Het beruchte Rutte effect begint bij de boeren, NU NOG DE REST VAN NEDERLAND


Als het niet verandert begint er een massale emigratiegolf van verpauperde Nederlanders die nog wat kunnen, naar Canada, Griekenland en Noorwegen. Landen waar de economische groei wel positief uitwerkt voor de portemonnee.

Nederland als verdienmodel bestaat uit het rondpompen van belastinggeld. De staat roomt 85% van uw inkomen af en laat het ambtenarendom er mee rommelen tot er niets meer over is. Iemand heeft al gesuggereerd de ambtenarenstapel te halveren in plaats van de veestapel.

nederland

Plotseling is het CO2 probleem even iets kleiner dan het stikstofprobleem. Het overkoepelende “One World” probleem is en blijft het “klimaat”.

Morgen leggen de boeren Den Haag en omgeving plat. We zijn benieuwd.

Boeren: “GEEN GELE HESJES, alstublieft!” Laat het Nederlandse verzet in vredesnaam authentiek worden en blijven. Een rood-witte zakdoek, klein en groot, iedereen zou er een moeten dragen. Hopelijk zijn ze niet aan te slepen.

Waarom protesteren? Welnu, het stikstofprobleem moet worden aangepakt door de boerenstand zo goed als te liquideren. Terwijl ze niet verantwoordelijk zijn, want dat zijn de steden en de industrie. Dat ziet er ongeveer zo uit:

CO2
Waar zit de bulk van de landbouw ook al weer?

Ik zou zeggen: Boeren, drijf met jullie miljarden PK’s het hele lamlendige Haagsche zootje maar bij Scheveningen de Noordzee in. Weg ermee

Rutte doet het in zijn broek

Schijnheilig en arrogant, in Nederland kan werkelijk alles. Meehuilen met het boerenleed, waar je zelf schuldig aan bent.

Loopjochie van de stadhouder weet niet waar hij het zoeken moet en draagt zijn PR team op, de zaak te kapen.

VVD

Het regime in Den Haag heeft weinig te vertellen. Met “koesteren” bedoelen ze “dood knuffelen”.

De stadhouder resideert in de buurt.

Gesteld dat de boeren daar ook eens even verhaal komen halen.

Dan zegt hetzelfde regime: “Thans wordt met scherp geschoten”.

Met een “gezonde toekomst voor onze landbouw” wordt waarschijnlijk bedoeld een toekomst “zonder boeren”. Stadstaat Nederland wordt de logistieke draaischijf van Europa. Alle voedsel wordt geïmporteerd en alle boeren geëxporteerd.

Nederland is nog lang niet vol.

Die verdomde boeren lopen in de weg, dat is het probleem.

Den Haag en omstreken zal moeten worden gezuiverd van het uitschot dat werkt volgens een draaiboek waar Nederlanders niets van weten.

Tijd voor de Boerenpartij.

Plotseling, als door een wesp gestoken, veert Nederland op vanwege het “stikstofprobleem”.

Een leuke bijkomstigheid is, dat het koolzuurgasprobleem even naar de achtergrond wordt gedrongen. En stijgt de zeespiegel ook wat minder snel.

Laten wij bij het begin beginnen. Nederland moet als mooi, vlak land worden omgebouwd tot een Europese Stadstaat, aangeplante natuurperkjes, onafzienbare vlakten volgestouwd met dozen en woonwijken, het kenmerk van het ideale logistieke draaipunt. We hebben dit eerder gememoreerd. Stadstaat Nederland ziet er dan volgens het grote verdwijningsplan als volgt uit (klik op de afbeelding):

co2

De schrik slaat je om het hart, als we ook nog allerlei alarmerende berichten krijgen over de stijging van de zeespiegel. Stikstof, koolzuurgas, overstromingsgevaar en een overvol Nederland, allemaal de schuld van ons en ons nageslacht.

Stikstof, althans het teveel ervan, is niet goed voor het natuurlijke evenwicht, waar alles op is gebaseerd, ook de nieuwe republiek. Alles draait om evenwicht en positieve energie. Om een kleine elite aan het bewind te houden is constante verstoring van dat natuurlijke evenwicht nodig. Daaruit ontstaat negatieve energie en dat is de brandstof van de duistere machten die ons leven willen bepalen.

Stikstof dus. Geen probleem, zolang het geen verbinding met waterstof aangaat, waardoor ammoniak (NH3) ontstaat. Ook niet zolang het niet in de natuur terecht komt als NO2 als gevolg van fossiele brandstoffen. In beide gevallen gebeurt dat dus wel en dat moet worden gereduceerd.

