Geopolitieke driehoek: aanvallen van Soros op Turkije en Hongarije

Geopolitieke driehoek: aanvallen van Soros op Turkije en Hongarije

10 november 2019 0 Door Indignatie redactie

De vierde strategische raadsvergadering op hoog niveau tussen Hongarije en Turkije werd op 7 november in Boedapest gehouden. De president van Turkije bezocht Boedapest om de Hongaarse president János Áder en premier Viktor Orbán te ontmoeten. 

De politici spraken over samenwerking op het gebied van veiligheid, energie en cultuur, de EU en migratie.

De bijeenkomst was het resultaat van een in 2013 bereikte overeenkomst waarbij de Turks-Hongaarse strategische raad werd opgericht. Sindsdien zijn de leiders van Turkije en Hongarije elk jaar bijeengekomen om een ​​aantal kwesties van strategisch belang te bespreken. 

Een van de praktische resultaten is de ondertekening van tien bilaterale overeenkomsten.

Hier zijn enkele hoogtepunten van het bezoek:

  • – Hongarije en Turkije zijn hun relatie als strategische partners in de regio blijven ontwikkelen (politiek, economisch en militair)
  • – Hongarije zal Turkije waarschijnlijk nuttig zijn bij het beschermen van zijn belangen in de Europese Unie
  • – Turkije kan Hongarije van nut zijn voor de bescherming tegen migranten en voor veiligheidsproblemen op het continent
  • – De oppositie in Hongarije probeert niet zozeer “patriottisch” tegen Turkije te spreken, maar gebruikt het bezoek van Erdoğan om Orbán te bekritiseren

Een geopolitieke driehoek

Hongarije bestaat in een geografisch gebied dat kan worden afgebakend door een driehoek: Istanbul (of Ankara) – Moskou – Berlijn. Vanuit geopolitiek oogpunt is het dus noodzakelijk om een ​​gemeenschappelijke taal te vinden tussen deze polen om een ​​multipolaire wereld en soevereine staten te bouwen .

Ter ondersteuning van deze strategie herinnerde Orbán eraan dat de Russische president Vladimir Poetin enkele dagen geleden een bezoek bracht aan Boedapest, evenals de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas. 

Wat Turkije betreft, zijn de betrekkingen van Ankara met Moskou nu op een uitstekend niveau. Met Duitsland is het moeilijker gezien de spanningen over het EU-lidmaatschap en de druk op de Syrische operatie. Voorafgaand aan de bijeenkomst sprak Erdoğan hard over Maas in reactie op bedreigingen om de wapenexport naar Ankara te beperken. Hongarije zou mogelijk kunnen fungeren als bemiddelaar in de Turks-Duitse gesprekken.

orban

Foto – Persdienst van Hongaarse premier

Het migratieprobleem 

De partijen kwamen overeen dat zonder Turkije de migratie naar Europa niet kan worden beperkt.

“Turkije is een strategische partner voor Hongarije op het gebied van migratie en veiligheid,” zei Orbán.

Hij wees erop dat Turkije alleen al in het afgelopen jaar 350.000 illegale immigranten had onderschept. Als Turkije dat niet had gedaan, zouden ze in Europa zijn geweest, nabij de zuidelijke grens van Hongarije, benadrukte de Hongaarse leider.

Ter ondersteuning van deze woorden zei Erdoğan op een persconferentie dat er momenteel bijna vier miljoen vluchtelingen in Turkije zijn, van wie velen naar Europa zullen gaan als ze niet zijn opgenomen.

“Door samenwerking hebben we deze menigte geduldig tegengehouden”, zei hij.

Hij herinnerde eraan dat een veiligheidszone nodig was om migranten naar huis te kunnen sturen. Erdoğan zei dat hij het eens was met de secretaris-generaal van de VN dat een donorconferentie zou worden georganiseerd om de plannen van Turkije uit te voeren.

Veiligheid

Hongarije steunt Turkije in de strijd tegen het terrorisme. De twee landen zijn bondgenoten en strategische partners in de NAVO, noteerden de leiders ook tijdens de gesprekken. De enige manier om internationale terroristen te bestrijden, is dat de NAVO-bondgenoten weigeren met hen te onderhandelen, benadrukten ze.

Turkije neemt doorslaggevende maatregelen tegen de militanten van de Islamitische Staat, en zijn inzet voor deze inspanningen zal worden gehandhaafd, beloofde Erdoğan.

