De Russen geloven Trump niet over dood IS-leider

De Russen geloven Trump niet over dood IS-leider

28 oktober 2019 1 Door Indignatie redactie

De westerse mainstream media melden dat Amerikaanse strijdkrachten de vermeende leider van de zogenaamde “Islamitische Staat in Irak en Syrië” (ISIS) in het noordelijke gedeelte van Idlib in Syrië hebben vermoord. Veel landen spreken hun waardering uit. Maar is het ook werkelijk gebeurd?

Het Algemeen Dagblad meldde het volgende:

IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is dood. Dat bevestigt de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een toespraak in het Witte Huis. Speciale eenheden voerden op zaterdag een operatie uit waarbij de leider van Islamitische Staat (IS) is omgekomen. Hij zou zichzelf hebben opgeblazen met een bomvest toen de eenheden het gebouw bestormden waar hij zich verborgen hield. ,,Hij stierf als een laffe hond, rennend en huilend”, aldus Trump.

Een kort artikel, en voor meer informatie komen we terecht bij Newsweek, dat het volgende meldt:

Trump Approves Special Ops Raid Targeting ISIS Leader Baghdadi, Military Says He’s Dead.
The United States military has conducted a special operations raid targeting one of its most high-value targets, Abu Bakr al-Baghdadi, the leader of the Islamic State militant group (ISIS), Newsweek has learned. President Donald Trump approved the mission nearly a week before it took place.

Trump keurt Special Ops actie tegen ISIS-leider Baghdadi goed, het leger zegt dat hij dood is.
Het Amerikaanse leger heeft een speciale aanval uitgevoerd op een van zijn meest waardevolle doelen, Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van de militante groep Islamitische Staat (ISIS), heeft Newsweek vernomen. President Donald Trump keurde de missie goed, bijna een week voordat deze plaatsvond.

Verder wordt door Newsweek ook het volgende gezegd:

Amid reports Saturday of U.S. military helicopters over Syria’s northwestern Idlib province, a senior Pentagon official familiar with the operation and Army official briefed on the matter told Newsweek that Baghdadi was the target of the top-secret operation in the last bastion of the country’s Islamist-dominated opposition, a faction that has clashed with ISIS in recent years.

Ten tijde van verschillende meldingen over Amerikaanse militaire helikopters boven de noordwestelijke provincie Idlib in Syrië, heeft een hooggeplaatste Pentagon-functionaris die bekend is met de operatie en legerofficier die hierover geïnformeerd is, aan Newsweek verteld dat Baghdadi het doelwit was van de topgeheime operatie in het laatste bastion van de islamitisch gedomineerde oppositie in het land, een factie die de afgelopen jaren in botsing is gekomen met ISIS.

Newsweek kwam ook met “details” overde vermeende inval die een Hollywood-actiefilmfinale waardig is en beweert:

The senior Pentagon official said there was a brief firefight when U.S. forces entered the compound and that Baghdadi then killed himself by detonating a suicide vest. Family members were present. According to Pentagon sources, no children were harmed in the raid but two Baghdadi wives were killed, possibly by the vest detonation.

De hoge ambtenaar van het Pentagon zei dat er een kort vuurgevecht was toen Amerikaanse troepen de compound betraden en dat Baghdadi vervolgens zelfmoord pleegde door een zelfmoordvest tot ontploffing te brengen. Gezinsleden waren aanwezig. Volgens Pentagon-bronnen raakten geen kinderen gewond tijdens de inval, maar werden twee Baghdadi-vrouwen gedood, mogelijk door de ontploffing van het vest.

Dat we wat Hollywood in het verhaal herkennen komt door de uitlatingen van de Amerikaanse president, toen hij zei “Hij stierf als een laffe hond, rennend en huilend.”, tewijl hij in zijn toespraak ook nog even meldde: “Het ging perfect, alsof je naar een film keek”.

Lees ook:  In Thanksgiving-bericht zegt Trump: 'We zijn als een derdewereldland' omdat hij de verkiezingen verloor

Abu Bakr Al BaghdadiZoals met bijna elke claim die de westerse mainstream media of het Amerikaanse leger doet zonder enig soort bewijs te leveren (denk aan een andere terrorist, Osama BIn Laden, die na zijn dood een zeemansgraf *proest* “volgens islamitische tradities” kreeg), kan of moet dit meest recente verhaal niet worden vertrouwd, vooral als er weinig tot niets is dat kan worden geverifieerd. En als het gebeurt moet je oppassen dat het geen fake news is.

Mainstream media in het Westen, waaronder ook het eerder genoemde Algemeen Dagblad, melden ook nog even dat, hoewel president Trump ook Rusland had bedankt in zijn toespraak, de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie liet weten geen betrouwbare informatie te hebben over de operatie van de Amerikanen of van de “zoveelste uitschakeling” van voormalig IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi.

