Gangsta-lief en Mohammed-minnares Mabel hielp vestiging Islamstaat

Gangsta-lief en Mohammed-minnares Mabel hielp vestiging Islamstaat

23 augustus 2019 1 Door Indignatie redactie

Mabel haar beroemde escapades als Gangsta-liefje van maffioso Klaas Bruinsma kun je nog als jonge onbezonnenheid van een golddigger uitleggen.

Maar van geheel andere orde is de medeplichtigheid van Mabel aan het Srebrenica-debacle, als minnares van een Bosnische moslim en Minister van Buitenlandse Zaken, rechterhand van moslimfundi en eerste Bosnische president Illja Izetbegovich (1992-1996). Mabel werd toen pion van George Soros bij het verduisteren van honderden miljoenen publieke euro’s voor ngo’s, die moslims als ‘slachtoffer’ van Servische agressie afschilderden.

Terwijl Izetbegovich zijn eigen heilige oorlog voor een Islamstaat lanceerde en Mujahedeen in het Midden Oosten rekruteerde.  En zijn lijfwacht vernoemde naar de Handschardivisie van SS-moslims waarin hij als 18-jarige soldaat ooit diende om Serviers uit te roeien en zigeuners. 

Onze soldaten kregen de medialaster over zich, als publieke reactie op de slachting van duizenden moslim-mannen door op wraak beluste Serviërs  Die leefden in het door Mabel en Mient Jan Faber (IKV 1977-2003) gepromootte ‘veilige haven’-concept. Die ‘veilige haven’ was door Izetbegovich juist als ‘lokaas’ bedoeld, offer van moslimfundi’s om de internationale gemeenschap achter hun zaak te krijgen, een moslimstaat op Europese bodem.

mabel

European Council on Foreign Relations-voorzitter Mabel ‘Nat Broekje van Bruinsma’ van Oranje, club van George Soros

De blonde pion van George Soros
Als liefhebber van cultureel erfgoed zijn we hier niet beslist tegen het koninklijk huis, zolang ze het principe Noblesse Oblige in praktijk brengen. Wij plebejers hebben het goede voorbeeld nodig. 🙂

Dat Mabel Nat Broekje van Bruinsma van Oranje als jonge studente in het rond wipte met een hoog-testosteronman op zijn drugsbootje. Ach, zijn we allen geen zondaars? Dat Mabel loog tegen JP Balkenende over die ‘incidentele zeilcontacten’ (hijg hijg), om ook eens met ‘De Groene Draeck’ mee te mogen varen met Johan Friso, dat was op zijn best lullig voor JP. Dat ze zo dol op zeilen is…

Die affaire met maffioso Bruinsma die iedereen wel kent, het is allemaal klein bier, van een blonde golddigger dat je nog als ‘avontuurlijk’ kunt uitleggen. Ze is hooguit succesvoller in wat veel andere vrouwen ook zouden willen, maar die zijn daar dan te dom/lelijk voor of te bang. Mabel niet.

Je kunt iemand niet verwijten succesvol te zijn, bijvoorbeeld in het verleiden van machtige kerels met poet.

mabel

De Handschar-divisie, SS-Moslims waarin de eerste Bosnische president Izetbegovich (1992-2000) diende. Hij zou zijn lijfwacht ook ‘handschar’ (kromzwaard) noemen

Maar nu- na lezen van ‘Mabel, een koninklijk Bal Masque’  van Peter Siebelt, begrijp je dus waarom Mabel voorzitter is van de satanistische groot-kapitalist George Soros zijn European Council on Foreign Relations. Met daarin oa de VVD-klimaatman Robert Reibestein en Jaap de Hoop Scheffer (NATO).

Omdat ze bij de escalatie van de Bosnie-oorlog begin jaren ’90 al voor Soros zijn Open Society Foundation actief was, na daar via een stage bij de Verenigde Naties mee in contact te komen. Uit naam van ‘vredes-activisme’ en ‘mensenrechten’ werden daar vooral moslimfundamentalisten via stichtingen uit het Merhamet-netwerk aan een ‘slachtoffer’-jasje geholpen.

Een zielige jas, die ze bij het verloop van de oorlog dankbaar gebruikten om een Islamstaat op Europees grondgebied te vestigen. Waarbij de Nederlandse belastingbetaler aan al die hulp weer honderden miljoenen euro’s armer werd, mede dankzij het 1-2-tje Jan Pronk, Relus ter Beek en Mient-Jan Faber. Wanneer we daar de Dutchbat-missie even niet bij meetellen..

