ECB, Macron en de EU zwermen rondom onze pensioenstrooppotten dankzij Jetta Klijnsma


“De ECB wil iets, namelijk ons PENSIOENGELD, waarom?, veel landen hebben gaten in hun begroting. DUS?, ze willen onze rijk gevulde kas. KAN DAT? ja dat mag en kan. HOE dan vraag u zich nu af:

Twee jaar geleden in 2017 overviel staatssecretaris Jetta Klijnsma de Tweede Kamer met de nieuwe Europese pensioenrichtlijn. Binnen vierentwintig uur moest deze wel of niet goedgekeurd worden.

PvdA, VVD, D66 en GroenLinks tekenden vrijwel ongezien bij het kruisje. Het CDA, bij monde van Pieter Omtzigt, was mordicus tegen. Deze Europese pensioenrichtlijn zet namelijk de deur open voor de Europese Commissie om “maatregelen te kunnen treffen ten aanzien van Europese pensioengelden indien zij dit nodig acht”, aldus lid 60 van de richtlijn.

Al ons pensioengeld valt onder de richtlijn

In tegenstelling tot het Duitse pensioengeld valt het Nederlandse pensioengeld van 1400 miljard euro volledig onder de nieuwe Europese pensioenrichtlijn. Van verschillende kanten werd ten stelligste beweerd, dat het echt niet zo’n vaart zou lopen met de invloed van Europa op ons pensioengeld.

Maar toen werd Macron president van Frankrijk. Bevlogen kondigde hij hervormingsplannen aan voor Frankrijk. Minder overheid, flexibele arbeidsmarkt, lagere overheidsschuld. Tegelijk presenteerde hij een wensenlijst voor de “verdieping van de eurozone”. Macron wil voor de eurozone een eigen parlement, begroting en minister van Financiën. Maar bovenal wil Macron een Europese transferunie. Een unie waarin rijke Europese landen de armere financieel zullen bij springen als deze dat nodig hebben.

Franse hervormingen van ons pensioengeld

Nou gaat politiek over belangen, dus ook Franse belangen. Het lijkt er dan ook sterk op, dat president Macron de Franse hervormingen koppelt aan de transferunie, die met allerlei fondsen geldstromen van Noord naar Zuid sluist. Dus landen als Nederland en Duitsland gaan de Franse hervormingen financieren als het aan Macron ligt. Hij noemt dat “solidariteit”.

De Europese Commissie heeft al laten weten Macrons voorstellen te zullen omarmen. Zelfs de jarenlange Duitse scepsis begint te verwateren. Dit alles als “sprong voorwaarts” ter verdieping van de Europese integratie.

Met deze beoogde Europese transferunie komt ook het Nederlandse pensioengeld weer in beeld. Door middel van de nieuwe Europese pensioenrichtlijn heeft de Europese Commissie zich al toegang tot dit pensioengeld verschaft. Is het dan ondenkbaar, dat de Commissie een Frans beroep op dit pensioenfonds in het kader van de transferunie zal honoreren? Of zoals Commissievoorzitter Juncker ooit in een ander verband zei:”We kunnen niet weigeren, het is Frankrijk hè”.

Voorlopig zijn het nog maar plannen, maar als zelfs de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble zegt er niets meer tegen te kunnen doen, dan mag de Nederlandse pensioengerechtigde zijn hart gaan vast houden.

Eerst even wachten dan die pensioenpot weg roven!

Even wachten we een tijdje om te zien of er wat gebeurt. Volgt er geen misbaar, breekt er geen opstand uit –de meesten weten toch niet wat er is beslist- dan gaan we weer wat verder. Stapje voor stapje, totdat er geen terugkeer mogelijk is.”

Zijn die gasten die ons geld beheren gek geworden, Waarom zoveel drukte met 1,5 biljoen aan pensioenen in kas

Gepensioneerden en werkenden zijn bang dat er gekort gaat worden op hun pensioenen. De gezamenlijke pensioenfondsen hebben een bedrag in kas van bijna 1,5 biljoen. Dit bedrag is vanaf de kredietcrisis in 2008/9 in 10 jaar tijd zelfs verdubbeld. Vrijwel iedereen vraagt zich af hoe het in godsnaam mogelijk is dat er ondanks het enorme kapitaal in kas toch gedacht wordt aan korten. Waarom zoveel drukte met zo’n bedrag in kas. Gepensioneerden kijken naar de bestuurders van de fondsen en begrijpen er niets meer van. De ene na de andere instantie heeft er wel iets over te zeggen. Waarom maken zovelen zich druk over het geld van anderen.

Een beetje controle

De druktemakers zijn de beleidsmakers van Ministerie van Financiën, Min. Sociale Zaken(Koolmees), DNB, de vakbonden en de Advies Commissie-Parameters. Deze commissie onderzoekt verschillende rekenwaarden op basis waarvan pensioenfondsen toekomstig rendement berekenen. Meerdere instellingen dus die zich bezig houden met de ‘zwaar’ gevulde pensioenpotten. Hoe zou dat toch komen? Heel simpel uitgelegd hoor. Door de jaren heen zijn de pensioenfondsen allemachtig gegroeid door premie-inleg en behaalde rendementen. 1,5 Biljoen eurootjes in kas. Geen kattenpis dus! Hoewel, het bedrag is in euro’s(?!). En geld moet rollen natuurlijk, ook als het in potten wordt bewaard. Zou zonde zijn om er niet mee te speculeren en meer kapitaal te vergaren via de beurs, staatsleningen, vastgoed en spaarrente. Een verstandig beleid is nodig omdat er met geld gespeculeerd wordt van anderen. Voorzichtigheid troef. Een beetje controle door derden geeft een goed gevoel bij de eigenaren van het geld toch? Of juist niet.

