Staat voor rechter gedaagd om pensioenroof 80 miljard van kabinet Lubbers terug te halen

Staat voor rechter gedaagd om pensioenroof 80 miljard van kabinet Lubbers terug te halen

22 september 2019 5 Door Indignatie redactie

De Nederlandse Staat moet via de rechter worden gedwongen om alsnog het pensioengat te dichten dat door de kabinetten-Lubbers is ontstaan. Een groep pensioengerechtigden heeft daarvoor de vereniging Pensioenverlies opgericht. Met eenmalig lidmaatschapsgeld willen ze de onderzoek- en proceskosten betalen.

Onder premier Ruud Lubbers verlaagde de overheid als onderdeel van omvangrijke bezuinigingen zijn bijdrage aan de ambtenarenpensioenen, van de destijds vereiste 21 procent tot onder de 10 procent. Daardoor ontstond een betalingsachterstand door het Rijk van bijna 33 miljard gulden. Ambtenaren en leraren hadden daar destijds niets over te zeggen omdat het ambtenaren- en onderwijspensioenfonds ABP een Rijksdienst was.

Omgerekend naar euro’s en met ruim 25 jaar aan rendement zouden de achterstallige betalingen neerkomen op ongeveer 80 miljard euro, weet directeur Rob de Brouwer van de vereniging Pensioenverlies. “Daarmee zou de dekkingsgraad van het ABP weer ruimschoots boven de 100 procent komen.”

De Brouwer beet zich vast in het onderwerp toen hij besefte dat stappen van de kabinetten-Lubbers, de zogeheten uitnamewetten, mede de oorzaak zijn van de betrekkelijk lage dekkingsgraad van het ABP. “Daardoor zijn de pensioenen al tien jaar niet meer geïndexeerd. Nu dreigen zelfs kortingen.” Dat de overheid niet aan zijn verplichtingen voldeed, werd lang niet als een probleem gezien, zegt De Brouwer. “De overheid stond garant voor welvaartsvaste pensioenen. Maar bij de privatisering van het ABP is de schuld kwijtgescholden en die garantie vervallen.”

Lees ook:  pensioenverlies.nl Vecht mee voor uw pensioen

De vereniging Pensioenverlies denkt dat de overheid ambtenaren heeft gediscrimineerd en daarmee het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) heeft geschonden. Om dat voor een rechter te testen is geld nodig. Mensen kunnen lid worden voor 25 euro en zo wil de organisatie de benodigde fondsen bijeenbrengen. De verwachting is dat de zaak uiteindelijk door een Europese rechter moet worden beslist. “Dan hebben we waarschijnlijk zo’n 7 à 8 ton nodig.” Maar ook als er minder geld binnen is, wil de vereniging al aan de slag met het opbouwen van een dossier.

Het ABP beheert naar eigen zeggen de pensioenen van een op de zes mensen in Nederland. Het fonds heeft 456 miljard euro in kas. De dekkingsgraad van het pensioenfonds daalde in augustus tot 88,6 procent.

Vond je dit stuk leuk? Overweeg om een ​​kleine fooi te geven en deze met je vrienden te delen, zodat ik kan blijven schrijven. Ik zou elke vorm van ondersteuning op prijs stellen.

Het is eindelijk 2021 ...

… En nog nooit is er zo gretig uitgekeken naar een nieuw jaar. De Covid-19-vaccins, het openen van de horeca en uitgaansleven, de aankomende verkiezingen in Nederland, het Joe Biden-voorzitterschap, de last-minute Brexit-deal: hoewel er grote uitdagingen blijven bestaan, is er reden voor hoop. Met een nieuw jaar in het verschiet, doen we er alles aan om indrukwekkende blogs te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen.

Lees ook:  PENSIOENROOF: SCHOKKENDE CIJFERS

Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot informatie die is gebaseerd op wetenschap en waarheid, en tot analyse die is geworteld in autoriteit en integriteit. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt: onze rapportage open houden voor alle lezers, ongeacht waar ze wonen of wat ze kunnen betalen. Dit betekent dat meer mensen beter geïnformeerd, verenigd en geïnspireerd kunnen worden om zinvolle actie te ondernemen.

In deze gevaarlijke tijden is een naar waarheid zoekende wereldwijde alternatieve mede zoals TIndignatie essentieel. We hebben geen aandeelhouders of eigenaar van een miljardair, wat betekent dat onze blogs vrij is van commerciële en politieke invloed - dit maakt ons anders. Wanneer het nog nooit zo belangrijk is geweest, stelt onze onafhankelijkheid ons in staat om de machthebbers onbevreesd te onderzoeken, uit te dagen en bloot te leggen.

In een jaar van ongekende elkaar kruisende crises in 2020, hebben we precies dat gedaan, met onthullende journalistiek die een reële impact had: de onhandige aanpak van de Covid-19-crisis niet alleen in ons landje Nederland, de Black Lives Matter-protesten en de tumultueuze Amerikaanse verkiezingen.

Als er ooit een tijd was om je bij ons aan te sluiten, dan is het nu. Uw financiering stimuleert onze bloggers, het beschermt onze onafhankelijkheid en zorgt ervoor dat we voor iedereen open kunnen blijven. U kunt ons door deze uitdagende economische tijden heen ondersteunen.

Lees ook:  DE PENSIOENROOF AL AAN DE GANG 32,86 MILJARD GEJAT WAAR WEINIGEN VAN AF WETEN

Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, maakt echt een verschil voor onze toekomst. Steun  indignatie al vanaf € 1 - het duurt maar een minuut. Dank je.


Comments

comments