NAVO landen verneuken Turkije  massaal

NAVO landen verneuken Turkije massaal

12 oktober 2019 1 Door Indignatie redactie

Nadat Amerika vorig jaar de Koerden wapens heeft gegeven om ISIS te bestrijden, en dit TEGEN de wil van Turkije in, zijn er nu weer heftige gevechten tussen Koerden en het Turkse leger. Ieder- een wil dat de gevechten stoppen.

Turkije stopt niet want de Koerden zijn hun vijanden. Het conflict is al eeuwenoud. Zelfs in België ontstaan er regelmatig soms massale gevechten tussen Turken en Koerden. Dat vertelt mij dat een simpele waarschuwing van een stelletje hypocriete NAVO-landen hun regeringen die al meer dan 80 jaar de kont likken van Amerika, niet echt zal helpen. Amerika leverde de wapens en geen enkel land, behalve Turkije ook een NAVO-land, zei er iets over.

Artikel 5

Collective defence means that an attack against one Ally is considered as an attack against all Allies.

The principle of collective defence is enshrined in Article 5 of the Washington Treaty.

NATO invoked Article 5 for the first time in its history after the 9/11 terrorist attacks against the United States.

NATO has taken collective defence measures on several occasions, for instance in response to the situation in Syria and in the wake of the Russia-Ukraine crisis.

NATO has standing forces on active duty that contribute to the Alliance’s collective defence efforts on a permanent basis.

Dit beruchte artikel werd door Amerika in werking gesteld na 11 september. Terwijl alle kapers uit Saoedi Arabië kwamen vielen ze Afghanistan binnen en later op valse gronden Irak. Iedereen is er al lang achter dat 11 september nooit had kunnen gebeuren zonder hulp van de Amerikaanse rege- ring. Elke militair met een beetje kennis van springstoffen, zoals bij de Genie of het KCT, weet dat gebouwen alleen kaarsrecht naar beneden komen door demolitie! Er is nog nooit één torenflat zo verpulverd door een brand, nergens op heel de wereld niet. Zelfs een paar jaar geleden nog in Enge- land. Het uitgebrande geraamte staat er nog steeds. Weer blijkt dat een stelletje regerende politieke nietsnutten nog maar een keer een verkeerde beslissing hebben genomen omdat ze NIETS weten, nog minder KENNEN en zwichten voor de eerste de beste oerkreet van een stelletje echte TERRORISTEN, want hoe moet je de AMERIKAAN anders noemen tegenwoordig. Onze regerende hei- kneuters verneukten ons toen zoals ze nu Turkije verneuken en in de kou laten staan. Ze dwingen op deze manier om het land hulp te gaan laten zoeken bij Rusland.

Lees ook:  Trump's rooskleurige economische vooruitzichten is een grote leugen

Poetin heeft zijn hulp al toegezegd aan Turkije. Het 137parachute regiment is al opgeroepen en met de nodige gevechtsoefeningen begonnen. Ze worden aangevuld met de Special Forces van de 38aanvalsbrigade, gelegerd in Belarus! Verder zijn onderdelen van de Russische luchtmacht onder paraatheid gebracht zodat materialen en manschappen direct kunnen worden ingevlogen, bijgestaan door MI-24 gevechtshelikopters.

Turkije heeft vorige maand bekend gemaakt een corridor tussen Turkije en Syrië open te willen houden. Waarschijnlijk is dit bij de NAVO-landen en dan vooral Amerika natuurlijk, niet goed ge- vallen. Feitelijk is het conflict tussen Turkije en de Koerden een burgeroorlog. De NAVO-landen kunnen artikel 5 nu niet inroepen omdat ze dan een oorlogshandeling zouden plegen door een NAVO-land binnen te vallen dat in een intern conflict is gewikkeld.

Nu hoop ik dat Rusland zolang mogelijk de troepen buiten Turkije kan houden. Want, iedereen met een beetje verstand ziet natuurlijk al wat er gaat gebeuren indien Russische troepen het Turkse leger gaan versterken. CLOWN TRUMP wil zijn derde wereldoorlog om de Rockefeller oorlogsindustrie aan te zwengelen zodat deze maffiafamilie haar faillissement ontloopt. Het helpt ook de Rothschild bankmaffia aan het failliet te ontkomen want een oorlog moet aan beide zijden worden gefinancierd en na de oorlog moet natuurlijk een land weer, met geld van de Rothschild’s, worden opgebouwd.

Begrijpt echt NIEMAND wat voor een vies achterbaks spelletje onze regerende ONDER- KRUIPERS spelen op dit moment?