  • Veel belangrijker dan de Klaas Bruinsma-affaire, is daarom het avontuur waar Mabel zich vervolgens in stortte als minnares van een ‘moderne’ moslimfundi Mohammed Sacirbey, die deze Islamstaat in Bosnie hielp vestigen, mede op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. Kudo’s Mabel, Jan Pronk (PvdA), Relus ter Beek (PvdA) en Mient Jan Faber (IKV, PvdA)…
  • Dat wist U waarschijnlijk ook niet. Toch is het helaas waar…

soros

George Soros

Liever Rood dan dood
Zo’n blonde slimme meid opent overal deuren van de macht, kerels die wel van een blonde snack houden. Daarvan kan de satanistische miljardair Soros dan ook weer handig gebruik maken, bij zijn agenda van de vernietiging van natiestaten en christelijke waarden uit naam van ‘mensenrechten’.

Of Soros nu relnegers van Black Lives Matter sponsort om onrust te stoken, de onruststokers die onze Friezen bij de A7 tegenhielden, of Satanskind Soros doet iets met ‘klimaat’. In geboorteland Hongarije is Soros zijn duivelswerk niet langer welkom. Maar bij onze ‘Rode’ Oranje-familie ligt dat anders.

Lees ook:  Mabel Wisse Smit bloed aan haar handen in Servië werkt voor Soros en wordt vergeleken met Hillary Clinton

Zowel Juliana als Beatrix en Claus waren ‘roder dan rood’. Die ‘rode’ tendens bij adelijke families ontstond deels na de moord op de Romanov-familie bij de Russische Revolutie (1917).

mabel

Handschar betekent ‘Kromzwaard’

Al de koningshuizen waren familie van elkaar. Onder het motto ‘liever Rood dan dood’ dompelden adelijke families zich onder in het socialisme. Bedenk dat prins Charles en zijn vader Philip ook van een Duitse familie afstammen, die weer aan de Romanovs verwant was. Zoals Koning Leopold van Belgie ook weer familie was.

De Oranjes steunden ook de oprichting van de PvdA na de Tweede Wereldoorlog. Nadat een clubje ‘intellectuelen’ in de oorlogsjaren onder de naam ‘De Doorbraak’ (1944) wilden afrekenen met confessionele politieke partijen. Ze wilden uitsluitend nog een tweedeling ‘progressief’ versus ‘conservatief’, dus de seculiere heilstaat.

Vervolgens kleurde de maatschappij steeds ‘Roder’, met De Staat als God’s plaatsvervanger. En zowel Juliana als Claus en Beatrix blijken overgevoelig wanneer deze of gene club zich als ‘de onderdrukten’ weet te profileren. Dan gaat er al snel via een stichting van Claus subisidie naar toe. Terwijl Claus vlak voor overlijden nog een slordige 9 ton euro per jaar cashte voor zijn baan als kosmopolitische weldoener op publieke zak.

mabel

De Handschar-divisie, een moslimdivisie van de SS, zo zou Izetbegovich zijn ‘bevrijdings’-macht ook noemen

‘De Rattenval van Screbrenica’
Na dit stukje historische duiding komen we dan bij onze blonde golddigger, die wij niets verwijten waar dat Bruinsma betreft en al die ‘incidentele zeilcontacten’. 🙂

Na een stage bij de VN en contact met George Soros, die allerlei ‘mensenrechten’-ngo’s sponsort komt Mabel in amoureus contact in de VS met een Bosnische moslim-bankier, Mohammed Sacirbey. Dat is de rechterhand van de moslim-fundamentalist en latere president Alija Izetbegovich. (1925-2003)

Onthou die naam, hij is bedenker van het ‘veilige haven’-concept, dat eerder het ‘lokaas’-concept kon heten: hoe je de internationale gemeenschap voor je moslimfundamentalistische zaak wint.

