Trump Administration levert nieuw bewijs voor een Saoedische connectie tot 9/11

Trump Administration levert nieuw bewijs voor een Saoedische connectie tot 9/11

3 oktober 2019 1 Door Indignatie redactie

Het debat over wat er feitelijk op 9/11 plaatsvond en, meer ter zake, wie er misschien achter zat, blijft wereldwijd veel waarnemers bezighouden. Er is een aanzienlijke gerechtvaardigde bezorgdheid dat de commissie die het incident beoordeelde, bezig was met een cover-up die was bedoeld om een ​​catastrofaal falen van het nationale veiligheidsapparaat van de Verenigde Staten te verontschuldigen, of zelfs medeplichtigheid van federale agentschappen aan de aanval zelf. En dan is er de kwestie van mogelijke betrokkenheid van de buitenlandse overheid. De rol van de Saoedi-Arabische, Israëlische en Pakistaanse regeringen en veiligheidsdiensten is nooit adequaat onderzocht, ondanks het feit dat alle drie de landen duidelijk betrokken waren bij de meestal Saoedische personen die als aanvallers zijn geïdentificeerd.

Het was Saoedi-Arabië dat het meest langdurige en persoonlijke contact had met enkele van de vermeende kapers. Jarenlang hebben families van slachtoffers gezocht naar meer informatie over de mogelijke Saoedische rol, weliswaar zodat ze het Koninkrijk kunnen aanklagen voor Amerikaanse rechtbanken op grond van bestaande antiterrorismewetgeving die dateert uit 2016 en wordt aangeduid als de Justice Against Sponsors of Terrorism Handelen. De wet staat rechtszaken in de VS toe gericht tegen elk land waarvan de regering internationaal terrorisme ondersteunt.

De eisers hebben onlangs iets van een overwinning behaald met het besluit van de Trump-administratie om een ​​sleutelnaam van een Saoedische functionaris te declassificeren die lang is gezocht door de familieleden van de slachtoffers. Volgens de voorwaarden van de informatieverstrekking is het de overheid en de advocaten van de slachtoffers, die de naam onder een ‘beschermingsbevel’ hebben gekregen, niet toegestaan ​​de naam openbaar te maken.

De gederubriceerde naam, afkomstig uit een onderzoeksdossier van de FBI, is echter slechts een gedeeltelijke overwinning voor de groep met de naam 9/11 Families & Survivors United for Justice Against Terrorism. De release van andere documenten met betrekking tot de Saoedische rol is in afwachting, mogelijk vanwege het aandringen van het Trump White House op het onderhouden van goede relaties met het Koninkrijk en meer in het bijzonder met zijn kroonprins Mohammed bin Salman, maar de eisers vragen zich af hoe het mogelijk is dat die informatie over de aanval moet nog steeds meer dan achttien jaar na het feit worden geclassificeerd.

De naam van de functionaris is niettemin belangrijk, zelfs een “topprioriteit”, omdat men gelooft dat hij een hoge inlichtingenofficier was die twee mannen ontmoette die mogelijk de vermeende kapers hebben bijgestaan. De FBI noemt het zelfs ‘het primaire stuk informatie dat de eisers in de 9/11 procedure hebben gezocht’.

De Saoedische ambassade in Washington heeft geen commentaar gegeven op het rapport en het Witte Huis verwees vragen door naar het ministerie van Justitie, dat niet verder dan verklaarde dat het een beslissing op het hoogste niveau was geweest om geen beroep te doen op het zogenaamde “staatsgeheim” voorrecht om houd de informatie geheim.

Lees ook:  Waarom leidt Spanje de infectiestatistieken in Europa?

