Hof van Justitie van de Europese Unie beperkt de vrijheid van meningsuiting

Hof van Justitie van de Europese Unie beperkt de vrijheid van meningsuiting

18 november 2019 0 Door Indignatie redactie

Op 3 oktober oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ)  dat Facebook door nationale rechtbanken van EU-lidstaten kan worden bevolen lasterlijk materiaal wereldwijd te doven – een gastbijdrage van Judith Bergmann

“Het recht van de Europese Unie ontkent niet dat een hostingprovider zoals Facebook wordt opgegeven om dezelfde woorden te verwijderen met een eerder onwettige opmerking en in bepaalde omstandigheden ook dezelfde opmerkingen.

Bovendien ontkent het Unierecht niet dat een dergelijk bevel gevolgen heeft in de context van het relevante internationale recht, hetgeen door de lidstaten in aanmerking moet worden genomen, “stelt het beslissende deel van het arrest.

Nog een groene politicus die actief is in een leidende positie

Het vonnis kwam nadat de Oostenrijkse politicus Eva Glawischnig-Piesczek, leider van de Groene Partij, Facebook had aangeklaagd voor Oostenrijkse rechtbanken. Na het  bekijken  van Justitie van de Europese Unie:

“Ze [Glawischnig-Piesczek] vraagt ​​Facebook om de beschuldiging van een opmerking geplaatst door een gebruiker van dit sociale netwerk die haar ter ere van haar beledigt, evenals verbale en / of soortgelijke aantijgingen te verwijderen.

“De betreffende Facebook-gebruiker had op zijn profielpagina een artikel uit het Oostenrijkse online nieuwsmagazine oe24.at met de titel” Groen: Mindestsicherung voor vluchtelingen moet blijven “gedeeld, die op deze pagina een” miniatuurvoorbeeld “van de originele website bevat met de titel van dit artikel, een korte samenvatting ervan en een foto van mevrouw Glawischnig-Piesczek. De gebruiker heeft ook een opmerking over dit artikel geplaatst die, volgens de bevindingen van de verwijzende rechter, mevrouw Glawischnig-Piesczek ter ere van haar kan beledigen, misbruiken en belasteren. Dit bericht was beschikbaar voor elke gebruiker van Facebook Service. “

Verbod op inhoud – zelfs als ze niet illegaal zijn

De uitspraak heeft tot bezorgdheid geleid bij organisaties van vrijheid van meningsuiting. Thomas Hughes, directeur van ARTIKEL 19, een organisatie zonder winstoogmerk die zich toelegt op ‘Bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting overal ter wereld’,  zei :

“Deze uitspraak heeft een aanzienlijke invloed op de vrijheid van meningsuiting op internet over de hele wereld.

“Door sociale mediaplatforms zoals Facebook te dwingen berichten automatisch te verwijderen, ongeacht de context, wordt ons recht op vrije meningsuiting geschonden en wordt de informatie die we online zien beperkt …

“De uitspraak betekent ook dat een rechtbank in een EU-lidstaat de verwijdering van berichten op sociale media in andere landen kan bevelen, zelfs als ze daar niet als illegaal worden beschouwd. Dit zou een gevaarlijk precedent scheppen waarin de rechtbanken van een land kunnen bepalen wat internetgebruikers in een ander land kunnen zien. Dit kan de deur openen naar misbruik, met name door regimes met een zwakke reputatie op het gebied van de mensenrechten. “

Volgens  Artikel 19:

“De uitspraak betekent dat Facebook geautomatiseerde filters zou moeten gebruiken om posts op sociale media te identificeren die worden beschouwd als” identieke inhoud “of” gelijkwaardige inhoud “. De technologie wordt gebruikt om inhoud te identificeren en te verwijderen die in de meeste landen als illegaal wordt beschouwd, zoals afbeeldingen van kindermishandeling. Deze beslissing kan er echter toe leiden dat filters worden gebruikt om tekstberichten te zoeken naar lasterlijke inhoud, wat problematischer is omdat de betekenis van tekst kan veranderen afhankelijk van de context. Hoewel de uitspraak zegt dat alleen inhoud die in wezen hetzelfde is als de oorspronkelijke illegale post, moet worden verwijderd, zullen geautomatiseerde filters waarschijnlijk fouten maken. “

Lees ook:  Open brief aan Zijne Majesteit van België

Een land bepaalt wat mensen op de wereld mogen zeggen en wat niet

De uitspraak ‘ondermijnt het al lang bestaande principe dat het ene land niet het recht heeft zijn vrijheid van meningsuiting aan een ander op te leggen’, aldus  Facebook in een verklaring.

