Hoe krijg je burgers zo gek dat ze de overheid vragen om te worden uitgekleed?

Hoe krijg je burgers zo gek dat ze de overheid vragen om te worden uitgekleed?

26 oktober 2019 1 Door Indignatie redactie
5
(1)

Voor mij is dat nog steeds de meest verrassende ontwikkeling van de decennia die volgden op de ‘Val van de Muur‘, en het verschrompelen van de Sovjet-Unie als vaandeldrager van het gedachtengoed van Karl Marx. De ‘1%‘ zorgde goed voor zichzelf, terwijl de ‘99%‘ afstand nam van vakbonden en ‘linkse‘ politici, en begonnen te mekkeren over toegang tot de ‘1%‘ voor vrouwen en ‘minderheden‘. Hoe krijg je mensen zo gek?

Sterker nog, er werd gaandeweg een overladen kerstboom opgetuigd vol met ‘hebbedingetjes‘ waarvan ik denk: ‘Wat moet je ermee!’ Een waterval aan ‘diensten‘ en regelgeving die schitterende kansen boden voor de ‘1%‘ om hun inkomen nog wat op te krikken via rechtstreekse subsidie, of ‘opdrachten‘, waardoor het ‘loonzakje‘ verdween, samen met de contractuele zekerheid, de sociale vangnetten en de pensioenen, terwijl loonsverhogingen opgingen aan premies, indirecte belastingen, accijnzen, en ‘eigen bijdragen‘. Complete productiebedrijven werden opgedoekt, geëxporteerd naar ‘Lage-Lonen-Landen‘, of het werk werd geautomatiseerd.

Tot nu toe lukte het nog om iedereen bezig te houden door duizelingwekkende hoeveelheden geld bij te drukken. Net als vele ‘stemmen‘ in de media die ik zelf raadpleeg om mij te informeren over de economische ontwikkelingen in de wereld, zeg ik al langer dat we daarmee verkeerd bezig zijn. En dat de uiteindelijke correctie pijnlijker wordt naarmate we meer ‘lucht‘ in die ‘Bubbel‘ blazen. Maar Nobelprijs-winnaar Robert Schiller is het daar niet mee eens. Geen vuiltje aan de lucht, wat hem betreft, zolang de ‘consument‘ het niet af laat weten. Maar bedenk dan dat de ‘consument‘ in dit verhaal primair de overheid is.

Lees ook:  EC-voorzitter Ursula von der Leyen herhaalt haar eigen fouten laat EU miljarden beheren door BlackRock maffia

Nederland was, en is op dit punt niet uniek. Overal in het westen was ‘navelstaren‘ in de mode, en werden overheidstaken afgestoten richting ‘particulier initiatief‘, met dramatische consequenties. Een ‘modern‘ bedrijf heeft te maken met aandeelhouders, banken en een management-klasse die ‘rijdt‘ op bonussen. Geen van die partijen is geïnteresseerd in de lange termijn. Als het op is, is het kopen gedaan. Discussies in ‘economenland‘ in een wat verder verleden spitsten zich toe op de vraag of het ‘Angelsaksische‘ (roofkapitalistische) model nou beter was, of het ‘Rheinlandmodel‘. Na de val van het communisme kregen we het slechtste van beide werelden. Een overheid die geen maat hield, maar deed alsof we de ‘marktwerking‘ het werk wilden laten doen door overheidstaken af te stoten en te ‘privatiseren‘.

Met de overheid als belangrijkste, en in veel gevallen feitelijk enige klant, beroofden we onszelf van het ‘verstand‘. We weten allemaal hoe verleidelijk het is om toe te geven aan ‘kooplust‘. Daar kwam bij dat de overheid in toenemende mate vertrouwde op het idee dat je gewenst gedrag beter kon afdwingen door te belonen, dan door te straffen. En binnen de kortste keren werd de overheid een mengeling van ‘Sinterklaas‘ en ‘Roetveeg Piet‘. Er was geen ‘nee‘ te koop, en het maatschappelijke debat werd steeds ‘komischer‘ onder aanvoering van ‘Roetveeg Paljassen‘.

Lees ook:  US Terror Syndicate? ... Wapens leveren aan terreurgroepen in Syrië, Irak en Jemen

Wat niemand zich realiseerde, was dat iemand uiteindelijk de rekeningen moet betalen, omdat deze ‘Sinterklaas‘ geen ‘liggende gelden‘ heeft om al die cadeautjes te kunnen kopen, én die ‘Roetveeg Meute‘ te betalen voor haar grappen en grollen. En die ‘iemand‘, dat waren, en zijn, wij. De ‘belastingbetaler‘.

In allerhande landen waar overheden zich genoodzaakt zien subsidies te schrappen, omdat het geld op is, en de belastinginkomsten teruglopen, zien we onrust ontstaan, tenzij die overheid gezien wordt als een slachtoffer van ‘buitenlandse inmenging‘. In hoeverre dat het idee is achter de bizarre pogingen van de ‘Hillary-clan‘ om Rusland de schuld te geven van alles wat er mis gaat in dat enorme land, zou ik u niet kunnen vertellen. Maar wie trapt daar in? Opeenvolgende regeringen hebben voor triljarden over de balk gesmeten aan wapenlust en jachtpartijen in landen ver van huis, en de middenklasse gesloopt, en met onmetelijke schulden opgezadeld. Je zou zeggen dat iedereen wel beseft dat die vlieger niet opgaat. Maar houdt uw adem niet in.

OPMERKING VAN DE REDACTIE: Indignatie.nl is van mening dat het helpen van lezers om op de hoogte te blijven van de gevolgen van de coronaviruscrisis een vorm van openbare dienstverlening is. Om die reden is dit artikel en al onze coronavirus-dekking gratis. Als u ons wil helpen met een kleine donatie voor onze schrijvers en medewerkers te ondersteunen, en gezond te blijven.
Lees ook:  “We zullen jullie afslachten”: Britse journalist sprak met kinderen en geradicaliseerde moeders in berucht Syrisch vluchtelingenkamp


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Comments

comments