De echte waarheid over geld en onze rente: een SCHOKKENDE samenwerking tussen banken en politiek

De echte waarheid over geld en onze rente: een SCHOKKENDE samenwerking tussen banken en politiek

3 november 2019 6 Door Indignatie redactie

Het bankkartel en de politieke staatscriminelen met de frau­duleuze billen bloot!

Het is maar goed dat het volk niet weet hoe het banksysteem en de staat samenwerken om ons dagelijks te bestelen anders hadden we binnen de kortste tijd een revolutie

President Thomas Jefferson

Voor u dit schokkende leest vraag ik  jullie allemaal om dit artikel zoveel mogelijk via de sociale media te delen, de burgers moeten de waarheid kennen want de staat en banken zullen u altijd voorliegen!

Inleiding

Vraagt u zich wel eens af waar geld vandaan komt? Stelt u zichzelf die vraag en probeert u hier wel eens een echt en serieus antwoord op te krijgen? De meeste antwoorden zijn ‘van de bank’ en anderen zeggen ‘van de centrale bank’ en dan weer anderen zeggen ‘van de spaarders’. Eigenlijk heeft iedereen gelijk ondanks niemand weet hoe het financiële diefstalspel exact wordt gespeeld.

Als men vraagt: “wie maakt nieuw geld,” dan denken mensen direct aan papiergeld en munten. De antwoorden worden dan ineens anders. Dan komen we met antwoorden zoals ‘onze overheid’ en ‘Europese Centrale bank’. Ook dat is juist want nieuw fysiek geld wordt in roulatie gebracht via de overheid en de centrale bank.

Weinig mensen weten echter dat juist dit fysieke geld, bestaande uit papiergeld en munten, maar een ZEER klein percentage bedraagt van alle geld in omloop. Al het andere geld is digitaal geld, geld dat alleen bestaat in bankcomputers. En dat is de grootste hoeveelheid geld want het is verantwoordelijk voor zeker 97% van de totale geld hoeveelheid in omloop.

Wie maakt al het digitale geld?

Alle privébanken maken het digitale geld dat in omloop is. Ze doen dit om winst te kunnen maken en hun aandeelhouders tevreden te stellen. En, ze maken dit digitale geld pas als ze met overheden, gemeenten, bedrijven of particulieren een leenovereenkomst zijn aangegaan. Nooit zullen ze één cent van de spaartegoeden van hun klanten hiervoor gebruiken. Particuliere banken gebruiken geen geld van hun spaarders ze creëren nieuw geld! En ze creëren dit NIEUWE GELD zonder dat er sprake is van enige dekking. Of, ze moeten ons belastinggeld en spaartegoed zien als DEKKING?

Hoe maken ze digitaal geld aan?

Het is een bancaire boekhoudkundige truc die de “zero sum game” heet. Ze brengen dit bedrag aan de ene kant van de ‘balans’ in als een vordering op de klant en aan de andere kant als de som die ze aan de klant moeten uitbetalen. Al het nieuwe digitale geld ontstaat op deze manier. Uw spaargeld is feitelijk niet meer dan een gevolg van deze geldscheppingsmethode. Banken zullen NOOIT spaargeld gebruiken om uit te le­nen. Waarom iedereen denkt dat banken spaargeld uitlenen is me een raadsel. Een denkfout van de onwetende burger dat een eigen leven is gaan leiden! En de banken voeden deze verkeerde gedachtegang doordat ze een rentepercentage zetten op spaarboekjes waardoor het lijkt dat spaargeld wordt gebruikt om uit te lenen en er ook winst mee wordt gemaakt. (Besef ook dat er geen CONTRACT is en dat de bank geen FACTUREN stuurt. Er is geen enkele WETTELIJKE overeenkomst omdat het ‘GELD’ niet bestaat.)

Banken ‘toveren’ alle geld dus uit de ‘gebakken’ lucht en vragen daarbovenop nog rente. Dat is absurd en feitelijk crimineel. Ze overtreden hierbij de strafwet en geen enkele politicus die hier al een keer de politie of de fraudedienst van de belasting naar toe heeft gestuurd? Wel dan wordt dat tijd zeker? Banken zijn nu al via misleiding en oplichting tot diefstal overgegaan bij elke lening die ze uitgeven. Banken lopen geen enkel risico als ze het geld uit de lucht toveren om aan ons te geven. We hebben gevraagd om geld maar in feite krijgen we KREDIET! En, al dit krediet verdwijnt ook weer als we alles hebben afgelost. Want het is en blijft een bankspelletje en er zal altijd iemand het gelag moeten betalen.

Het is absoluut absurd dat er rente moet worden betaald over ‘geld’ dat niet bestaat. En dat niet bestaand geld, dat we met een gerust hart VALS GELD mogen noemen, is voor zeker 97% aanwezig in de samenleving! En veel van het geld dat wordt geschept door banken komt bij een klein select groepje aandeelhouders terecht die er feest mee vieren via onze bestolen portemonnee door meneer de bankier!

ALLEEN de staat is verantwoordelijk voor gelduitgifte

De wet is hierover ZEER duidelijk. De overheid en uitsluitende de OVERHEID is absoluut alleen verantwoordelijk voor de uitgifte van niet alleen papiergeld en munten. Er staat in de wet: ‘VOOR ALLE GELD!’ Toch heeft de overheid deze KERNTAAK

uitgeleend aan particuliere banken die zich nu gedragen als een kartel van maffia organisaties! Ze maken zelfs het BELEID uit in een land en in de EU! Politici hebben het zo druk om geld te zoeken om hun meesters de banken tevreden te stellen dat er nog nauwelijks tijd over is om het land te besturen! Of, was dat nog niet opgevallen?

De staat heeft als KERNTAAK te voorzien in de bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart. Maar zoals het nu op mij overkomt verspreidt de overheid al­ leen maar armoede doordat ze naar de pijpen van PARTICULIERE bankmaffia’s blij­ven dansen die alles in het leven roepen om hun aandeelhouders hoge percentages winst uit te kunnen betalen. Wij betalen hiervoor het gelag. Alle lusten zijn voor de bank en de lasten voor de belastingbetaler. De overheid speelt een zeer dubieuze en criminele rol in dit geheel! Waarom?

Omdat ze haar KERNTAAK niet KAN uitvoeren want de controle over het maken van geld, het belangrijkste middel om de bestaanszekerheid en spreiding van de welvaart te garanderen is door de overheid geheel uit handen gegeven aan commerciële banken. En daar houdt het niet mee op. De overheid moet nu zelf aankloppen bij particuliere banken om geld te lenen terwijl de eerste zorg van elke overheid moet zijn dat er genoeg geld in omloop is!

Ik denk dat een overheid heel wat uitleg heeft te geven want ik zou wel eens willen weten wanneer en waarom dit alles plotseling is veranderd en vooral wie deze ‘wetten’, als het al geen geheime afspraken zijn, hebben goedgekeurd!

Over het creëren van geld uit de ‘gebakken’ lucht

Voorbeelden spreken het sterkst tot de verbeelding en we zijn dan ook zeker dat ie­ dereen kan begrijpen op wat voor onverantwoorde en misdadige manier banken geld aanmaken zonder enig onderpand!

