Mark Rutte – Is hij psychisch nog wel in orde?

Mark Rutte – Is hij psychisch nog wel in orde?

16 november 2019 1 Door Indignatie redactie

Wanneer je als Minister President van Nederland herhaaldelijk meldt dat de stikstof-crisis de zwaarste periode is geweest uit je Presidentschap, dan zeg je iets dat op geen enkele manier goed te praten is.

Je stelt deze crisis, die er is vanwege normen die we zelf hebben gemaakt en dus ook zelf weer kunnen wijzigen en er tevens geen gevaren voor de samenleving zijn, boven de crisis MH17. Dan ben je wel heel fout bezig of niet goed snik. Je land stilzetten.

De veestapel willen halveren. De bouw plat. 100km per uur. Al deze maatregelen omdat je pertinent niet bereid bent de meest rationele en makkelijkst uitvoerbare maatregel te nemen, namelijk het Duitse model overnemen.

Wanneer je deze stikstof crisis ook nog eens het allerergste moment uit je Presidentschap vind, en de crisis als erger beschouwt dan de MH17-crisis, dan ben je gestoord of een politieke psychopaat jegens je eigen land en burgers die verwachten dat hun President opkomt voor de Nederlander.

Wanneer je als Minister President van Nederland herhaaldelijk meldt dat de stikstof-crisis de zwaarste periode is geweest uit je Presidentschap, dan zeg je iets dat op geen enkele manier goed te praten is. Je stelt deze crisis, die er is vanwege normen die we zelf hebben gemaakt en dus ook zelf weer kunnen wijzigen, boven de MH17-crisis.

Er is tevens geen gevaar voor de samenleving met deze stikstof-gate. Dan ben je wel heel fout bezig. Of echt niet helemaal goed meer in de bovenkamer. Je land stilzetten. De veestapel willen halveren. De bouw plat. 100km per uur.

Al deze maatregelen omdat je pertinent niet bereid bent de meest rationele en makkelijkst uitvoerbare maatregel te nemen, namelijk het Duitse model overnemen. Wanneer je deze stikstof crisis ook nog eens het allerergste moment uit je Presidentschap vind, en de crisis als erger beschouwt dan de MH17-crisis, wat kunnen we dan als Nederlanders nog verwachten van deze President?

Wij als burgers niet veel goeds! Hij lijkt zich te ontpoppen als een politieke psychopaat zonder empathie voor eigen land en eigen burgers en een persoonlijk doel nastreeft die hij alleen kan bereiken als hij mee danst als de marionet van Soros, Timmermans & co. Jouw eigen loopbaan boven MH17?

Aftreden!!

Jouw eigen loopbaan boven MH17?

Aftreden!!

Steun deze website en steun het vrije alternatieve nieuws zonder censuur:
IBAN: DE97100110012628055249
BIC:NTSBDEB1XXX
Op naam van: Erich brink
Onderwerp: Indignatie

Dit artikel is gekozen voor herpublicatie op basis van de interesse van onze lezers. Indignatie publiceert verhalen uit een aantal andere onafhankelijke nieuwsbronnen. De meningen in dit artikel zijn van de auteur en weerspiegelen niet het redactionele beleid van Indignatie.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Comments

comments