Onbegrijpelijk die Nederlandse aanbidding van het dure en fascistisch Koninklijk huis

Onbegrijpelijk die Nederlandse aanbidding van het dure en fascistisch Koninklijk huis

9 november 2019 2 Door Indignatie redactie

Die Nederlandse aanbidding van het Koninklijk huis doet mij het gevoel bekruipen, dat wij een K.H. hebben dat is verheven boven het alledaagse (lees wij de burger). En als het ware rechtstreeks ressorteert onder God. Af en toe, tijdens de behandeling van de begroting van het K.H., klinkt wat bescheiden gemor in Den Haag. Echter, zodra de zogenaamde onkosten weer zijn geïndexeerd en verwerkt in de verhoging van koninklijke uitkeringen is alles weer koek en ei.

VERAFGODING

Verafgoding van de leden van het K.H. door het volk, alsof zij persoonlijk door God zijn gezonden, wordt gezien als de laatste strohalm voor het goed functioneren van onze samenleving. Tijdens de jaarlijkse opening van het parlementaire jaar wordt dat nogmaals benadrukt. Alle gezworen orangisten van de Eerste en Tweede Kamer roepen dan zogenaamd namens het volk drie keer “Leve de koning” . Ook op koningsdag en tijdens de familiekiekjes op de wintersport in Oostenrijk vertedert het hart van het proletariaat.

OPPOSITIE WORDT GEBOYCOT DOOR DE MEDIA

Deze mensen zien zich omringt door een grote mate van onaantastbaarheid. Er is totaal geen kritiek of een signaal vanuit de samenleving over b.v. de gigantische kosten, om zoiets in het zadel te houden. Elk geluid ontbreekt over de onrechtvaardigheid, dat zij weigeren belasting te betalen. Ook is er nooit plaats voor de oppositie van onze republikeinse partij. Wij krijgen gewoon geen toegang krijgt tot de media. Wij worden geweerd uit angst, dat onze boodschap aanslaat en het volk wakker wordt.

Lees ook:  "De CIA als Georganiseerde Misdaad": Het openen van CIA's blik van Wormen

Het K.H. heeft de laatste paar eeuwen dankzij de gulle giften (belastinggeld) een vermogen verzameld van zo’n 900 miljoen euro. En uiteraard gaat dit met groot enthousiasme door. Het volk schijnt dit normaal te vinden.

EN MAAR DONEREN

Elke keer weer is koningsdag uiteraard weer een grootse subsidie-dag, want het volk blijft doneren en het K.H. zal er geen dubbeltje aan bijdragen. Ter illustratie hieronder de kosten van enkele koningsdagen.

Fijn hé, zo’n jaarlijkse collecte van het Oranjefonds.

KOSTEN KONINGSDAGEN

Koningsdag 2015  Dordrecht.

Krediet:                     € 750.000,-      (€ 44.802 minder besteed)

Bijdrage Provincie:  € 250.000,-

                                     ————

Totaal:                        € 1.000.000,-

Koningsdag  2016    Zwolle.

Krediet:                       € 920.000,-     ( werkelijke kosten € 816.000,- )

Bijdrage Provincie:    € 238.375,-

Regiopartners:            € 75.897,-

                                      ——————

Totaal:                          € 1.234.272,-

Koningsdag 2017    Tilburg.

Krediet:                        € 7000.000,-

Bijdrage Provincie:     € 3000.000,-

Sponsors etc.:              € 142.500,-

City Marketing:            € 150.000,-

                                       ———————-

Totaal:                           € 1.292.500,-

En dat voor 1 dag en voor 1 persoon om het zgn. oranjegevoel te eren. Uitgaande van deze cijfers kunnen we er van uitgaan dat voor een gemeente voor koningsdag de kosten gemiddeld € 1.198.250,-  bedragen.

O ja, en een bijdrage van het koningshuis zelf? Haha gelooft u in sprookjes?

Leve de Republiek.Comments

comments