De acties van het Westen tegen Midden-Europa zijn beschamend!

De acties van het Westen tegen Midden-Europa zijn beschamend!

20 augustus 2019 0 Door Indignatie redactie

Het traditionele recht van West-Europa is het met links eens dat die landen in de EU die geen gedwongen migratie willen, onder andere worden gestraft met verlies van financiële steun uit de structuurfondsen van de Unie. Ik geloof zelf dat dit beurzenstelsel bepaalt dat het moet worden teruggetrokken en uiteindelijk volledig moet worden verwijderd, maar het gebruik van hun goederen of niet als een hulpmiddel om gehoorzaamheid aan zo’n vraag te dwingen, zegt helaas iets heel nadrukkelijks over waar we terecht zijn gekomen .

De EU was nooit bedoeld als een instrument voor de distributie van migranten uit de derde wereld. Migranten die zich over het algemeen niet eens hebben aangemeld bij de landen van de Visegrad-groep, en niet te vergeten Portugal, Griekenland of de Baltische staten, moeten daar nu met geweld worden verspreid. Ze zijn niet op zoek naar landen waar de financiële steun matig is, maar naar landen waar melk en honing op straat lijken te stromen, zoals Duitsland en ons eigen Zweden. Het zijn de landen die deze situatie hebben veroorzaakt door hun hoofdsteden om verantwoordelijkheid te nemen, en dan niet door een fancy verplichting om te ontvangen, maar in plaats daarvan om deze hoofdsteden af ​​te zwakken.

Nee, de Europese Unie is opgericht om de Europeanen bij elkaar te helpen, zodat Europa opnieuw niet alleen een welvarend continent kan worden, maar ook een factor die op internationaal niveau kan worden verwacht. Althans vanuit economisch perspectief. Hulp in het algemeen heeft niet geleid tot welvaart in de landen die het onderwerp zijn geweest van onze vrijgevigheid. In plaats daarvan zijn corruptie en geweld in de voetsporen getreden van deze vrijgevigheid. In het licht van deze ervaring heeft de hulp aan Midden-Europa over het algemeen waarschijnlijk meer waarde opgeleverd. Ook moeten we niet vergeten hoe het kwam dat er behoefte aan hulp is ontstaan.

Midden- en Oost-Europa hebben, zoals u weet, 45 jaar disruptieve communistische dictatuur doorstaan. Niet alle problemen zijn tot op heden te herleiden, moet worden gezegd, want de regio bleef zelfs vóór de Wereldoorlog achter op het Westen, maar het is duidelijk dat het communistische tijdperk een moeilijke overbruggingskloof heeft gecreëerd en vooral de landen van Midden-Europa hebben duidelijke stappen terug gezet. Tsjechoslowakije had bijvoorbeeld een sterke en geïndustrialiseerde economie en een stabiele democratie tijdens het interbellum.

Onze “eigen” roden in het Westen, tijdens het communistische tijdperk, deden hun best om het repressieve regime te legitimeren. Nu de landen van Midden-Europa proberen hun positie als stabiele democratieën te herwinnen en zo een duidelijker verband tussen de wil van het volk en de macht tot stand te brengen, hebben de Westers rood en hun “enablers” opnieuw rechts en proberen nu dit responsieve beleid te ondermijnen. Ze moeten worden gestraft voor het niet willen maken van onze fouten, voor het kiezen van nationalisme in plaats van multiculturaliteit. Omdat ze doen wat hun mensen echt willen.Dit moet een einde maken aan de linkerkant in het Westen. Anders dan het is, omdat het de gedachte in de hoofden van West-Europeanen brengt, dat zij nooit hun zegje hierover hebben gedaan. Nu worden gedachten aan manipulatie en spelletjes onder de tafel gewekt. Was het niet in het Westen dat democratie zijn woonplaats had? Waarom luisteren de leiders van het Oosten dan meer naar hun bevolking? Daar hebben de mensen geleerd dat voor democratie moet worden gevochten. Hier vieren onze belangrijkste politieke wetenschappers democratie door een boek te schrijven waarin ze klagen over het gevaar dat de mensen te veel macht hebben.

