Syrië, al Baghdadi, Amerika en  Trump:  Ze hebben ALLES en NIETS gemeen

Syrië, al Baghdadi, Amerika en Trump: Ze hebben ALLES en NIETS gemeen

3 november 2019 0 Door Indignatie redactie

Het draait in Amerika weer naar presidentsverkiezingen en dan plotseling moet een zittende president weer zijn BALLEN tonen aan het grote publiek omdat de gemiddelde Amerikaan de cowboyjaren nog niet is ontgroeid. Zittende presidenten horen door het leven te gaan als, voor geen kleintje vervaart, bereid om te doden en daarom moeten de ‘bandieten’ waar dan ook ter wereld er aan geloven. Hoe hoger op de ranglijst van de CIA die een speciale database hebben met de naam ‘Al Qai- da’ waarin de belangrijkste terroristen ter wereld met naam worden bijgehouden, hoe waarschijnlijker dat een president die nog een keer verkozen wil worden een van de TOP 5 ‘terroristen’ zal proberen te doden in de maanden aanslepend voor de verkiezingen.

Al Baghdadi stond daar dan eenzaam aan de top van de CIA-verkiezingslijst om als opgejaagd wild te dienen en te worden afgeschoten als een dolle hond door een stelletje bloedhonden uit de Amerikaanse Special Forces die dan ook nog tot het heldendom worden opgewaardeerd terwijl het in mijn ogen niet meer zijn dan een stelletje ingehuurde MOORDENAARS. (been there, done that) Dus, ik spreek uit ervaring! Men voert eliminaties uit op mensen die nooit zijn veroordeeld door geen enkele rechtbank en zelfs niet door de VN. En, niet alleen Amerika doet dit! Van Nederland, Frankrijk en Engeland ben ik even zeker als van de Amerikaanse eliminaties over heel de wereld!

Al Baghdadi is (was) een uitzonderlijk persoon. Hij werd door de Amerikanen al twee maal eerder vermoord, pleegde al een keer zelfmoord en is nu WEER gedood door de Amerikanen. Toch ontzettend bijzonder, of niet? En nu moet ik geloven dat hij DOOD is? Omdat Trump herkozen wil worden als president? Ah nee. Ik moet het lijk zien, geen DNA. De film waarin duidelijk is vastgelegd dat hij voor eens en altijd door de Amerikanen is omgelegd. En dan komen ze met de zever dat ze de bewijzen NIET gaan tonen maar dat ze DNA hebben genomen en dat ze ZEKER zijn dat het al Baghdadi was. Hij kreeg een zeemansgraf zoals bin Laden waarvan ik overtuigd ben dat deze man een natuurlijke dood is gestorven. De dag na 11 september 2001 lag bin Laden aan de nierdialyse in een ziekenhuis in Saoedi Arabië en werd daar opgezocht door het plaatselijke hoofd van de CIA om even te zien hoe het met de gezondheid ging van Tim Osman, de echte naam van Osama bin Laden.

BBC: Al-Qaeda never existed… It was invented by CIA

BBC’s killer documentary called “The Power of Nightmares“: Top CIA officials openly admit, Al-qaeda is a total and complete fabrication, never having existed at any time.

The Bush administration needed a reason that complied with the Laws so they could go after “the bad guy of their choice” namely laws that had been set in place to protect us from mobs and “criminal organizations” such as the Mafia. They paid Jamal al Fadl, hundreds of thousands of dollars to back the U.S. Government’s story of Al-qaeda, a “group” or criminal organization they could “legally” go after.

This video documentary is off the hook, unfortunately BBC blocked it from YouTube. Instead, I propose you the following short series from The Corbett Report

Links naar youtube episodes waarin stukken van BBC uitspraken in zijn meegenomen: https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=ek7ZHenQnu4 https://www.youtube.com/watch?v=VnV_pNe_BB0 https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=kZtbYnslB0o

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=JLU4_Ycq_xk (iedereen is dit al vergeten, zeker?)

bin Laden in Dubai?

