Willem, Maxima en Amalia hebben uw hulp nodig ze hebben een geldprobleem

Willem, Maxima en Amalia hebben uw hulp nodig ze hebben een geldprobleem

5 november 2019 0 Door Indignatie redactie

Prinses Amalia U weet wel die snotneus van onze Willem en Maxima die familie met een paar miljard op de bankrekening hebben u hulp nodig, Amalia wordt in 2021 18 jaar en moet op haar eigen beentjes kunnen staan, hiervoor hebben ze 1,5 miljoen aan steun nodig en vragen nu dus u hulp om dit bedrag even op haar rekening te storten,

Het is een bedrag uit de rijksbegroting dat blijft hangen: kroonprinses Amalia ontvangt vanaf 2021 een uitkering van bijna anderhalf miljoen euro per jaar. Waarom zo veel? Juist om financieel onafhankelijk te zijn, geen studie lening, geen lening bij de bank, werken ho maar, nee het is een prinsesje dus WIJ haar toekomstige onderdanen zullen betalen voor haar want dat heeft onze premier Rutte namelijk betaald en volgens hem waren wij onderdanen daarmee eens (mij is niets gevraagd in 2016 toen dit ter sprake kwam).

Premier Mark Rutte wil niet tornen aan het startsalaris van 1,5 miljoen, dat prinses Amalia op haar 18e op haar bankrekening krijgt gestort. Volgens Rutte is dat bedrag in 2008 al vastgesteld.

Rutte stelde dat de Tweede Kamer destijds al over het inkomen heeft gestemd. Dat bestaat uit een toelage van ruim 2 ton, plus 1,2 miljoen euro voor de kosten voor onder meer een auto met chauffeur en een secretaris. Dat bedrag krijgt Amalia vanaf haar 18e verjaardag, die ze viert op 7 december 2021 – vanaf dan zal de kroonprinses worden klaargestoomd om koningin te worden.

Voor Rutte is dat echter onbespreekbaar. Hij vindt de discussie over Amalia’s inkomen „populisme” waar hij afstand van wil nemen. „Vanaf haar achttiende is Amalia fulltime troonopvolger. Ze moet vanaf dan op ieder moment haar vader kunnen opvolgen. Ze heeft dan geen andere keuze. Daar mag ook zeker iets tegenover staan.”

POPULISME

„Ik wil consistent blijven. We hebben dat toen afgesproken, dat kun je niet zomaar terugdraaien”, aldus Rutte. Hij reageert daarmee op klachten van de PvdA, D66, PVV, SP en GroenLinks, die het bedrag veel te hoog vinden. Ze willen dat Rutte opnieuw naar het startsalaris kijkt. D66-leider Pechtold noemde het „een boel zakgeld”, en wees de premier er onder meer op dat andere salarissen sinds 2008 wel zijn beperkt.

Belachelijk zal u allen denken een bedrag van bijna 4000 euro per dag voor deze snotneus, maar er tegen protesteren NEE dat doen we niet, we aanbidden het koningshuis van oranje.

EenVandaag: Driekwart Nederlanders vindt 1,5 miljoen euro startsalaris voor prinses Amalia teveel

Een kleine driekwart van de Nederlanders vindt de uitkering van 250.000 euro per jaar en 1,2 miljoen euro voor privépersoneel en onkosten die prinses Amalia krijgt als ze achttien jaar wordt, te hoog. Voor de kosten die Amalia zou maken voor personeel en beveiliging is nog wel begrip, maar een studente heeft volgens veel ondervraagden geen 250.000 euro nodig om van te leven. Dat meldt EenVandaag na onderzoek onder 22.310 leden van het opiniepanel van het programma.

Ruim drie op de vier Nederlanders vindt de compensatie die het Koninklijk Huis krijgt voor de vermogensbelasting die ze betalen niet acceptabel. De helft van de deelnemers denkt dat de koning er goed aan zou doen het geld dat zijn familie sinds 1973 gecompenseerd krijgt geheel of gedeeltelijk aan de Staat terug zou geven. De andere helft vindt dat niet nodig.