Eerdere bekendheid van een mogelijke Saoedische rol in 9/11 kwam met de release van de bewerkte ’28 pagina’s’ van het 9/11 rapport op 15 juli 2016. Om zeker te zijn dat er uitgebreide verwijderingen uit de tekst waren om namen en bronnen te beschermen, maar het door het Witte Huis geproduceerde document was destijds grotendeels voltooid. CIA-directeur John Brennan zorgde voorafgaand aan de release voor enige schadecontrole door te stellen dat veel van de informatie in de geredigeerde sectie bestond uit “ruwe” en niet-geteste informatie, wat suggereert dat deze mogelijk niet volledig betrouwbaar is, terwijl sommigen die het volledige document hadden gezien onthuld door lekken dat er geen “rokend pistool” zou zijn dat directe Saoedische betrokkenheid bij 9/11 zou blootleggen.

De release van het document veroorzaakte een korte opschudding in de media, maar misschien opzettelijk verdween het verhaal te midden van de lawine van politieke conventie die die zomer rapporteerde. Er was veel nieuwe informatie, hoewel de meeste informatie diende ter bevestiging of uitbreiding van wat al bekend en gemeld was. Een fragment dat bijzonder interessant was, vertelde hoe twee Saoedische mannen op een vlucht van Phoenix naar Washington DC voor een vermeend bezoek aan de Saoedische ambassade om een ​​partij bij te wonen, veel vragen stelden over de veiligheid van het vliegtuig en verschillende keren probeerden de cockpit in te gaan. Ze beweerden dat hun kaartjes waren betaald door de Saoedische ambassade.

Er is een direct verband tussen enkele van de 9/11 kapers en veronderstelde agenten van de Saoedische regering, maar de 28 pagina’s bieden geen sluitend bewijs dat collusie aantoont. In feite suggereren de fragmenten eerder dat de Saudiërs eerder sommige burgers in de gaten hielden waarvan ze terecht hadden vermoed dat ze een bedreiging vormden voor hun eigen nationale veiligheid. Er zijn verschillende hints in de tekst dat de Saoedi’s behoorlijk agressief hun eigen operaties tegen hun diaspora-burgers runden. Meerdere malen werd opgemerkt dat ze vóór 9/11 niet volledig samenwerkten met Amerikaanse contraterreuronderzoekers, wat niet verwonderlijk zou zijn als ze gelijktijdig onafhankelijk zouden optreden.

De hoofdrolspeler in het verhaal die direct enkele kapers hielp, een Omar al-Bayoumi, is beschreven als een ‘niet-officiële cover’-inlichtingenofficier, maar de manier waarop zijn financiering van de ambassade en andere officiële bronnen fluctueerde om hem soms onregelmatig te betalen suggereert eerder dat hij mogelijk een bron of informant was, en geen echte ambtenaar van de overheid. Verschillende andere Saoedi’s die op de 28 pagina’s zijn geïdentificeerd, passen ook in hetzelfde profiel. Bayoumi had regelmatig contact met Fahad al-Thumairy, een medewerker van het Saoedische consulaat in Los Angeles, die mogelijk een echte inlichtingenofficier en zijn controller was.

Er was ook aanzienlijk bewijs dat door de Saoedische overheid gefinancierde liefdadigheidsinstellingen, sommige gelieerd aan de Koninklijke Familie, de vermeende kapers financierden, maar de FBI vond geen bewijs dat de regering of hoge Saoedische functionarissen erbij betrokken waren. De Amerikaanse regering concludeerde dat het document geen enkele intentie van de regering in Riyad liet zien om haar burgers in staat te stellen een terroristische aanval op Amerikaans grondgebied uit te voeren, noch kennis dat zoiets zich zou ontwikkelen. Er moet ook worden opgemerkt dat het de moeite waard is dat de Bush-regering Saoedi-Arabië duidelijk als een speciale vriend beschouwde en de FBI en de CIA opdroeg om zich terug te trekken uit het agressief onderzoeken van zijn inlichtingenoperaties in de VS en wereldwijd. Of dat enig verschil heeft gemaakt in termen van wat vervolgens is gebeurd, kan niet worden bepaald,Lees ook:  EN "HEKSENBROUWSEL" Homeland Security Assessment waarschuwt voor gewelddadige onrust die de verkiezingen van 2020 zou kunnen volgen

Comments

comments