Een bank hoeft volgens de laatste Bazelakkoorden nog niet meer dan 7% tot 10% van het uit te lenen geld in ‘reserve’ te hebben. Ik zeg dit onder voorbehoud want alles is gebaseerd op bewust gemanipuleerde cijfertjes in een bankcomputer. Niemand is zeker dat deze ‘reserve’ ook fysiek is of kan worden aangesproken anders hadden we in 2008 geen wereldwijde BANKENCRISIS door moeten maken waar we nu nog steeds de gevolgen van dragen omdat alle lasten zijn overgedragen naar overheden en hun belastingbetalers om deze bancaire maffia organisaties uit de door hen zelf veroorzaakte ‘financiële’ SHIT te halen. Want zo zit het in elkaar. Niet anders!

Om gemakkelijk te rekenen nemen we een voorbeeld van 10%. U moet u voorstellen dat u een huis koopt en nog een lening nodig hebt van 100.000 euro. Om u die 100.000 euro uit te lenen moet de bank dus maar 10.000 euro in ‘reserve’ hebben. Waarom nie­mand zeker is van deze ‘reserve’? Wel dat zal het voorbeeld wel uitwijzen.

Voorbeeld

1.Bank A heeft 10.000 euro in reserve en mag persoon A een bedrag van 100.000 euro uitlenen dat in de bankcomputer van bank A digitaal wordt aangemaakt.

2.Persoon A trekt met dit geld naar verkoper A van het huis om het huis aan te kopen.

3.Verkoper A zet het geld bij zijn bank op zijn spaarrekening.

4.Bank B ziet dat er 100.000 euro aan spaargeld is bijgekomen en heeft nu dus een ‘reserve’ om een lening van 1.000.000 euro uit te lenen.

5.Bank B leent dit bedrag (1.000.000 euro) uit aan een bedrijf Z.

6.Bedrijf Z koopt voor 1.000.000 euro grond aan bij verkoper B.

7.Verkoper B zet dit ‘geld’, 1.000.000 euro op zijn bank (C).

8.Bank C heeft nu een reserve van 1.000.000 euro en kan dus een lening aanma­ken van 10.000.000 euro. (Is nog 0,1% ipv 7% volgens BAZEL 3)

9.En dit is allemaal digitaal geld. VALS GELD dus, en ja, wen maar alvast aan deze term. Alle aankopen die u met een bankpasje verricht zijn aankopen met vals, niet bestaand geld. En deze praktijken hebben de naam Fractioneel Reser­ve Bankieren gekregen. Feitelijk ziet u nu hoe PONZIFRAUDE in zijn werk gaat. Terwijl Bernard Madoff een gevangenisstraf uitzit van 200 jaar kunnen banken dit alle dagen tientallen malen ongestraft toepassen? ONGESTRAFT? Waarom?

Zo scheppen banken geld. En dat is uw geleend ‘geld’ van de bank. U krijgt geen geld van een bank, u krijgt krediet dat op een malafide manier is aangemaakt en via een bancair Ponzifraudesysteem naar u wordt doorgesluisd.

We zullen het rekensommetje van deze Ponzifraude even afmaken. U leent op een termijn van 30 jaar aan 5% intrest. Dan brengt alles wat we in ons voorbeeld gebruikt hebben voor de banken in 30 jaar een totaalbedrag op van 11.100.000 euro. De lenin­ gen in het voorbeeld brengen de banken nog eens ruim 10.250.000 euro aan rente op na 30 jaar over al deze uitgeleende bedragen. Dus de totale opbrengst na 30 jaar voor de banken A, B en C is bijna 22.000.000 euro. Iedereen heeft bijna tweemaal zoveel moeten betalen voor het huis of lapje grond. En dat allemaal omdat er een reserve be­ stond van 10.000 euro. Waarom noemt niemand dit PONZIFRAUDE? Wat zegt dit over de BAZEL 3 akkoorden die 7% ‘assets’ opleggen als ik nog aan 0,1% kom?

Waarom staan banken boven de wet? Waarom werken politici, rechters, justitie, politiediensten, belastingdiensten, notarissen, deurwaarders en juristen allemaal mee aan deze Ponzifraude? Want als ik weet hoe dit alles werkt in de bancaire wereld dan zullen deze mensen dat toch ook wel beseffen zeker, of niet? Verklaart het niet waar­om er zoveel hoge bonussen worden uitgekeerd bij deze bancaire oplichters en dieven? Is het daarom dat er zoveel verdiend wordt in de bankwereld en ze allemaal gehuis­vest zijn in van die protserige, grote kantoorgebouwen in de duurste steden op aarde? Wat vertellen ons de massale ontslaggolven van 55 plussers in deze branche? Wel, dat ze verdomde goed weten dat hun Ponzifraudepiramide op omvallen staat en ik hier mijn steentje als gesjeesde oud werknemer graag aan bijdraag!

Belastingbetaler in lastig parket

Geldcreatie door banken en het vragen van rente hiervoor levert niets op voor de ge­ meenschap alleen voor de dikke nekken die de ganse wereld naar hun hand willen zet­ ten. Hierdoor zullen we ook altijd voor de lasten opdraaien.

Geld en Valuta

In de inleiding is het duidelijk geworden dat veel ‘geld’ niets meer is dan wat giraal door banken gecreëerde cijfers in een bankcomputer en via Ponzifraude verkregen.

Deze massa VALS GELD beslaat 97% van alle bestaande geld in ons land, omdat slechts 3% bestaat uit papiergeld en munten. De rest is VALS GELD via misdadig bancair gedrag geschept en in roulatie gebracht! Om mensen zand in de ogen te strooi­en maken de banken gebruik van leugens, bedrog, misleiding, diefstal, aanmaken van vals geld en in omloop brengen van het valse geld. De politiek werkt hieraan mee en keurt zelfs wetten goed om bancaire oplichterij, diefstal en Ponzifraude wettelijk toe te staan en te LEGALISEREN! De belastingdienst is de gelegaliseerde maffiatak van de staat die FEITELIJK voor de banken werkt!

Als we vandaag de dag over geld spreken bedoelen we eigenlijk VALUTA omdat VA­LUTA niet langer voldoet aan de voorwaarden van ECHT GELD! Het bijzondere is dat de voorwaarden waaraan geld MOET voldoen zijn gedeponeerd bij de ‘Nationale’ Bank. Maar ook dat is een maffia organisatie natuurlijk. Er is niets nationaal aan de nationale bank. Het is een privéonderneming zoals alle andere particuliere banken. De staat heeft daar NIETS te vertellen. Het zou me zelfs verwonderen als ze er aandelen in zouden hebben. Als de staat bij de nationale bank zoals gezegd 50% van de aandelen bezit, dan zijn ze medeverantwoordelijk voor de totale uitverkoop van land­ en bur­gerbezittingen via Ponzifraude en diefstal. Beiden krijgen dan hun bevelen vanuit Ba­zel in Zwitserland. Het maakt de staat eenzelfde soort maffiaorganisatie als de bank­maffia.

De BIS (Bank for International Settlements) regeert niet alleen België maar ook gans Europa en bijna de hele (geld)wereld.

Geld en Valuta

Waaraan moet geld voldoen

Het hoort een ruilmiddel te zijn.

Je moet er in kunnen rekenen door er verschillende waarden mee te kunnen sa­ menstellen

Het hoort draagbaar te zijn

Het hoort deelbaar te zijn

Het hoort internationaal uitwisselbaar te zijn

Het moet de waarde, is energie, behouden die mensen erin hebben gestopt om het te verdienen. (Dit is niet geldend voor valuta omdat het gewoon uit de ‘gebakken’ lucht is getoverd door de bancaire oplichters!)

