Banger voor het eind van de maand dan het eind van de wereld?

Banger voor het eind van de maand dan het eind van de wereld?

28 oktober 2019 0 Door Indignatie redactie

Er is al jaren, sinds het afscheid van de E.E.G., een als een kankergezwel woekerende Europese ‘deep state’ actief om kiezers een oor aan te naaien en die hun eigen, salonsocialistische revolutie door de strot te drukken. Daarbij schuwen zij zich niet voor goedkope bangmakerij met ‘het eind van de wereld fantasieën’, ongeacht de rampzalige gevolgen voor hun kiezers.

Wij zien het in Engeland waar de wettelijk bindende meerderheid zich uitsprak voor de Brexit maar voilà, drie jaar later zijn de louche socialisten in het Parlement nog steeds doende om het referendum te verkrachten en hun globalistische ambities door te drukken. Democratie van, voor en door salon socialisten!

Door  • 

De EU is in crisis, niet alleen daarom, maar ook omdat de nieuwere leden, die zich nog niet zolang geleden aan het destructieve juk van het communisme ontworstelden, diep teleurgesteld zijn in wat zij enkele decennia zagen als ‘het vrije westen’. Dat vrije westen was wat zij wilden ‘opsnuiven’ om het zo snel mogelijk te imiteren, te assimileren, te integreren en het zich ‘eigen te maken’. Het gebrek aan respect der communisten voor traditionele normen en waarden had, via de achterdeur, dat ‘vrije westen’ echter inmiddels ook al verloederd. Wat zij aantroffen was een, sterk vergelijkbaar, Brussels gebrek aan respect voor hun traditionele wereldbeeld.

Zij hadden geen behoefte aan een aftreksel van het zieke Utopia waaraan zij net ontsnapt waren en naarmate zij meer en meer van een koude, salonsocialistische kermis thuis kwamen, keerden zij terug op hun schreden en opteerden voor een traditionelere maatschappijvorm dan de losgeslagen globalistische koers van Brussel.

Dat zij vervolgens een frontale aanval te verwerken kregen van charlatans uit Brussel als Timmermans en Sargentini, in nauwe samenwerking met George Soros, maakte die kermis alleen maar kouder. In hun hang naar vrijheid en traditionele waarden zaten zij er niet op te wachten om door Merkel en Brussel nog een honderdduizenden Islamitische vluchtelingen en/of gelukzoekers opgedrongen te krijgen, laat staan op straffe van boetes van Brussel en processen voor het Europese Hof van de Rechten van de Mens.

Lees ook:  De echte diepe staat is Trump

Als zij naar Nederland kijken zien zij het dichtst bevolkte landje van de EU dat op immorele wijze door Rutte c.s., tegen beter weten in, verder volgeplempt wordt met nutteloze economische migranten die geen enkele intentie hebben om te integreren, maar slechts hun eigen nefaste cultuur – of wat daarvoor doorgaat – willen transplanteren zonder enig compromis of respect voor de eigen Nederlandse cultuur. Daarin worden zij gestimuleerd door ‘progressieven’, dus ook deze mensen zien, net als de Oost-Europeanen, een land dat zo bitter weinig respect voor en affiniteit met de eigen cultuur en historie toont, dat het ook moeilijk is om daar enig respect voor op te brengen. Het is pas zeer recent dat de boeren aan Nederland laten zien dat er grenzen zijn aan die salonsocialistische drang tot zelfvernietiging over klimaat, CO² en nu weer stikstof zonder enige wetenschappelijke onderbouwing. Als de drammers hun zin maar krijgen.

Het koersloze Nederland is voor de oost Europeanen een triest voorbeeld van de op schaal vergrote crisis en chaos die op bestuurlijk gebied heerst in Brussel. Zij hadden gewoon meer verwacht van west Europa, véél meer, maar worden gefrustreerd door een gebrek aan respect voor de eigen traditionele normen en waarden die zij van achter het IJzeren Gordijn hier meenden te ontwaren. Maar die bleken een fata morgana te zijn geweest voor landen die onder de communistische hiel juist die traditionele normen en waarden zo misten. Wat wij nu zien is dat die landen zich terugtrekken op hun eigen traditionele waarden en dankzij de agressie der Brusselse salon socialisten zich juist gaan afzetten tegen de EU, reden waarom die EU steeds minder toekomst krijgt.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenDes te minder naarmate de Brexit een succes blijkt. Dat is een grote kopzorg voor Brussel, maar één die zij volledig over zichzelf hebben afgeroepen. De crisis waarin de EU nu verkeert is er één die onderschat wordt door politici zonder visie die denken dat alles wel bij het oude zal blijven, zoals Rutte en zijn vrienden in D’66, PvdA en GL, die pretenderen dat wij zoveel aan het corrupte monster genaamd EU te danken zouden hebben. Hoelang denken zij nog de schijn op te kunnen houden dat hun eigenlijke agenda niet het globalisme van Macron is dat die voor oost Europa onherkenbare EU nog verder de linkse hoek in willen manoeuvreren?

