Lagarde’s globalistische visie voor de Europese Centrale Bank

Lagarde’s globalistische visie voor de Europese Centrale Bank

10 november 2019 0 Door Indignatie redactie

Onlangs is Christine Lagarde genomineerd voor president van de Europese Centrale Bank als opvolger van Mario Draghi. Lagarde is relatief goed bekend als de directeur van het IMF,

ze staat er ook om bekend dat ze is veroordeeld voor nalatigheid vanwege haar gebrek aan afhandeling in de ‘ Tapie-affaire ‘ terwijl ze de Franse minister van Financiën is. Lagarde heeft haar visie uiteengezet in de economische commissie van het Europees Parlement en het voorspelt niet veel goeds voor nationalisten binnen de EU.

Ik heb er vertrouwen in dat de ECB aanzienlijke verdere verbeteringen in het genderevenwicht kan bereiken – en in de diversiteit van haar personeelsbestand, samen met verschillende andere statistieken

Diversiteit betekent putten uit alle talenten uit alle achtergronden, en absoluut inzetten voor alle mensen die gelijk worden behandeld – zij het op basis van geslacht, ras of nationaliteit.

Ze wees ook op het belang van ‘diversiteit van gedachten’.

Diversiteit
Lagarde is een groot voorstander van diversiteit en streeft naar diversiteitsdoelen binnen de ECB zoals ze dat binnen het IMF had gedaan. De grote ironie van mensen gelijk behandelen, terwijl ze doelen stelt die bepaalde mensen discrimineren, wordt door Lagarde gemist. Van deze ECB-president mogen we meer discriminatie verwachten van de autochtone bevolking van Europa, meer discriminatie op basis van geslacht en minder aanwerving van gekwalificeerde mensen.

Primair mandaat is natuurlijk prijsstabiliteit, “verklaarde Lagarde,” Maar het moet worden ingebed dat klimaatverandering en milieurisico’s missiekritisch zijn.

Klimaatverandering
Hoewel de diversiteit van gedachten belangrijk is voor Lagarde, wordt dit uiteraard niet getolereerd op het gebied van klimaatverandering. Haar doel is om koolstofactiva volledig uit de ECB-portefeuille te verwijderen en ze beschouwt dit als cruciaal voor het handhaven van prijsstabiliteit. Hoewel we kunnen argumenteren over de gevolgen van klimaatverandering en de te nemen maatregelen, heeft de ECB al gekozen voor een radicale aanpak door hun neutraliteit over dit onderwerp af te zweren en neemt ze actief een standpunt in.

Wat gaat de toekomst ons brengen?
Lagarde is een persoon van globalistische adel die veel zachte afspraken heeft gekregen zonder veel resultaat te laten zien. Ik beveel ten zeerste aan dit artikel over haar overtuiging te lezen en te lezen hoe mensen met haar status kunnen ontsnappen aan veroordeling. Lagarde maakt deel uit van een onverklaarbare elite die over ons heerst met minachting voor onze regels en meningen. Ze zal door de globalistische agenda dringen door deze via de ECB te faciliteren. De tijd zal leren wat ze kan bereiken, dat het slecht is voor nationalisten in heel Europa is een bijna zekerheid.

Christine Lagarde, de directeur van het Internationaal Monetair Fonds, werd in 2016 schuldig bevonden aan strafrechtelijke aanklachten in verband met misbruik van openbare middelen. Haar advocaat, Patrick Maisonneuve, spreekt over het vonnis. 

Comments

comments