pensioenverlies.nl Vecht mee voor uw pensioen

pensioenverlies.nl Vecht mee voor uw pensioen

22 september 2019 0 Door Indignatie redactie

Wist u dat de Nederlandse Staat in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw het begrotingstekort heeft gefinancierd met geld uit uw Pensioenfonds?

De overheid heeft in die periode tientallen miljarden “geleend” uit het ABP Pensioenfonds om begrotingstekorten aan te vullen. Dat geld is tot op de dag van vandaag niet terugbetaald! Dit heeft gevolgen voor uw pensioen: al jaren heeft geen inflatiecorrectie plaatsgevonden en binnenkort dreigen de ambtenarenpensioenen zelfs te worden gekort.

Pensioenverlies wil weten hoe het kon dat de Nederlandse overheid ongestraft geld uit het pensioenfonds van haar eigen werknemers kan halen, zonder dit terug te betalen. Wat zijn de afspraken geweest? Wie controleert dit? En vooral: hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze miljarden terugkomen waar ze thuishoren: in uw pensioenfonds! Als we dit samen voor elkaar krijgen, zal het vermogen van het ABP aanzienlijk toenemen. Dat betekent: geen gegronde reden meer voor het uitblijven van inflatiecorrectie of voor kortingen op de pensioenen. Dat betekent dat iedere ambtenaar krijgt waar deze recht op heeft. Hoe meer ambtenaren zich bij ons aansluiten, hoe sterker we staan. Doet u mee? Wordt lid van de Vereniging Pensioenverlies.

Doet u ook mee?

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenWord lid van de vereniging pensioenverlies en vul het inschrijfformulier in! Daarmee stelt u de Vereniging Pensioenverlies in staat het van het ABP afgenomen geld, weer terug te brengen in de kas van het ABP, zodat het ABP aan haar verplichtingen kan voldoen! Alle leden worden periodiek op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Let op! Pensioenverlies kan niet garanderen dat de Nederlandse Staat zal worden veroordeeld tot terugbetaling aan het ABP. Pensioenverlies zegt wel toe alles in het werk stellen om dit doel te bereiken.

De acties van Pensioenverlies zijn gericht op een collectief belang ten behoeve van alle ambtenaren die voor hun pensioen sparen of hebben gespaard bij het ABP. De uitkomst is dus niet primair gericht op verbetering van individuele pensioenuitkeringen, alhoewel een verbetering van individuele pensioenrechten bij een positieve uitkomst van de procedure wel voor de hand ligt. Het is echter aan het bestuur van het ABP om binnen de geldende wettelijke regels de hoogte van de pensioenen vast te stellen.

Welkom bij Pensioenverlies

PensioenverliesComments

comments