Van zijn kant benadrukte Orbán dat de militaire invasie van Turkije in het noorden van Syrië moet worden gezien in het licht van de nationale belangen van Hongarije

“Dit is geen conflict dat ver weg is van en niet relevant is voor Hongarije, waar we op basis van sympathie partijen kunnen kiezen,”

Orbán beval de EU aan Turkije financiële hulp te bieden zodat het steden in Syrië kan bouwen om migranten en vluchtelingen naar daar te sturen. Anders voegt Orbán eraan toe dat deze mensen zich in Europa bevinden.

Orbán merkte op dat hij en president Erdoğan projecten hadden besproken om de veiligheidszone in het noordoosten van Syrië te herstellen en dat Hongarije ermee heeft ingestemd deze projecten zoveel mogelijk te ondersteunen. Het plan bepaalt dat steden, dorpen, kerken, scholen en ziekenhuizen in het gebied zullen worden herbouwd. Hoewel Hongarije een klein en arm land is, zal het meedoen, beloofde Orbán.

orban

Foto – Persdienst van Hongaarse premier

Economie

Zowel Erdoğan als Orbán staan ​​bekend als zeer pragmatische politici. In het bijzonder nemen ze allebei een rationele benadering met betrekking tot energiebeleid.

Hoewel een aantal linkse en liberale stemmen in Europa de procedure van energiesamenwerking met “totalitaire landen” zo ingewikkeld mogelijk proberen te maken (verwijzend naar Turkije, Rusland en Iran), sluiten deze pragmatici wederzijds winstgevende overeenkomsten. Daarom benadrukte Orbán dat Turkije al heeft bijgedragen aan de aanleg van een nieuwe gasleiding, waardoor leveringen vanuit Centraal-Azië naar Centraal-Europa zullen worden uitgevoerd.

“Als Hongarije energiesoevereiniteit wil bereiken, hebben we een sterke samenwerking nodig met Turkije,” zei Orbán. 

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenHongarije en Turkije proberen de bilaterale handel te verhogen van de huidige $ 3,2 miljard naar $ 6 miljard. In 2013 werd een overeenkomst getekend met president Erdoğan betreffende de oprichting van een bilaterale Hoge Strategische Raad en het houden van jaarlijkse vergaderingen. De persconferentie werd gevolgd door een zakelijk forum op hoog niveau met deelname van 15 zakenmensen van beide kanten. Tegelijkertijd heeft de buitenlandse handelsbank van Eximbank Hongarije een lening van $ 200 miljoen afgesloten voor de ontwikkeling van gezamenlijke Turks-Hongaarse ondernemingen.

orban

Foto – Persdienst van Hongaarse premier

Europeese Unie

Het onderwerp van de uitbreiding van de EU is tijdens de onderhandelingen ook ter sprake gekomen. Erdoğan stond erop dat de hoeveelheid financiële steun die de EU beloofde voor vluchtelingenzorg niet was geleverd. Hij uitte echter ook zijn dankbaarheid aan Hongarije voor het ondersteunen van de toetreding van Turkije tot de EU. Volgens hem was de EU de laatste tijd minachtend en vijandig tegenover Turkije, en dat het lidmaatschap van Turkije in de EU voor alle partijen van groot voordeel zou kunnen zijn. Turkije onderhoudt in ieder geval goede relaties met de Visegrad Group en is van plan deze te blijven versterken. Wat betreft vluchtelingen antwoordde Erdoğan dat Turkije zal blijven opvangen en zorgen voor vluchtelingen, maar als en wanneer het land niet in staat is om alles aan te kunnen, zullen de “poorten worden geopend”. 

Cultuur

Erdoğan bedankte de Hongaarse regering voor het ondersteunen van de Maarif Foundation-school in Boedapest. Onlangs heeft het Metropolitan Government Office van Boedapest toestemming gegeven voor de opening van de school en heeft het de medewerking van de Hongaarse regering genoten. 

Erdoğan sprak zijn grote waardering uit voor de toegenomen inspanningen om het gedeelde Turko-Hongaarse historische en culturele verleden te erkennen. In het bijzonder uitte hij zijn voldoening dat het graf van Gul Baba, een 16e-eeuwse derwisjen en dichter vorig jaar na de wederopbouw werd geopend. 

Erdogan merkte op dat Hongarije de status van waarnemer in de Turkse Raad heeft en onlangs een kantoor voor de organisatie in Boedapest heeft geopend, wat volgens hem heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de betrekkingen met Centraal-Azië.

protesten

Anderzijds ging het bezoek van Erdoğan gepaard met protesten van de oppositie. Een persoon die niet bekend is met de binnenlandse politieke situatie in Hongarije zou kunnen denken dat het om historische redenen inherent was aan de Hongaren tegen de Hongaren. In feite waren het echter vooral politieke activisten die protesteerden, en voornamelijk Erdoğan beschuldigden van ‘despotisme’ en ‘repressie tegen de Koerden’. De activisten hielden vervolgens een reeks demonstraties met posters van dode Koerdische politici en slogans zoals “Kindermoordenaar Erdoğan!” Demonstranten gebruikten Koerdische vlaggen en anti-Erdoğan gezangen. De demonstratie, georganiseerd door links, ging vergezeld van uitspraken als “Wij zijn hier om de Koerden te beschermen”.