Met deze getrouwde moslim Sacirbey begint Mabel een jaren durende liefdesrelatie. En ze wordt bij zijn diplomatieke diensten als Minister van Buitenlandse Zaken voor ‘moederland in wording’ Bosnie zijn assistente. Z’n lul schoonmaken, en nog veeel meer diensten verlenen die bij het internationale diplomatieke verkeer van levensbelang zijn.

mabel

De groot-Moefti komt de Handschar-troepen inspecteren, 8000 Bosnische Moslims in SS-dienst

Via de Ngo’s waarin Nederlands belastinggeld belandt, ter waarde van honderden miljoenen euro’s, steunt Mabel met lieden als Mient Jan Faber de door hen geidentificeerde ‘slachtoffer’-partij, de moslims van Bosnië en in Sarajevo.

Bij wie hangt deze affaire van Mabel nog op het netvlies? Dat wist U waarschijnlijk ook niet. We weten alleen nog heel zeker, dat die arme moslims de slachtoffers waren van de Brute Serviërs.

Mabel komt goed van pas als aanspreekpunt van ngo’s die Soros sponsort. War Child en Press Now zin voorbeelden van die ngo’s waarmee ze druk op regeringen kan zetten. Met Jan Pronk (PvdA), Mient Jan Faber (IKV, PvdA) en toenmalige PvdA-minister van Defensie krijgen ze het ‘Veilige Haven’-concept voor Bosnische moslims als VN-strategie voor elkaar gelobbied. Zo creerden zij als vaardige lobbyisten een ‘maatschappelijke druk’ waar politici als Ter Beek niet tegen bestand waren.

Ze zegden de zending van Nederlandse troepen toe, om het ‘veilige haven’-concept van manschappen te voorzien. Zoals de ter helle gevaren Lubbers bij de parlementaire enquete Screbrenica stelde; ‘We konden niet meer terug, de interne druk was te groot’.

mabel

Het Handschar-logo, Handschar betekent ‘kromzwaard’, wat het Arabische logo is voor de heilige strijd

Zoals Siebelt schrijft (blz 170)

De verwevenheid (van PvdA-politici als Ter Beek RZ) met buitenparlementaire organisaties zoals het IKV en de organisaties waarvan Mabel  deel uitmaakte (BV War Child) is de oorzaak die de weg terug onmogelijk maakte. Ruud Lubbers,l Jan Pronk, Relus ter Beek, Pieter Kooijmans en de politieke partije zoals de PvdA zijn door de jaren van samenwerking met figuren als Mient-Jan Faber dusdanig besmet geraakt dat de weg terug ongeloofwaardig is.

Wijlen Maarten van Traa legde de vinger op de zere plek toen hjij over Faber opmerkte dat ‘het een hele vreemde situatie is dat de politieke partij het standpunt had van de actievoerder, en de actievoerder dat van de politieke partij’.

Met andere woorden: de PvdA en Mient Jan Faber speelden elkaar de bal toe. Het resultaat; de rattenval van Srebrenica. Maar het meest schandalige is dat alle voornoemde personen voorkennis bezaten over het drama dat eraan stond te komen. …

…Ook Beatrix en Claus is enige nalatigheid te verwijten. Zij waren vroegtijdig op de hoogte (Beatrix was op de Bilderbergconferentie door Holbrooke ingelicht RZ) van de dramatische ontwikkelingen en verzuimden net als de voornoemde sleutelfiguren om hun invloed om te zetten in daadkracht. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken was meer dan de bereidwillige uitvoerder. Zij stonden pal achter het beleid van Izetbegovic en Sacirbey.

Hoe gruwelijk wij zijn voorgelogen in onze massamedia over de ware toedracht van ‘Srebrenica’, dat blijkt vooral uit de laatste zin.

Bron, zie ‘rare historical photographs‘….

Veilige haven voor moslimterreur
Het ‘Veilige Haven’-concept komt van de radicale Islamiet en Bosnische president (van 1992 tot 2000, dus in de Mabel-tijd) Alija Izetbegovich (1925-2003). Waarvan Mabel haar minnaar Mohammed Sacirbey in zijn presidentiële tijd dus de rechterhand was. Wat de meeste mensen niet weten, is dat deze in 1925 geboren (2003 overleden) Bosniër een moslimfundi was uit de Wahabistische school.

Iemand die dus een Islamstaat wilde vestigen op Europees grondgebied.

Ook aardig om te weten, is dat de Nazi’s al van Islam-divisies op de Balkan gebruik maakten om tegen partizanen (bv Serviërs) te strijden. Ze maakten gebruik van de afkeer tegen Joden van Islamieten (zie afbeelding boven). En Heini Himmler vond een gewillig oor bij de Groot-Moefti van Jeruzalem Husseini, die van de Joden afwilde.

