De Lazarus Reflex: oppositie tegen Europese massamigratie en de komende tweede golf

De Lazarus Reflex: oppositie tegen Europese massamigratie en de komende tweede golf

1 oktober 2019 0 Door Indignatie redactie

Laten we ter illustratie van alledaagse problemen met immigratie in de EU drie korte nieuwsverhalen bekijken eerst valt een Oekraïense immigrant op straat in Warschau een paal aan met een mes. Tegelijkertijd geven de media alarmbellen aan Poolse werkgevers dat hun Oekraïense werknemers binnenkort op weg zullen gaan naar de openende Duitse markt. Eindelijk, aan het begin van de maand, kondigt het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken aan dat asiel was verleend aan Silje Garmo, een Noorse vrouw die naar Polen was gevlucht vanwege de angst dat haar regering haar kind van haar zou afnemen wegens beschuldigingen van drugsgebruik.

Velen van de westerse bevolking zijn bang voor immigranten, maar tegelijkertijd begrijpen de Europese elites hun economische voordelen. Het probleem zal zeker toenemen als er een nieuwe en gevaarlijke immigratiegolf op komst is naar Europa, terwijl gemiddelde Europeanen de tegenovergestelde beweging beginnen te verkennen, ontsnappen uit westerse landen naar de meer traditionele samenlevingen van Oost-Europa.

De onoplosbare contradictie van immigratie

Deze schijnbaar niet-gerelateerde gebeurtenissen tonen de tragische kruising van immigratiebeleid en de sociaal-etnische situatie in Europa. Aan de ene kant hebben Europese economieën goedkope arbeidskrachten nodig uit landen buiten de eurozone, aan de andere kant leidt massale immigratie tot onoplosbare conflicten tussen migranten en de mensen in hun gastland. Westerse samenlevingen lijken in te storten onder het gewicht van tegenstellingen tussen de globalistische ideologie van de “Open Society” [1]  en traditionele waarden zoals familie, natie en religie.

Veel hedendaagse teksten over het Europese immigratiebeleid, ongeacht of de auteur een officiële visie voorstelt die gericht is op het creëren van compassie voor “vluchtelingen” of sceptisch blijft over de economische en politieke gevolgen, beschrijft immigratie vaak misleidend als een homogeen fenomeen. In de afgelopen vier jaar zijn ongeveer 8,8 miljoen mensen van over de hele wereld naar Europa gekomen en 3 miljoen hebben een eerste verblijfsvergunning gekregen.

In tegenstelling tot de beweringen dat de verschijnselen van missmigratie zijn afgenomen na de eerste grote golf in 2015 toen een miljoen migranten vanuit het Nabije Oosten en Afrika naar Griekenland, Spanje en Italië kwamen om toegang tot de EU te zoeken – dit is nauwelijks een daling in de emmer. Elk volgend jaar zijn er ongeveer een half miljoen gearriveerd, waardoor de immigratiecrisis een catastrofe van immigranten is geworden. Tegelijkertijd komt al bijna onopgemerkt een tweede massagolf van immigranten de Europese Unie binnen, deze keer niet uit de zogenaamde “derde wereld”, maar uit Oekraïne. Bovendien, in tegenstelling tot degenen die vanuit het zuiden arriveren, vluchten de 1,8 miljoen Oekraïners niet rechtstreeks uit hun thuisland, ze komen uit Polen.

De traditioneel georiënteerde Oost-Europese natie heeft zijn eigen bijzondere omstandigheden die het ontdekken waard zijn. Polen is bijna een halve eeuw overwegend mono-etnisch geweest. De inwoners van het land zijn niet gewend te werken onder obers in vreemde talen, kooplieden, schoonmakers, monteurs en landarbeiders, en het probleem gaat veel verder dan moeilijke accenten. Het is ook noodzakelijk om rekening te houden met de wrok die de twee naties jegens elkaar hebben nadat ze eeuwenlang naast elkaar hebben geleefd. Hoewel de relaties tussen de twee landen goede en slechte tijden hebben gezien, omvatten de slechte afleveringen bloederige conflicten, oorlog, misdaad en zelfs genocide. Voor het Oekraïense nationalisme is Polen een historische vijand en een voormalige hegemon. Beurtelings, Het Poolse patriottisme kan de bijna kwart miljoen Polen die zijn vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog en kort daarna door Oekraïense chauvinisten onder leiding van Stepan Bandera niet vergeten. Tegenwoordig is Bandera de nationale held van de Oekraïense staat, en degenen die naar Polen komen, zijn van de generatie die is opgegroeid in zijn cultus van bekendheid.

