Moslimmassa-immigratie – de ondergang van de oude orde

Moslimmassa-immigratie – de ondergang van de oude orde

22 september 2019 0 Door Indignatie redactie

De doelen van Merkel zijn een deïndustrialisering, een bevolkingsuitwisseling door moslimmigratie en een Duitsland waarin de staatsorde niet meer bestaat. Naast de soeverein worden steeds meer politie- en veiligheidstroepen omvergeworpen.

De politieke media-elite heeft met haar pseudo-morele claims gekozen voor een andere zondebok naast de AfD, de Amerikaanse president Trump en de “klimaatontkenners”. Dit zijn de Duitse veiligheidstroepen die bij elke gelegenheid worden aangevallen. Alle defensiviteit was en wordt gedemoniseerd door dezelfde hoofdrolspelers of per se gebrandmerkt als “recht”, veruit het ernstigste verwijt van onze tijd. De neiging tot linkse zelfverlating is al zichtbaar in openbare rapportage. Niet zelden is er sprake van consistente politieoperaties van “politiegeweld”.

Maar wanneer de politie niet langer in staat is zichzelf te verdedigen en de Bundeswehr niet langer in staat is oorlog te voeren, is de sociale achteruitgang niet ver weg. Want hoe moet de bescherming van de bevolking worden gegarandeerd als onze bewakers hun missie niet langer kunnen vervullen zonder angst voor represailles, laster of advertenties?

En dit gebeurt allemaal in echt stormachtige tijden, wanneer Duitsland wordt omringd door crises en oorlogen. Het aantal gedestabiliseerde staten en landen die getroffen zijn door etnisch-religieuze burgeroorlogen is hoog: Afrika, het Midden-Oosten, Latijns- en Zuid-Amerika, Oekraïne, India, Pakistan of Afghanistan zijn slechts enkele voorbeelden. De niet eens volledige lijst toont de angstaanjagende omvang van de situatie in de wereld. De crises en oorlogen hebben ook tijdperk-migraties van mensen in gang gezet wiens belangrijkste Europese doel Duitsland is geworden. Afgezien van de massale uittocht uit Latijns- en Zuid-Amerika, die Noord-Amerika met volle kracht treft. Alleen al in maart 2019 telde de grenspatrouille aan de Amerikaans-Mexicaanse grens ongeveer 103.000 migranten.

De Amerikanen hebben daarentegen besloten om deze ongecontroleerde illegale massa-immigratie krachtig te bestrijden en te stoppen. Last but not least werd Donald Trump verkozen tot 45e president van de Verenigde Staten vanwege zijn campagne om een ​​grensmuur te bouwen. De grensmuur is veel meer dan alleen een gebouw, maar een symbool van defensiviteit, een symbool van de wil om de eigen bevolking te beschermen en de culturele identiteit te behouden. Het tegenovergestelde geldt voor het welkomstbeleid van Angela Merkel in haar ondertussen vierde termijn.

Val van het Romeinse rijk

Professor Dr. Alexander Demandt gaf geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Berlijn en schreef namens de CDU-gelieerde Konrad Adenauer Foundation een tekst tot het einde van het oude Rome in de loop van de migratie. Het artikel is expliciet geordend in de context van de huidige vluchtelingencrisis. Na het insturen van de tekst weigerde de hoofdredacteur van het schenkingstijdschrift The Political Opinion de tekst af te drukken en censureerde deze. In een interview met de FAZ merkte de historicus op:

“Wat kunnen we leren van de val van Rome? Dat we voorzichtig moeten zijn met een vooruitziend beleid en aandacht moeten schenken aan de langetermijngevolgen van immigratie. De spanning tussen arme en rijke mensen is oud. (…) Wat zou u de kanselier als historicus vandaag adviseren? We moeten de instroom beperken. Iedereen weet dat ook. Je moet ontberingen verdragen. Omdat het eerst moet omzeilen dat het niet de moeite waard is om naar Duitsland te komen. We moeten onze soevereiniteit niet opgeven. Mevrouw Merkel mag niet optreden ten behoeve van buitenlandse regeringen en ten koste van het Duitse volk. Uw ambtseed biedt het tegenovergestelde. Hier resoneert een gevoel van morele arrogantie. Je moet opkomen voor je eigen volk – en niet wegrennen. “

De FAZ publiceerde na de censuur van de CDU Foundation de zeer beschrijvende tekst van de professor. De laatste paragraaf valt bijzonder nadrukkelijk op. “Het is een oude vraag waarom de rijke, verfijnde Romeinse beschaving de druk van arme, barbaarse buren niet heeft doorstaan. We lezen over decadentie, over een samenleving die comfortabel was geworden in welvaart, die streefde naar het zoete leven van het individu, maar niets had om zich te verzetten tegen de vitale en actieve Germaanse hordes, toen deze, noodzakelijkerwijs gedreven, de grens overstaken. Een beheersbaar aantal immigranten zou kunnen worden geïntegreerd. Zodra deze een kritische massa overschreden en georganiseerd waren als autonome groepen die in staat waren tot actie, verschoof de machtsstructuur en loste de oude orde op. “

Als “een kritieke hoeveelheid wordt overschreden” – weerspiegelen de woorden van de historicus treffend de huidige situatie in Duitsland. In plaats van massale immigratie tegen te gaan, zoals Trump deed, is het nog steeds belangrijker dat de regerende partijen worden toegejuicht door de linkse culturele sectie dan om de grenzen, de culturele identiteit en de eigen bevolking van Duitsland te beschermen. De decadentie van het politieke Berlijn en de minachting voor de ware soeverein van dit land kon niet duidelijker worden aangetoond. De immigrantencriminaliteit en islamitische terroristische golf sinds 2015, is uitgebreid gedocumenteerd in het huidige boek van de auteur Security Risk: Crime, Violence and Terror: How Islam Threatens Our Country .