“Het opent ook de deur naar verplichtingen die worden opgelegd aan internetbedrijven om inhoud proactief te controleren en vervolgens te interpreteren wanneer het equivalent is aan inhoud die illegaal is gebleken.”

De beslissing “stelt een land of regio in wezen in staat te beslissen welke internetgebruikers over de hele wereld mogen zeggen en tot welke informatie zij toegang hebben”,  aldus  Victoria de Posson, Senior Manager in Europa bij de Computer & Communications Industry Association, een branchegroep die lid zijn van Google en Facebook.

De uitspraak lijkt inderdaad een doos van Pandora te openen voor het steeds kleiner wordende gebied van vrijheid van meningsuiting in Europa en mogelijk de wereld, hoewel het nog steeds onduidelijk is hoe het vonnis de vrije meningsuiting wereldwijd zou kunnen beïnvloeden.

Over de Duitse natuur wordt de wereld verondersteld te herstellen

In Europa zijn er al lang inspanningen van regeringen om de vrijheid van meningsuiting te censureren: in Duitsland eiste dat de 1 oktober 2017  in werking getreden  controversiële wet op de censuur NetzDG van social media platforms zoals Facebook, Twitter en YouTube, zijn gebruikers in opdracht van de federale naar censureren. Social media-bedrijven moeten online “misdaden” zoals laster, opruiing of haat binnen 24 uur na ontvangst van een gebruikersklacht wissen of blokkeren. Social media bedrijven hebben zeven dagen om ingewikkelde zaken af ​​te ronden. Anders kan de federale overheid boetes tot 50 miljoen euro opleggen wegens niet-naleving van de wet.

Het nieuwe arrest van het Europese Hof van Justitie zou waarschijnlijk kunnen betekenen dat een Duits gerecht volgens de NetzDG zou kunnen gelasten wat het als onwettig of gelijkwaardig beschouwt, om het te laten schrappen in andere EU-lidstaten die geen soortgelijke draconische censuurwetgeving hebben.

Frankrijk is van  plan een wet aan te nemen die vergelijkbaar is met die in Duitsland : begin juli keurde de Franse nationale vergadering een wetsvoorstel goed om online haatzaaien te beperken. Het wetsvoorstel bepaalt dat platforms voor sociale media 24 uur de tijd hebben om “hatelijke inhoud” of boetes tot 4% van hun wereldwijde verkoop te verwijderen. Het wetsvoorstel ging naar de Franse senaat. Als het wetsvoorstel in werking treedt, zou het oordeel van het Europese Hof van Justitie kunnen betekenen dat Franse rechtbanken kunnen eisen dat Facebook van Facebook verwijdert wat volgens de Franse rechtbank als illegale inhoud of gelijkwaardig wordt beschouwd.

EU-lidstaten bepalen wat burgers mogen lezen en wat niet

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie lijkt de EU-lidstaten een ongekende macht te geven om het publieke discours online te bepalen – om te bepalen wat burgers mogen lezen en wat niet. Het valt natuurlijk nog te bezien hoe de uitspraak in de praktijk zal worden geïnterpreteerd door de nationale rechtbanken van de EU-lidstaten, maar de vooruitzichten voor de toekomst van de vrijheid van meningsuiting in Europa zien er nu nog somberder uit.

*

Judith Bergman, een columnist, advocaat en politicoloog, is een gerespecteerde senior fellow bij het Gatestone Institute. Hier verscheen de bijdrage eerst . Vertaling Daniel Heiniger.

Lees ook:  Veel onrust in de EU

Comments

comments