Heeft rechts gelijk en zal de Islamisering van Europa zal uitmonden in burgeroorlog!

Heeft rechts gelijk en zal de Islamisering van Europa zal uitmonden in burgeroorlog!

12 oktober 2019 0 Door Indignatie redactie

Gedurende 1400 jaar lang probeert de islam West en Midden Europa in zijn greep te krijgen.En wat in vorige eeuwen door een leger van soldaten niet gelukt is, dreigt nu te gebeuren door moslimmigranten: de verovering van Europa door en voor de Islam.

antifa

Wie de geschiedenis van de expansie van de Islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de Islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen.Naast de militaire jihad is er ook culturele, demografische en maatschappelijke jihad.De islamitische jihad verloopt inderdaad via de weg van het terrorisme en het geweld, maar ook en vooral via de weg van immigratie en demografie… De massa-immigratie altijd een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen. Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk,vervolgens de stad en vervolgens staat. Tientallen landen zijn zo veroverd!En ditzelfde parasitaire proces heeft zijn plek gevonden vandaag in Europa…

Met de massa-moslimimimmigratie(het zijn geen vluchtelingen), is Europa bezig zelfmoord te plegen! Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims in West-Europa te vinden. Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen.Nederland islamiseert in rap tempo.Grote delen van sommige steden zijn al etnisch anti-Nederlands. Naast de honderden moskeeën, tientallen islamitische scholen, boerka’s, halal-voedsel, islamitisch antisemitisme, geweld en bedreigingen tegen andersgelovigen kent Nederland ook sharia-enclaves. Een van die enclaves bevindt zich in de Schilderswijk, de sharia-driehoek. Een wijk waar het nuttigen van varkensvlees niet vrijelijk kan, waar mensen die hun hond uitlaten worden geïntimideerd, vrouwen met een kort rokje of luchtig truitje worden bedreigd, ronselaars voor de jihad actief zijn en waar figuren als Samir A. en Mohammed B. samenkwamen en waar zelfs een islamitische ordedienst om hulp wordt gevraagd door de politie, is een sharia-enclave.Ook in Amsterdam-West, Rotterdam-Zuid en Utrecht Kanaleneiland zien wij wijken waar de sharia heerst: boerka’s, hoofddoeken, geweld en intimidatie tegen niet-moslims en jihadgangers. Het is allemaal sharia en allemaal realiteit in Nederlandse wijken. Ook andere West-Europese landen kennen zulke getto’s.Het einddoel van de Islam is duidelijk: Europa moet Eurabië worden…. en bevestigd door onze moslimknuffelaar timmermans.

moslims

Bij de opmars van de Islam speelt de moskee („moskeeën zijn onze kazernes en de gelovigen onze soldaten,”zei Erdoğan) een centrale rol.Moskeeën zijn locaties waar men wordt onderwezen in de militaire regels van de Koran. Het is niet voor niks dat Erdoğan heeft geroepen dat de moskeeën de kazernes zijn van de moslims.De moskee is niet alleen het gebedshuis, het is ook het commandocentrum van de jihad.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de Sharia en Jihad niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de Sharia en Jihad worden afgewezen, dan horen we dat graag.Moskeeën beletten integratie moslims, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo.Als gelovige moslim kun je niet tegelijk democratisch en liberaal én aanhanger van de profeet Mohammed zijn. Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee dan een ideologie die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds. Waar elke bidruimte, moskee, hoofddoek of begraafplaats een zegepraal is; territorium dat nooit meer zal worden opgegeven aan de minderwaardige kaffir/niet-moslim/…

Lees ook:  De profetieën van Q Amerikaanse complottheorieën gaan een gevaarlijke nieuwe fase in

Het is nog slechts een kwestie van tijd dat Europa Islamitisch wordt. Een grote meerderheid in de islamitische landen ziet de overwinning van de moslims binnen Europa als onvermijdelijk dankzij geboortes en harde immigratie van moslims. Het was de Algerijnse president Boumédienne, die ooit zei: “We veroveren Europa door de moederschoot van onze vrouwen.” … „ Allah zal de islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd. De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken”, zei Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië….Ibrahim El-Zayat, (President van de islamitische gemeenschap in Duitsland):‘Ieder van hen weet de opdracht om de wereld te veroveren en ieder van hen zal er aan meewerken om dat te bewerkstelligen. Dankzij uw democratische wetten, zullen wij u inhalen. Dankzij uw religieuze wetten, zullen wij over u gaan heersen.’…. De Islam heeft, waar het verscheen en dominant werd, culturen vernietigd en zo gaat het overal op de wereld waar de Islam voet aan de grond krijgt. Hoezo, zou de Islam in Nederland wel vreedzaam kunnen samenleven met de oorspronkelijke bevolking, terwijl dat op de hele wereld nergens lukt?…