A no less shocking story that appeared in the prestigious French paper Le Figaro on October 11, 2001 points to the same conclusion. The story claimed that bin Laden was actually under the protection of US security agencies prior to the 9/11 attack. According to Le Figaro, bin Laden checked in to the American Hospital in Dubai on July 4, 2001, just two months before 9/11, where he received medical treatment over a ten-day period for a serious kidney ailment. [59]

Lees ook:  Trump laat van zich horen: ‘De bommen die gisteren zijn afgevuurd, zijn betaald door Obama’

Dubai is one of the Arab Emirates located in the Persian Gulf. The story cannot be based on just rumor or hearsay because it includes many details: Bin Laden was reportedly accompanied by his personal physician, a nurse, four body guards, and at least one of his lieutenants. It also states that the local CIA station chief, evidently a well known figure in the tiny country, was seen entering bin Laden”s hospital suite during his stay, and immediately after the meeting caught a flight back to the US. If the story is accurate, bin Laden held court from his hospital room, welcoming various members of his extended family, as well as prominent Saudis and Emiratis. It is no secret that bin Laden suffered from kidney disease. Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif had informed the Clinton administration about bin Laden”s deteriorating health as early as 1998, during a state visit to Washington.[60]

A follow-up report in the Guardian (UK) on November 1, 2001 confirmed the above story and added further details, noting that bin Laden’s Saudi guests included Prince Turki al Faisal, who was then head of Saudi intelligence. The article in the Guardian names French intelligence as the source of the story in Le Figaro. It also claims the information was leaked because the French were “keen to reveal the ambiguous role of the CIA and to restrain Washington from extending the war to Iraq and elsewhere.” Given that bin Laden was already wanted at the time for the US embassy bombings in Nairobi and Dar es Salaam, why did the US not arrange to have local authorities snatch the terrorist in Dubai, in order to bring him to justice? Of course, it goes without saying that bin Laden would never have visited the US hospital in the first place had he not been confident of his protected status. Do we dare to connect these dots? Surely the story in Le Figaro suggests that elements of the US intelligence establishment knew about the coming 9/11 attack and allowed bin Laden to remain free to play his assigned role. As shocking as this sounds, if the story is correct there is no other plausible explanation.

Such a conclusion is further supported by powerful evidence that first came to light on November 6, 2001, when the BBC program Newsnight produced FBI documents on British television proving that soon after G.W. Bush entered office the White House ordered the FBI to “back off” from ongoing investigations of Osama bin Laden and other members of his family, some of whom were living in the US at the time.[61] To the best of my knowledge, none of these stories from European and UK press were ever reported in the US media. Again, why not?

Een niet minder schokkend verhaal dat op 11 oktober 2001 in de prestigieuze Franse krant Le Figaro verscheen, leidt tot dezelfde conclusie. Het verhaal beweerde dat bin Laden vóór de aanslagen van 11 september 2001 daadwerkelijk onder de bescherming stond van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Volgens Le Figaro heeft Bin Laden op 4 juli 2001, slechts twee maanden voor 11 september 2001, in het Amerikaanse ziekenhuis in Dubai ingecheckt, waar hij gedurende een periode van tien dagen medische behandeling kreeg voor een ernstige nierziekte. [59]

Dubai is een van de Arabische Emiraten in de Perzische Golf. Het verhaal kan niet gebaseerd zijn op een gerucht of een gerucht omdat het veel details bevat: Bin Laden werd naar verluidt vergezeld door zijn persoonlijke arts, een verpleegkundige, vier bodyguards en ten minste één van zijn luitenanten. Er staat ook in dat de lokale CIA-stationchef, blijkbaar een bekend figuur in het kleine land, tijdens zijn verblijf in de ziekenhuissuite van Bin Laden werd gezien en onmiddellijk na de vergadering een vlucht terug naar de VS ving. Als het verhaal juist is, Bin Laden gehouden rechtbank van zijn ziekenhuiskamer, verwelkomen verschillende leden van zijn uitgebreide familie, evenals prominente Saudis en Emiratis. Het is geen geheim dat Bin Laden aan een nierziekte leed. De Pakistaanse premier Nawaz Sharif had de regering Clinton al in 1998, tijdens een staatsbezoek aan Washington, op de hoogte gebracht van de verslechterende gezondheidstoestand van Bin Laden.[60].