Die Moefti zou later ook Jasser Arafat’s terreurbeweging Zwarte September financieren, als ‘spirituele peetoom’.mabel

Die Moefti kwam nog langs in Bosnië om de Handschar-troepen te inspecteren (zie bijgesloten beeld), hun logo zit in dit artikel bijgesloten. En wie trad ook in dienst van Handschar? Alija Izetbegovich 🙂 Als onbezonnen jongeling van 18 jaar, zijn ‘Bruine’ momentje, waar Mabel haar Bruinsma-momentje had. We citeren Siebelt (blz 96)

De moslimlegioenen van de mufti nemen deel aan massamoorden op duizenden Servische verzetsstrijders, joden en zigeuners. Hele dorpen worden platgebrand). Zelfs de Duitse officieren zijn geschokt door de wreedheid van de islamitische SS’ers.

….

Laten we dan even de ‘Islamitische Verklaring’ publiceren, die de onder Tito onder de duim gehouden/in gevangenis gezette Moslimbroeder Izetbegovich in 1970 publiceert. En die hij in 1990 opnieuw in Sarajevo uitbrengt bij stichting van zijn ‘democratische’ Islampartij.

Was er op het continent voor radicalistische Islam weinig animo, onder invloed van Izetbegovich en zijn aanhang stromen de Salafistische krijgers later uit het Midden Oosten binnen om tegen Serviers en Kroaten te vechten. Om territorium voor Allah buit te maken:

Het tijdperk van vrede en passiviteit is voorgoed voorbij. Laten we de weg tonen die naar dit doel voert: de verwezenlijking van de islam in alle domeinen van het priveleven van individuen, in het gezin en in de maatschappij, door een heropleving van het islamitisch religieus denken en de schepping van 1 enkele islamitische gemeenschap.

Er kan vrede noch coexistentie bestaan tussen de Islamitische godsdienst en de niet-islamitische sociale en politieke doelstellingen.

En

De Islamitische beweging moet en kan de macht grijpen vanaf het moment dat ze vermoedelijk en numeriek voldoende sterk is om de bestaande niet-Islamitische macht te vernietigen, en bovendien in staat is de nieuwe Islamitische macht op te bouwen.

mabel

Allah gaballah wai gaan jou doodvermoorden voor Allah. Ongezellig…

Islamieten ten onrechte als ‘slachtoffers’ afgeschilderd
Je kunt je dus voorstellen dat de Serviers in Bosnie niet stonden te juichen, toen Izetbegovich de macht greep. Ze herinnerden nog de moordpartijen van de Handschar-brigades. Als de Islamieten dan ook nog in Sarajevo in 1992 bomaanslagen plegen, en consequent de schuld in andermans schoenen schuiven. (Wie herinnert zich nog dat bloedige opgeblazen marktplein)

Als Izetbegovich als president dan ook nog eens een presidentiele lijfwacht opricht die hij ‘Handschar’ noemt (…) Wanneer zijn Islambrigades ook nog eens worden aangevuld met Mujahedeen uit het Midden Oosten, net als de IS-strijders nu in Syrie.

…voelt U dan al aankomen waar het heen gaat?

Dat het Nederlandse volk er totaal is ingeluisd, door ook maar 1 soldaat te sturen om die Islamieten te ‘helpen’. Dat politici werden opgehitst onder noemers als ‘Balkan Vredescampagne’, waarbij Nederlandse publieke steun richting Mabel haar minnaar vloeide, en moslimclubs als stichting Hudaibiya en het netwek Merhamet.

Terwijl Mabel verder werkt als pion van George Soros zijn stichtingen, en Mient Jan Faber (IKV) geld werven voor onderwijs voor Bosnische moslims, ontvouwt zich in Zernica de droom van Izetbegovich. Een Islamstaat, waar alle andere geloven onderdrukt worden, kerken opgeblazen.

mabel

…gebombardeerde moskee

Veilige Haven was bedoeld als lokaas internationale gemeenschap
Om kort te gaan. Wat wenste Izetbegovic dus met zijn ‘Veilige haven’-concept voor Screbrenica te bereiken? Terwijl zijn Mujahedeen moordend door Servische dorpen trokken, en ook die ‘veilige havens’ als uitvalsbases voor moordcampagnes gebruikten?