De veronderstelde militaire operatie – die slechts mijlen van de Syrisch-Turkse grens plaatsvond – komt op een moment dat de vooruitzichten van Amerika’s proxy-oorlog in Syrië enorme dieptepunten hebben bereikt.
Ten eerste – Amerikaanse proxy-troepen, gezamenlijk bewapend en geholpen door Turkije en andere Amerikaanse bondgenoten – zijn vrijwel geëlimineerd van het slagveld waarbij zij veel zaken in Idlib moesten achterlaten, in waren zij in toenemende mate omsingeld door Syrische troepen.
Pogingen van de VS om rechtstreeks in Syrië in te grijpen om toezicht te houden op de omverwerping van de regering in Damascus, werden ook tegengewerkt door de militaire interventie van Rusland – op uitnodiging van Assad – die in 2015 begon.

Amerikaanse strijdkrachten hebben zich onlangs teruggetrokken uit de Syrisch-Turkse grens in het noordoosten van Syrië en hebben de weg geëffend voor een gezamenlijk Russisch-Turks akkoord dat klaar lijkt te zijn voor de ontwapening van Koerdische militanten of hun mogelijke integratie in de veiligheidstroepen van Syrië. De deal is ook gericht op het volledig herstellen van de territoriale integriteit van Syrië – het is een volledige dwarsboming van de secundaire plannen van Washington om Syrië te “Balkaniseren”.

De Russisch-Turkse deal komt op een moment dat de relaties tussen de VS en Turkije bijzonder wankel is, waarbij Ankara zichzelf opnieuw positioneert in een Midden-Oosten dat voortkomt uit decennia van Amerikaanse hegemonie.

Ondanks dat de vermeende ISIS-leider al Baghdadi al langere tijd actief is in Syrië en Irak tijdens de oorlog van Syrië – waarom is de VS met al zijn enorme middelen en know-how nú pas in staat om hem te “vinden” en te “elimineren”? De timing en locatie konden niet beter zijn geweest voor de VS als het hele incident was georganiseerd.
En ongeacht of de VS de operatie hebben georganiseerd of niet – de waarheid over wie Islamitische Staat ècht heeft gecreëerd en geregisseerd gedurende de gehele Syrische oorlog laat duidelijk zien dat de “dood” van al Bagdad waarschijnlijk een groot theaterstuk is.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenImmers: Islamitische Staat werd in het begin door de Verenigde Staten gecreëerd.
De VS heeft toegegeven dat zij miljarden dollars uitgegeven heeft aan het bewapenen van militanten tijdens de Syrische oorlog.

Artikelen zoals dat van Foreign Policy “Het Pentagon besteedt $ 2 miljard aan wapens uit het Sovjet-tijdperk voor Syrische rebellen”, of de New York Times, “CIA-wapens voor Syrische rebellen via de zwarte markt, zeggen ambtenaren,” duiden alleen al in krantenkoppen de uitgebreide aard aan van Amerikaanse inspanningen om militanten te bewapenen die vechten tegen de Syrische regering vanaf 2011.

Lees ook:  Trump bekritiseerd door medische experts nadat hij het ziekenhuis had verlaten om te rijden door supporters

Als de VS en haar bondgenoten voor miljarden aan wapens, uitrusting en andere vormen van steun aan militanten zouden verstrekken die beweerden “gematigden” te zijn, wie verstrekte dan nog méér wapens, uitrusting en andere vormen van steun waardoor extremistische organisaties zoals Islamitische Staat alom bekendheid verwierven?
Het antwoord is heel simpel – de VS – zoals het in al zijn andere agressie-oorlogen heeft gedaan – heeft gewoon gelogen. Er waren nooit “gematigde” militanten. De VS heeft het publiek opzettelijk misleid over de aard van haar proxy-oorlog in Syrië. Vanaf het begin – in feite lang voor het begin van de Syrische oorlog – brachten de VS willens en wetens hulp in handen van extremisten die banden hadden met groepen als Al Qaida en de verschillende aangesloten landen.

He is beslist geen speculatie, want het was het Amerikaanse Defence Intelligence Agency (DIA) zèlf die in een uitgelekte memo uit 2012 toegaf dat “het Westen, Golfmonarchieën en Turkije” achter de opkomst zaten van wat destijds een”salafistisch vorstendom” werd genoemd.

Het uitgelekte rapport uit 2012 (PDF hier) vertelt namelijk het volgende:

If the situation unravels there is the possibility of establishing a declared or undeclared Salafist principality in eastern Syria (Hasaka and Der Zor), and this is exactly what the supporting powers to the opposition want, in order to isolate the Syrian regime, which is considered the strategic depth of the Shia expansion (Iraq and Iran).

Als de situatie zich ontrafelt, is er de mogelijkheid om een verklaard of niet-aangegeven salafistisch vorstendom in Oost-Syrië (Hasaka en Der Zor) te vestigen, en dit is precies wat de ondersteunende krachten voor de oppositie willen, om het Syrische regime te isoleren, dat wordt beschouwd als de strategische diepte van de Shia-uitbreiding (Irak en Iran).