Een vervolgrapport in de Guardian (VK) van 1 november 2001 bevestigde het bovenstaande verhaal en voegde verdere details toe, waarbij werd opgemerkt dat prins Turki al Faisal, die toen hoofd van de Saoedische inlichtingendienst was, deel uitmaakte van de Saoedische gasten van Bin Laden. Het artikel in de Guardian noemt de Franse inlichtingendienst als de bron van het verhaal in Le Figaro. Het beweert ook dat de informatie gelekt was omdat de Fransen “graag de dubbelzinnige rol van de CIA wilden onthullen en Washington ervan wilden weerhouden de oorlog uit te breiden naar Irak en elders”. Gezien het feit dat bin Laden destijds al gezocht werd voor de bomaanslagen op de Amerikaanse ambassade in Nairobi en Dar es Salaam, waarom heeft de VS er niet voor gezorgd dat de lokale autoriteiten de terrorist in Dubai hebben meegenomen om hem voor de rechter te brengen? Natuurlijk spreekt het voor zich dat Bin Laden het Amerikaanse ziekenhuis nooit zou hebben bezocht als hij geen vertrouwen had gehad in zijn beschermde status. Durven we deze punten met elkaar te verbinden? Het verhaal in Le Figaro suggereert toch zeker dat elementen van het Amerikaanse inlichtingeninstituut op de hoogte waren van de komende 9/11 aanval en bin Laden vrij lieten om zijn rol te spelen. Hoe schokkend dit ook klinkt, als het verhaal juist is, is er geen andere plausibele verklaring.

Deze conclusie wordt verder ondersteund door krachtig bewijs dat voor het eerst aan het licht kwam op 6 november 2001, toen het BBC-programma Newsnight FBI-documenten op de Britse televisie produceerde die bewijst dat het Witte Huis de FBI al snel na het aantreden van G.W. Bush de FBI beval om zich “terug te trekken” van het lopende onderzoek naar Osama bin Laden en andere leden van zijn familie, waarvan sommige in de VS woonden op dat moment [61].[61] Voor zover ik weet, werd over geen van deze verhalen uit de Europese en Britse pers in de Amerikaanse media ooit berichtgeving gepubliceerd. Nogmaals, waarom niet?

Ik besef natuurlijk heel erg goed dat ik vele mensen hun door propaganda gehersenspoelde droom- wereld ruw verstoor. Het is niet anders. Elite maffia, politieke maffia, leger, politie, justitie en media zijn uw doodsvijanden. Begin daar maar tegen te trappen. Ik doe dat al jaren omdat ik probeer jullie ZOMBIENATIES te laten ontwaken! De wereld is geen cocon.

Na dit zijsprongetje over de geloofwaardigheid van onze Elite en Politieke oplichters die de volledige medewerking krijgen van de pers moeten we even verdergaan over de hopeloze daad van Trump om weer verkozen te worden! U moet goed beseffen dat ALLES wat Amerika en zijn legers tot op de dag van vandaag hebben uitgevoerd in het midden oosten als het gaat om vermoorden van de door henzelf in het leven geroepen ‘terroristen’, ze volgens het internationaal recht strafbaar zijn voor MOORD! En daar Trump de opdrachtgever is zou hij in mijn ogen met zijn ganse regering voor het Internationaal gerechtshof moeten worden gesleept samen met Obama, Bush en Clinton en hun regeringen die zich aan dezelfde misdaden hebben schuldig gemaakt.

Waarom?

Ze hadden allemaal een verkiezing in het vooruitzicht en vielen een soeverein land binnen om een principiële daad te stellen dat een precedent zou scheppen. Er was geen specifiek probleem. Nergens, in geen van de landen. Maar de ganse politieke wereld, de VN en het Internationaal gerechtshof hielden allemaal hun lippen stevig op elkaar. Ze zagen het precedent maar ageerden niet! Ze re- ageerden zoals ALLE LAFAARDS! Waarom accepteert iedereen dit? Wat is de rol van justitie hier- in en de advocatuur waarvan ook de grootste hoop de billen stevig tegen elkaar drukten om hun vo- cale diarree niet de vrije loop te geven! Zo te zien, als je begint met denken en analyseren, blijkt er echt niet niet veel te gebeuren in de wereld dat men kan accepteren.