Waar hebben we het over. In de eerste plaats komt 40% van de totale hoeveelheid stikstof uit het buitenland aangewaaid. Waar Nederland goed in is, geldt dus ook voor het probleem: importeren. In de tweede plaats is de agrarische sector voor de volgende 40% verantwoordelijk. Veeteelt 17%, varkenshouderij 10%, pluimveesector 8%, het restant van 5% van andere agrarische activiteiten, zoals bestrijdingsmiddelen, mechanisatie, etc. In de derde plaats is de logistieke sector verantwoordelijk voor 10% en de industrie voor de laatste 10%. Men (D66 en natuurclubs) wil dus letterlijk de koe bij de hoorns vatten (leermomentje: 99% van de beesten is in vroeg stadium reeds pijnlijk onthoornd) en de grootste boosdoener, de veeteeltsector (17%) aanpakken. Maar…. tot 2014 was alles onder controle en hadden we geen stikstofprobleem. Gezien de grootse plannen voor de verwezenlijking van de volgebouwde stadstaat Nederland en daaruit voortvloeiende landhonger, moest echter de landbouw en veeteelt weer tot een probleem gemaakt worden. In 2014 werd het melkquotum afgeschaft en hebben de boeren zich door het bankwezen gek laten maken en hebben hun productie gigantisch opgevoerd, teneinde gelijke tred met hun groeiende schuldpositie te houden. De bedoeling is dat de veeboeren minder moeten gaan produceren, waardoor ze niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Omdat alle land in onderpand bij met name de RABO bank is gegeven, kunnen ze worden onteigend en stilgelegd, waardoor bouwgrond vrij komt. Daarom immers, horen we nu dat in het hele land de bouw aan het stagneren is, omdat bouwprojecten worden stilgelegd. Een bewuste keus om de geesten klaar te stomen voor het opruimen van de veeteelt en het volbouwen van de vruchtbaarste grond ter wereld. Het is precies díe agenda die bepaalt wat die zich stierlijk vervelende meneer Remkes in zijn rapportje opschrijft. Niets anders. Miljarden naar de banken, de boeren mogen met subsidie van de burgerij (niet uit de opbrengst, ben je mal!) naar Oekraïne of Canada – take it or leave it.

De enige juiste oplossing is het verbieden van de ophokplicht van het vee. Het probleem wordt namelijk al meer dan gehalveerd als de beesten 300 dagen buiten lopen. Daar is nog net grond genoeg voor. Het is tijd om na te gaan denken of die enorme export van boter, kaas en eieren wel zo’n verstandig idee is geweest, als we weten dat we zowat alle graan moeten importeren. Het langzamer rijden levert wellicht ook nog 2% op.

Laten we ophouden met klagen en de landbouw resetten naar pakweg 150 jaar geleden, toen er nog geen krachtvoer was, dat overigens nu 80% van het probleem vormt. Toen rook het nog lekker op het land.

Dus laten we besluiten met een satirisch verhaal, waaruit blijkt dat het nog gekker kan.

Nederland is nog lang niet vol!

Wanneer je de bevolkingsdichtheid van de welvarende stadstaat Macau toepast op Nederland, kun je doorgroeien tot 485 miljoen inwoners, net zoveel als er op dit moment in de hele Europese Unie wonen. En ongeveer net zoveel als in de Romeinse tijd op de gehele aarde woonden. Daarvoor zijn wel maatregelen nodig:

  • De landbouwgrond verdwijnt en wordt volgebouwd. We importeren alle voedingswaren. Check: we zijn al op de goede weg, er wordt al 90% van onze dagelijkse behoefte aan graan geïmporteerd.
  • De Hoge Veluwe wordt een stadspark, het IJsselmeer een stadsvijver, de rest bouwen we vol, geen grenzen aan de hoogbouw, ook. Check: dan gaan we het nooit meer over een “stikstofprobleem” hebben, want wie maakt ons dan nog wat.
  • We bouwen een derde Maasvlakte waardoor Rotterdam een tophaven en logistiek draaipunt blijft. Check: en Schiphol wordt tot 10x zo groot uitgebouwd, gezien onze ambities qua “logistiek draaipunt” etc.

Stadstaten als Monaco en Singapore zijn welvarend. De inwoners klagen niet over de drukte. Een voller Nederland zou kunnen uitgroeien tot een economische en politieke grootmacht. Met een eigen geldpers, vanwege weinig export en veel import. Om aan die 485 miljoen op termijn te komen gaan we paspoorten verkopen.

Bovendien kunnen we het moderne Hollandsche verdienmodel met schaalvergroting perfectioneren. Dat verdienmodel waar ze het hier tegenwoordig over hebben is heel simpel: het rondpompen van belastinginkomsten. Als nu al 85% van ons inkomen wordt gebruikt om het rond te pompen, dan kunnen we vaststellen dat minimaal 85% van het BNP bestaat uit staatsgerelateerde activiteiten. Voor staat moeten we dan lezen: de gefuseerde multinationals en overheden. Dus een volgebouwde stadstaat, aangestuurd door een fascistisch regime, want “democratie” werkt natuurlijk met zoveel mensen echt niet meer.

Om een tevreden bevolking zonder zeggenschap te bewerkstelligen moet de levende mens van vlees en bloed volledig wordt gerobotiseerd, geautomatiseerd. Dat kan met een alomtegenwoordig netwerk van elektromagnetische communicatielijnen en miljoenen camera’s, vaak in de vorm van “smart lamp posts”, slimme lantaarnpalen. Want alles moet wel blijven functioneren en daarom wordt iedere beweging en handeling geregistreerd en gedocumenteerd. Ook nu al zien we, dat zodra er een storing in dat netwerk is, de reeds gerobotiseerde mens zijn omgeving lastig gaat vallen met vragen: “Hoe moet dit, hoe moet dat, gaat dat niet automatisch dan?” Contactloos betalen, kentekenregistratie in parkeergarages, smart meters in je meterkast, zelfrijdende auto’s, automatische incasso’s, geen kasgeld meer, gemak dient de mens.

We zouden als Nederlanders moeten staan te popelen om goedschiks of kwaadschiks de republiek uit te roepen. Dan wordt de mens weer een levend wezen en moet hij nadenken over iedere handeling. Dan wordt weer alle graan in de polder verbouwd en lopen de koeien 300 dagen buiten om het “stikstofprobleem” te bestrijden. Dan ruimen we met plezier de rotzooi van onze voorouders op.

Dan zijn we blij, want wij zijn vrij!

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Geef een antwoord