Koningin Máxima mag niet, wat VN-adviseur Máxima wel mag

Koningin Máxima mag niet, wat VN-adviseur Máxima wel mag

23 oktober 2019 1 Door Indignatie redactie

Het contrast van de staatsbezoeken die koningin Máxima in het gevolg van de koning aflegt met haar eigen ‘staatsbezoeken’ is groot. Als VN-adviseur kan en doet zij dingen die ze als koningin niet mag. Dat leert het jaarverslag van haar VN-activiteiten. Het verscheen, tamelijk onopgemerkt, terwijl Willem-Alexander en Máxima op staatsbezoek in Australië en Nieuw-Zeeland waren.

Als echtgenote van de koning ondersteunt Máxima “in de eerste plaats het staatshoofd bij het vervullen van zijn taken”. In die rol trekt zij, zwijgend en glimlachend, de aandacht als modekoningin. Compleet anders ligt dat bij haar werk als “speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal voor inclusieve financiering”. In die rol “zet zij zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken”. Daartoe houdt ze redevoeringen en spreekt ze met staatshoofden, ministers en topbankiers.

Als VN-adviseur houdt Máxima kantoor in New York. “Het uiteindelijke doel van ons werk is het leven te verbeteren van mensen met lage inkomens”, benadrukt zij in het net verschenen jaarverslag (.pdf). Daarin staat overigens niets over de kosten en financiers van de organisatie.

Heel veel toespraken

Sinds 2009 is Máxima actief voor de Verenigde Naties. Toen Willem-Alexander in 2013 de troon besteeg, legde hij al zijn functies neer, waaronder zijn voorzitterschap van de VN-adviesraad voor Water en Sanitatie. Dat om te vermijden dat de onpartijdige koning in politieke disputen, hoe klein ook, verzeild zou raken. De vraag rees of Máxima haar adviseurschap bij de VN wél zou kunnen aanhouden. Dat werd haar toegestaan vanwege het humane en in beginsel politiek onomstreden karakter ervan. Tot haar opluchting: “Het geeft mij echt een inhoudelijke voldoening waar ik heel veel energie uit krijg, om echt de rest te kunnen doen, zoals een betere moeder te kunnen zijn.”

Lees ook:  Hoe het Koningshuis ontsnapte aan de grootste belediging van Theo van Gogh aller tijden

Blijkens haar jaarverslag geeft de koningin aan haar VN-werk een steeds bredere invulling. Ze houdt, verspreid over de wereld, reeksen toespraken over onderwerpen als ondernemerschap, innovatie, klimaatverandering, duurzaamheid, consumentisme, vrouwenemancipatie, (bancair) betalingsverkeer, economische groei, startende bedrijven en financiële opvoeding.

De speeches hebben allemaal te maken met haar opdracht om financiële diensten voor arme mensen bereikbaar te maken. Toch komt ze daarbij onvermijdelijk in de buurt van politiek gevoelige kwesties.

Tijdens haar bezoeken tussen september 2015 en september 2016 aan Indonesië, Bangladesh, Mexico en Pakistan sprak Máxima, achter gesloten deuren, met presidenten, regeringsleiders en nationale bankiers. Om te voorkomen dat bij dergelijke gesprekken kwesties aan de orde komen die de koning in een lastig parket kunnen brengen, houden de Rijksvoorlichtingsdienst en het ministerie van Buitenlandse Zaken een oogje in het zeil. Zo wordt inhoud gegeven aan de ministeriële verantwoordelijkheid waaronder ook de VN-functie van de koningin valt.

Omdat Máxima koningin is, gaan er eerder deuren voor haar open. Dat zij voor het VN-adviseurschap gevraagd is, staat natuurlijk niet los van haar lidmaatschap van het Nederlandse koninklijk huis. Dus doordat ze koningin is, heeft Máxima een functie waarin ze dingen mag doen die ze als koningin niet mag doen. Zo werkt de constitutionele monarchie.

Vond je dit stuk leuk? Overweeg om een ​​kleine fooi te geven en deze met je vrienden te delen, zodat ik kan blijven schrijven. Ik zou elke vorm van ondersteuning op prijs stellen.
Lees ook:  Maarten van Rossem 'De poppenkast tijdens Prinsjesdag kan wat mij betreft afgeschaft worden' video

Het is eindelijk 2021 ...

… En nog nooit is er zo gretig uitgekeken naar een nieuw jaar. De Covid-19-vaccins, het openen van de horeca en uitgaansleven, de aankomende verkiezingen in Nederland, het Joe Biden-voorzitterschap, de last-minute Brexit-deal: hoewel er grote uitdagingen blijven bestaan, is er reden voor hoop. Met een nieuw jaar in het verschiet, doen we er alles aan om indrukwekkende blogs te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen.

Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot informatie die is gebaseerd op wetenschap en waarheid, en tot analyse die is geworteld in autoriteit en integriteit. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt: onze rapportage open houden voor alle lezers, ongeacht waar ze wonen of wat ze kunnen betalen. Dit betekent dat meer mensen beter geïnformeerd, verenigd en geïnspireerd kunnen worden om zinvolle actie te ondernemen.

In deze gevaarlijke tijden is een naar waarheid zoekende wereldwijde alternatieve mede zoals TIndignatie essentieel. We hebben geen aandeelhouders of eigenaar van een miljardair, wat betekent dat onze blogs vrij is van commerciële en politieke invloed - dit maakt ons anders. Wanneer het nog nooit zo belangrijk is geweest, stelt onze onafhankelijkheid ons in staat om de machthebbers onbevreesd te onderzoeken, uit te dagen en bloot te leggen.

Lees ook:  Trump bij de VN: A Failure to Lead
In een jaar van ongekende elkaar kruisende crises in 2020, hebben we precies dat gedaan, met onthullende journalistiek die een reële impact had: de onhandige aanpak van de Covid-19-crisis niet alleen in ons landje Nederland, de Black Lives Matter-protesten en de tumultueuze Amerikaanse verkiezingen.

Als er ooit een tijd was om je bij ons aan te sluiten, dan is het nu. Uw financiering stimuleert onze bloggers, het beschermt onze onafhankelijkheid en zorgt ervoor dat we voor iedereen open kunnen blijven. U kunt ons door deze uitdagende economische tijden heen ondersteunen.

Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, maakt echt een verschil voor onze toekomst. Steun  indignatie al vanaf € 1 - het duurt maar een minuut. Dank je.


Comments

comments