Stilzwijgend heeft de KLOOTLOZE wereld van politiek en justitie Amerika de vrije hand gegeven om militaire aanvallen uit te voeren in vreemde landen om bijkomende justitiële executies uit te voeren!

Dat is compleet ILLEGAAL!

Vergeet niet dat Trump nu al tweemaal heeft beloofd om alle troepen uit Syrië terug te trekken. Dit heeft tweemaal tot een afzettingsprocedure geleid die kon worden voorkomen door de Amerikaanse troepen terug te laten gaan naar de Syrische olievelden die ze zogenaamd moeten beschermen. Natuurlijk is er geen sprake van beschermen! Ze stelen gewoon de Syrische olie die ze via Iran moeten transporteren waardoor de Amerikaanse oorlogsschepen, aangevuld met andere kontneukend NATO-landen hun schepen moeten ‘beschermen’ tegen Iran die hun wateren hebben gesloten juist voor deze smokkeltankers beschermd door NAVO oorlogsmateriaal. We hebben het hier over NAVO MISDADEN! Zie ook dit!

Waarom kontneukers? Omdat 11 september een INSIDE job was van de toenmalige AMERIKAANSE regering in samenwerking met de regering van Israël, de CIA, FBI en MOSSAD!

Weet u wat er echt aan de hand is wat Amerika betreft? Het is een imperium dat wil doen waar ze zin in hebben en wij laten het allemaal toe. Alles gaat om controle. Als je naar Dr. Friedman luistert, dan kun je zeggen dat hij een even erg over het paard getilde cowboy en moordenaar is als de rest van alle Amerikaanse regeringen. Hij is feitelijk de spreekbuis van de Amerikaanse oorlogsindustrie die er geen zak om geeft WIE hij moet (laten) vermoorden of welk land ze volledig tot de bedelstaf moeten brengen om een regering van Amerikaanse ‘puppets on a string’ te kunnen installeren.

Al deze landen hebben honderden MILJARDEN aan dure bodemschatten. Olie, goud, zilver, uranium, lithium, koper, diamanten en nog veel meer. Soms zijn landen een portaal tot een land dat ze willens en wetens het vuur aan de schenen willen leggen! Daarom zit Amerika in Hongarije en Polen. Nooit opgevallen? Waarom? Omdat de EU even fascistische is geworden dan het Rusland van voor de val van de muur. Alleen Hongarije en Polen vertrouwen ook Rusland niet! Omdat ze niet langer op de EU vertrouwen, Rusland nog steeds wantrouwen hebben ze voor Amerika gekozen!

Conclusie:

Amerika breekt het internationaal recht keer op keer terwijl ze roepen dat het hun recht is om dit te doen. Ze lappen alle grenzen, afspraken, conventies en overeenkomsten aan hun laars. En wij, ik bedoel hiermee de ZOMBIEWERELD, de politiek en internationale justitie, ze debatteren uitsluitend over Amerika, hun motieven en het effect van de uitvoering.

De Amerikaan PROCLAMEERT luid en duidelijk: “IK STA BOVEN ELKE WET!”

En omdat we deze ZEVER TOELATEN en zelfs aanmoedigen staan ze boven elke wet in de wereld. Daarom doen ze wat ze doen. ALLE ONNOZELAARS ter wereld geven hen gelijk!

Mijn verontwaardiging is wel duidelijk zeker?

Ik ga er in ieder geval geen tekeningetje bijmaken. Ik haat de wereld waarin ik verplicht moet le- ven, de hiërarchie uitgestippeld door parasieten bestaande uit elite- en politieke maffia en landverraders, KLOOTLOZE CONFORMISTEN en de ZOMBIES uit de ‘samenleving’ die het hersenloos allemaal TOESTAAN en TOELATEN!

Hieruit komt alle ellende in de wereld van vandaag.Comments

comments