Niet blij met de de nieuwe ‘Europese Commissie’.

Niet blij met de de nieuwe ‘Europese Commissie’.

14 september 2019 0 Door Indignatie redactie

De Ierse ‘freelance‘ schrijfster Danielle Ryan is niet blij met de de nieuwe ‘Europese Commissie‘.

Dat RT haar artikel overnam, mag u interpreteren zoals u zelf goed dunkt. Het lijkt mij niet dat Poetin of Lavrov hier persoonlijk een ‘vinkje‘ onder hebben gezet. Al zou het mij verbazen als ze de kritiek van Ryan niet herkennen als valide kritiek op de EU. Meer in het bijzonder de extreem ‘wollige‘ aanduidingen van de uiteenlopende ‘Commissarissen‘. Anderzijds denk ik dat ze ook wel beseffen dat dit niet het geesteskind is van de voorzitster, de Duitse ex-Defensie minister Ursula von der Leyen.

Mij komt het voor dat von der Leyen de oppositie in ‘Europa‘, meer in het bijzonder op ‘pseudo-links‘, de wind uit de zeilen wil halen, om sneller terzake te kunnen komen. Maar ik geef direct toe dat ik daarvoor geen concrete aanwijzingen heb. Door de oppositie een ‘Identity Bone‘ te geven, is ze niet veel kostbare tijd kwijt aan eindeloze discussies over ‘window dressing‘. En met die ‘wollige‘ aanduidingen voedt ze de Euroscepsis, maar die had ze niet weggenomen door duidelijkheid te scheppen. Het grote gevaar is dat ‘Commissarissen‘ zich hierdoor gaan bemoeien met zaken die buiten hun competentie liggen. Of dat buitenlandse regeringsfunctionarissen en ambtenaren niet het juiste ‘aanspreekpunt‘ binnen de Commissie benaderen, waardoor tijd verloren kan gaan. Of, in bepaalde gevallen, een boodschap binnenkomt bij het verkeerde ‘loket‘, en dan blijft liggen. Als dat een waarschuwing is voor een aanslag, of iets in die orde van grootte, is dat geen opsteker. En dan zal deze mist von der Leyen ook zwaar worden aangerekend door serieuze Europeanen, én sceptici.

Lees ook:  Op weg naar een totalitair regime? Europese Commissie keurt ggo-vaccin goed om niet-bestaand Covid-19-virus te bestrijden

Dat laatste is tot op zekere hoogte te ondervangen, door belangrijke buitenlandse mogendheden op het hart te binden om haar altijd een afschrift toe te sturen van écht belangrijke boodschappen. ‘Onze Frans‘ heeft de ‘Groene Derrie‘ op zijn bordje gekregen, en mag nu doen alsof het klimaat hem ter harte gaat. Onder Juncker was hij belast met het bewaken van ‘mensenrechten‘ en aanverwante, wat in zijn lezing betekende: ‘Ruzie maken met Orban, de Poolse regering, en Rusland‘. Over Assange zweeg hij als het graf. Het is zeker niet onverstandig van mevrouw von der Leyen om ‘Atlantische Frans‘ van dat dossier af te halen. Als ‘Groene Goeroe‘ zit hij voorlopig op een plek waar hij weinig schade aan kan richten. Als hij werk wil maken van de Europese ‘Green Deal‘, brengt het hem in aanvaring met zijn ‘Atlantische‘ geloofsgenoten. Daarnaast ken ik ‘Onze Frans‘ helemaal niet als een ‘Groene Reus‘. Gaat hij zich nu hardmaken voor ‘elektrische JSF’s‘? Autobanden die niet zoveel roet afgeven als ze in brand worden gestoken bij de volgende ‘Maidan‘? Milieuvriendelijke burgeroorlogen? Logisch derhalve dat hij die andere werkloze ‘Blairite‘, Dierderik Samsom, achter zich aan sleurt naar Brussel. Maar was het dan niet beter geweest Samsom te benoemen, en Timmermans te laten schoffelen, terwijl hij nadacht over het schrijven van zijn memoires? Stuk goedkoper.

Lees ook:  Europa's 'open grenzen'-systeem stort ineen tijdens de uitbraak van Covid-19

Het is voor iedereen dus nog even wennen. Dat mevrouw von der Leyen zich hard wil maken voor méér vrouwen op topposities maakt ze in elk geval waar met deze Commissie. Of het ook meer kwaliteit oplevert, waardoor ze waar kan maken dat haar Commissie méér bereikt, moet nog even worden afgewacht. Ik houd mijn kruit nog even droog.Comments

comments