Een verhaal over verraad:

Hoe kon Midden-Europa dan 45 jaar bolsjewistische tirannie doorstaan, terwijl het Westen vrij moest zijn?

De West-Europese mogendheden, en vandaag ook EU-leden, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, zijn de Tweede Wereldoorlog ingegaan om Polen te beschermen en te voorkomen dat nazi-Duitsland een rijk in het oosten zou verwerven. In plaats daarvan eindigde de oorlog met het verlaten van Polen en het toestaan ​​van het bolsjewistische Rusland in het westen.

De relatie met Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gekenmerkt door verraad. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waren binnengekomen als garanties voor de veiligheid van Polen, en het waren deze garanties die formeel werden vervuld op 3 september 1939, toen de oorlog werd verklaard tegen het aanvallen van Duitsland. Niet die vinger werd door de twee westerse mogendheden opgeheven om Polen daadwerkelijk te helpen!

Toen de Sovjet ongeveer twee weken later de tweede helft van Polen binnenviel, reageerden ze niet. Noch toen de Sovjetunie de Baltische staten of Bessarabië uit Roemenië haalde. Ook niet toen ze Finland aanvielen.

Lees ook:  De afgang van de EU onder leiding van von der Leyen

 

verrrad

Rode leger triomfeert door Berlijn. Het rode rijk in Midden- en Oost-Europa is verzekerd!

Allianties werden later opgericht door Polen in ballingschap, onder Britse heerschappij, en deze vochten offers gedurende de oorlog, in de overtuiging dat ze vochten voor een vrij Polen . Toen het Rode Leger Warschau naderde in 1944, kwamen de Polen in opstand tegen het Duitse bewind. Stalin beval echter een halt toe te roepen, zodat de opstand kon worden neergehaald en de omstandigheden geschikt zouden zijn voor de nieuw gecreëerde rode “regering” in Lublin. Een indicatie van de toekomst. De geallieerden mochten het vliegtuig dat ter hulp aan het Poolse “thuisleger” op Sovjet-grondgebied vloog niet stoppen. Deze ergernis slikte mannen uit het Westen zonder al te veel te mopperen, ondanks het feit dat ze gelieerd waren en de legitieme Poolse regering in Londen zat.

Was er toen niets te doen? Absoluut was er! De Sovjet was voor zijn oorlogsmachine afhankelijk van vele speciale componenten uit het Westen. Hier is geen opsomming nodig, maar om een ​​detail te noemen, ik kan je vertellen dat de Rode Luchtmacht bijna volledig op Amerikaanse vliegtuigbrandstof vloog. Een beslissing en weken later had de hele luchtmacht op de plaat gestaan. Gevoeligheid was vereist voor Stalin, zegt iemand misschien. Het was in het belang van het Westen dat de Russen bleven vechten. Het argument is gebaseerd op het feit dat Stalin geen eigenbelang had om door te kunnen gaan met aanvallen. Elke meter land in Midden-Europa die je niet onder je laarzen hebt gelegd, was een meter minder bij het komende Rode Rijk in het westen.Natuurlijk hadden we gewicht achter de woorden, maar ze kozen ervoor om hun oorspronkelijke beloften aan Polen op te geven. De principes hadden niet langer waarde!

Evenzo werd aanvaard dat Stalin al zijn beloften van vrije en democratische verkiezingen verraadde in de landen die hij na de oorlog bezette. Binnen drie jaar waren het allemaal rode dictaturen. Het Westen stelde geen eisen, ondanks een massale overname in de Sovjetunie, in de vorm van een atoombom. Zo eindigde de Tweede Wereldoorlog zoals die begon: met acceptatie voor de Sovjetbezetting van zijn buren in Midden- en Oost-Europa.

Ik geef de schuld, zoals nu algemeen bekend is, niet over het algemeen landen die zich niet actief in de oorlog hebben ingezet. Inclusief Zweden! Alleen de twee genoemde West-Europese mogendheden deden dit. Ik geloof ook niet in nalatenschapsschulden voor naties, maar … de Tweede Wereldoorlog begon net zoals het feitelijk was door Frankrijk en Groot-Brittannië veiligheidsgaranties te geven die de Polen achterin rogden om zich te verzetten tegen de eisen van Duitsland aan Danzig en de gang. Zonder deze garanties zouden we een nieuw München hebben gehad, maar het geven van dergelijke garanties is eigenlijk verplicht. Men kan dan niet schaamteloos dat land gewoon overhandigen aan een andere dictatuur.