Vanwege de ongecontroleerde moslimmassa leidt immigratie tot een zeer explosieve menigte op het Duitse onheil: jong, mannelijk, moslim, geweld, carrière en perspectief – een giftig mengsel dat al talloze slachtoffers heeft geëist. Gewelddadige excessen, de Keulen-menigte, brutale en willekeurige bende geweld tegen ongelovigen (Amberg), evenals groepsverkrachting zoals in Freiburg en de vele moorden zijn het resultaat van dit noodlottige beleid. Zelfs bij de minste gelegenheid wordt het mes getrokken en zonder scrupules gebruikt. En zelfs deze barbaarse gewelddaden hebben geleid tot geen heroverweging in de politiek en de media.

Duitsland doet het kwijt!

In plaats van de staatsveiligheid te waarborgen, zijn deze geweigerde criminele vluchtelingen vrij om zich door het land te verplaatsen en worden ze ook geholpen door de belastingbetaler. En een politie die reageert op spugen en fysieke aanvallen met een identiteitscontrole verliest bovendien alle respect.

De gestaag toenemende kritiek op de bevolking wordt onderdrukt door de mening van de groep “Vluchtelingen welkom” van de politiek, de media, de kerk, vakbonden, NGO’s en de asielindustrie, maar de spanningen in de samenleving en de veel genoemde druk in de ketel nemen toe. Het gebrek aan weerstand tegen deze voorwaarden en de verspreiding van de islam heeft in slechts een paar jaar geleid tot een verlies van interne veiligheid dat niet mogelijk werd geacht.

De algemene frustratie zal toenemen. Niet alleen binnen de bevolking, maar vooral onder de allochtone mannen. Vanwege hun lage opleidingsniveau wacht hen noch een vervullende baan, noch een huis, noch een eigen auto. En zodra dat niveau van frustratie toeneemt, zullen de salafistische soul-takers zichzelf gemakkelijk kunnen radicaliseren en hun frustratie richten op de inheemse ‘ongelovigen’.

Hans-Georg Maaßen, de voormalige chef van het Bureau voor de bescherming van de grondwet, waarschuwde bijvoorbeeld voor het in gevaar brengen van de stabiliteit van de democratie in Duitsland. “Als we niets veranderen, zal de situatie in Duitsland aanzienlijk verslechteren”, zijn zijn exacte woorden. Duitsland wordt geconfronteerd met moeilijke tijden, aan het einde waarvan de ondergang van de oude orde dreigt.

Vond je dit stuk leuk? Overweeg om een ​​kleine fooi te geven en deze met je vrienden te delen, zodat ik kan blijven schrijven. Ik zou elke vorm van ondersteuning op prijs stellen.

Het is eindelijk 2021 ...

… En nog nooit is er zo gretig uitgekeken naar een nieuw jaar. De Covid-19-vaccins, het openen van de horeca en uitgaansleven, de aankomende verkiezingen in Nederland, het Joe Biden-voorzitterschap, de last-minute Brexit-deal: hoewel er grote uitdagingen blijven bestaan, is er reden voor hoop. Met een nieuw jaar in het verschiet, doen we er alles aan om indrukwekkende blogs te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen.

Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot informatie die is gebaseerd op wetenschap en waarheid, en tot analyse die is geworteld in autoriteit en integriteit. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt: onze rapportage open houden voor alle lezers, ongeacht waar ze wonen of wat ze kunnen betalen. Dit betekent dat meer mensen beter geïnformeerd, verenigd en geïnspireerd kunnen worden om zinvolle actie te ondernemen.

In deze gevaarlijke tijden is een naar waarheid zoekende wereldwijde alternatieve mede zoals TIndignatie essentieel. We hebben geen aandeelhouders of eigenaar van een miljardair, wat betekent dat onze blogs vrij is van commerciële en politieke invloed - dit maakt ons anders. Wanneer het nog nooit zo belangrijk is geweest, stelt onze onafhankelijkheid ons in staat om de machthebbers onbevreesd te onderzoeken, uit te dagen en bloot te leggen.

In een jaar van ongekende elkaar kruisende crises in 2020, hebben we precies dat gedaan, met onthullende journalistiek die een reële impact had: de onhandige aanpak van de Covid-19-crisis niet alleen in ons landje Nederland, de Black Lives Matter-protesten en de tumultueuze Amerikaanse verkiezingen.

Als er ooit een tijd was om je bij ons aan te sluiten, dan is het nu. Uw financiering stimuleert onze bloggers, het beschermt onze onafhankelijkheid en zorgt ervoor dat we voor iedereen open kunnen blijven. U kunt ons door deze uitdagende economische tijden heen ondersteunen.

Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, maakt echt een verschil voor onze toekomst. Steun  indignatie al vanaf € 1 - het duurt maar een minuut. Dank je.


Comments

comments