrijf.

1.      Rechter Mr. Akkaya Amsterdam
2.      Rechter Mr. Van  Manen Amsterdam
3.      Rechter Mr. Heuveling Beek en Mout Amsterdam

Lees ook:  Order! Order!

Groep 3. 

Omdat ik jarenlang bleef volhouden mijn recht te krijgen werd ook jarenlang geïntimideerd en bedreigd om mij zodoende tot stoppen te dwingen om mijn recht te verkrijgen. Een samenvatting daarover leest U later in het onderwerp ( klik hier voor“MIJN VERHAAL”).

De rechters die ik hier ga noemen keurden het goed dat de overheid ter intimidatie een grote schuur geheel afbrak (via de gemeente Eindhoven) en de zeer kostbare inhoud meenam en verkocht. Ook de opbrengst daarvan heeft men gehouden. Mijn advocaat heeft echt haar best gedaan en alles heel duidelijk gemaakt dat het geheel onrechtmatig was met de sloop van mijn schuur. Alles tevergeefs.
Achtereenvolgens pleegden de volgende personen een misdrijf.

1.      Rechthof Den Bosch.
Rechters:  Mr. Rothuizen van Dijk
Mr. Vermeulen
Mr. Pellis
2.      Hoge Raad der Nederlanden.
Rechters:  Mr. A.M. van Buchem-Spapens
Mr. J.C. van Oven
Mr. C.A. Streefkerk
Mr. L.A.D. Keus Advocaat- Generaal

Omdat mijn advocaat en ik het er over eens waren dat van eerlijke rechtspraak geen sprake was is besloten ons te wenden naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. (EHRM) Na 1,5 jaar ontving ik een brief van een griffie/kantoor medewerkster dat er geen protocollen/c.q. rechten zouden zijn overtreden. Er was/is geen akte van een rechter. Bijvoorbeeld een uitspraak of arrest. Een rechter die beslist ondertekend zelf zijn beslissing, ook bij het EHRM. In mijn geval kreeg ik een brief van ene Agnes van Steijn, zoals aangegeven, een kantoormedewerkster. Dit roept vragen op over de geldigheid van de brief. Ook al zou de informatieweg normaal zijn, is het  gezien de te beoordelen feiten nog steeds onbegrijpelijk.( klik hier voor beslissing EHRM).

Er zullen mensen zijn, die graag willen zeggen. De samensteller van  deze website is gek, want zo erg kan het niet zijn. Voordat U een mening geeft vraag ik U? Controleer wat ik zeg. In de gehele affaire heeft samenspanning in de misdaad door rechters en overheid plaatsgehad. Geen onafhankelijke of eerlijke rechtspraak.

Waarom weet ik dat;

1.      Lees de brief van Tjeenk Willink. Toenmalig voorzitter van de Eerste Kamer en  later President van de Hoge Raad en tevens adviseur  van de Koningin. De Heer Tjeenk Willink weet precies wat mij is aangedaan (klik hier voor brief Tjeenk Willink)
2.      Mijn advocaat heeft een verklaring van haar mening over de kwaliteit van de rechters/rechtspraak op papier vastgelegd. Dat is duidelijke taal !!
3.      De Heer Harm van de Tweede Kamer Commissie voor Verzoekschriften zou mij helpen. Hij kwam bij mij thuis om mijn dossier van de oplichtingzaak in te zien. Deze man (Harm) heeft mij inderdaad geholpen. Van de Wal in de sloot. Hij bleek er aan mee te werken de zaak te verdoezelen ( onder de pet te houden).
4.      Alles heeft men gedaan om mij de mond te snoeren. Dit schandaal mocht niet boven water komen. Zie mijn brief aan E.G.M. Roemer + antwoord (klik hier voor brief aan Roemer+ antwoord)
5.      Geen enkele politicus wil of kan helpen. 150 Kamerleden heb ik over de misdadige praktijken van deze rechters gemeld. Men vindt het ernstig, te betreuren, niet kunnen. Er wordt van alles en afkeurend over geschreven, maar niemand die iets doet.  Vele laten weten dat ik maar naar Fred Teeven  – Staatsecretaris van Justitie –  of de Hr. Opstelten –  Minister van Justitie –  moet schrijven. Deze twee Heren antwoorden niet. Wat heeft men te verbergen? De overheid wil geen wet of wetsartikel maken om rechters te dwingen eerlijk recht te spreken.
Voor alle rechters echter geld hetzelfde. Men is o.a. voorbij gegaan aan alle vaste en niet ter discussie staande feiten.

Lees ook:  De gemiddelde Amerikaanse boerderij heeft een schuld van $ 1.300.000, en nu is de ergste landbouwcrisis in de moderne geschiedenis voor ons

bron:http://www.rechtmachtmisbruik.com/criminelen/criminelen.htm

Vond je dit stuk leuk? Overweeg om een ​​kleine fooi te geven en deze met je vrienden te delen, zodat ik kan blijven schrijven. Ik zou elke vorm van ondersteuning op prijs stellen.

Het is eindelijk 2021 ...

… En nog nooit is er zo gretig uitgekeken naar een nieuw jaar. De Covid-19-vaccins, het openen van de horeca en uitgaansleven, de aankomende verkiezingen in Nederland, het Joe Biden-voorzitterschap, de last-minute Brexit-deal: hoewel er grote uitdagingen blijven bestaan, is er reden voor hoop. Met een nieuw jaar in het verschiet, doen we er alles aan om indrukwekkende blogs te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen.

Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot informatie die is gebaseerd op wetenschap en waarheid, en tot analyse die is geworteld in autoriteit en integriteit. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt: onze rapportage open houden voor alle lezers, ongeacht waar ze wonen of wat ze kunnen betalen. Dit betekent dat meer mensen beter geïnformeerd, verenigd en geïnspireerd kunnen worden om zinvolle actie te ondernemen.

In deze gevaarlijke tijden is een naar waarheid zoekende wereldwijde alternatieve mede zoals TIndignatie essentieel. We hebben geen aandeelhouders of eigenaar van een miljardair, wat betekent dat onze blogs vrij is van commerciële en politieke invloed - dit maakt ons anders. Wanneer het nog nooit zo belangrijk is geweest, stelt onze onafhankelijkheid ons in staat om de machthebbers onbevreesd te onderzoeken, uit te dagen en bloot te leggen.

In een jaar van ongekende elkaar kruisende crises in 2020, hebben we precies dat gedaan, met onthullende journalistiek die een reële impact had: de onhandige aanpak van de Covid-19-crisis niet alleen in ons landje Nederland, de Black Lives Matter-protesten en de tumultueuze Amerikaanse verkiezingen.

Als er ooit een tijd was om je bij ons aan te sluiten, dan is het nu. Uw financiering stimuleert onze bloggers, het beschermt onze onafhankelijkheid en zorgt ervoor dat we voor iedereen open kunnen blijven. U kunt ons door deze uitdagende economische tijden heen ondersteunen.

Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, maakt echt een verschil voor onze toekomst. Steun  indignatie al vanaf € 1 - het duurt maar een minuut. Dank je.


Comments

comments