Lees ook:  FDP in Duitsland wil wiet legaliseren

Ontwikkelingen in andere EU landen dan de hier genoemden versterken die malaise in Brussel, die kan leiden tot een leegloop als Engeland een succes blijkt te maken van de Brexit. In west Europa bestaat de drang tot het creëren van Utopia slechts bij de elitaire linkse politici en hun slaafse volgers, maar in het gevaarlijkste land voor ons aller vrijheid – Macron’s Frankrijk – zijn er héél veel tegenstanders van die ziekte, dus wordt het cordon sanitaire gebruikt om die kiezers te ‘neutraliseren’. De ‘gilets jaunes’ zijn generatie op generatie belazerd door Macron en diens egocentrische voorgangers, zoals wij hier ook zagen hoe, bijvoorbeeld, het resultaat van het Referendum tegen de Europese Grondwet ons ontstolen werd door een louche intrigantje als Balkenende, daarbij als altijd geholpen door de manipulatieve Raad van State.

De ‘gilets jaunes’ zien, net als grote delen van de Nederlandse samenleving, hun problemen niet behartigd door een kliek opportunistische potverteerders in Brussel, noch door een fantast in het Elysée of een zwakke windvaan in het Torentje. Die slappeling had er ook niet de minste moeite mee om de ‘progressieve kliek’ hun zin te geven door ons het Referendum te laten ontnemen door de verraders van de democratie van D’66 en GL die alleen maar kinderen op stang jagen met hun ideologische flauwekul over het eind van de wereld.

Lees ook:  EU bepaalt naast vaccinatie en groene paspoorten straks ook onze maximum snelheid

Het is niet het eind van de wereld maar het eind van de maand dat hele volksstammen in Nederland angst aanjaagt en de ‘gilets jaunes’ evenzeer, in een volkomen vergelijkbare situatie. Zij zijn de mensen ‘die nooit gehoord worden’ omdat de linkse élites hen, zelfs als zij de moeite hebben genomen om te gaan stemmen, terstond demoraliseren door doodleuk hun gang te gaan met hen het referendum te ontnemen en volstrekt onverantwoordelijke en onbetaalbare miljarden projecten voor windmolens, zonnepanelen en warmtepompen door de strot te persen. Geen wonder dat die mensen zeggen: ‘ wat heeft het voor zin om te gaan stemmen?’

Protesterenden tegen de klimaat-kul krijgen geen coherente visie te horen over de komende dertig jaar maar alleen maar over de komende drie jaar met steeds weer de laatste linkse rage van de dag. Niemand ziet hen en niemand steekt een vinger voor hen uit! Je moet een economische immigrant zijn om die aandacht en financiële ondersteuning te krijgen, maar die immigranten willen eigenlijk slechts met rust gelaten worden in hun parallelle samenlevingen zodra zij de buit op zak hebben.

Kortom, Europa heeft slechts het globalistische haantje uit Parijs dat graag voor leider wil spelen terwijl Duitsland dermate met zichzelf in de knoop zit dankzij de algehele verschuiving naar links door Merkel, dat daar momenteel al helemaal niets meer van uitgaat. Waarom saboteren deze ideologisch gedreven leeghoofden de Brexit? Uit pure angst en eigen belang, want een succesvol onafhankelijk Engeland wordt een bron van inspiratie voor andere ’weglopers’ terwijl een noodgedwongen terugkerend Engeland dermate verdeeld zal zijn en zoveel rekeningen te vereffenen heeft, dat dat Brussels ‘gebrek aan toekomst’ juist nog meer op losse schroeven zet.

Vrezen wij het eind van de wereld? Uiteraard niet, maar moeten wij vrezen voor het eind van de EU? Als deze met een Marxistisch sausje overgoten amateurtoneel vertoning nog lang als een ‘luilekkerland’ voor socialisten blijft doormodderen, zullen wij zonder meer beter af zijn zonder dat monster.Comments

comments