Het mag de waarde nooit verliezen. (Pech. Dan zou er dus geen inflatie be­ staan. Een zoveelste bancaire bandietentruc om ons te bestelen!)

Het moet onafhankelijk van beslissingen, ingrepen en fouten op politiek niveau altijd dezelfde waarde blijven vertegenwoordigen. (Nogmaals de politiek werkt mee met de banken om ons te bestelen en geld te ONTWAARDEN!) Dus wat u GELD noemt is GEEN GELD volgens de VOORWAARDEN waaraan geld moet voldoen.

Lees ook:  Beijing staat niet toe dat Trump TikTok "steelt" in een "Smash & Grab" -deal

ECHT GELD zal aan alle voorwaarden voldoen en ja, het bestaat nog steeds. Het is al vele duizenden jaren oud en nog steeds waardevast. Ik spreek hier over goud en zil­ver. Vandaag de dag mag je ook over andere edelmetalen spreken natuurlijk!

Goud en zilver zullen altijd het ULTIEME GELD blijven. Niemand zal daar iets aan kunnen veranderen. Zelfs de hedendaagse prijsmanipulatie zal geen stand blijven hou­den. Want op het moment dat de westerse valutapiramide in elkaar stort zullen goud en zilver als geld weer alles overnemen. We hebben echt geen opgefokt, schurkachtig, elitair ‘wc­papier’ nodig om mee te betalen!

Denk er een keer over na om wat spaargeld om te zetten in goud en zilver. Want nu wacht uw spaargeld toch maar tot de bank door faillissement alle ‘geld’ kan stelen van uw spaarrekening met de wet in de hand!

Het Systeem staat op ontploffen

Hoe dan ook. Het volledige financiële valutasysteem staat op instorten en niemand zal het kunnen tegenhouden. We zullen eens naar de wereldcijfers gaan kijken en dan zullen we zien dat dat het bancaire Ponzifraudesysteem aan haar einde is gekomen. Men kan geen krediet blijven toveren uit gebakken lucht met als onderpand NIETS van waarde! Iedereen leeft in een zogenaamde financiële zeepbel van krediet en die zeepbel staat op het punt te barsten. In België zijn de SCHULDEN zo hoog dat alle huizen ongeveer 30% te duur geprijsd zijn. En, wat de banken straks met al die huizen gaan doen als hun Ponzifraudesysteem ontploft, geen idee.

Eind 2012 bedraagt de totale wereldschuld van alle overheden, gezinnen en bedrij­ven mede alle schulden in de financiële sector een bedrag van ruim 213.000 miljard dollar. Ook wel 213 biljoen dollar genoemd. 1 biljoen is 1.1012 niet te vergelijken met het Amerikaanse ‘biljoen’ wat miljard betekent. 1.109

Weet u wat dit inhoudelijk betekent? Dat de wereld 313% schuld heeft boven het Bruto Nationaal Product geproduceerd door de ganse wereld. We zien dus een schul­ dengroei van 11% per jaar over een tijdspanne van 10 jaar.

De wereld produceert 72.000 miljard aan goederen per jaar en de jaarlijkse wereld­groei is niet meer dan 3% tot 3,5%.

Terugbetalen? Hoe!

Een rekensommetje laat zien dat we dit nooit kunnen terugbetalen.

Omzet 72.000 miljard dollar. Groei laat ons zeggen 3% en de schuldenberg groeit aan met 11% per jaar. Ieder kind kan zien dat zoiets onmogelijk terug te betalen is.

Landen kunnen alleen hun schulden afbouwen als ze een handelsoverschot hebben, dus meer exporteren dan invoeren. Daarom is de handelsoorlog tussen EU, China en Amerika het slechtste idee dat men tot uitvoer kan brengen. Zulke ideeën ontspruiten.

Het Systeem staat op ontploffen

alleen in sociopaten hun hersenen. Normale mensen zouden direct het banksysteem alle macht ontnemen, alle schulden kwijtschelden en alle CEO’s van banken en raden van bestuur opsluiten mede alle banken volledig ontmantelen.

Natuurlijk zullen de bancaire maffiakartels met hulp van hun politieke vriendjes zo­iets uit alle macht proberen te voorkomen.

Ze zullen waarschijnlijk kiezen voor andere wegen die alle schulden weer bij ons leg­gen. Wij zullen wel weer de ‘kop van jut’ vertegenwoordigen.

Bijvoorbeeld confisqueren van alle spaargelden. Bail­ins waarbij de aandeelhouders misschien opdraaien voor de faillissementen, maar ik denk toch dat wij voor alles gaan opdraaien. Later kan dan een nieuwe wereldmunt in de plaats van de petro­dollar ver­der uitkomst bieden.

Waarschijnlijk zal het een combinatie van alles worden. Toch, dan blijven alle ban­dieten ongestraft. Voor mij is dit dus GEEN optie!

En, omdat de politieke gatlikkers van de banken na de bankencrisis van 2008 nage­laten hebben om de problemen structureel aan te pakken zal deze BANKENCRISIS die nu op ons afstevent een ongekende impact hebben op de ganse maatschappij. Men kan nu eenmaal geen schuldenprobleem oplossen door nieuwe schulden te maken.

Zo onnozel kan alleen de politiek zijn in haar ‘denken’.

Bail­in

De leegdiefstal van alle banken in Cyprus is een wereldwijde oefening geweest om te kijken hoe er gereageerd zou worden door het grote publiek wat betreft het leeghalen van alle spaarrekeningen bij banken. Wel, de grootste hap van alle ‘spaarders’ hebben het nooit begrepen. Degenen die het begrepen, hebben hun spaargeld belegd in goud en zilver. Want de aankoop van goud en zilver is de enige manier om je geld uit een bank te krijgen zonder dat je er problemen mee kunt krijgen. Tenslotte is het een be­ legging. Vele banken stopten hierna met het aanbieden van deze diensten, zodat je al­ leen nog kon beleggen in een ander soort wc­papier dan valuta. Je kunt namelijk ook goudcertificaten kopen maar ik zou daar niet aan beginnen. Het is papier en niet fy­siek. Het is door deze goudcertificaten dat de goudprijs gemakkelijk kan worden gema­nipuleerd.

Cyprus 2013. Alle spaartegoeden worden bevroren om te voorkomen dat de banken failliet gaan. De Bank van Cyprus zet spaartegoeden om in aandelen, een ander soort waardeloos schijtpapier! Sorry voor het woord maar niet minder waar! Bij de Laiki bank zijn alle spaarders alles kwijtgespeeld boven de 100.000 euro.

16 november 2014. Een zwarte dag voor alle spaarders! De G­20 keurt een wet goed waardoor besproken diefstalmaatregel nu gewettigd is. Deze wet is bij elkaar gefantaseerd door een stelletje criminelen van het Financial Stability Board (FSB) die de re­gels voor alle banken volledig verandert. De FSB is geen onpartijdige of onafhankelijke organisatie. Het is een al even criminele organisatie als alle bancaire maffiaorgani­saties gelieerd aan de overkoepelende maffiaorganisatie voor alle bankmaffia, de BIS in Bazel! 16 november 2014 is dan ook de dag dat alle (spaar)geld is gestorven. Alles wat u aan tegoeden denkt te hebben bij een bank is nu al eigendom van de bank. U mag er nog gebruik van maken totdat de bank beslist dat het gedaan moet zijn!

Bailin

Het is gewoon een handige diefstalmanier van luie politici die niets begrijpen van geld en de misdadige, criminele bankier die geen zin hebben om nog een keer een ban­kencrisis zoals in 2008 door te maken vanwege de gebreken en door frauduleus gokken in de derivatenhandel! Een bail­in zal in de praktijk echter veel ergere consequenties hebben dan een bail­out!

