AFD-onderzoek: 8.469 euro per maand voor elke individuele vluchteling

AFD-onderzoek: 8.469 euro per maand voor elke individuele vluchteling

12 september 2019 1 Door Indignatie redactie

Volgens een onderzoek van de AFD betaalt de deelstaat Hessen maar liefst 8.469 euro per maand voor elke buitenlandse minderjarige alleenstaande vluchteling. Hoeveel geld ontvangen Duitse gepensioneerden of topsporters in vergelijking?

Voor de huisvesting en de all-round zorg van elke minderjarige, buitenlandse ‘niet-begeleide adolescent’ (UMA), heeft de deelstaat Hessen in 2018 gemiddeld 101.515 euro betaald. Dit zijn per “vluchteling” adolescenten zonder ouderlijke ondersteuning 8.469 euro per maand. Op deze manier heeft de federale staat in één jaar totale kosten gemaakt van ten minste 138 miljoen euro voor de “jonge” 1.362 jonge mensen uit het buitenland.

Deze informatie heeft de Hessische zwart-groene deelstaatregering – onder leiding van premier Volker Bouffier (CDU) en vice-premier Tarek Al-Wazir (Groenen) – na een klein parlementair verzoek van de AFD- Fractie (20/367, 20.3. 2019) in de Landtag van Wiesbaden. Verantwoordelijk voor het antwoord (vanaf 30.7.2019) op het overeenkomstige verzoek is het Hessische ministerie van Sociale Zaken en Integratie (HMSI), dat wordt geleid door minister Kai Klose (Groenen).

Gevarieerde en dure accommodatie- en zorgmethoden

Voor de huisvesting van de UMA’s (migranten) zijn met name voorzieningen voor jeugdwelzijn bezet en zijn appartementen gehuurd. Er is een personeelintensieve (en dus dure) sociaal-pedagogische assistentie per geval – de klok rond dus. “Zeer jonge minderjarige vreemdelingen werden ook gehuisvest in gastgezinnen en werden verzorgd door de pleegzorgdienst”, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast is in veel gevallen een hotelaccommodatie met bijbehorend poliklinisch jeugdwelzijn geregeld.

Het lid van het staatsparlement, Volker Richter, die ook de woordvoerder is van het migratiebeleid van de AFD-fractie, gaf als volgt commentaar op deze informatie: “Gemiddeld wordt meer dan 41 keer de kinderbijslag maandelijks in Hessen uitgegeven voor een immigrant-umA-kind. Geeft een UMA-kind 41 keer zoveel geld uit als een kind wiens ouders in Duitsland wonen? “.

Overigens zijn zes districten en steden die geen informatie over de kosten hebben verstrekt, niet opgenomen in de rekeningafschriften. Onder deze gemeenten bevinden zich bijvoorbeeld Kassel en Fulda.

Bijna 60.000 UMA’s in Duitsland – vrij nauwkeurige financiële cijfers zijn bekend voor Sleeswijk-Holstein

Voor een niet-begeleide minderjarige vluchteling schatten “districtbeheerders de maandelijkse kosten op minimaal 4000 tot 5500 euro”. Andere waarnemers praten landelijk over de kosten per maand voor elke individuele UMA gemiddeld 4.500 euro. In Hamburg kostte een enkele UMA de belastingbetaler in 2017 gemiddeld 5.250 euro per maand – volgens de rood-groene senaat over een parlementair onderzoek naar de AFD-factie in het burgerschap van Hamburg.

In 2017 werden 56.758 UMA’s ‘begeleid’ in Duitsland. Voor Sleeswijk-Holstein zijn relatief nauwkeurige cijfers beschikbaar: “Sleeswijk-Holstein is de enige federale staat die in zijn totale kosten” vergoedingen voor begeleidende maatregelen zoals medische bijstand, reiskosten of vertolkingskosten opneemt “. Het dagblad meldde : In de meest noordelijke federale staat “werd in 2017 in totaal 105,2 miljoen euro uitgegeven aan de huisvesting en verzorging van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, zoals het Kiel Social Ministry aankondigde”. Deze kosten hadden betrekking op 1.795 UMA’s. De totale uitgaven voor elke individuele UMA bedroegen dus minimaal 58.600 euro per jaar (maandelijks: 4.800 euro).

Veel UMA’s vervalsen hun gegevens, laten hun families van over de hele wereld meekomen – en worden onevenredig crimineel

Experts zijn zich ervan bewust dat een groot deel van de UMA’s valse leeftijdsverklaringen bij de Duitse autoriteiten heeft afgelegd om nog aantrekkelijkere sociale voordelen van de staat te verkrijgen. Veel van de vermeende minderjarigen zijn al meerderjarig. Ernstige leeftijdcontroles, maar alleen in zeer uitzonderlijke gevallen.

Lees ook:  De val van Parijs

In de provincies en steden van Hessen van 2014 tot 2018 zijn er dus slechts 44 medische leeftijdsbepalingen besteld. Uiteraard schuwt men de grote inspanning – en negatieve krantenkoppen in de media.

Het feit dat na een korte tijd de meerderheid van de UMA’s een aanvraag voor “gezinshereniging” indient, leidt hoofdzakelijk tot het “inhalen” van ouders of naaste familieleden van de UMA uit het buitenland. Met het doel dat nu hele gezinnen kunnen profiteren van het aanbod van de staat.