De kwestie is ook niet afgetreden puur historische vragen. Het fundamentele probleem van het immigratiebeleid in Europa is het vinden van een evenwicht tussen stimulansen voor immigranten om deel te nemen aan het Europese economische leven en methoden om de potentiële sociale crisissen die ze met zich meebrengen te compenseren. Simpel gezegd – hoewel mensen in het Westen misschien niet tegen migranten zijn die de arbeidsmarkt betreden en de laagst betaalde banen overnemen, zijn ze tegen de brede culturele en demografische veranderingen die massamigratie met zich meebrengt.

De economische elites van Europa zijn verkeerd berekend. Ze leken ervan overtuigd te zijn dat westerse samenlevingen die tientallen jaren zijn gehersenspoeld in de geest van politieke correctheid, nu de ‘culturele verrijking’ van migranten zonder verzet zullen inslikken. Onnodig te zeggen dat deze acceptatie niet heeft plaatsgevonden. Hoewel ze veel van hun vroegere geest zijn ontnomen, voelen westerse landen zich expliciet ongemakkelijk in de aanwezigheid van een groot aantal culturele vreemden en hebben ze krachtig op hen gereageerd met grote demonstraties en zelfs geweld. Het is zoiets als een Lazarus Reflex – – de spieren en zelfs de zenuwen reageren nog steeds, ook al is het lichaam, of tenminste de hersenen, dood.

Paradoxaal genoeg verergeren deze ongecoördineerde en ham-fisted defensieve maatregelen tegen migranten of migratiebeleid alleen maar de hachelijke situatie, waardoor een rechtvaardiging wordt gecreëerd voor verdere beperkingen op burgerrechten, democratische vrijheden en de laatste hoofdstukken in de “War on Terrorism”, die uiteindelijk nog meer golven veroorzaken van vluchtelingen. Deze kwesties zijn de belangrijkste strategieën van de wereldwijde financiële elite die van de wereld een gigantisch casino maken waar het huis altijd wint, ongeacht of de mensen zich met al hun kracht verzetten of passief hun lot accepteren.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenEuropese schizofrenie

De vlucht van Silje Garmo van Noorwegen naar Polen is slechts een symbool van de hulpeloze rebellie van Europeanen tegen multiculturalisme en de drang naar de “Open Society”, die ironisch genoeg volledig is afgesloten voor de behoeften en verlangens van de meeste gewone mensen. Deze visie op de samenleving berooft gemiddelde mensen van het recht om kinderen op te voeden in overeenstemming met de traditionele waarden van hun families of gemeenschap. Westerse samenlevingen weten niet dat er nog een fase in dit proces op hen wacht – dit keer op basis van het Pools-Oekraïense experiment. Als zelfs de Polen en Oekraïners (die veel culturele overeenkomsten delen) moeite hebben om zich aan te passen aan integratie, waarom zouden de heersers van West-Europa dan de Fremdarbeiters willen opdringen aan samenlevingen waar ze met radicaal verschil worden geconfronteerd?

De Oekraïners worden binnengehaald om de Polen, Litouwers en Hongaren te vervangen wiens verdiensten en positie in de westerse samenleving langzaam maar zeker groeit. De Roemenen die momenteel deze rol vervullen, zullen niet veel langer voldoen aan de behoeften van de Duitse, Nederlandse en Britse economie. Momenteel is het niveau van de Oekraïense migratie naar Duitsland te verwaarlozen – nauwelijks duizend professionals per jaar. Poolse en Duitse experts schatten echter dat onmiddellijk na de liberalisering van de arbeidsmarkt in Duitsland (1/1/2020) ongeveer 250.000 tot 500.000 Oekraïners daar binnen de eerste paar maanden uit Polen zullen vertrekken. In totaal verklaarde ongeveer 60% van de Oekraïners die momenteel in Polen werken, bereid te zijn naar Duitsland te verhuizen (dat is ongeveer 1. 2 miljoen mensen) en dat is zonder de bijna 44% van de Oekraïners te tellen die nog steeds hopen te emigreren vanuit hun thuisland. Al met al zouden we ongeveer 6 miljoen mensen kunnen bekijken!