Als belastingen omhoog gaan dan zul je nog wel eten kunnen kopen; als je spaargeld of pensioen is verdwenen dan kun je op straat komen staan zonder nog iets! En dat heeft de grote hoop mensen nog STEEDS NIET begrepen! De bankmaffia en uw ver­kozen politici zijn BEIDEN CRIMINELEN!

Alle spaarders zouden zogenaamd door het depositogarantiestelsel worden beschermd voor de eerste 100.000 euro. Maar daar geloven veel mensen die weten hoe het in de bankwereld allemaal werkt, niet meer in. Ook volgens mij is het een zoveelste bancaire wassen neus!

Er is onvoldoende dekking en onvoldoende garantie om de 100.000 euro te kunnen waarborgen. En zeker helemaal niet meer als de derivatenhandel de crash veroor­zaakt! Vergeet het eeuwig. De bank is, vandaag de dag, de slechts mogelijke plek om uw geld in beheer te geven.

Derivaten zijn financiële massavernietigingswapens en binnen niet al te korte tijd zullen we het meemaken wat deze teweeg gaan brengen! En, dan zullen alle spaarte­goeden, pensioenen en investeringsfondsen verdwijnen in het grote financiële zwarte gat van de bancaire maffiaorganisaties!

Het is zeker niet meer de vraag OF er weer een nieuwe bankencrisis zal uitbreken. De vraag hoort te zijn: “wanneer zal de nieuwe bankencrisis zich aanbieden.” Want dan zal al uw spaargeld bij de bank verdwijnen als sneeuw voor de zon. De bank noemt het confisqueren maar dat is een mooi, vooral duur woord voor STELEN!

En de depositogarantie? Dat is geen garantie. Dat is je reinste bancaire maffiazever! Als je nog in sprookjes gelooft, slaap dan lekker verder! De G­20 lidstaten hebben een­voudigweg besloten in november 2014 dat al uw (SPAAR)GELD eigendom is van de bank! Zo simpel is het! En er bestaat niemand op de wereld die het anders kan vertellen! Als de bank in financiële moeilijkheden komt dan is uw spaarrekening leeg!

Wat dit betekent? Dat u wordt behandeld zoals een belegger op de beurs! U gaat de schuldeisers moeten betalen met al uw spaartegoeden waarvan u nog steeds denkt dat ze van u zijn! Wie zijn die schuldeisers? Voor zover ik weet zijn het de aandeelhouders, of niet?

Je bent vanaf 16 november 2014 geen spaarder meer maar investeerder. Sparen voor huizen, oude dag en dergelijke is gedaan. Afgenomen door de bancaire maffia en hun gatlikkers uit de politiek!

Wat is er loos met de waarheid?

De dollar zal vallen. Het is, nogmaals, niet de vraag of dit gaat gebeuren, het is de vraag wanneer die verdomde dollar eindelijk zal verdwijnen en hierbij de wereldover­heersing van Amerika, de grootste terrorist ter wereld! Want die twee zijn inherent aan elkaar!

De vraag is of bankiers zo’n vertrouwenscrisis aankunnen en dat kunnen ze niet. De dollar is overgewaardeerd en feitelijk niet meer waard dan een rol wc­papier met op elk velletje een cijfer met 6 nullen gedrukt. We worden GEDWONGEN om die verdui­velde dollar te gebruiken. Alle dagen, als je aankopen doet via internet in het buiten­land, wordt de euro omgezet in dollars en daarna, afhankelijk van het land en de munt waar je aankopen doet weer omgezet in de daar heersende valutasoort. Alles is één grote KOEHANDEL!

Als de dollar valt, dan zal dollarpaniek waarschijnlijk tot een uitwisseling van 10.000 miljard dollar per dag op de valutamarkten zeker geen uitzondering zijn. Ech­ter doe zoals Rusland en China. Zet alle dollars om in goud. Wat let u? De dollarpa­niek zal ook een beurspaniek veroorzaken maar troost u. Dat andersoortig schijtpa­pier, aandelen dus, zullen vervallen tot een nulwaarde en zie een wonder, alle bedrij­ven blijven rustig bestaan! Aandelenhandel is eenzelfde grote papieren koehandel. Alle beurzen zijn niet meer dan goktenten waar geen gokbelasting moet worden be­taald, wel dividendbelasting over een aandeel dat 4% of 5% dividend uitkeert terwijl de inflatie al jarenlang na elkaar minimaal 6% per jaar is. Tel uit uw winst in mijn realistische wereld!

En nu aanschouwen we de harde waarheid. Door de dalende rente en bijna geen ren­te zijn de huizenprijzen zo ontzettend gestegen dat huizen veel te duur zijn voor wat een tweedehandse hoop stenen eigenlijk op zou mogen brengen. Klinkt hard. Klink wars! Maar het is de waarheid.

Wat is er loos met de waarheid?

Onze kinderen kunnen niet meer sparen voor de oude dag of voor een huis. Alles is te duur. En de nieuwe bail­in wet maakt sparen volledig overbodig!

Hoe zit het met die verdomde euro?

Wel een zoveelste politieke mislukking! Bestedingspatronen en omgaan met geld is zo veelzijdig en anders in alle verschillende landen van de EU dat we gewoon over een FIASCO kunnen spreken. Zelfs nu is er nog geen EENHEID over de BTW en ieder EU­land heeft zijn eigen normen gedeclareerd waardoor het een grote faliekante ono­verzichtelijk bende is geworden waardoor administratiekantoren en zelfs belastingin­specteurs de bomen door het bos niet langer zien! Anders gezegd! HET IS EEN GRO­TE NEST! Geen enkel land vertrouwt een ander land en de EU zal NOOIT een hechte samenleving worden. De EU is eigenlijk België in het kwadraat tot de tiende macht!

Er zijn fundamentele problemen met de euro die nooit zijn opgelost als er al eerlijk over is gesproken in de EU vergaderingen van over het paard getilde politici die wel veel zeveren maar nooit met oplossingen komen omdat ze nergens verstand van heb­ben! Ik hoor ze steeds LULLEN over dossierkennis. Maar ze zouden beter wat kennis hebben over het verschil tussen valuta en ECHT GELD! Of ze hebben ons opzettelijk als SLAVEN verkocht aan de bank met de mededeling dat wij, HET VOLK, hen en de banken steeds opnieuw uit de financiële SHIT zullen halen. MOOI NIET als het aan mij ligt. Laat beiden, politiek en bank, maar gewoon op hun PLATTE BEK gaan!

Overheden hebben een gat in de hand. Daardoor hebben ze vele jaren teveel uitgege­ven en te weinig inkomsten gehad! Geld bijdrukken is geen optie want dat maakt het gat nog veel groter. Bijdrukken samen met bezuinigen is helemaal funest voor de eco­nomie. Ik snap niet waarom al deze politieke figuren zich zo laten beetnemen door het gezever van de ‘Nationale’ bank hetgeen in feite een bijkantoor is van de BIS een zo­veelste oplichtersbank die aan het hoofd staat van alle centrale en nationale banken en die het financieel beleid uitmaken voor elk land. Elke gouverneur van elke ‘natio­nale’ bank gaat elke maand zijn bevelen halen bij de BIS in Bazel! Dit zogenaamd ‘ad­vies’ wordt gegeven aan de staat! Daarna implementeren ze de nieuwe diefstalproce­dures van de BIS in de praktijk waarbij de gelegaliseerde maffiaorganisatie ‘belasting­dienst’ wordt gesommeerd om deze regels aan te passen en bijvoorbeeld het belasting­ formulier elk jaar nog wat ingewikkelder te maken. Straks moet je professor in de eco­nomie zijn om zo’n papiertje foutloos in te kunnen vullen zonder dat de belastingdienst je LETTERLIJK benadeelt! In mijn woorden: “een financiële KLOOT aftrekt!”