Lees ook:  DMLplus: Miljoenennota 2020 met overschot, maar armoede wordt niet bestreden

Wat kost een Koning?

Het Koninklijk Huis kost volgend jaar 340 miljoen . De Koning krijgt een uitkering van ruim 5,5 miljoen en de Koningin krijgt bijna een miljoen. Prinses Beatrix krijgt als voormalig staatshoofd ruim anderhalf miljoen. Deze in totaal acht miljoen zijn bedoeld als ‘inkomen’ voor de leden van het Koninklijk Huis en ook een vergoeding voor de uitgaven in de ‘familiesfeer’. Daarnaast wordt nog eens ruim 27,5 miljoen uitgegeven voor het uitoefenen van de ‘functie’ van de Koning (de Dienst Koninklijk Huis, waar 300 mensen werken). Ook zijn er kosten voor de ambtelijke ondersteuning (het Kabinet van de Koning, bijna 2,4 miljoen), voor het ceremonieel (het Militaire Huis, ruim 1,8 miljoen) en voor de voorlichting (de Rijksvoorlichtingsdienst, ruim anderhalf miljoen). Bezoeken aan het buitenland kosten volgend jaar twee miljoen, het onderhoud van paleizen 15 miljoen. Daarnaast zullen er ook nog aanzienlijke kosten zijn voor beveiliging en bewaking, van personen en paleizen. Hoeveel dat precies is weet ik niet, maar dat hoef ik ook niet te weten. Want op de beveiliging gaan we niet bezuinigen.

Wat kost een schip?

Ons koningshuis is heel duur, als je het vergelijkt met monarchieën in andere Europese landen. Maar die positie komt mogelijk ook omdat onze begroting veel transparanter is. Omdat de Tweede Kamer elk jaar opnieuw aandacht vraagt voor de kosten en ook steeds meer cijfers boven water krijgt. Soms is daar een jarenlange strijd voor nodig, tot in de kleinste details. Zoals het getouwtrek tussen de minister-president en de Tweede Kamer over het onderhoud van de Groene Draeck, het schip van prinses Beatrix. Na jaren zoeken kwamen we erachter dat elk jaar 95.000 euro werd begroot voor onderhoud van deze lemsteraak.  De reden waarom de kosten zoveel hoger waren, was dat de premier het onderhoud wilde doen bij de marine, die veel weet van oorlogsschepen, maar heel weinig van lemsteraken. Na veel geruzie was de premier bereid om de kosten voor het onderhoud te verlagen naar 87.000 euro, nog steeds veel te duur.

Wat kost een prinses?

Hoeveel geld we uitgeven aan ons Koningshuis is een politieke keuze, waar we in de Tweede Kamer over moeten kunnen spreken en waar het parlement ook besluiten over moet kunnen nemen. Bijvoorbeeld als de Tweede Kamer de wens uitspreekt dat de leden van het Koninklijk Huis gewoon loon- en inkomstenbelasting moeten betalen – net als iedereen. Eenvoudig is dat nog niet, omdat de vrijstellingen van de Koning zijn vastgelegd in de Grondwet, om die te veranderen is uiteindelijk een twee-derde meerderheid nodig. Maar door zo nadrukkelijk de wensen van de Tweede Kamer naast zich neer te leggen, zoekt de premier doelbewust de confrontatie en hebben we ook dit jaar weer geruzie en gedoe over de kosten van de Koning. Een goede premier is niet halsstarrig, maar weet problemen te voorkomen. Daarom is het ook niet handig van Rutte om in een bijzin aan te kondigen dat prinses Amalia na haar achttiende verjaardag anderhalf miljoen euro krijgt. Ik vind dat in ieder geval veel te veel.