Natuurlijk zijn de menselijke hulpbronnen van Oekraïne niet onuitputtelijk – veel deskundigen zijn van mening dat Oekraïners de “laatste voorraad voor de beroepsbevolking” in Europa zijn. Maar dat betekent niet dat ze universeel geschikt zijn om migranten uit de Maghreb of Afrika te vervangen. De steeds moeilijker wordende situatie in Polen bewijst dat de Oekraïners niet zo flexibel zijn als voorstanders van immigratie hopen. Laten we ook onthouden dat we het hebben over mensen die diep doordrenkt zijn met de nazi-ideologie en fel gekant zijn tegen assimilatie. Hoewel ze de Oekraïense nationaliteit als een quasi-religieuze eigenschap beschouwen, koesteren ze vaak haat voor andere etnische groepen (inclusief die in hun gastlanden). Is Europa klaar om zijn culturele leven te delen met een natie waar een aanzienlijk aantal mensen Hitler publiekelijk vereren en, onder de hoede van hun staat, hulde brengen aan de Waffen-SS?

Hoewel het hedendaagse Europa al wordt gedomineerd door de ideologie van de “Open Society”, worden haar politieke en financiële elites toch steeds meer gesloten voor nationale eisen. Tegelijkertijd verklaren Europese regeringen (ondanks Poolse of Hongaarse protesten) hun wil om het huidige immigratiebeleid voort te zetten en een nieuwe Europese samenleving op basis van open-grensbeleid te smeden … maar de immigranten in kwestie doen weinig meer dan de uitnodiging accepteren – zij weigeren vaker wel dan niet deel te nemen aan een ideologisch project, met behoud van hun eigen waarden, vaak op een radicale en zelfs pathologische manier. De EU voert een schizofreen beleid dat Europa drijft tot zelfvernietiging.

Op zoek naar Paradise Lost

De opkomst van Oekraïense migranten in het Westen zal de identiteitscrisis in Europa onvermijdelijk verdiepen. Oost-Europeanen vinden het moeilijk te begrijpen dat politieke correctheid niet alleen een slogan is die politici gebruiken, maar een ideologie die is geworteld in elk aspect van sociaal bewustzijn. De opzichtige “openheid voor immigranten” gaat hand in hand met de groeiende onderdrukking naar autochtone burgers, die bij elke stap worden gecontroleerd, waar kinderen (vooral in Germaanse landen) in wezen worden beschouwd als staatseigendom en van kinds af aan worden geleerd om hun eigen ouders in te leveren Indien nodig. De wens om te ontsnappen aan de alomtegenwoordige blik van Big Brother komt steeds vaker voor, en sommige Europeanen zoeken nu zelfs hun toevlucht buiten de EU. Om te ontsnappen, moeten ze echter verder rennen dan ooit tevoren – naar het oosten, Wit-Rusland en Rusland, het pad volgen dat is ingesteld door Depardieu en anderen. Net zoals de globalisten hun grenzen verlegden om nieuwe markers te vinden, zo moeten tegenwoordig traditioneel ingestelde mensen ironisch genoeg een traditioneel leven zoeken buiten hun geboorteland. Hoewel immigratie om aan immigratie te ontsnappen op het eerste gezicht een contradictie lijkt, is het dialectisch en onderdeel van een natuurlijke geopolitieke evenwichtsoefening.

In het Westen is vrede niet langer een mogelijkheid. De chaos daar zal toenemen samen met de volgende golf van immigranten, waaronder miljoenen Oekraïners. Een geïsoleerde steek zal de kleinste van hun problemen zijn – de hele sociale structuur in dit deel van het continent kan instorten, samen met de basis van hun identiteit. Europeanen moeten hun cultuur en levensstijl op alle mogelijke manieren verdedigen, of het pad van emigres volgen en elders herbouwen. Ondanks de kansen zullen mensen een manier vinden om een ​​leven te leiden waarin het gezin nog steeds een gezin is, geslacht niet optioneel is en de relatie tussen God, mens en gemeenschap wordt bepaald door de traditie.

[1] Ik gebruik deze term niet in verwijzing naar het concept van Karl Popper  , maar eerder naar de verbastering die wordt voorgesteld door globalistische sociale ingenieurs onder leiding van George Soros .Comments

comments