Over de Koerden

Over de Koerden

18 oktober 2019 0 Door Indignatie redactie

De Koerden – 30-45 miljoen sterk – zijn een Perzisch volk dat al eeuwen in verschillende delen van het Midden-Oosten woont, verschillende talen spreekt die deel uitmaken van de West-Iraanse tak van de Indo-Europese familie en verschillende religies praktiseren. Een meerderheid onderschrijft de Shafi-school van de soennitische islam, terwijl belangrijke minderheden sjiieten of Alevis, zoroastriërs of christenen zijn. Momenteel vormen Koerden 18-20% van de bevolking van Turkije, 15-20% in Irak, 10% in Iran en 9% in Syrië. De gebieden die ze in elk van deze landen bewonen, zijn aaneengesloten, wat betekent dat als er geen relevante centrale regeringen zouden zijn, er een onafhankelijk Koerdistan zou kunnen zijn .

Toen het Ottomaanse rijk werd verslagen in de Eerste Wereldoorlog, namen de westerse bondgenoten een Koerdische staat op in hun plannen voor het Midden-Oosten, maar toen drie jaar later, het Verdrag van Lausanne nationale grenzen stelde, verliet het de Koerden met een minderheidsstatus in vier verschillende landen. Dit leidde onvermijdelijk tot een reeks genociden en opstanden, waarbij de huidige Turkse president, Erdogan, zijn Koerdische minderheid maakte, geconcentreerd langs de grens met Syrië (en Irak) zijn speciale vijanden. Koerden slaagden erin om een ​​autonome regio te organiseren in een olierijk deel van Irak, de hoofdstad in Irbil.

Tijdens de Syrische burgeroorlog die in 2011 begon, richtte een door Koerdisch gedomineerde coalitie onder leiding van de Democratische Unie Partij en enkele andere Koerdische, Arabische, Syrisch-Assyrische en Turkmeense groepen de Democratische Federatie van Noord-Syrië (DFNS) op, die een ‘ democratische geconfedereerde ‘grondwet in 2016 waarin een vorm van libertarisch socialisme werd vastgelegd die de nadruk legt op decentralisatie, de noodzaak van ecologisch lokaal bestuur en gendergelijkheid, wat op zijn beurt leidde tot de prominente rol van vrouwen zowel op het slagveld als binnen het nieuw gevormde politieke systeem als geschetst door de 20e-eeuwse joodse Amerikaanse filosoof Murray Bookchin. (Bookchin inspireerde eerst de leider van de Turkse Koerden, Abdullah Ocalan die tientallen jaren lang samen met andere leden van zijn PKK-partij als Ereman’s nemesis in de gevangenis is wegkwijn.)

Lees ook:  "Gratis geld": de meeste Amerikanen willen dat de regering meer stimuleringscontroles uitvoert

Uniek in het Midden-Oosten, de Koerdische regio die zich uitstrekt over de noordelijke grens van Syrië met Turkije, organiseerde zichzelf als een egalitaire, ecologische entiteit, die het Rojava noemde. Het kwam alleen onder de westerse aandacht toen zijn opmerkelijke vrouwelijke vechtbrigades in het nieuws werden genoemd, maar de Rojava-grondwet van 2014 die culturele, religieuze en politieke vrijheid garandeert, verplicht openbare instellingen specifiek om “te werken aan de uitbanning van genderdiscriminatie”.

De Syrische Koerden hebben gemengde betrekkingen gehad met de Assad-regering, maar beide vechten ISIS en de Koerden bewaken zijn gevangenen. Toen president Trump de Turken toeliet, moesten de Koerden prioriteit geven aan vechten, waardoor veel ISIS-jagers konden ontsnappen. (Toen president Trump hiertoe werd gewaarschuwd, liet hij zien hoe hij over zijn bondgenoten denkt, toen hij afwijzend zei: “Ze gaan naar Europa”. Kampen voor ISIS-vrouwen en kinderen moeten worden gered door internationale strijdkrachten, de vraag is of hun thuislanden zouden ze terugnemen.

Het was pas nadat Trump instemde met de invasie van Turkije in Syrië dat hij hoorde van de belangrijke rol die de Koerden hadden gespeeld in de nederlaag van ISIS – of dat Turkije van plan was Rojava in een vluchtelingengebied te veranderen voor Syriërs die de Amerikaanse oorlog tegen Assad waren ontvlucht. naar Turkije – een tweeveer als er ooit een was. Toen Trump probeerde Erdogan te vertellen dat plan op te geven, dreigde hij de duizenden Midden-Oostenvluchtelingen die hij ook in Europa heeft ontvangen, te stoppen.

(Turkije vroeg zich aan om lid te worden van de EU in de jaren tachtig, maar in paniek bij de gedachte aan een moslimland onder hen – dit was vóór de vluchtelingencrisis die in 2015 begon), bleven de Europeanen het blik op de weg schoppen . Toen ze vervolgens te maken kregen met moslimvluchtelingen uit Afghanistan en Irak die via Turkije aankwamen , eiste het dat Erdogan degenen die geen vluchtelingenstatus hadden gekregen, terug zou nemen. Nu dreigt Erdogan die overeenkomst op te geven als het zijn plan voor Rojava niet kan uitvoeren.)

De vraag is nu, hebben de VS de Koerden verlaten om Erdogan te behagen, wiens hoofdstad twee Trump-hotels heeft? Of houdt het groene licht van Washington ook verband met het feit dat het ecologische communalisme van Rojava verder links is dan enig ander systeem waarmee de VS te kampen hebben gehad? Het feit dat Turkije mag doorgaan suggereert een plan om het communalisme methodisch te stoppen voordat meer mensen erover horen.

Comments

comments