George Soros En de Nederlandse Royals een geheimzinnige combi

George Soros En de Nederlandse Royals een geheimzinnige combi

20 september 2019 1 Door Indignatie redactie

Getuigenclaims: George Soros (met Dutch Royals) namen deel aan rituelen met kindermoord / foltering in Nederland / België

Ik heb lang gepost over het onderwerp rituele foltering, moord en misbruik van kinderen van Epstein, omdat het niet alleen een van de meest gruwelijke misdaden is die je maar kunt bedenken, maar het is tegenwoordig ook verbazingwekkend veel voorkomend op aarde. Ik heb waarschijnlijk honderden bronnen van getuigenissen gelezen, waaronder politieagenten, CIA-agenten, overlevenden en zo verder …

De blootstelling van Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein, Kevin Spacey en anderen is nog steeds alleen maar de oppervlakte van dit alles en @pressfortruth heeft zojuist een verhaal, via de Daily Mail, verteld over hoe een fondsmanager van George Soros naar verluidt verschillende vrouwen heeft verkracht en gemarteld in een ‘sekskerker’ .

Bij het lezen van dit, voel ik me gedwongen om mijn publiek eraan te herinneren dat ik, een Nederlandse vrouw genaamd ‘Anne Marie van Blijenburg’, een paar jaar geleden naar voren kwam om de wereld te waarschuwen dat haar eigen man deel uitmaakte van een belangrijk crimineel syndicaat in Europa dat betrokken was in ritueel opofferen van kinderen. Ze beweert getuige te zijn geweest van leden van de Nederlandse koninklijke familie, politici en George Soros (onder andere) die deelnamen aan de misdaden van het vermoorden van kinderen die uit het weeshuis in Nederland waren gehaald en nooit zijn teruggekeerd.

Ze verklaart dat de moorden plaatsvonden op de Nederlands / Belgische grens en dat de lichamen dichtbij werden verwijderd. Ze zegt dat ze dit bij de politie heeft gemeld, maar er is niets aan gedaan.

Haar getuigenis is onder te zien

Ondanks de rijkdom aan getuigenissen, zijn de feitelijke vervolgingen die uit dergelijke getuigenissen voortvloeien bijna niets. Op een bepaald moment in Groot-Brittannië kondigde de politie publiekelijk aan dat ze zoveel meldingen van kindermishandeling ontvingen dat ze niet allemaal zouden achtervolgen wegens gebrek aan middelen! Het bewijs toont DUIDELIJK aan dat veel hooggeplaatste politie-agenten zelf betrokken zijn bij georganiseerde kinderontvoeringsringen , hoogstwaarschijnlijk als onderdeel van agenda’s van het geheime genootschap waarin ze verstrikt zijn geraakt. Dit betekent niet dat ‘alle agenten slecht zijn’ – het betekent dat er was een langdurige inspanning van verdraaide geheime genootschapsgroepen om ervoor te zorgen dat hun leden aan de top staan ​​van alle kunstmatige machtspiramides, zoals nationale politiediensten – om ervoor te zorgen dat ze vrij zijn om hun criminele activiteiten voort te zetten zonder te worden betrapt.

Achtergrond van de Nederlandse ‘Royals’ en politici

Verschillende onderzoekers hebben door de jaren heen bewijsmateriaal aangetoond dat rituele kindermishandeling en moord heeft plaatsgevonden in de parlementaire kringen, vergelijkbaar met hoe het in Groot-Brittannië en elders is gebeurd. Een vrij bekende zaak is die van Joris Demmink, die de secretaris-generaal van het Nederlandse ministerie van Justitie was en die door een uit een kinderbordeel in Amsterdam gered kind werd geïdentificeerd als betrokken bij het misbruik. Hij gebruikte zijn positie in de regering om de zaak te begraven. De volgende videodocumentaire legt dit uit:

‘Koningin Beatrix’ van Nederland was de dochter van Prins Bernhard,die de oprichter was van de beruchte Bildeberg-bijeenkomsten waarin politieke leiders van over de hele wereld in het geheim (vaak illegaal volgens hun eigen wetten) samenkomen met bedrijfsleiders en anderen om zich in te zetten geheim hoe hun agenda’s uit te voeren.

Getuigenis: Anne Marie van Blijenburgh

Een belangrijke ooggetuige van rituele kindermoorden door Nederlandse vorsten en andere elites waaronder George Soros , beschrijft de moorden die zich sinds 2004 hebben voorgedaan in België en Nederland. Deze video werd live opgenomen op 5 juni 2014 vanuit Nederland en ondanks beweringen dat er meer video zou worden uitgebracht, is het voor zover ik weet nooit geweest.