In feite legden de acties van de westerse mogendheden, inclusief de Verenigde Staten, de basis voor 45 jaar onderdrukking, wat niet alleen resulteerde in menselijk lijden, maar ook in economische achterstand. Nu komt de EU, die, onder leiding van dezelfde bondgenoot plus de voormalige spits Duitsland, de Oost-financiële steun aan Midden- en Oost-Europa gaf om verloren tijd terug te vorderen, zeggend dat de hulp onmiddellijk moet worden ingetrokken als deze recent vrije en gedemocratiseerde staten massale migratie niet accepteren naar hun landen. Deze mensen die net in het licht zijn gekomen en een beetje zelfbeschikking en een kans hebben ervaren om hun respectieve nationale lotsbestemmingen uit te drukken, moeten nu worden genegeerd door die staten die hen zijn binnengevallen of die hun vrijheid van pure en snijdende ongewervelde dieren hebben weggegeven.

Dit is niets anders dan beschamend!

Rechts van West-Europa heeft een kans om hier te doen, maar faalt volledig en volgt in de voetstappen van links. We hebben de mogelijkheid om een ​​verenigd Europa te creëren en wonden te helen, maar in plaats daarvan kiest het Westen ervoor om op die landen te stappen die al zoveel hebben geleden. Deze actie creëert alleen verdeeldheid en afkeer. Het tegenovergestelde van wat de EU eigenlijk wilde creëren.

Vond je dit stuk leuk? Overweeg om een ​​kleine fooi te geven en deze met je vrienden te delen, zodat ik kan blijven schrijven. Ik zou elke vorm van ondersteuning op prijs stellen.
Lees ook:  Obama breekt met verdragsprotocol om Trump een bedreiging te noemen tijdens DNC Night Three

Het is eindelijk 2021 ...

… En nog nooit is er zo gretig uitgekeken naar een nieuw jaar. De Covid-19-vaccins, het openen van de horeca en uitgaansleven, de aankomende verkiezingen in Nederland, het Joe Biden-voorzitterschap, de last-minute Brexit-deal: hoewel er grote uitdagingen blijven bestaan, is er reden voor hoop. Met een nieuw jaar in het verschiet, doen we er alles aan om indrukwekkende blogs te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen.

Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot informatie die is gebaseerd op wetenschap en waarheid, en tot analyse die is geworteld in autoriteit en integriteit. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt: onze rapportage open houden voor alle lezers, ongeacht waar ze wonen of wat ze kunnen betalen. Dit betekent dat meer mensen beter geïnformeerd, verenigd en geïnspireerd kunnen worden om zinvolle actie te ondernemen.

In deze gevaarlijke tijden is een naar waarheid zoekende wereldwijde alternatieve mede zoals TIndignatie essentieel. We hebben geen aandeelhouders of eigenaar van een miljardair, wat betekent dat onze blogs vrij is van commerciële en politieke invloed - dit maakt ons anders. Wanneer het nog nooit zo belangrijk is geweest, stelt onze onafhankelijkheid ons in staat om de machthebbers onbevreesd te onderzoeken, uit te dagen en bloot te leggen.

Lees ook:  De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog herschrijven is een onheilspellende waarschuwing
In een jaar van ongekende elkaar kruisende crises in 2020, hebben we precies dat gedaan, met onthullende journalistiek die een reële impact had: de onhandige aanpak van de Covid-19-crisis niet alleen in ons landje Nederland, de Black Lives Matter-protesten en de tumultueuze Amerikaanse verkiezingen.

Als er ooit een tijd was om je bij ons aan te sluiten, dan is het nu. Uw financiering stimuleert onze bloggers, het beschermt onze onafhankelijkheid en zorgt ervoor dat we voor iedereen open kunnen blijven. U kunt ons door deze uitdagende economische tijden heen ondersteunen.

Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, maakt echt een verschil voor onze toekomst. Steun  indignatie al vanaf € 1 - het duurt maar een minuut. Dank je.


Comments

comments