Lees ook:  De week van Trump corruptie

Het is al jarenlang politiek gezever dat de crisis nog in de hand te houden is! Dat is een leugen! Het spaargeld is nog nooit zo ontzettend hoog geweest als in 2019. ieder­een houdt zijn spaargeld vast. De bank lacht werkelijk in haar vuistje. Hun zwarte gat, veroorzaakt door de derivatenhandel is allicht al heel wat kleiner als je ziet wat er gezamenlijk gespaard wordt door de ‘onnozele’ Europeaan die niet beseft dat hij beleg­ger van ‘zijn’ bank is geworden sinds november 2014. Alles WETTELIJK in ‘orde’ ge­ bracht voor de maffiabanken door hun verkozen politici!

Veel experts roepen al lang dat de euro zal verdwijnen. En ik denk hierover hetzelf­de. Nu zelfs nog sterker dan voorheen, omdat ik weet dat zeker 20% van de dollar uit euro’s bestaat. De dollar zal vallen en zal de euro in haar val meenemen. Dan is er nog iets dat dringend aan de aandacht van iedereen moet worden gebracht. Italië heeft de middelvinger opgestoken naar de EU en gezegd dat ze de euro buiten willen smijten en terug willen gaan naar een eigen munt. Als Italië dit dreigement werkelijk uitvoert zullen Spanje, Portugal en Ierland naar de meeste waarschijnlijkheid niet lang daarna ook de euro voor gezien houden. En dan? Wel, dan is het gedaan met de euro en de Eu­ropese Centrale Bank die opgericht is als een kopie van de FED in Amerika.

En dan? Dan zal hyperinflatie toeslaan. Toch kun je jezelf heel goed beschermen te­gen (hyper)inflatie. Vergeet niet dat we al zeker 8 jaar een totale inflatie hebben van minimaal 6% per jaar. Alles wat in de inflatietabel zit die het rijk hanteert om onze lo­nen te verhogen zijn nu juist NIET de ‘artikels’ die ons werkelijk armer maken en de inflatie de hoogte injagen. Dat was de eerste fase van de totale uitverkoop van de be­lastingbetaler aan de banken! De euro zal verdwijnen of politici en banken het nu wil­len of niet. Ze hebben het zelf in werking gezet! Niemand kan het nog voorkomen!

Banken regeren de EU en elk land in de Europese Unie vanwege artikel 123 van het verdrag van Lissabon

Onze toenmalige regerende ‘economische’ randdebielen die toentertijd het ‘verdrag van Lissabon’ hebben ondertekend, een compleet leeg document omdat er nog niets op papier stond, hebben ervoor gezorgd dat we nu kunnen worden uitgezogen door de banken. Ze hebben ons LETTERLIJK een FINANCIEEL OOR aangenaaid. Rothschild en het Vaticaan lachen zich een breuk over zoveel randdebieligheid onder de regeren­ de zionistische en Jezuïtische gatlikkers! Lid zijn van de vrijmetselarij of Opus Dei moet toch financieel veel in het laatje brengen. Deze debielenclub heeft het volk laten vallen zonder enig spijt of mededogen. Wat denken ze? Dat iedereen een randdebiel is in deze K*TMAATSCHAPPIJ die moet voldoen aan de normen van de Jezuïet en de zi­onist?

Alles is samengevat in Artikel 123 van het verdrag van Lissabon. Zie hier een mooie uitleg, komend van de gele vesten die door alle Rothschild gatlikkers nieuwsmedia worden weggezet als ‘terroristen’, terwijl de ECHTE terroristen degenen zijn die ons zogenaamd regeren, koningen die wetten ondertekenen en natuurlijk de banken die aan ALLE touwtjes trekken. Voortkomend uit de door de stupide meute politici onder­tekende verdrag van Lissabon omdat ze denken alles beter te weten maar wat in alle eerlijkheid uiteindelijk zal leiden tot een volledig failliet van de economie en alle Euro­pese landen. En dat zegt ook genoeg over de parasiterende koninklijke families die alle wetten en verdragen moeten ratificeren. Zolang ze ons maar kunnen laten betalen voor hun luxueuze leventje, zijn we ‘goede’ burgers. Maar achter onze rug worden we door al deze regerende en aristocratische KLOOTHOMMELS en WAGGELTRUTTEN uitgemaakt voor KLOOTJESVOLK en PLEBS. We moeten van al deze aristocratische leeglopers af. We moeten ze buiten trappen. En dat moet gebeuren voordat ze ons alles afnemen, zowel ons spaargeld als al onze bezittingen zoals bijvoorbeeld onze huizen.

Want, dat staat te gebeuren. U moet weten dat banken hun onderpand voor al het uit de gebakken lucht getoverde ‘geld’ voor leningen uw huis is, zolang u het niet volledig hebt afbetaald.

En als het is afbetaald dan bent u nog steeds geen absolute eigenaar want u betaalt onroerendgoedbelasting (u huurt het dus van de staat). Dan kan de staat het nog afne­men (confisqueren is de ‘legalese’ term) om het gratis over te dragen aan de banken. Banken hebben geen geld. Stresstesten bewijzen het dagelijks en als een bank slaagt voor een stresstest wil dat zeggen dat ze maar 8% ‘assets’ hebben tegenover alle geld dat ze vertegenwoordigen. Weet u wat dit wil zeggen? Dat u van elke 1000 euro in de bank MISSCHIEN 80 euro kunt terugkrijgen als er echt ‘poep aan de knikker’ is.

MISSCHIEN.

Buying the instruments directly from the state is illegal under Article 123 of the Lisbon Treaty. Richard Murphy, who Mr Corbyn has named as the architect of People’s QEhttp://www.huffingtonpost.co.uk/jeremy­corbyn/invest­in­our­future_b_7755834.html , has proposed “a ruse” in order that the Labourite’s plans not attract the ire of EU lawma­ kers.

En lees ook dit een keer.

Mr Corbyn’s proposals would clash with Article 123 of the Lisbon Treaty, which forbids central banks from printing money to finance government spending. Lawyers warned that a lengthy fight with the EU would be a certainty, and could mean that infrastructure pro ­ jects end up incomplete.

U moet heel goed beseffen dat dit wil zeggen, als we terug autonoom willen zijn als land, we de ganse EU­structuur buiten moeten smijten, en dat kan alleen als we de democratie in het land herstellen. En dan is het verdrag van Lissabon nog steeds ‘rechtsgeldig’ zodat een regering nog steeds geen geld in omloop kan brengen zonder het te gaan lenen bij de BANKMAFFIA onder controle van de Rothschilds en de Jezu­ïeten! Want daar gaat het ganse politieke geleuter over wat betreft de BREXIT! Mag het VK weer zelf geld in roulatie brengen zonder dat de bank zich er wettelijk mee kan bemoeien. Dat hebben die imbeciele, corrupte regerende klojo’s weer mooi voor elkaar gekregen voor hun broodheren van de bancaire maffia, niet?