Ze beschrijft hoe haar man betrokken was bij het ritueel vermoorden van kinderen en hoe ze bij hem was op sommige vergaderingen en het niet kon uitstaan ​​wat ze aan het doen waren. Ze probeerde de situatie aan de politie te melden, maar ze deden niets.

Het is vermeldenswaard dat dit interview werd afgenomen door Kevin Annett, die erom bekend staat dat hij op een eenmanskruistocht is gegaan om te proberen de vermeende Britse monarchie en de katholieke kerk aan te klagen wegens tellingen van kindermishandeling en vele andere misdaden. Ondanks de waarschijnlijkheid dat zijn zaak geldig zou zijn, koos hij ervoor om een ​​common law-rechtbank in te stellen en hen te vervolgen, in wezen alleen. Hoewel dit veel belachelijk maakte, beweer ik dat een behoorlijk deel van het bewijsmateriaal geldig is – uiteindelijk is het echter aan ons om te beslissen wat we voelen en denken dat waar is!, wij blijven spitten.

Lees ook:  Lezersbrief over ABP pensioenroof het gaat maar door: Word wakker allemaal!!!

Anne Marie van Blijenburgh: kindermoord door de Nederlandse Kroon door:ellaster.nl

De getuige Anne Marie van Blijenburgh verklaarde in 2014 voor het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) aanwezig te zijn geweest bij rituele kindermoorden gepleegd in Nederland en België. De slachtoffers werden geregeld door de broers van Korlaar die onderdeel zijn van een crimineel syndicaat. Beatrix was de opdrachtgever en financierde de boel. Haar zoon prins Johan Friso, premier Mark Rutte, Geert Wilders en andere personen van de politieke top waren volgens de getuige aanwezig bij deze martelpartijtjes. Ze verklaarde tevens over jachtpartijen waarbij in de bossen rond de koninklijke paleizen op kinderen werd gejaagd. Kinderen die uiteindelijk als wild werden neergeschoten.

Deze publieke getuigenis is onderdeel van een serie onthullingen waarvan details door het ITCCS (Internationaal Tribunaal inzake Misdaden door Kerk en Staat) naar buiten zijn gebracht. De misdaden die zij beschrijft zijn zowel grotesk als weerzinwekkend. Het werpt een ander licht op zaken zoals Robert M., Marc Dutroux en Demmink, die verweven blijken te zijn met een gigantisch netwerk van georganiseerde misdaad, mensenhandel, drugshandel, kinderporno en Satanische rituelen tot kindermoord aan toe.

Deze misdaden blijken niet alleen verweven te zijn met de maffia, maar ook met justitie, de politie en de politieke top inclusief het koningshuis. Wat er plaatsvindt is totale waanzin, maar helaas de gang van zaken achter de schermen van de politieke elite. Bovendien is het een wereldwijd fenomeen, zoals uit velen getuigenverklaringen blijkt. Politici en topambtenaren nemen deel aan weerzinwekkende praktijken en worden daar gefilmd of gefotografeerd. Deze beelden worden vervolgens ingezet om daarmee later politieke druk uit te oefenen of voor afpersing.

Kevin Annett, de woordvoerder van de ITCCS, vertelde in een recent inteview dat er zich inmiddels ook een getuige heeft gemeld die werkzaam was bij een jeugdgevangenis en het verhaal van Van Blijenburgh bevestigt. Volgens deze getuige gaf koningin Beatrix de opdracht om kinderen over te plaatsen of werkzaam te stellen binnen het koninklijk paleis, waarna ze telkens spoorloos verdwenen.

Volgens Van Blijenburgh waren de jeugddetentiecentra die benaderd werden aanvankelijk blij met dit verzoek vanuit het koninklijk hof, om kinderen te leveren die voor een bepaalde periode bij de koningin in dienst konden komen. Ze dachten aanvankelijk dat de koningin een erg sociale vrouw was door deze jongeren een nieuwe kans te geven. Ze verstrekten zonder enige twijfel de persoonlijke dossiers van bepaalde kinderen aan de criminelen.

Als de jeugddetentiecentra wilden controleren of deze informatie allemaal wel klopte, werd hen een naam en telefoon nummer gegeven van een hoge ambtenaar aan het hof van koningin Beatrix, die bevestigde dat er inderdaad kinderen gezocht werden om voor een bepaalde tijd op het paleis te komen werken. Uit een drietal dossiers die telkens overhandigd werden, selecteerden de betrokken criminelen een kind of tiener die geen (contact met) familie meer had. Ze vertelden de jeugdgevangenissen dat dit het type kind was waar ze naar op zoek waren.