Opvoeding prinsessen

Een uitspraak over de financiële opvoeding die Willem-Alexander en Máxima aan hun drie dochters geven? Excuus hoor, grinnikt Henriëtte Raap-Scheele van het Platform Wijzer in Geldzaken, maar mag ze even proesten? De koningin mag dan erevoorzitter van haar organisatie zijn, over de geldelijke onderwerpen die aan de keukentafel in Villa Eikenhorst besproken worden zwijgt Máxima ook tegen mensen van het platform.

Lees ook:  Jetten en Klaver VVD en CDA willen extreemrechts FvD het zadel in helpen

De begroting voor het koninklijk huis vermeldt de jaarlijkse uitkering die kroonprinses Amalia incasseert vanaf 7 december 2021, de dag waarop ze haar 18de verjaardag viert: naast zoenen, kaarten, taart en wie weet een rijles ontvangt ze vanaf die dag 1.495.000 euro op jaarbasis.

Het leeuwendeel (1.232.000 euro) gaat op aan personele en materiële ondersteuning, al blijft er altijd nog een lieve 263.000 euro over voor de Prinses van Oranje, die vanaf die dag ook rechtstreeks haar vader opvolgt bij een abdicatie of overlijden. Doet zich voor Amalia’s 18de verjaardag iets desastreus voor, dan springt Máxima in als regentes – tot het moment dat Amalia formeel volwassen is.

Geldlessen en nazi opa
Ruim 2,5 ton per jaar voor een meisje van net 18, dat is toch niet normaal? Nee, maar dat is nu net één van de kenmerken van het leven van een troonopvolger in een monarchie; dat is in vrijwel geen enkel opzicht normaal., dat heeft haar wijlen Nazi opa prins Bernhard indertijd toch even goed gereld.

,,Maar toch: de 18de verjaardag is voor iedereen, prinses of niet, een keerpunt in het financiële leven,” merkt Annemarie Koop van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op. ,,Vanaf die dag ben je zelfredzaam, kun je rood staan en lenen.”

Zakgeld
Over de geldlessen van Willem-Alexander en Máxima zegt Koop dit: ,,De koningin heeft zich bij een bijeenkomst wel eens laten ontvallen dat het paar de prinsesjes zakgeld geeft. Dat is natuurlijk een goede start. Prinses Amalia is nu een tiener, wellicht krijgt ze al kleedgeld. Al weet ik niet of ze zelf de stad in gaat om kleren te kopen, of via internet spullen aanschaft. In elk geval lijkt het me zeker dat het koningspaar hun dochters de waarde van geld bijbrengt. Dat kan ook bijna niet anders met de financiële achtergrond en werkzaamheden van koningin Máxima.”

Onafhankelijk
Willem-Alexander kreeg in zijn jeugdjaren ook zakgeld. Maar toen hij in 1986 als 19-jarige dienstplichtig aspirantreserveofficier op de Hr. Ms. Tromp wat fraaie foto’s van het schip had gemaakt en van zijn maten bij de marine guldens ontving voor nabestellingen, merkte hij op:  ,,Zo veel geld heb ik nog nooit in handen gehad.”

Vanaf het moment dat de kinderen zes jaar werden kregen ze wekelijks zakgeld, vertelde Máxima in november 2012. Eerst een euro en Amalia – destijds bijna negen – 1,50 euro. Van anderhalve euro per week naar anderhalf miljoen per jaar in minder dan een decennium tijd.

Haagse mores
Waarom krijgt de kroonprinses zo’n immens bedrag? Omdat ze als toekomstig staatshoofd onafhankelijk moet zijn, juist ook in financieel opzicht, luidt de Haagse mores. Zo wordt de verleiding om te zwichten voor financiële verleidingen van buitenstaanders zo klein mogelijk gehouden – en daarmee ook de kans op problemen voor de bewindspersonen die ministerieel verantwoordelijk zijn voor haar woorden en daden. De uitkering en de hoogte van dat bedrag liggen grondwettelijk vast.