De Islam is een imperialistische doctrine die uit is op wereldheerschappij. Domheid, verraderlijkheid en naïviteit van veelal links, liberaal en gristelijk kuddevee faciliteert dit barbaarse veroveringsstreven .De regeringen in West-Europa, die zoveel miljoenen moslims binnen hebben gelaten, hebben zich nooit voldoende in de Islam verdiept of hebben onvoldoende onderkend dat het niet zozeer gaat om een (vredelievende) religie, maar om een (oorlogs)doctrine die in zijn diepste wezen vijandig staat tegenover alles wat zich niet aan de eigen doctrine onderwerpt (islam = onderwerping).Juichend haalden ze een ‘godsdienst’ binnen, die predikt dat wij allemaal moeten worden vernietigd. De Islam kan zich door de fundamenten van haar leer niet aanpassen aan een democratie.In de Westerse democratie is de overheid zich gericht naar de wil van het volk, terwijl bij de moslim-democratie zowel de overheid als het volk zich richt op de wil van Allah. Alleen Allah decreteert en niet het volk. Het volk moet zich onderwerpen aan de Islam. De geschiedenis geen gevallen vermeldt, waarin de integratie van islamieten binnen de niet islamitische samenleving geslaagd is!.. Sommigen proberen ons wijs te maken dat een Europese, verlichte islam die onze Europese waarden en normen omarmt en belijdt, in de maak is. Hoe naïef kan men zijn om te geloven dat dit mogelijk zou zijn. Er is maar een Koran, onveranderlijk en zogezegd door Allah geschreven, waarin geen enkele moslim iets mag wijzigen! Meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient (“Een afvallige zal branden in de hel”-Koran2:217)…

Lees ook:  Corona-domheid: Wat een DOM volk zijn we toch als SCHAPEN lopen we achter onze leiders aan!

Europa word steeds vaker door islamitische aanslagen getroffen. De veilige manier van leven die wij in Europa decennia lang hebben gekend bestaat niet meer. Madrid, Londen, Kopenhagen, Parijs, Brussel,Barcelona, Duitsland, Spanje: de lijst van mega-aanslagen wordt steeds langer, evenals het aantal onschuldige doden. De daders van de aanslagen zijn de kinderen van de massa-immigratie en de multicultuur, die vandaag de aanslagen in de straten van onze Europese steden plegen. En kan ik nog reizen met openbaar vervoer of vliegtuig, kan ik nog op een druk plein op een terrasje zitten, zijn mijn kinderen veilig op school, in welke Europese stad ontploft de volgende bom?… De wortel van Islamitisch terrorisme is de Islam. Het bewijs daarvan is de Koran.Deze soera 9-29 uit de Koran(zoals tientallen anderen), roept moslims op om de ongelovigen(niet-moslims) te bestrijden, totdat zij zich ofwel bekeren, of wel onderwerpen aan islamitische overheersing:”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)… ”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)… Wanneer we een eenvoudige blik werpen op deze passages uit de Koran, wordt duidelijk hoe gemakkelijk het is voor veel moslims om haat en vijandigheid te voelen jegens joden, christenen en andere niet-moslims…

Lees ook:  De ondergang van West-Europa door massamigratie en islamisering

Dames en heren:het is een oorlog van uitroeiing van alles wat onislamitisch is,al 1400 jaar! Door de Islam toe te laten hier wortel te schieten en zich hier te ontwikkelen, heeft Europa de grootste fout in haar geschiedenis gemaakt. Europa graaft zo haar eigen graf.Demassale immigratie in West-Europa onder de vlag van de Islam gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog. De islamisering van de West-Europese samenleving denken aan de periode vlak voor de Tweede Wereldoorlog.Ook toen waarschuwden mensen voor het gevaar, maar ze werden niet gehoord… Alleen door de Islam-immigratie te stoppen; onze samenleving te DE-islamiseren en de hier-verblijvende moslims voor de “aanpassen of terugkeren” –keuze te plaatsen, kunnen we ervoor zorgen dat Europa op termijn van enkele decennia niet ten prooi valt aan de Islam of in een etnische burgeroorlog… EU heeft een radicale revisie nodig. Geen unie van insluiting, maar juist een unie van uitsluiting. Het Europees parlement moet worden opgeheven. De landen van de Unie moeten terug naar soevereine natiestaten.Nederland moet Nederland blijfen en wordt geen islamitische staat, die bestuurd wordt door imams en oelamas en gesubsidieerdt wordt vanuit staten in het Misden-Oosten.We willen hier geen achtelijke middeleeuwse Sharia, waarbij we moeten vrezen voor ons leven.WAKKER WORDEN NEDERLAND/EUROPA!

Frankrijk heeft gekozen voor het socialisme en de Islam. Het zal beide krijgen, en wegzinken in een moeras dat het zelf heeft gemaakt. Sommigen geloven dat Frankrijk stilletjes zal uitgroeien tot een islamitisch land, anderen vermoeden een burgeroorlog in de nabije toekomst (Macron)… De combinatie van supranationalisme, multiculturalisme, massa-immigratie en het opheffen van de landsgrenzen heeft ons machteloos gemaakt….

VIDEO:Moslims voeren Sharia-zones in Groot-Brittannië… De Britse Labour-minister Shalid Malik in oktober 2006: “In 1997 hadden we onze eerste moslim-kamerlid. In 2001 hadden we twee moslim-kamerleden. In 2005 hadden we vier moslim-kamerleden. Insha Allah (Bij Gods wil) zullen we acht of tien moslim-kamerleden hebben in 2009 of 2010. In 2014 zullen we zestien moslim-kamerleden hebben. Op deze manier zal het volledige parlement ooit moslim zijn. Ik vertrouw erop dat, Insha Allah, we binnen minstens dertig jaar een premier hebben die mijn godsdienst deelt.”… Sinds september 2008 is in Engeland officieel de Sharia ingevoerd.En er zijn ongeveer 85 shariarechtbanken in Groot-Brittanië…

Waardeer dit artikel!!
Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine donatie klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Comments

comments