In de veronderstelling dat het kind op sollicitatiegesprek bij het hof zou gaan, werden er nieuwe kleren gekocht zodat het kind er goed gekleed uitzag. In werkelijkheid werd het slachtoffer echter op de trein naar Zwolle gezet. Zo vertelt de getuige: “In Zwolle werd het kind door de criminelen van het station gehaald en naar een gebouw gebracht dat volledig leek op een echt hotel, maar niet operationeel was als hotel, hoewel er mensen in de lobby waren en net deden of het een hotel was.”

Lees ook:  Coronakritische arts gearresteerd op speciaal bevel en toegelaten tot de psychiatrie!

Van Blijenburgh vervolgt: “Het kind kreeg wat te drinken en met dat drankje werd het gedrogeerd. Naast het hotel was een gebouw waar de voorstelling zou plaatsvinden. In dat gebouw gingen de mensen zitten en op een zeker moment werd het kind door de criminelen naar binnen gebracht. Het werd gemarteld, verkracht en op brute wijze vermoord voor de  ogen van de toeschouwers.”

Volgens Blijenburgh speelde prins Johan Friso (de tweede zoon van koningin Beatrix) een prominente rol. Er is haar verteld dat Johan Friso behoorlijk geestelijk gestoord was en een ongezonde interesse in jonge kinderen had. Hij was dermate gestoord dat hij elke dag een psychiater aan zijn zij had. De naam van deze psychiater is Guus Pareau Dumont.

Volgens de getuige organiseerden de Korlaar-broers de moordpartijen op aanvraag van Koningin Beatrix die het geheel bovendien financierde. De criminelen vroegen Johan Friso of hij zijn familieleden en vrienden ook mee wilde nemen, dus de ruimte zat vol met hooggeplaatste Nederlanders: ministers, hoge ambtenaren en allerlei mensen die de criminelen op de foto konden zetten, om ze daar later mee te chanteren om zo crimineel voordeel te verkrijgen.

De namen die Van Blijenburgh noemt naast prins Friso zijn: zijn psychiater Guus Pareau Dumont; Friso’s vrouw Mabel Wisse Smit, in gezelschap van een oudere man, waarschijnlijk George Soros; Donner en Ernst Hirsch Ballin, beide voormalig minister van Justitie; Mr. Van den Emster, hij was jarenlang voorzitter voor de Raad voor de Rechtspraak in Nederland; Dick Berlijn, Oud-commandant van het leger; Gerlof Leistra, journalist van het weekblad Elsevier; Carla Eradus, de vrouw van de psychiater van Johan Friso, tevens rechter en de Presidente van de rechtbank in Amsterdam; Mark Rutte, de huidige minister-president; en Geert Wilders, parlementslid en politiek leider van de PVV.

De getuige vervolgt: “Er waren steeds ongeveer vijftig mensen als ik daar naar toe werd gebracht. Ik ben er drie keer mee naar toe genomen. Ik heb elke keer dat ik er was, gezien dat er een kind werd gedood. Ik heb gezien dat er twee jongens en een meisje zijn gedood. Ik veronderstel dat dit Nederlandse kinderen waren. Ik veronderstel dat zij uit detentiecentra kwamen en werden geworven op de manier zoals ik dit zojuist heb beschreven.”

In het recente interview met Kevin Annett vertelde hij dat Zwolle een belangrijk knooppunt is in de kinderhandel en er banden zijn met Madeira. Vanuit dit Portugese eiland worden er blijkbaar ook kinderen naar Zwolle gebracht. Deze kinderen zijn afkomstig uit arme (Europese) landen rond de Middellandse Zee, zoals: Portugal, Zuid-Italië, Griekenland, Roemenië of Noord-Afrika.

Van Blijenburgh zegt al ruim tien jaar geleden de krant de Telegraaf benaderd te hebben om dit verhaal naar buiten te brengen. De betrokken journalist sprak met alle jeugdgevangenissen en bevestigde dat er inderdaad kinderen geselecteerd werden, waarvan verondersteld werd dat zij aan het hof van Beatrix zouden gaan werken. Blijkbaar waren medewerkers van deze jeugddetentiecentra echter na verloop van tijd achterdochtig geworden, omdat men nooit meer iets vernam van deze kinderen. Er werd tegen deze journalist zelfs verteld dat Beatrix ze blijkbaar opat, omdat deze kinderen — telkens nadat ze op de trein naar Zwolle waren gezet — met hun dossiers spoorloos verdwenen.

In werkelijkheid werden ze vermoord in een speciaal daarvoor ingericht theater waarin de politieke top had plaatsgenomen. De getuige zegt te weten waar de lichamen werden gedumpt. “Nadat ze vermoord waren werden ze eerst in een koelcontainer gegooid die achter het gebouw stond. Na een aantal ‘voorstellingen’ werd deze container naar België gebracht waar men een stuk land had, waar de lijken in een massagraf werden begraven. In het interview van 15 oktober 2016 zegt Kevin Annett later met de getuige op de locatie van een van deze massagraven geweest te zijn.