Frankrijk geeft het voorbeeld. Dat heeft het land altijd gedaan, zie de Franse Revolu­tie, zij het dat de verkeerde LEEGLOPERS bezit namen van het land en de bezieling. Toen waren het de Jezuïeten die het Franse volk naar hun hand hebben gezet.

Wat is er over van de kreet: ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap?’ Zal ik u het in alle eerlijkheid zeggen? GEEN ZAK! De grondwet is zo ongeveer compleet buiten werking gezet en dat zien we aan de inperkingen van onze grondrechten en privacy. De gelijk­heid is altijd een farce geweest want als we allen gelijk zouden zijn, zouden we worden beloond in een systeem dat het moest hebben van anciënniteit en ervaring en niet van opleidingen en benoemingen om op te klimmen in de maatschappij. Broederschap? Moet ik dat nog uit de doeken doen? We zijn allemaal EGOÏSTEN. ALLEMAAL! We steken iedereen die ons in de weg staat een mes in de rug om er zelf beter van te wor­den. Is dat BROEDERSCHAP? De Fransen zijn WEER de eersten die het hebben be­grepen. We moeten ons als bevolking VERENIGEN want op die manier, en alleen op deze manier, kunnen we één front vormen en iets bereiken. Kent u één regering in Eu­ropa die niet bezig is om geld te zoeken om de begroting ‘kloppend’ te krijgen? Er is GVD geen tijd meer over om het land te regeren dat zie je toch aan alle DEBIELEN die ons zogezegd ‘REGEREN’?

Alles is chaos in het land. De infrastructuur stort letterlijk in elkaar. De wegen zijn aan gort gereden door BUITENLANDERS en WIJ kunnen voor de kosten opdraaien. Het is allemaal PURE POLITIEKE KLOOTZAKKERIJ! En dan zetten ze nog wat pipo’s aan het opknappen van de wegen die daar helemaal geen zak verstand van heb­ben. Al eens gezien hoe de wegen in de ons omringende landen er uitzien? Hoe het voelt om over die wegen te rijden? Weet u hoe dikwijls u daar in de file moet staan om­dat ze aan de weg moeten werken? BIJNA NOOIT! In België? ALLE DAGEN!

En Nederland is ook het land van de GOEDKOPE oplossingen. We moeten onze ‘zwakke’ weggebruikers beschermen dus we hebben meer fietspaden nodig. OEPS, ER IS GEEN GELD VOOR! Weet je wat? Teken een lijn en een fiets op de weg. VOILA, EEN FIETSPAD!, trouwens met die Co2 shit wordt er straks helemaal niets meer gebouwd.

U moet heel goed weten dat vele economen hebben gewaarschuwd dat artikel 123 in het verdrag van Lissabon op een regelrechte ramp zou uitlopen voor alle landen in de EU EN de volkeren. Maar de gatlikkers luisterden niet. De banken hebben, en hadden hen toen ook al, in hun macht. Het Vaticaan was wellicht al een keer langs geweest bij de gatlikkers met hun bankboekje? Tja, wie zal het zeggen. Onze potverteerders zullen er niet voor uitkomen. Toch vraag ik me nog steeds het volgende af. Als een Belgisch EU parlementslid, in oorlog met de Belgische belastingdienst, meer dan een jaar lang alle deurwaarders kan buiten houden en daarna via en rechtszaak zijn belasting­schuld kan afkopen met 1 miljoen euro, vraag ik me af waar het rechtvaardigheidsbe­ginsel naar toe is. Denkt u echt dat ze zoveel geduld met het PLEBS zouden hebben? Denkt u dat u alles zou kunnen afkopen met een maandelijkse afbetaling van een paar euro? En dat terwijl 1) deze EU parlementariër wellicht een bandiet is? en 2) alle di­recte belastingen gelegaliseerde DIEFSTALLEN zijn. Tja, dan zitten we ineens in een Senegalese spagaat, niet? En NIEMAND kan beweren dat ik ernaast zit. Ik heb gelijk tot in detail.

De Franse gele vesten hebben gelijk, en hun woordvoerder in het YouTube filmpje zei letterlijk dit:

“Ik heb geen direct antwoord. We moeten het antwoord vinden en zien waar het pro­bleem zich voordoet. Het probleem is dat het geld verdwijnt. Waar is het naar toe? Het feit is dat het geld hier is maar ze stelen het van ons. Ze stelen al het geld al van het volk sinds 1973 vanwege de wet Pompidou­Giscard. Deze wet staat toe dat de staat geld gaat lenen bij private banken en niet de normale weg volgt via de ‘Nationale’ Bank aan 0% intrest. Sindsdien betalen we intresten aan private banken. We zijn overgeleverd aan hen!”

Op de vraag waar de staat dan het geld vandaan moet halen, zei hij het volgende:

“Het geld is hier. Het is wat wij met zijn allen verdienen. Wat wij elke dag gezamen­lijk produceren. Auto’s, brood, absoluut ALLES! We zijn met duizenden. Het systeem werkt, alleen 80% van al onze belastingen, 80% van alle aandelen, gaat retour naar de banken om te voorkomen dat het systeem in elkaar stort. Dat is, wat er gebeurt. Dat is het waarom mensen geen geld meer hebben. Het geld is hier.”

Hij zei ook dat het een internationaal probleem is.

“In de Verenigde Staten zien we hetzelfde probleem en dat is daar al meer dan 100 jaar want zij leenden altijd al bij private banken. Sinds dan zijn de private banken niet meer weg te denken. Ik heb het over de banken zoals JP Morgan, Rockefeller, FED, en de staat. Dit is wat president Kennedy probeerde terug te draaien. Hij kreeg er de ko­gel voor. Dit is wat er op dit moment gebeurt in Frankrijk.”

Het verdrag van Lissabon heeft het via artikel 123 nu ‘gelegaliseerd’. Het is nu wet. Overheden moeten geld gaan lenen bij private banken die zelf geen geld hebben en nog steeds niet aan de Bazel 3 akkoorden kunnen voldoen en dat is maar 8% geld waar kunnen maken tegenover alle GELD dat ze vertegenwoordigen. Daarom willen banken ook dat we alles met een betaalkaart gaan betalen.

Omdat alle vals geld alleen in hun CORRUPTE BANKCOMPUTER BESTAAT! En onze ‘regerende’ gatlikkers met oppergatlikker Michel aan de leiding, doen niets an­ders dan geld ‘zoeken’ terwijl daklozen op nauwelijks 100 meter van de Wetstraat ster­ ven omdat er geen ‘geld’ is om hen te helpen. Dat is dus het SOCIALISME. Synoniem voor communisme, nazisme, zionisme en fascisme. Het is nooit anders geweest maar nu ontzettend duidelijk zichtbaar!

The issue of usury has been at the centre of politics for several thousand years, and conti­ nues to be. It’s the central issue behind the Yellow Vests demonstrations, now not only in France. It’s a central issue in the Treaty of Lisbon, which puts all of the EU countries at the mercy of international bankers. It’s a central issue in wars and the pretexts for wars.

Since 9/11 there has been a constantly increasing public concern at grass roots level at what is going on in public affairs. Individuals who ask too many questions are being called ‘conspiracy theorists’, and groups that hold meetings on currents pretexts for wars are den­ounced and mobbed by marauding gangs. Meetings are being closed down.

Individuals are being ruined. I recently visited Germany to talk with colleagues over there about the German situation. They compared the activities of Antifa with their own former Sturmabteilung. There’s something chilling about that when it comes from Germany. But it’s happening in Britain, too.