Als vliegen op de strooppot

Hoe meer stroop in de pot, hoe meer vliegen er op af komen. Allerlei instanties, zoals overheid, DNB, het bankwezen, vastgoedbeheerders, toezichthouder(s), enzovoort, zoemen om de pot heen. Het is wijsheid, zo wordt door zelf benoemde deskundigen geroepen, om het deksel stijf dicht te houden. Je moet voorkomen dat Simon Slikkepot en Luppo Likkepoot er met hun pikkerige pootjes aan gaan zitten. Ooit had het Kabinet Lubbers in de jaren tachtig het deksel van de ABP-strooppot opgelicht en er zomaar 30 miljard uit gelikt. Een knap staaltje van ‘goed toezicht’. Ach ja, het geld is goed besteed. Ten gunste van de samenleving toch? Dat is dus het gevaar van riant opgepotte reserves die in beeld zijn bij veel bemoeierige instanties. Kennelijk heeft men geleerd van de greep in de kas van de regering Lubbers en zijn de diverse bemoeiallen nu druk doende om naar elkaar te wijzen. Pas op dat niet hij of zij of die daar aan de pot gaat zitten. Afblijven dus. Er zijn inmiddels al veel beveiligers opgeroepen die toezicht houden. Een groot hek er om heen met de tekst “streng verboden toegang.” Dat is zo ongeveer de gesteldheid van onze strenge beveiligde pensioenfondsen.

Onder curatele

Teveel toezichthouders die een vinger in de pap hebben. Er is zelfs een nieuwe externe partij aangetrokken die moet toezien dat er geen rekenfoutjes worden gemaakt bij het bepalen van de rendementen van de pensioenfondsen. De “Advies Commissie-Parameters” onder leiding van oud-minister van Financiën Dijsselbloem onderzoekt verschillende rekenwaarden op basis waarvan pensioenfondsen toekomstig rendement berekenen. De commissie staat weer onder toezicht van Ministerie van SZW(Koolmees). Daarnaast houdt Klaas Knot van DNB een oogje in het zeil. Ik zou zeggen dat er duidelijk sprake is van onder curatele stelling van onze pensioenfondsen met zoveel pottenkijkers.

Pensioen is loon van vroeger

Hier schieten we toch door. Waarom zoveel instanties die meekijken naar hoe we omgaan met onze gespaarde reserves. Hallo, het is gereserveerd loon van werknemers wat opzij is gezet voor later. Dan heet het pensioen en wordt bij uitbetaling daar alsnog belasting op ingehouden die we in het verleden daarop mochten besparen. Nogmaals: pensioen is loon gereserveerd voor later! De tijdsspanne waarover het niet uitbetaalde loon als premie is weggelegd voor later bestrijkt voor menig gepensioneerde een periode van tientallen jaren. Even goed voorstellen hoor. Jarenlang heb je een stukje loon niet uitbetaald kregen en opzij gelegd voor later. Het was een persoonlijk inkomen van jou zelf. En daarover gaan nu heel veel instanties zich buigen. Hallo DNB, hallo Dijsselbloem, hallo Koolmees, en al die anderen. Ja ook Draki van de ECB in Frankfurt. Zouden jullie met je pikpoten willen afblijven van mijn loon wat ik vroeger heb verdiend. Het komt niemand anders toe dan mijzelf en mijn andere leeftijdsgenoten. Niks geen mooie rekenrentes en rekenmethodes met omslag en andere capriolen. Mijn loon van vroeger is nu mijn pensioen en daar mag ik het helemaal zelf mee doen.

Beslist niet onbekwaam

Ik zou willen voorstellen dat pensioenfondsen weer zelfstandig worden. Dat ze mogen beslissen hoe ze het geld van werknemers en werkgevers beheren. Dat mogen ze doen met de eigenaren van de opgepotte reserves. Dat zijn werknemers en werkgevers, dus geen overheid. Vakbonden en werkgevers maken deel uit van het bestuur van de pensioenfondsen en dat is genoeg. Het aangestelde bestuur en de fondsbeheerders zijn absoluut niet onbekwaam en hebben voldoende opleiding genoten om met het geld van hun leden om te gaan. De jaarlijkse verantwoording op de ledenvergadering is een afdoende controlemiddel om hun deskundigheid te beoordelen. Momenteel staan pensioenfondsen onder curatele. Absurd! Er is een cordon van beschermende financiële maatregelen omheen gelegd door externe instanties. Dat doe je alleen als je niet met geld kunt omgaan. Ik zou de bestuurders van pensioenfondsen hier attent op willen maken. Jullie zijn niet minderjarig en zwakzinnig. Jullie kunnen heel goed een eigen beleid voeren in samenwerking met de leden die hun premies afdragen. Sla de vliegen af van de strooppot en maak het deksel schoon van al die pikkerige pootjes.

Bron.gerritwelbergen.wordpress.com

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Geef een antwoord