De “haat-registers” van het “koningshuis” zijn onuitputtelijk

De “haat-registers” van het “koningshuis” zijn onuitputtelijk

5 september 2019 0 Door Indignatie redactie

Ooit heeft een geleerde professor van de K.U.Tilburg ons voorgerekend dat de Nederlandse economie veel baat heeft bij de invloed van het “koningshuis”.

De beste man heeft een batig saldo uit de mouw weten te schudden van maar liefst € 5 miljard.

Door handelsmissies en staatsbezoeken zouden jaarlijks vele contracten worden afgesloten, die zonder het “koningshuis” nimmer tot stand zouden zijn gekomen.

Aan het eind van zijn lijvig rapport brengt de geleerde nog snel even een nuance aan, want hij verwacht uiteraard gefundeerde kritiek van mensen die graag een degelijke onderbouwing wensen van wat er wordt beweerd. Dat is lastig en daarom heeft de geleerde een slag om de arm gehouden door een “disclaimer” op te voeren welke bevestigd, dat de studie in gebreke blijft als het gaat om waar die miljarden nu precies vandaan komen.

Citaat professor Van Dalen University Tilburg:

“Deze studie laat zien dat er wel degelijk een calculatie valt te maken van wat het koningshuis allemaal vermag en zoals de berekeningen laten zien zijn de baten tamelijk omvangrijk: de zogenaamde monarchiebonus voor Nederland omvat 4 à 5 miljard euro. Een cruciale vraag die op de achtergrond blijft spelen is of waar die baten precies vandaan komen. Hier moet deze studie in gebreke blijven en misschien moeten we ons aan de woorden houden van Bagehot dat we niet teveel daglicht op de magie moeten laten schijnen anders verdwijnt wellicht de monarchiebonus.”

Nou, beste mensen, dit is een lintje waard. Deze zelfontmaskering zonder consequenties is een waar kunststukje!

Als we een ondernemer die in het kielzog van het “koninklijk” paar mee is geweest op zo’n contractreisje, dan krijgen we steevast te horen dat het zonder de luchtverplaatsing van Willy & Maxi – respectievelijk superzakenprins en bancair supertalent – nooit een succes zou zijn geworden. Ook de ambtelijke colonne kraait desgevraagd victorie en het thuisfront is zeer ingenomen met zoveel extra werkgelegenheid. Allemaal dankzij een Duitsche olie-miljardair en Argentijns aanhangsel.

Lees ook:  De excuusmomenten van Willem-Alexander en Maxima

Het is niet het respect dat dit “koningshuis” door haar handel en wandel afdwingt, want ze doen niets respectabels. Het zijn ook niet de commerciële prestaties, waar men op kan bogen. Hun doen en laten lijkt gewoon nergens op, ze doen maar wat lolligs en leuks als het zo uitkomt. Er is totaal geen enkele sprake van enige toegevoegde waarde. Niet uit te rekenen en niet te bewijzen.

Waarom dan toch die loftuitingen? Waar hebben ze dat aan “verdiend”? Iedere weldenkende ondernemer minacht toch dat onbeholpen stel? Figuren als AKZO Wijers en Shell van der Veer tellen we gemakshalve niet mee, dat zijn geen ondernemers maar ambtelijk meelopers met blaren op de tong. In aanzien geklommen door de botte bijl te hanteren als de gelegenheid zich voordoet. En dan maar oreren over “wekgelegenheid” en “kansen voor Nederland”. Hoe houdt zoiets stand?

Antwoord: het is ANGST.

Citaat van een insider en ervaringsdeskundige:

“Je kunt ze maar beter niet tegen je in het harnas jagen, want dan gaan alle destructieve haat-registers open.”

Want hoe zielig en/of nijver en/of onzelfzuchtig ze zich ook voordoen, deze olie- en opiumbaronnen van weleer, ze zijn heel goed in staat levens te verwoesten. Men duldt absoluut geen tegenstand. Als een ondernemer weigert mee te gaan naar een ver land met mooie opdrachten in het verschiet, dan is men beledigd en zal er alles aan worden gedaan om de weigerachtige ondernemer aan de bedelstaf te krijgen. Het is banale angst wat dit sprookje van professor Van Dalen in stand moet houden. Onder het mom van “ze kunnen zich niet verdedigen” wordt van alles uit de kast gehaald om het gammele instituut overeind te houden. Ze kunnen zich verdedigen als geen ander, alles wat met recht en rechtsstaat heeft te maken wordt door hen immers benoemd of ontslagen. Met miljarden inkomsten alleen al aan dividend, kunnen ze zich van alles permitteren, maar de belastingbetaler moet hun advocatenrekening betalen. Het in stand houden van dit al jaren defecte vehikel kost per jaar minimaal al een half miljard Euro en u mag het ophoesten, zonder dat u wat is gevraagd.