Sommige burgers denken na, zelfs als hij ontdekt dat deze “familieleden” vaak zelfs met het vliegtuig naar Duitsland worden gevlogen – natuurlijk ook over “staatskosten”, dus ten koste van goede belastingbetalers in dit land, vervolgt de tijd van zijn leven dagelijks zijn werk ,

Vergelijking: financiële steun van Duitse topatleten en jonge immigranten van over de hele wereld

Interessant is het feit dat de Duitse samenleving haar topsporters promoot – voor zover ze bijvoorbeeld geen “sportsoldaatjes” in de Bundeswehr of professionele atleten (professionals) zijn – maandelijks met 300 euro. Verantwoordelijk hiervoor is de Duitse Sporthilfe. Slechts enkele topsporters, inclusief speciale beurzen voor speciale prestaties, ontvangen in totaal maximaal 1.100 euro per maand aan subsidies.

Voor sommige uitzonderlijke atleten – ze zijn overwegend kandidaten voor deelname aan de Olympische Spelen – zijn in de Bundeswehr in speciale posten voor “sportbedrijven” opgericht. Deze atleten, die de Duitse kleuren vertegenwoordigen in internationale wedstrijden, zijn daar werkzaam als “sportsoldaten”, die veel tijd krijgen voor de sporttraining.

De overgrote meerderheid van deze soldaten in sportbedrijven bezet de Bundeswehr – afhankelijk van de duur van de dienst en het aantal voltooide speciale cursussen – dienstgraden van het team (soldaat tot Oberstabsgefreiter) of zijn in de NCO-carrière (NCO’s en sergeants).

De ‘sportsoldaten’ komen meestal ten hoogste in de tijd van hun actieve carrière naar de sergeant-majoor. Wat verdient bijvoorbeeld een “Portepee sergeant” op 27-jarige leeftijd? Een jonge sergeant krijgt een brutosalaris van ongeveer 2.600 euro. Hiervan zijn nog steeds uitgeschakeld: de loonheffing, fondsen voor huisvesting en voedsel, enz. Echter, brengt het rolmodel atleten geen uitstekende lijnen, hij kan zeer snel worden teruggezet uit de dienst van de Bundeswehr.

Deze gegevens zeggen veel over een staat die de neiging heeft om zijn elite – als er al iets is – op een zeer laag niveau te promoten en immigranten buitenlandse immigranten van over de hele wereld bevoorrechten met bijna astronomisch hoge bedragen. Het “bewijs van prestatie” voor de “beschermingzoekers”, die de staat en dus de eerlijke belastingbetaler maar al te vaak misleidt?

De immigrant zegt bij de grensovergang alleen “asiel”. Papieren zijn niet nodig. Dan begint het: het aanbod de klok rond – in een land, waar voor jonge immigranten “melk en honing stromen”. Dag na dag, maand na maand en jaar na jaar.

Welk inkomen hebben Duitse gepensioneerden die hun Laben lang hebben gewerkt en belasting hebben betaald?

Nog een vergelijking. Een Duitse gepensioneerde, die vrijwel haar hele leven in Duitsland heeft gewoond en gewerkt, ontvangt een “gemiddeld pensioen” van ongeveer 900 euro per maand . Deze gepensioneerden vragen zich af (vooral als ze in de grote stad wonen en anders geen inkomen hebben) hoe ze elke maand rond moeten komen.

Een mannelijke Duitse gepensioneerde, die ruim 40 jaar in vaste dienst is, ontvangt gemiddeld een pensioen van ongeveer € 1.400. Maar alleen als hij op zijn minst de gemiddelde tijd van zijn leven heeft verdiend.

Bovendien heeft deze gepensioneerde verscheidene decennia lang elke maand substantiële bijdragen aan het pensioenfonds betaald. Maar op zijn oude dag ontvangt hij niet eens een vijfde van de bedragen die de Duitse staat bijvoorbeeld aan Hessen uitgeeft voor elke immigranten adolescent (!) Die immigrant is. En ten koste van de werknemers die onverschrokken hun hoge belastingen betalen.

Partijen en reguliere media worden gekenmerkt door welsprekende stilte

De vertegenwoordigers van de gevestigde partijen zwijgen in het algemeen over dit schandalige subsidiebeleid van grote omvang voor minderjarige “beschermingzoekers”. Het is praktisch alleen de AfD – en zo nu en dan de FDP – die via parlementaire vragen aan federale en nationale regeringen licht wil werpen op het ‘vluchtelingenbeleid’.

En de media? Bijna alle reguliere media, gedomineerd door groen-rode journalisten, rapporteren geen enkele regel over deze details van een grenzeloos immigratiebeleid, dat elk jaar honderdduizenden immigranten naar Duitsland blijft trekken – uit het Midden-Oosten, Afrika of Azië.

Dit gebeurt grenzeloos omdat onze grenzen niet langer worden beschermd en gecontroleerd. “Grenzeloos” is ook van toepassing op de tijd: de facto, de asielzoekers, die in de overgrote meerderheid niet echt asielzoekers zijn, kunnen hier voor onbepaalde tijd blijven – de lokale verzorgingsstaat biedt hen alles wat zij nodig achten.

De rol van de media om burgers volledig en kritisch te informeren? Voltooi vals rapport in bijna alle reguliere media. “Bild”, “Die Welt” of een van de andere kranten in Zwitserland of Oostenrijk vormen de uitzonderingen op de regel in Duitstalige landen.

Voornamelijk nieuwe media streven ernaar om de grandioze hiaten in de brede stroom van groen-rode gecontroleerde massamedia op zijn minst gedeeltelijk te compenseren.Lees ook:  Heeft Bill Gates de echte reden achter de lock-downs onthuld?

Comments

comments