Herken de vijand: zionisme en islam

Herken de vijand: zionisme en islam

28 september 2019 0 Door Indignatie redactie

Zionisme en islam zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het enige wat u hoeft te doen is massamigratie, die al tientallen jaren onderwerp is van militair-strategische, economische en sociologische discussies, en in 2015 in Europa een realiteit is geworden, opnemen in deze aanvankelijk ongelijke rekening. Want dan wordt duidelijk dat illegale immigratie geenszins het resultaat is van zeer complexe processen, maar eerder van een criminele samenzwering van politiek geïnteresseerde kringen. Vanuit dit oogpunt rijst de vraag: is de islam echt onze vijand of slechts een middel om een ​​doel te bereiken?

Al geruime tijd is de islam het onderwerp van demonisering, vooral door zogenaamd verlicht volksgeloof. De ‘goeden’ beperken zich tot de radicale islamisten en willen de gematigde – dat is de meerderheid – ‘integreren’, waardoor hun identiteit ten koste van hun eigen volk wordt ontnomen. Natuurlijk is de islam niet op zijn plaats in dit land. Het besef hiervan is dat de dragers van de islam, de islamisten, natuurlijk ons ​​land moeten evacueren, inclusief hun kinderen die hier zijn geboren. Deze kennis is echter onvolledig, omdat het de oorzaak van deze afwijking onderdrukt. Zonder kennis van de oorzaak kan de foutieve besturing niet worden geëlimineerd. De oorzaak van de dramatische en mogelijk fatale aberratie ligt in het politieke zionisme, ook bekend als “achtergrondkracht”,

Het is de gevaarlijkste georganiseerde misdaadbende die ooit de wereld heeft getroffen, die winst maakt over hecatombes van lijken en waartegen de Italiaanse Maffia of de Chinese triaden de zuiverste bunglers zijn. Dit veronderstelt de wereld te willen domineren – en vermomt zich hier slim. Om de wereld te regeren, moeten deze criminelen eerst de volkeren elimineren. Dit gaat door oorlogen, kunstmatig gecreëerde behoeften en geïntroduceerde ziekten. De beste manier om dit te doen is door massa’s buitenaardse mensen te injecteren, die dus als wapens worden gebruikt en een dubbel doel dienen: enerzijds door een nieuwe, gemakkelijk te manipuleren gemengde bevolking te mengen en te onderdrukken, anderzijds verdwijnt de autocratie van de natiestaten.

Het is dus geweldig om de islam als zondebok te stellen. Voor naïeve geesten die logisch werken, omdat ze in hun steeds moeilijker wordende situatie voornamelijk met islamisten worden geconfronteerd. Ze verwarren echter oorzaak en gevolg. Voor de zionisten is het van ondergeschikt belang, wie ze verbranden voor hun soevereine doelen, het belangrijkste is dat de volkeren zich schamen – en het lijkt erop dat het Duitse volk in het bijzonder in de focus staat. Kortom, daarom zijn de civiele coupers slachtoffers.

Lees ook:  #JeNeSuisPasMila Mila, tiener, bedreigd met de dood nadat ze had verklaard dat "Islam shit" is op internet

Oorzaak en gevolg zijn hetzelfde als bij een ziekte: hoesten en koorts zijn bijvoorbeeld de manifestaties van de ziekte, maar de kiemen zijn de oorzaak. Het knutselen met de manifestaties geneest de ziekte niet, het gaat om de oorzaak en in het geval van vervreemding is het zionisme. Om de zondebok echt te demoniseren, wordt hij afgeschilderd als fundamentalistisch, intolerant en agressief en heeft hij nu zijn belichaming gevonden in de jagers van de Islamitische Staat (IS). Indien nodig helpen de “diensten” bij valse vlagaanvallen, zoals onlangs het geval was in Frankrijk en België; de werkelijke meesterbreinen blijven in het donker. Islamitische wet – Sharia – bedreigingen, bendecriminaliteit, gedwongen huwelijken, gedwongen islamisering, een aanmatigende en parasitaire parallelle samenleving en andere toenemende bedreigingen zijn dagelijkse onderwerpen. Nu, na training en uitrusting, is ISIS het legitieme kind van Usrael met als doel Noord-Afrika en het Midden-Oosten te balkaniseren en daardoor vluchtelingenstromen naar Europa te ontketenen. De gewenste brutaliteit is niet noodzakelijk een indicatie van de islam. Het feit dat IS nu uit de hand loopt voor zijn producenten is een andere zaak.

Vergeleken met de historische moordorganen van de christenen ter gelegenheid van de kruistochten, de uitroeiing van de indianen, de inquisitie en het verbranden van de heksen – om maar een paar voorbeelden te noemen – presteren de islamisten veel beter, ondanks de zeer oorlogszuchtige benadering. Het orthodoxe christendom in Griekenland heeft bijvoorbeeld honderden jaren ongeschonden Turks-islamitische heerschappij overleefd, en last but not least genoten de joden veiligheid en bescherming in de islamitische heersersfeer.

In het “Heilige Land” veranderde deze relatie echter in het tegenovergestelde van de joodse overval op Palestina in 1948, waar tegenwoordig de Palestijnen in hun eigen land worden opgejaagd, beroofd en verdreven. Zijn we niet allemaal Palestijnen in Duitsland, voor zover we uit de oostelijke gebieden zijn? En ziet de rest van ons volk niet hetzelfde lot tegemoet? We hoeven niet te solideren met de islam, laat staan ​​als de Turkse premier Erdogan de massa’s van zijn nu geïnfiltreerde landgenoten gebruikt om Midden-Europa te beïnvloeden. De Turken, samen met hun kinderen en hun kegels, evenals alle andere niet-Europese civiele coöperaties, moeten ons land in een ordelijk proces verlaten en moeten dat ook weten. Dat houdt niet op om op vele manieren met de islamitische landen te discussiëren en samen het zionisme te bestrijden. De toekomst van zowel de avond als de ochtend hangt hiervan af.Lees ook:  Media Break Down: Waarom Bolton en waarom nu?

Comments

comments