Lees ook:  Column Hans Maessen: Impeach de Koning!

De “haat-registers” van het “koningshuis” zijn onuitputtelijk.

Dit gedrocht kan zich van een breed scala aan mensen en middelen bedienen om hun zin door te drijven. De “koning” en wat er aan zit geplakt zijn van alles tegelijk. Een “koning” is hier eindverantwoordelijk als wetgevende macht, als uitvoerende macht en als rechterlijke macht. Het Trias Politica van de Polder is niets anders dan een olichargische dictatuur. Iemand die geen last met een dictator wil krijgen doet wat hij zegt, vindt wat hij vindt, gelooft wat hij gelooft en likt waar hij kan. Daarom en alleen daarom is de “succesformule constitutionele monarchie” een sprookje voor weldenkende volwassenen. Men gelooft er zelf niet in, maar men moet wel doen alsof.Want iIedereen die niet hetzelfde deuntje fluit pleegt carrieremoord en kan het verder wel vergeten.

Men neemt voor lief dat men zich met ras-criminelen inlaat.

Voor wie het is vergeten.

Wat hier aan het roer staat zijn de nakomelingen van een fascistisch landverrader Zur Lippe B. De werkelijke Oranjes zijn al in 1702 uitgestorven. De reserve-Oranjes – de Friese tak – zijn met kroonprins Alexander in 1884 eveneens uitgestorven. Vervolgens en tot op de dag van vandaag zijn het identiteitsfraudeurs en olie-/opium-baronnen die hier wetten tekenen, rechters benoemen, opperbevelhebber van de strijdkrachten spelen, rouwstoeten aanvoeren, doden herdenken, etc. Allemaal voor de bühne, ook hun staatsbezoeken als dekmantel voor hun eigen zakelijke belangen: olie & gas c.q. drugs en kunst.

Deze criminelen bedienen zich van de eenzijdig opgelegde wetgeving en als dat niet toereikend is, van geheime diensten in samenhang met staatsmoord-intriges. Als niets meer lukt en ze hebben nog steeds hun zin niet, of ze dreigen in de schijnwerpers komen te staan, dan laten ze het vuile karwei door hun vrinden/collega’s in de onderwereld opknappen.

Lees ook:  Keer op keer raken de Oranjes in opspraak

“Echte republikeinen” vinden dat dit parasitaire nutteloze uitschot een ceremoniële rol zou moeten vervullen. Een denkfout.

Wij vinden dat dit onwettig aan de macht geholpen “koninklijke” uitschot met wortel en tak moet worden uitgeroeid en van de aardbodem weggevaagd. Anders raak je er niet van af en steekt het parasitaire monster steevast de kop weer op. Een Acte van Seclusie (uitsluiting van de Oranjes door Johan de Witt) is niet voldoende. Niet laten ontsnappen, maar oppakken en uitkleden. Voor de rest is een kort Roemeens proces voldoende, geen tijd meer insteken dus.

Zover is het bij de buren in “het koninkrijk” natuurlijk nog lang niet.

Maar om te beginnen kan de tip van de Tilburgse professor Harry van Dalen uit worden gevoerd: zet de schijnwerpers er maar eens op. Laat maar eens zien, die monarchiebonus. Laat maar eens zien waartoe ze in staat zijn en wat ze presteren zonder dat anderen dat voor hen doen.

Laten we ze eens afrekenen op hun vermeende zakelijke successen en niet op onnozele sprookjesvertellingen gekoppeld aan vermeende miljarden aan extra inkomsten en zogenaamde werkgelegenheid.

De monarchiebonus is een lachertje – wel weer een duur lachertje…..

U wilt een voorbeeld van “monarchiebonus”?

De “koning” kijkt door het raam van een verkeersvliegtuig na de landing. Hij zégt dat hij kan vliegen. Men zegt dat hij zelf aan de stuurknuppel zit. Maar we kunnen het niet zien, wat is daar zo geheim aan? Wij moeten hem blijkbaar op zijn woord geloven. Waarom zouden we dat doen?

Bron:http://www.leugens.nl/2010/06/03/koningshuis-levert-4-tot-5-miljard-op/Comments

comments