Anti-Erdoğan posters werden voornamelijk verspreid door de links-liberale partij Momentum, evenals door TizenX. De Democratische Coalitie heeft foto’s afgedrukt van “Syrische slachtoffers die stierven als gevolg van het beleid van de president”. Woordvoerder Balázs Barkóczi van de Democratische Coalitie reageerde op het protest en zei dat ze “het beschamend vinden dat Hongarije de toegangspoort is geworden voor half-Aziatische dictators, en we schamen ons dat een oorlogsmisdadiger in 2019 rond Boedapest kan lopen.”

“Tegelijkertijd, hoewel het belangrijkste doel van Orbán is om het christendom te beschermen, beschermt het niet de Koerdische christenen die daar wonen, maar steunt het de oorlog tegen hen,” zeiden de linkse liberalen. De oppositie richtte zich primair op het beschuldigen van Orbán van het goedkeuren van “oorlogsmisdaden” door banden met Erdoğan en Turkije te ondersteunen. Vice-groepsleider Antal Csárdi (LMP) verklaarde zelfs dat dit Hongarije “een medeplichtige aan etnische zuivering en genocide” maakt.

Waarom is er zo’n harde kritiek op Turkije? Waarom gedraagt ​​de oppositie zich niet met dezelfde razernij tegen Amerikaanse of West-Europese leiders die Hongarije ernstig onder druk zetten en proberen zijn soevereiniteit te vernietigen? Omdat deze protesten in werkelijkheid tegen Orbán zijn . De oppositie denkt niet strategisch en voor de toekomst, alleen over wat ze kunnen gebruiken om zich te ontdoen van Orbán  een nd gain macht voor zichzelf. 

Verder aantonend, nadat de aankomst van Erdoğan wegversperringen en grote files in Boedapest veroorzaakte, besloot de burgemeester, Karácsony Gergely, van de groene Dialoog voor Hongarije-partij, om voordeel te halen uit de situatie. In plaats van te proberen de verkeersproblemen in zijn stad op te lossen, begon hij Orbán te bekritiseren.

Hij schreef op Facebook:

“Ik protesteer ook tegen het bezoek van een onderdrukkende dictator aan Boedapest, als burgemeester. Het is geen toeval dat een paar dagen na mijn verkiezing de Koerdische vlag in mijn studievenster werd uitgestoken, omdat ik me verplicht voelde om op te komen voor de Koerden als een burgemeester die de vrede steunt. “

Er is geen diplomatiek doel dat de premier van een land zou legitimeren om oorlogsmisdadigers te verwelkomen en te vermaken, voegde hij eraan toe.

In reactie op deze aanvallen merkte Orbán op dat de Hongaarse oppositie, die Turkije bekritiseert, koppig geen eenvoudig feit wil begrijpen – zonder de hulp van Turkije zal de migratiegolf Europa overnemen. Elke poging om Erdoğan van de macht te verwijderen, is in het belang van “immigratietroepen”. Orbán herinnerde hen eraan dat de toestroom van migranten naar Europa werd geïdentificeerd als een van de doelen van de Amerikaanse financier en voorstander van de kleurrevoluties, George Soros.

Zolang Erdogan in functie is en Europa erin slaagt een deal met hem te sluiten, zal hij ‘de poorten openen naar Syrië in plaats van Europa’, zei Orbán. “Tot die tijd zijn we veilig.”

Hongarije biedt aanzienlijke financiële en militaire hulp aan Koerden die in Irak wonen, Orbán herinnerde dezelfde demonstranten. Momenteel is er een Hongaarse ambassade in de Iraakse regio Koerdistan.

Erdogan en Orban handelen dus pragmatisch, in het belang van hun land en op de lange termijn. De oppositie wil dit niet accepteren of begrijpen en probeert bij alle inspanningen stokjes in de wielen van de Hongaarse premier te steken.

Het is echter geen geheim dat sinds 2010, toen Orbán aan de macht kwam, het buitenlands beleid van Hongarije een duidelijk standpunt heeft ingenomen, in een poging zich niet te mengen in conflicten waarop het geen significante invloed heeft, maar streeft naar een evenwichtige relatie met alle grote machten, vooral in de geopolitieke driehoek Ankara-Moskou-Berlijn.Comments

comments