Lees ook:  Bevrijden Wopke en Pieter ons van Pinokkio?

‘Snotneus’
Dat was in 1984 ook zo. Toen duidelijk werd dat Willem-Alexander als ‘vermoedelijke opvolger’ van zijn moeder vanaf 27 april 1985 910.000 gulden zou toucheren, werd in de Tweede Kamer een motie om de hoogte van die uitkering te heroverwegen verworpen. Toenmalig PSP-kamerlid Andrée van Es vroeg zich tijdens het kamerdebat hardop af waarom een ‘snotneus’ recht zou hebben op dat bedrag.

Op 7 december 2021, de dag waarop ze 18 wordt, is prinses Amalia als het goed is geen scholier meer. Eerder dat jaar heeft ze normaal gesproken eindexamen gedaan op het Haagse Gymnasium Sorghvliet. Vanaf dat moment mag ze aanzitten bij vergaderingen van de Raad van State, het adviesorgaan van de regering dat ze als koningin zal voorzitten.
Wie weet bouwt ze een tussenjaar in, misschien gaat ze meteen studeren. Wat ze ook wil: een lening heeft ze niet nodig en dat is lekkerder dan de schulden die haar onderdanen op dit moment moeten maken door studeren met een belachelijke studielening.

Rekensommetje

Volwassen prinses Amalia krijgt 4000 euro per dag. Vanaf haar verjaardag op 7 december 2021 krijgt de prinses voor de overige drie weken van dat jaar 101.000 euro op haar rekening gestort. Dat is zo’n 4000 euro per dag, meldt de NOS.

Over dit bedrag hoeft Amalia geen belasting te betalen. Vanaf 2022 krijgt Amalia elk jaar ongeveer anderhalf miljoen euro. Dat bedrag zal jaarlijks meegroeien met de stijging van de prijzen en de ambtenarensalarissen.

UITKERING VAN 30 MILJOEN Amalia zal over ongeveer dertig jaar koningin worden – ze is dan 43 jaar oud. Ter verduidelijking: haar vader Willem-Alexander werd op 46-jarige leeftijd koning en haar oma Beatrix besteeg de troon op 42-jarige leeftijd. Dit betekent dat als het beleid niet verandert, Amalia wanneer ze koningin wordt meer dan 30 miljoen euro aan grondwettelijke uitkeringen heeft gekregen.

EenVandaag: Driekwart Nederlanders vindt 1,5 miljoen euro startsalaris voor prinses Amalia teveel En de geheime belastingdeal zien de onderdanen ook niet zitten. Een kleine driekwart van de Nederlanders vindt de uitkering van 250.000 euro per jaar en 1,2 miljoen euro voor privépersoneel en onkosten die prinses Amalia krijgt als ze achttien jaar wordt, te hoog.

Voor de kosten die Amalia zou maken voor personeel en beveiliging is nog wel begrip, maar een studente heeft volgens veel ondervraagden geen 250.000 euro nodig om van te leven.

Dat meldt EenVandaag na onderzoek onder 22.310 leden van het opiniepanel van het programma. Ruim drie op de vier Nederlanders vindt de compensatie die het Koninklijk Huis krijgt voor de vermogensbelasting die ze betalen niet acceptabel. De helft van de deelnemers denkt dat de koning er goed aan zou doen het geld dat zijn familie sinds 1973 gecompenseerd krijgt geheel of gedeeltelijk aan de Staat terug zou geven. De andere helft vindt dat niet nodig.

Protesteren tegen dit besluit, HO MAAR

En u de ouders die verantwoordelijk is voor uw kind laat dit met open ogen toe!

Ik zeg weg met dat koningshuis bijna 350 miljoen per jaar voor een vrije dag lijkt mij te veel en kunnen we beter geven aan het onderwijs en andere zaken.

amalia

 Comments

comments