Dat zo de bloedwraak van de Serviers over ze werd afgeroepen. Zodat de steun van de Internationale Gemeenschap verzekerd was om zijn Moslimstaat te vestigen, voorzien van Nato-bombardementjes en zo. Met als gevolg dat onze jongens van Dutchbat zo tussen 2 vuren kwamen te liggen (Serviers die terugschieten naar Islamieten en vice versa), in een bij voorbaat kansloze missie.

  • DAT is de zonde die we Mabel (en Mient Jan Faber) mogen toerekenen.
  • En haar doofpot-vrienden/familie in het Koninklijk huis als Beatrix, die al ruim van tevoren over het naderend debacle waren gewaarschuwd door Richard Holbrooke.

Dat ze even Mabel Nat Broekje van Bruinsma was, zijn wij allen geen zondaars? Maar het is onvergeeflijk dat je onze Dutchbat- jongens laat bloeden om je eigen misstappen te verbloemen. En dat je daarmee wegkomt door je contact in de ‘koninklijke’ familie, die ’t principe Noblesse Oblige dus ook zo nauw niet nemen.

mabel

Helder, in de katholieke kerk in Leeuwarden

Terwijl wij dankzij de inspanningen van die ‘Vredes’-ngo’s via onze media het beeld opgedrongen kregen, van de Servische agressor versus de zielige moslims. Terwijl die agressieve Mujahedeen de bloedwraak van de Serviers deels aan zichzelf dankten, bij hun bloederige campagnes om alle niet-moslims uit door hun geclaimd land te verwijderen. In hun campagne om grond voor Allah te winnen.

En zo worden we doorlopend door onze massamedia voor de gek gehouden. Daarbij dient een valse ‘slachtofferrol’ om sympathie te wekken voor publieke fondsenwerving en militaire steun.. Zo werd uiteindelijk dus met NAVO-luchtsteun een Islamitisch bruggenhoofd gevestigd op Europese bodem.

Mede mogelijk gemaakt door Mabel. Als dit geen Interessante Tijden zijn….

Vond je dit stuk leuk? Overweeg om een ​​kleine fooi te geven en deze met je vrienden te delen, zodat ik kan blijven schrijven. Ik zou elke vorm van ondersteuning op prijs stellen.

Het is eindelijk 2021 ...

… En nog nooit is er zo gretig uitgekeken naar een nieuw jaar. De Covid-19-vaccins, het openen van de horeca en uitgaansleven, de aankomende verkiezingen in Nederland, het Joe Biden-voorzitterschap, de last-minute Brexit-deal: hoewel er grote uitdagingen blijven bestaan, is er reden voor hoop. Met een nieuw jaar in het verschiet, doen we er alles aan om indrukwekkende blogs te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen.

Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot informatie die is gebaseerd op wetenschap en waarheid, en tot analyse die is geworteld in autoriteit en integriteit. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt: onze rapportage open houden voor alle lezers, ongeacht waar ze wonen of wat ze kunnen betalen. Dit betekent dat meer mensen beter geïnformeerd, verenigd en geïnspireerd kunnen worden om zinvolle actie te ondernemen.

In deze gevaarlijke tijden is een naar waarheid zoekende wereldwijde alternatieve mede zoals TIndignatie essentieel. We hebben geen aandeelhouders of eigenaar van een miljardair, wat betekent dat onze blogs vrij is van commerciële en politieke invloed - dit maakt ons anders. Wanneer het nog nooit zo belangrijk is geweest, stelt onze onafhankelijkheid ons in staat om de machthebbers onbevreesd te onderzoeken, uit te dagen en bloot te leggen.

In een jaar van ongekende elkaar kruisende crises in 2020, hebben we precies dat gedaan, met onthullende journalistiek die een reële impact had: de onhandige aanpak van de Covid-19-crisis niet alleen in ons landje Nederland, de Black Lives Matter-protesten en de tumultueuze Amerikaanse verkiezingen.

Als er ooit een tijd was om je bij ons aan te sluiten, dan is het nu. Uw financiering stimuleert onze bloggers, het beschermt onze onafhankelijkheid en zorgt ervoor dat we voor iedereen open kunnen blijven. U kunt ons door deze uitdagende economische tijden heen ondersteunen.

Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, maakt echt een verschil voor onze toekomst. Steun  indignatie al vanaf € 1 - het duurt maar een minuut. Dank je.


Comments

comments