KORANLESSEN IN AMSTERDAM BELANGRIJKER DAN ARMOEDE

KORANLESSEN IN AMSTERDAM BELANGRIJKER DAN ARMOEDE

15 oktober 2019 1 Door Indignatie redactie

VERGOEDEN KOSTEN KORANLESSEN DOOR GEMEENTE AMSTERDAM UIT ARMOEDEPOT IS EEN SCHANDE

Hans de Vries bekritiseert Amsterdam. Het vergoeden van de kosten die ouders maken om hun kinderen geloofslessen te laten volgen uit de pot van het armoedebeleid draagt niet bij aan de participatie in de samenleving.

Armoedebeleid moet gericht zijn op deelname aan de samenleving. Het is daarom een slechte zaak als de overheidsbekostiging zich richt op het terugtrekken in de eigen afgeschermde groep, of in een geloof waarin mensen zich afkeren van die samenleving. De toenemende verschillen tussen arm en rijk, niet-werkenden en werkenden en etnische groepen onderling, verdienen een andere benadering. Deze benadering moet gericht zijn op de gemeenschappelijke seculiere waarden van de samenleving, waarden die uitgaan van een religieus neutrale invulling van de samenleving. Zulke waarden dienen voor de overheid als uitgangspunt te gelden.

Het is stuitend dat Amsterdam doet alsof de Amsterdamse samenleving een gelovige samenleving is. Welke oogkleppen heeft deze wethouderS op? Kent hij de cijfers van het CBS niet? Meer dan 62% van de Amsterdammers heeft niets meer met een geloof. Slechts 12% gaat regelmatig naar de kerk, de synagoge of de moskee. Het vergoeden van de kosten die ouders maken om hun kinderen geloofslessen te laten volgen uit de pot van het armoedebeleid draagt niet bij aan de participatie in de samenleving. Dit staat zelfs haaks op de seculiere samenleving. In onze maatschappij gaan we immers uit van de scheiding van staat en religie. Geen bekostiging door de overheid van godsdienstlessen dus!

Lees ook:  Erdogan dreigt opnieuw “poorten te openen” voor migranten

Hoe kunnen islamlessen die buiten het reguliere onderwijs worden gegeven onder de noemer van ‘scholierenvergoeding’ worden aangemerkt? Hiermee subsidieer en faciliteer je als gemeentelijke overheid indirect de islamitische gebedshuizen. Het is oneigenlijk gebruik van de scholierenvergoedingen. De bekostiging van kerkelijke, religieuze en spirituele instellingen mag nooit een taak zijn van een religieus neutrale overheid. Religieuzen die geloofsdogma’s willen onderrichten moeten zelf voor hun eigen kosten opdraaien.

Armoedebestrijding dient gericht te zijn op individuele ontplooiing, ontwikkeling, kwalificatie en burgerschapsvorming. Dit om daadwerkelijk te kunnen deelnemen aan de samenleving. De overheid is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en beschikbaarheid van voorzieningen die open staan voor iedereen.

Hans de Vries,
voorzitter van de Atheïstisch Seculiere Partij.

Waardeer dit artikel!!
Als je dit artikel waardeert en je waardering wilt laten blijken met een kleine donatie klik dan hier. Zo help je onafhankelijke journalistiek in stand houden.

Comments

comments