Lees ook:  BANKEN TEGEN DE ECB: ALLEEN CONTANT GELD IS WAARDEVOL

Many people now recognise that the Mainstream Media by­and­large are complicit. A Gu­ ardian journalist wrote a book ‘Flat Earth News’, writing about the fake news in other newspapers, as if The Guardian was a paragon of virtue. More recently, Udo Ulfkotte re ­ signed as a journalist with the Frankfurter Allgemeine, and wrote the book ‘Gekaufte Journalisten’ [Bought Journalists], reporting how mainstream political journalists were ge­ nerally in the pay of the secret services. It became number one in the Spiegel best­seller list.

De hele wereld schrijft erover. Alleen de ‘vrije’ pers niet. Dat zegt genoeg over de nieuwsmedia.

Ze zijn deel van het complot. JA, COMPLOT. En het is een complot om alle volkeren tot de bedelstaf te krijgen. De regerende gatlikkers spelen hierin een voor de Roth­ schilds en Jezuïeten heel belangrijke rol. Daarom zijn ze ook OMGEKOCHT. Hoe? Dat laat ik in het midden omdat er meerdere mogelijkheden zijn om iemand te dwingen mee te werken. Omkopen is nummer 1. Pedofilie is nummer 2. Maar hoe dan ook, ik ga graag in discussie met deze corrupte pipo’s en bimbo’s!

Kunnen we het ook nog een keer hebben over de Bende van Nijvel en de Dutroux af­ faire. Beide zaken liggen me nog steeds zeer zwaar op de maag vanwege de zogenaam­de waarheidscommissies die feitelijk complete doofpotaffaires zijn geweest.

Bekijkt u dit filmpje een keer. Het gaat over de vraag of KAPITALISME MOREEL is? Een vraag waarop u nadien zelfstandig het antwoord kunt geven!

Onze toekomst

De toekomst ziet er zeer rooskleurig uit. Het ‘Quantum Financial System’ is een feit en ik weet al over het bestaan van dit systeem sinds augustus 2018. De werking van de QFS zal ik op het einde van dit hoofdstuk linken. Maar door dit systeem is het uit met de Ponzifraude van meneer de bankier­oplichter en de gatlikkende hulpjes van deze bancaire maffia zoals ik alle staatscriminelen uit de politiek en belastingdiensten blijf noemen totdat ze allemaal worden vervolgd door justitie als deze hun eed van trouw een keer gaan afleggen aan het volk ipv aan het corrupte koningshuis!

Op Deep Web gonst het al maanden dat er iets groot staat te gebeuren. En dat heel groot dat staat te gebeuren is het failliet van Amerika. En de ondergang van Amerika zal alle aan hen gekoppelde corrupte staten met hun valuta in haar val meetrekken. De EU en alle EU landen niet uitgezonderd.

De volledige teloorgang van het corrupte financiële Ponzifraudesysteem is in vrije val gekomen nadat kardinaal George Pell, hoofd van de Vaticaanse bank, in Australië werd veroordeeld tot een lange gevangenisstraf omdat hij pedofieltje had gespeeld met kleine jongetjes die nu heel hun leven zijn getekend door deze gore KLOOTZAK! Ja, hij zit in de gevangenis en gevangenen zien niet graag pedofielen! Dus hoop ik dat hij elke dag opnieuw van zijn medegevangenen een hardhandige kastijding krijgt of dat ze gewoon zijn ballen afsnijden!

Het laatste nieuws komt uit Indonesië dat na Japan alle banken heeft gesloten voor

9 dagen. Dat is de tijd die nodig is om alle computers te installeren met de QFS soft­ware en tegelijkertijd de Amerikaanse dollar buiten te smijten en zich aan te sluiten bij Rusland en China met hun aan goud gerelateerde munten.

Japan sloot zijn ganse banksysteem van 27 april tot 7 mei om daar ook de QFS te implementeren. En dat alles is veroorzaakt door de machtswisseling op keizerlijk niveau, omdat de nieuwe keizer direct de ‘nationale’ bank ECHT nationaliseerde! Ook de yen

Onze toekomst

is nu gerelateerd aan goud.

In Maleisië wordt op het moment van schrijven de QFS geïmplementeerd.

Ook het Nederlandse vorstenhuis zal een hevige knauw krijgen door de machtsver­schuivingen, vooral de door hen gestuurde Bilderberggroep en alle leden hiervan. Zij hebben het petrodollarsysteem opgezet onder auspiciën van oorlogsmisdadiger Henry Kissinger. We kunnen stellen dat ze na niet al te lange tijd volledig zullen worden ont­manteld.

“A letter posted by a Dutch whistleblower has a lot of interesting information on the relati­ onship between the Dutch royals, the Nazis, the Bilderbergers, and the EU… “The Hitler Cabinet has continued silently since 5 May 1945 under the leadership of the succeeding Dutch heads of state Wilhelmina, Juliana, and Beatrix… and now the Belgian Étienne Da­ vignon, whereby the Nazi regime was taken over by the European Union.”

“There are many other signs apart from the goings­on in Asia to show that this neo­Nazi power structure really is falling apart now… German Chancellor Angela Merkel (Hitler)’s government is in danger of collapse… The neo­Nazi regime in the Ukraine is also in trou­ble… Another Nazi regime, that of Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel, is also wobbling as his attempt to form a new government collapsed last week.

Ga direct naar 40:35 om te horen wat hij vertelt. Niet Rusland maar Nederland en Ameri­ka zijn schuldig aan de vernietiging van MH­17

Het Nederlandse koningshuis heeft heel wat uit te leggen en dit is waarom ze in een grote crisis zijn beland. Alles heeft te maken met de MH­17 en de MH­370. De Maleise premier Mahatir sprak in Japan heel erg vrij over deze beide affaires en deelde iedere luisteraar daar mee dat MH­370 het vliegtuig dat maart 2014 plotseling van de radar verdween en nooit meer werd teruggevonden en vlucht MH­17 die werd neergeschoten in juli 2014 een en hetzelfde vliegtuig is geweest. Nederland heeft altijd geweigerd om de black box te overhandigen aan de Maleise overheid ondanks dat het om een Maleis vliegtuig ging met aan boord Maleise piloten. Natuurlijk laat hij niet na te zeggen dat het opzet was om Rusland de zwarte piet toe te spelen terwijl ze helemaal niets had­den te maken met het neerhalen van de MH­17. MH­17 is koudweg uit de lucht ge­ schoten door een Oekraïens gevechtsvliegtuig. Er zijn OOGGETUIGEN van en deze commentaren zijn gefilmd.

Het is onmogelijk dat de criminele Nederlandse vorstenfamilie nog kan ontkomen aan een onderzoek. Ze hebben na beëindiging van de tweede wereldoorlog niet alleen het NAZI­rijk voortgezet ze hebben nu zelfs het roer overgegeven aan de Belgische ‘ba­ron’ Etienne Davignon zodat het nazi regime kon worden overgenomen door de EU. Davignon is persoonlijk verantwoordelijk voor de invoering van de euro, de ‘eenheids­munt’ die alle Europese landen tegelijk naar het faillissement moest brengen, hetgeen bijna is gelukt!

De beschuldigingen aan het Nederlandse koningshuis zien er als volgt uit:

1.News that a Dutch submarine was deliberately sunk by the British to silence it because it had spotted the Japanese fleet on its way to Pearl Harbor.

2.Holland has remained secretly under Nazi rule since 1945.

