4 augustus 2021

INDIGNATIE

Indignatie.nl jaagt altijd naar interessante, belangrijke en controversiële perspectieven grotendeels uitgesloten van de mainstream media

Hoeveel krediet hebben de #boeren?

boeren

 14 total views,  6 views today

Teveel als je het de milieulobby, de juristen, de bestuurlijke bovenlaag, en de daarmee versmolten media vraagt. De overheid zette uit voorzorg alvast het leger in om van Den Haag een vestingstad te maken, nadat ze Remkes de sleutels van de stad hadden gegeven. Remkes, die kort daarvoor de regering had geadviseerd de boeren brodeloos te maken, waarschuwde de boeren dat ‘onacceptabel gedrag‘ niet zou worden geduld.

De boeren zijn echter boos, en wie zou dat niet zijn als de overheid aankondigt dat je binnenkort bij het UWV op zoek mag naar een ‘passende werkkring‘ die niet meer bestaat. De Nederlandse bevolking staat ambivalent tegenover demonstraties en blokkades, maar de boeren begrijpen ze. Het valt ook niet uit te leggen, dat ‘Stikstofbeleid‘. Een mens moet eten. En een fatsoenlijk dak boven je hoofd, dus moet je bouwen, verbouwen, renoveren, restaureren en saneren.

Iedereen wil daarnaast ook in een ‘schoon land‘ wonen, maar er niks voor hoeven laten. Zelfs de activisten die luidkeels roepen dat ze willen dat we verscheidene stapjes terug doen om het milieu en het klimaat te redden, doelen niet op zichzelf. Als ze al een ‘Lifestyle‘ hebben geadopteerd die ‘Groen‘ is tot op het bot, willen ze slechts gezelschap van de rest van Nederland, en niet zelf nog iets inleveren. Sterker nog, ze eisen dat hun keuze middels subsidie aantrekkelijk wordt gemaakt, wat betekent dat iemand anders offers moet brengen om hun ‘Lifestyle‘ te bekostigen.

Een teveel aan stikstof bestrijdt je door bomen aan te planten, die stikstof omzetten in zuurstof. Ik ben die verse aanplant niet tegengekomen in de plannen. Daarnaast ontdekken we steeds meer over de serieuze bronnen van de uitstoot, en dat ‘knee-jerk‘ daders in de ogen van de activisten, zoals het vliegverkeer, slechts een verwaarloosbare bijdrage leveren aan de stikstof die ‘neerslaat‘ en problemen oplevert.

De ‘Gewone Man‘ krijgt steeds beter door dat er iets niet klopt in die hysterische berichten over milieu en klimaat. En dat het zelfs zo is dat in veel teveel gevallen kostbare projecten uiteindelijk slechter blijken te zijn voor de ‘uitstoot‘ dan wanneer men niks had gedaan. Vele miljarden zijn er al achteloos weggesmeten in prestigeprojecten die op geen enkele manier renderen. Behalve voor de juristen, de bestuurlijke elite, en de gesubsidieerde actievoerders.

Al die Medelanders die zich een zwaar gesubsidieerde Tesla in de maag lieten splitsen, die rijdt op bruinkool, of nóg dramatischer ‘biomassa‘, slaan zichzelf op de borst omdat ze hun steentje bijdragen aan een betere wereld, terwijl ze per saldo van een problematische situatie een crisis maken. Die alleen kan worden opgelost door de voedselproductie te slopen, en de bouw van woningen stil te leggen, zodat zij verder in hun Tesla kunnen blijven rijden.

Natuurlijk is het zo dat een eindeloze stoot landbouwvoertuigen die naar Den Haag trekken om te protesteren, en daarbij honderden kilometers file veroorzaken, zinloze extra ‘uitstoot‘ genereert. En die militairen en politie-eenheden, de cameraploegen en wat er niet allemaal komt kijken bij zo’n nationale ‘happening‘ stoten ook uit dat het een lieve lust is. Allemaal vermijdbaar, als er in Den Haag iemand op zou staan die zijn of haar verstand zou gebruiken, en niet met een sloopkogel het land door zou trekken om meer kapot te maken dan ons lief is.

Wat ontbreekt in dit hele stikstof-verhaal, is een plan, een uitleg en een gevalideerde berekening van de kosten, en verantwoording voor wie die lasten gaat dragen. Men rent van ad hoc stoplap naar de volgende uitslaande brand, en zinsbegoocheling. ‘When it bleeds, it leads‘. Hysterici aan de macht. En dan zijn die boeren niet echt fotogeniek, behalve als ze de dranghekken ondersteboven rijden, of de deur van het provinciehuis forceren en met de Hermandad op de vuist gaan.

Hoe nu verder?

Er is waanzinnig veel tijd verloren gegaan door alle conferenties, klimaattafels en overlegstructuren waarin getracht werd de geesten rijp te maken voor ‘lastige keuzes‘. Mijn standpunt hier is steeds geweest dat je moet waken tegen verspilling, en geen oorlogen moet voeren in landen waar je niks te zoeken hebt, bijvoorbeeld. En dat je moet zoeken naar technische oplossingen, voor technische problemen, en de organisatie daar op aan moet passen. Daarnaast is het zaak dat technische oplossingen die bruikbaar zijn beschikbaar komen voor civiele toepassingen, zonder extra kosten omdat deze of gene er met de ‘rechten‘ vandoor is gegaan. Neem het gerucht dat de Amerikaanse marine bezig is met een kleine kernfusiereactor. Maar hoezo ‘patent‘? Hoezo ‘Marine‘?

De opzet van alles wat verkocht wordt als ‘Groen‘ lijkt vormgegeven rond de opdracht de burger van welvarende landen uit te kleden, ten bate van een minuscule bovenlaag, die middels een cocktail van klimaathysterie, patenten, sancties en ‘Forever Wars‘ de planeet slopen en druk zijn met de herintroductie van rigide feodale bestuursvormen. In dat beeld past de strijd tegen voedselproducenten, industrie, woningbouw, vliegen, en autorijden, bij het gelijktijdig onbetaalbaar maken van verwarming, verlichting en koken, en het ophangen van camera’s tot op het toilet, met één of ander ‘algoritme‘ erachter die bepaalt welke toekomstig werkloze boer ‘onacceptabel gedrag‘ vertoont. En er zijn al firma’s die menen de software te hebben die crimineel gedrag kan voorspellen. Toegepast in het Verenigde Koninkrijk, waar het nou niet direct een doorslaand succes lijkt. Mijn voorspelling, van de koude grond, is dat als je zo doorgaat, de criminaliteit fors zal toenemen.

Een focus op hoofdzaken, en oplossingen die werken, zonder de kwaliteit van ons leven aan te tasten en mensen het brood uit de mond te stoten, gaat niet gebeuren met ‘pappen, en nathouden‘-beleid, waarbij iedereen zijn zegje kan doen, gevolgd door een rondje Malieveld, waarna de rechter iedereen sprakeloos, en met lege handen achterlaat.

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Comments

comments