De olie van Syrië MOET KOST WAT KOST onder het militaire bewind van Amerika komen te staan. (Hieruit blijkt dat elektriciteit gewoon ONZIN is als ver- vanger van olie!) U begrijpt natuurlijk ook wel dat wij al LANG onder het MILITAI- RE REGIME van Amerika vallen. Waarom zouden er anders zoveel Amerikaanse ba- ses zijn in Europa? Is het echt om ons te beschermen?

Of is het gewoon om ons te ONDER- DRUKKEN? Is de NAVO hiervoor op- gezet? Waarom werd het hoofdkwartier van de NAVO uit Frankrijk verbannen?

België was tweede keus! Een occasion! Een koopje! Hypocriet en corrupt! Zelfs de ‘vluch- telingencrisis voor Europa was al voor 911 volledig gepland! Krijgt u het door?

De letterlijke woorden van NAVO commandant US GENERAAL WESLEY CLARK:

About ten days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz.

Lees ook:  Zijn de Verenigde Staten voorbereid op deze pandemie van het coronavirus?

I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me, and one of the generals called me in.

He said, “Sir, you’ve got to come in and talk to me a second.” I said, “Well, you’re too busy.”

He said, “No, no.

He says, “We’ve made the decision we’re going to war with Iraq.” This was on or about the 20th of September.

I said, “We’re going to war with Iraq? Why?

He said, “I don’t know.” He said, “I guess they don’t know what else to do.

So I said, “Well, did they find some information connecting Saddam to al-Qaeda? He said, “No, no.

He says, “There’s nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq.

He said, “I guess it’s like we don’t know what to do about terrorists, but we’ve got a good military and we can take down governments.

And he said, “I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail.” So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in .

I said, “Are we still going to war with ?

And he said, “Oh, it’s worse than that.” He reached over on his desk. He picked up a piece of pa- per. And he said, “I just got this down from upstairs” — meaning the Secretary of Defense’s office

— “today.

And he said, “This is a memo that describes how we’re going to take out seven countries in five years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and, finishing off, Iran.

Isaid, “Is it classified?” He said, “Yes, sir.

Isaid, “Well, don’t show it to me.

And I saw him a year or so ago, and I said, “You remember that?

He said, “Sir, I didn’t show you that memo! I didn’t show it to you!

Letterlijk vertaald:

Ongeveer tien dagen na 9/11, ging ik door het Pentagon en zag ik secretaris Rumsfeld en adjunct-secretaris Wolfowitz.

Lees ook:  Het rijk slaat terug. Netanyahu, Trump en de Neocons

Ik ging naar beneden om hallo te zeggen tegen een aantal mensen van de gezamenlijke staf die vroeger voor mij werkten, en een van de generaals belde me op.

Hij zei: “Meneer, u moet binnenkomen en even met me praten”. Ik zei: “Nou, je hebt het te druk.”

Hij zei, “Nee, nee.”

Hij zegt: “We hebben de beslissing genomen om oorlog te voeren met Irak.” Dit was op of rond 20 september.

Ik zei: “We gaan oorlog voeren met Irak? Waarom?

Hij zei: “Ik weet het niet”. Hij zei: “Ik denk dat ze niet weten wat ze anders moeten doen”.

Dus ik zei: “Nou, hebben ze informatie gevonden die Saddam met Al Qa’ida in verband brengt?” Hij zei: “Nee, nee, nee”.

Hij zegt: “Er is niets nieuws op die manier. Ze hebben net het besluit genomen om een oorlog te beginnen met Irak.

Hij zei: “Ik denk dat het is alsof we niet weten wat we met terroristen moeten doen, maar we hebben een goed leger en we kunnen regeringen neerhalen”.

En hij zei: “Ik denk dat als het enige instrument dat je hebt een hamer is, elk probleem er moet uitzien als een spijker”. Dus kwam ik een paar weken later terug om hem te zien, en tegen die tijd waren we aan het bombarderen.

Ik zei: “Gaan we er nog steeds oorlog mee voeren ?”

En hij zei: “Oh, het is erger dan dat.” Hij reikte naar zijn bureau. Hij pakte een stukje pa- per. En hij zei: “Ik heb dit net van bovenaf gekregen” – dat wil zeggen het kantoor van de minister van Defensie.

– “vandaag.”

En hij zei: “Dit is een memo dat beschrijft hoe we zeven landen in vijf jaar tijd gaan uitschakelen, te beginnen met Irak, en dan Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan en, tot slot, Iran.”.

Isaid zei: “Is het geclassificeerd?”. Hij zei: “Ja, meneer.”

I zei: “Nou, laat het me niet zien”.

En ik zag hem een jaar of zo geleden, en ik zei: “Weet u dat nog?”

Hij zei: “Meneer, ik heb u die memo niet laten zien! Ik heb het je niet laten zien!”

Waardeer dit artikel!!
Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine donatie klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Comments

comments