Lees ook:  Vreemde spionage in het Balkan Casablanca, ook bekend als Servië

Van Blijenburgh wil niks liever dan dat de betrokken criminelen levenslang worden opgesloten. Ze heeft naar eigen zeggen de misdaden al vanaf 2004 bij de autoriteiten gemeld, maar elke instantie weigerde de zaak te onderzoeken. “Ik heb met elke politieagent gesproken die ik maar kon vinden, elke ambtenaar van justitie, ik heb Interpol hierover ingelicht, ik ben zelfs naar de rechtbank gegaan om te kijken of ik een openbare aanklager kon vinden die de zaak zou kunnen onderzoeken. De rechtbank vertelde me dat het mijn probleem niet was. Het was het probleem van de samenleving en de rechtbank wilde geen opdracht aan de aanklager geven om dit te onderzoeken. Ik heb letterlijk alles gedaan om dit opgehelderd te krijgen. Ik heb het idee dat alles gesaboteerd werd, omdat koningin Beatrix en het Nederlandse hof erbij betrokken waren. En telkens als er iemand de zaak wilde onderzoeken, werden ze op de schouders getikt en werd hen gezegd: «Doe dit niet, want koningin Beatrix wil het niet hebben.»”

Van Blijenburgh geeft aan heel, heel boos te zijn. “Als je had gezien wat ik heb gezien, het zal altijd bij me blijven. Ik kan het niet van me af zetten, want het is een van de wreedste dingen die ik ooit gezien heb. Het is verschrikkelijk, het is echt verschrikkelijk. De idioten.” Ze vertelt dat ze door haar toenmalige man gedrogeerd werd en mee werd genomen naar deze voorstellingen. Op weg terug naar huis, een rit van 100 kilometer, kwam ze plotseling weer bij haar positieven en realiseerde zich dat ze net getuige was geweest van een moord op een kind. Ze barstte in tranen uit. Haar man zat achter het stuur en sloeg zijn arm om haar heen en zei: “Maak je niet druk, dat zijn kinderen van een achterstandsgezin, het zijn wezen, het is uitschot, het maakt niet uit dat ze vermoord zijn.” Van Blijenburgh vervolgt haar getuigenverklaring: “Het is vreselijk. Ik kan het niet beschrijven. Het is verschrikkelijk dat die mensen daar zaten, toekeken en niks deden.”

Volgens Van Blijenburgh is haar ex-man nog steeds betrokken bij dergelijke moorden. “Als je je realiseert hoeveel mensen sinds 2004 vermoord zijn,… het is 10 jaar geleden, ze vermoorden misschien 10 tot 20 mensen per jaar, als het niet meer is. Het is verschrikkelijk. Ik heb de politie verteld over vier plaatsen in Nederland die als massagraf gebruikt worden. Nooit, nooit heeft enige politieagent de moeite genomen om te gaan kijken.”

Ondanks dat Van Blijenburgh precies weet waar die plekken zijn, realiseert ze zich ook dat men alle tijd heeft gehad om de lichamen te laten verdwijnen, aangezien men weet dat ze naar de politie is gestapt. Het uitblijven van enig politieonderzoek staat in schril contrast met andere moordzaken. “Als je normaal gesproken in Nederland een lichaam met bloedsporen in huis vindt, gaat de politie de zaak met 20 tot 30 mensen onderzoeken. Maar wanneer je tegen de politie zegt: «Ik weet vier plekken in Nederland die als massagraf gebruikt worden, met in elk graf 20 tot 50, misschien wel 100 lichamen die daar begraven zijn,» is er niemand die het onderzoekt, niemand die naar die plekken toe gaat.”

https://youtu.be/SbhMfZRhsXw

Getuigenverklaring van Anne Marie van Blijenburgh, opgenomen op 5 juni 2014.

Natuurlijk zijn er mensen die beweren dat Van Blijenburgh een eenzame gek is, die maar wat roept om wraak te nemen op haar ex-man en het establishment. Haar getuigenis staat echter niet op zichzelf, maar is in lijn met allerlei vergelijkbare verhalen die getuigen wereldwijd vertellen over Satanische offerrituelen waarbij de elite betrokken is. Bovendien is Van Blijenburgh’s verklaring officieel bekend gemaakt door het ITCCS en tevens wijd verspreid via het internet. De aanklachten zijn niet weerlegd of tegengesproken door degene die beschuldigd worden. Als dergelijke publiekelijke beschuldigingen niet worden weerlegd heeft dat ook juridische implicaties, omdat men daarmee impliciet schuld bekent.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Informatiebronnen:


Comments

comments