3.Adolf Eichmann was killed because he was planning to blow the whistle on the Nazis.

4.The Hitler Cabinet has continued silently since 5 May 1945 under the leadership of the succeeding Dutch heads of state Wilhelmina, Juliana, and Beatrix… and now the Belgian Étienne Davignon, whereby the Nazi regime was taken over by the European Union.

In Duitsland is Merkel ook haar gat aan het draaien nu ze merkt dat het volk in op­ stand zal komen tegen haar bewind als ze niet wat toe gaat geven. Ze bezocht dan ook de Chinese vice president Wang Qishan die een bezoek bracht aan Duitsland, om hem te vertellen dat ze graag zou meewerken aan het wereldregeringssysteem samen met China.

Dan gaan we even naar Oekraïne dat ook in zwaar water is gekomen. Wat is er ge­beurd? Rusland levert niet langer kolen, olie en andere olieproducten. Ook het gas wordt afgesloten. Het naziregime van Oekraïne MOET verdwijnen volgens de Russen en ze hebben nu bijna 5 jaar de tijd gehad om een NORMALE regering op poten te zet­ ten. Het Russische geduld is op en Oekraïne zal snel in de kou en donker zitten ko­ mende winter! Het afsluiten van de gas, omdat Oekraïne een transitstation is voor het Russische gas naar Europa, zou ook een opstand in Europa kunnen teweeg brengen omdat de politieke gatlikkers van Amerika in de EU nog steeds geen nieuwe overeenkomst hebben getekend met Rusland.

Een ander naziregime dat op instorten staat is dat van Benjamin Netanyahu in Isra­ ël. Deze oorlogscrimineel krijgt geen nieuwe regering gevormd. Uit Engelse aristocra­tische kringen kregen we te horen dat het niet lang meer zal duren voordat hij wordt aangeklaagd voor al zijn oorlogsmisdaden.

Ook Amerika doet haar best om onder het juk van de Zionisten uit te komen. Generaal Joseph Dunford zei pontificaal dat hij zich niet zal laten verlakken tot zoge­naamde False Flags om een oorlog met Iran te beginnen.

Volgens sommigen in het Pentagon werken Russen en Amerikanen samen om een grote vredesovereenkomst te bewerkstelligen in het midden oosten dat Israël zal dwin­gen om al haar atoomwapens te vernietigen. Hierdoor zullen ook Saoedi Arabië en Iran beloven geen massavernietigingswapens tegen Israël of elkaar te gebruiken!

Plotseling blijkt ook de Japanse Softbank zonder geld te zitten. Ze huren begin juni Cantor Fitzgerald in om even 100 miljard dollar los te peuteren bij allerlei beleggers. Waarom is dit belangrijk? Omdat Softbank een hechte band heeft met de FED. De Amerikaanse FED kan nu geen geld meer drukken gerelateerd aan gebakken lucht daarom moeten ze nu een andere trukendoos opentrekken!

Verder is Trump de handelsoorlog zeer zeker aan het verliezen. Niet erg natuurlijk. China is hier heel duidelijk over. Slechts 8% van alle export gaat naar de Verenigde Staten. En aangezien het grootste gedeelte van de bedrijven die deze goederen produ­ceren buitenlandse bedrijven zijn, waaronder vele Amerikaanse bedrijven, snijdt Trump met deze onnozele maatregel tweemaal in zijn eigen vingers!

Trouwens volgens Xinhua moet China helemaal niet bang zijn. De buitenlandse in­vesteringen in China zijn tussen januari en april met 11,4% toegenomen.

Als we deze gegevens met de Amerikaanse vergelijken dan zien we voor Amerika een achteruitgang van 4,2%, een achteruithollende economie en een groeiend handelsover­schot! Het blijkt dat een grote smoel opzetten zoals president Trump doet, niet veel ef­fect meer scoort op het politieke wereldtoneel!

Trump probeert gewoon van alles om een failliet van Amerika te voorkomen. Dat is hij door zijn overeenkomst met de Zionisten nu eenmaal aan hen verplicht. Om niet failliet te gaan moeten ook Mexico en Canada nu speciale tarieven voor hun goederen gaan betalen. Verder heeft hij India, VK, Australië, Japan en de EU ook tarieven op­ gelegd. Polen wordt dan weer bedreigd door de bancaire zionistische maffiafamilies die ooit de FED bevolkten om het belachelijke bedrag van 300 miljard dollar te betalen. Niemand weet trouwens voor wat! Omdat Auschwitz per ongeluk een Poolse stad is? Geen idee!

Zelf ben ik matig tevreden. De oorlogen die nu door meerdere overheden worden ge­ voerd tegen Amazon, Google en Facebook laten duidelijk zien dat de zionisten hun he­ gemonie in de vorm van CENSUUR over de ganse wereld aan het verliezen zijn. Als straks de QFS implementatie overal een feit is, is het eveneens gedaan met de Ponzi­ fraude binnen het zionistische banksysteem en stoppen de valutaoorlogen en manipu­ laties van edelmetalen vanzelf.

Er komt een globale valuta reset die alle handelsoorlogen ook zal stoppen. Landen en mensen die dan geen edelmetalen bezitten zullen van het ene moment op het andere moment straatarm zijn want alle rekeningen zullen voordien leeg zijn!

Zie voor een woordje uitleg over het Quantum Financial System deze link.

Nawoord

Mijn naam is Erich Brink, ik behoor tot de gefrustreerde meerderheid in België, zelfs in Europa, en ben het beu om in een artificiële wereld te leven, geschapen door corrupte politici, lullen van universiteitsprofessoren, liegende en vergiftigende in­ternationale bedrijven en vooral de historische BANKMAFFIA die ons dagelijks via hun PONZIFRAUDESYSTEMEN, oplichten en bestelen, terwijl politici voor hen wet­ ten goedkeuren om al deze diefstalsystemen te LEGALISEREN!

Ondanks dat zowat de hele wereld rondloopt met oordopjes om het laatste ‘nieuws’ via hun moderne communicatiekanalen niet te missen, schijnen ze de werkelijke waar­ heid niet te kennen!

Het is heel moeilijk om de huidige ‘oorpropgeneraties’ te overtuigen dat de sociale platforms waar ze aan verslaafd zijn eigenlijk ASOCIALE platforms zijn die worden gecensureerd. Wat het ene moment op TWITTER staat, is het andere moment verdwe­nen. En, dat heb ik zelf ondervonden. Zo werken ook FACEBOOK, YOUTUBE en GOOGLE. Ze zijn onze VIJANDEN terwijl weinig mensen dit beseffen. Als men wil weten wat er speelt in de wereld moet men stoppen om deze internet ‘spelletjes’ te ge­bruiken.

Verder vind ik het MISDADIG van de politiek dat ze kinderen voor hun kar spannen om het hersenspinsel ‘opwarming van de aarde’ uit te dragen terwijl dit de GROOT­STE leugen ter wereld is. COis geen broeikasgas. Trouwens GEEN COis ook GEEN O2. Einde van alle leven op aarde. Wat de temperatuur betreft, die wordt al bijgehou­den sinds 1659 en ik publiceer nu via mijn website elke maand de maandgemiddelden in de vorm van Koudste maand ooit, maand temp 2019, warmste maand ooit.

Alles draait om GELD en MACHT. Geld bestaat al lang niet meer! Dat wil zeg- gen dat macht nog ARTIFICIEEL aanwezig is voor politici en bankmaffia, geschoeid op UW VERTROUWEN!

Comments

comments