Om precies te verduidelijken wie deze “ondersteunende krachten” waren die de oprichting van een “salafistisch” (islamitisch) vorstendom (staat) wilden, legt het DIA-rapport uit: “Het Westen, de Golfstaten en Turkije steunen de oppositie; terwijl Rusland, China en Iran het regime steunen”.
Met andere woorden, de VS, haar Europese bondgenoten en hun naaste bondgenoten in het Midden-Oosten, streefden naar de opkomst van een “salafistisch” (islamitisch) “vorstendom” (staat) in Oost-Syrië, precies waar Islamitische Staat zich uiteindelijk manifesteerde.

Artikelen zoals dat van USA Today: “De VS kochten wapens voor Syrische rebellen – en sommige daarvan kwamen in handen van ISIS-terroristen”, probeerden geleidelijk aan de zaak te verdraaien, hoe ISIS zich plotseling overspoeld zag met wapens en in een dominante positie kwam bij de “oppositie” van Syrië, naast Al Qaida-filialen zoals Al Nusra.
In werkelijkheid – zoals journalist Seymour Hersh al in 2007 op de pagina’s van de New Yorker waarschuwde – waren Amerikaanse plannen vanaf het begin gericht op het bewapenen en ontketenen van extremisten tegen Syrië en zijn bondgenoten.

Dus is – in het beste geval – een Amerikaanse militaire operatie die het boegbeeld van ISIS elimineert veel meer een goede bekende van de VS in plaats van een soort van “overwinning”. Veel waarschijnlijker nog is dat de operatie louter theater is – met de VS op zoek naar relevantie en macht temidden van het conflict dat het zèlf heeft opgezet, in gang heeft gezet en opzettelijk heeft voortgezet – maar nu ziet dat het ervan uitgesloten is.

Lees ook:  De strijd van de ‘Never-Trumpers’ tegen ‘The Donald’

Terwijl de wereld op bewijs wacht – als er zelfs maar enig bewijs naar voren komt – zouden analisten en geïnteresseerde partijen meer profijt hebben van het kijken naar hoe de VS van plan is gebruik te maken van deze veronderstelde “inval”, in plaats van geobsedeerd te zijn over de veronderstelde details ervan.

Je zou kunnen hopen dat de VS het als een spectaculaire finale gebruikt vóórdat zij zich volledig terugtrekt uit Syrië – inclusief de olievelden, met achterlating van de olie dan ook nog – en het land zèlf en zijn volk in staat stelt de orde definitief en volledig te herstellen, terwijl ze het lange proces van wederopbouw ondernemen.

De nabijheid van de Turkse grens en de recente retoriek die uit Washington komt doet vermoeden dat het kan worden aangewend om het conflict verder te verlengen.
De mogelijkheid voor de VS om diplomatieke inspanningen met Syrië en haar bondgenoten te starten is een oplossing die wij vermoedelijk niet zullen verwezenlijkt zien – of het moet zijn dat Rusland daar een grote rol in gaat spelen. En het Westen dan ook nog wèrkelijk wil…..

Rusland twijfelt aan Amerikaanse operatie tegen IS-leider: “Geen overtuigende bewijzen”

Het Russische ministerie van Defensie heeft vandaag bewijzen gevraagd voor de Amerikaanse operatie die geleid heeft tot de dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. De verschillende betrokken partijen beschikken over tegenstrijdige details, aldus woordvoerder Igor Konasjenkov in een mededeling van het ministerie.

Er zijn geen overtuigende bewijzen dat de VS in de door Rusland gecontroleerde zone in Syrië een dergelijke operatie hebben uitgevoerd, aldus het ministerie.

Satellietbeelden

De Amerikaanse president Donald Trump had eerder op de dag verklaard dat al-Baghdadi bij een Amerikaanse raid om het leven was gekomen. De VS bevestigden dat vliegtuigen het door Rusland gecontroleerde luchtruim hadden betreden.

Het Russische ministerie van de Defensie meldt vandaag echter dat er gisteren of de afgelopen dagen geen luchtaanvallen door de VS of door de door de VS geleide internationale alliantie tegen IS werden uitgevoerd in Idlib. Rusland heeft in de regio niet enkel troepen, maar volgt de situatie ook op via satellietbeelden. Gisteren nog verspreidde het ministerie satellietfoto’s van Amerikanen die olie zouden smokkelen uit Syrië.

Verrassend

Ook stelt Rusland zich vragen bij het feit dat al-Baghdadi zich verschanste in een regio die in handen is van Hayat Tahrir al-Sham (HTS, vroeger de Syrische tak van Al Qaida). “Deze organisatie heeft steeds zonder aarzelen IS-strijders gedood, aangezien zij belangrijke rivalen zijn in de strijd om de controle van Syrië”, klinkt het. Ook moeten de VS dus bewijzen leveren dat IS-leden veilig in Idlib konden verblijven.

Geen invloed

Tot slot benadrukt het Russische ministerie dat de dood van de IS-leider weinig betekent, omdat IS in Syrië sinds 2018 erg verzwakt is. De Amerikaanse verklaring heeft geen invloed op de situatie in Syrië en het gevaar is niet verdwenen, aangezien veel terroristen nog steeds in de regio verblijven, klinkt het in de mededeling.Comments

comments