Dankzij de massale verplaatsing bij moslims keert de angst nu ook naar Zweedse omstandigheden in Noorwegen

Dankzij de massale verplaatsing bij moslims keert de angst nu ook naar Zweedse omstandigheden in Noorwegen

28 november 2019 0 Door Indignatie redactie

Vanuit sociologisch, politiek en historisch oogpunt is West-Europa tegenwoordig echt geweldig – zolang je maar goed in je vel zit of een fatalist bent. Omdat we met België snel zullen zien wat er gebeurt met een door geld getroffen stad waarin moslims de meerderheid vormen. Het VK daarentegen laat zien wat er gebeurt als brieven onherstelbaar naar islamitische fundamentalisten gaan. In Frankrijk zien we de snelle infiltratie van een compleet, voorheen zeer functioneel statussysteem met nucleaire bommen en het optionele ex- of imploderende Zweden zou binnenkort als een schoolvoorbeeld moeten dienen tegen linkse goede mensen. Met het tot nu toe onopvallende Noorwegen zou binnenkort een ander studieobject kunnen worden toegevoegd, dat laat zien wat er politiek en sociaal gebeurt.

In vergelijking met andere Europese hoofdsteden is Oslo een onopvallende plaats die tegelijkertijd de schilderachtige charme van kleinere Noorse steden zoals Bergen, Trondheim of Stavanger mist. Maar de stad is nog steeds aangenaam en heeft leuke hoekjes. Toeristen vinden gemakkelijk hun weg en er is veel te ontdekken. Spectaculair is het Oslo Opera House, geopend in 2008. In de zomer kunt u gaan zwemmen in de Oslofjord of genieten van een van de dure Utepils (“buitenbier”) op de strandpromenade of Karl Johans Gate, de brede hoofdstraat van de stad. “Net als de rest van Noorwegen is Oslo traditioneel een veilige plek geweest, en dat zelf dan, rekening houdend met de normen van andere welvarende landen.
De afgelopen maand is het centrum van Oslo echter getuige geweest van een uitbarsting van niet-uitgelokte aanvallen op willekeurige slachtoffers. De meesten waren etnische Noorse mannen, terwijl de daders van de politie “jeugdbendes” worden genoemd, die elk uit vijf tot tien jonge immigranten bestaan. De aanvallen vinden meestal in het weekend plaats. Op zaterdag 19 oktober werden bijvoorbeeld twintig van deze aanvallen gemeld, met verschillende mate van letsel voor de slachtoffers.
Een van de incidenten betrof een groep jonge mannen uit het Midden-Oosten die werden gearresteerd voor het aanvallen van een man van in de twintig in het rijke westen van de stad. Volgens de politie schopten ze herhaaldelijk tegen het hoofd van het slachtoffer toen de man op de vloer lag. De aanval leek volledig te zijn uitgelokt, het slachtoffer werd willekeurig gekozen. Een ander slachtoffer van het misbruik afgelopen weekend was de oom van minister van Justitie Jøran Kallmyr. De man leed aan verschillende gebroken ribben nadat hij was aangevallen in het metrostation Romsås.
Het volgende weekend botst Oslo tussen Turken en Turken in Oslo na recente ontwikkelingen in Turkije, waarbij een filiaal van een autoreparatiewerkplaats in Karl Johan Gate wordt geplunderd en meerdere auto’s in brand worden gestoken. Dit bevestigt de ontwikkeling, volgens welke het affakkelen van auto’s steeds meer voorkomt, ook al bestaat het probleem al jaren. In 2013 was er gemiddeld één brandende auto per week in Oslo, die vooral het armere oosten van de stad trof.

Versnelde verandering ook voor Noorwegen en Oslo

Over het algemeen is de criminaliteit nog steeds laag in vergelijking met andere steden, maar de recente toename van jeugdcriminaliteit geeft aan dat dit aan het veranderen is. “We zien meer blind geweld waarbij mensen worden aangevallen, beroofd en geslagen”, zei Jan Bøhler van de Noorse PvdA vorige maand in de media. “Dit terroriseert onze gemeenschap.” Hoewel dergelijke observaties wijdverbreid zijn, is Bøhler een van de weinige politieke linkse politici die publiekelijk commentaar levert op de groeiende misdaad onder jonge immigranten.
Oslo is de snelst groeiende hoofdstad van Europa, hoewel het land de minste geboorten heeft sinds het begin van de statistische enquête. Ongeveer 14% van de bevolking van het land bestaat tegenwoordig uit immigranten, met Polen, Litouwers en Zweden die de Europese landen van herkomst leiden en de meeste immigranten uit niet-OESO-landen uit Somalië, Pakistan, Irak en Syrië. Veel van de immigranten vestigen zich in Oslo, waar volgens Statistics Norway ongeveer een derde van alle immigranten immigrant of afstammeling is, terwijl hun aandeel in Oslo in 2004 slechts 22% bedroeg. In verschillende districten, zoals Stovner, Alna en Søndre Nordstrand, is het aandeel mensen met een migratieachtergrond zelfs meer dan 50%.
Volgens een rapport van Statistics Norway uit 2015 komen de meeste mensen die in Oslo wonen uit Pakistan (22.000), terwijl nog eens 13-14.000 uit Polen, Zweden en Somalië komen. Er zijn grote verschillen in de buurten waar ze zich vestigen: mensen met een Pakistaanse en Sri Lankaanse achtergrond zijn het meest waarschijnlijk te vinden in de verder oostelijke buitenwijken van Oslo. Volgens een schatting uit 2012 zal 70 procent van de eerste en tweede generatie Oslo-immigranten tegen 2040 hun wortels buiten Europa hebben, terwijl ongeveer de helft van de bevolking van de stad immigranten zal zijn.

Statistics Office blokkeert eerst, maar bevestigt vervolgens het bekende

Tot dusver leek Noorwegen goed om te gaan met de toestroom van immigranten uit door oorlog verscheurde moslimlanden, deels omdat het aantal toegelaten mensen over het algemeen op een niveau werd gehouden dat nieuwkomers in staat zou stellen te integreren zonder de lokale middelen te overmeesteren. In feite was er een brede consensus in de Noorse politiek om de immigratiepercentages lager te houden dan in vergelijkbare landen zoals Zweden en Duitsland.
De zorgen over het pad van immigratie zijn de laatste jaren echter toegenomen, ook al heeft de heersende klasse geaarzeld om de kwestie te bespreken. Daarom heeft de libertarische Fremskrittspartiet herhaaldelijk het Noorse bureau voor de statistiek gevraagd om ook verslag uit te brengen over de statistische samenhang tussen misdaad en land van herkomst. In het verleden werd dit door Stat Norway nergens ontkend op grond van het feit dat een dergelijke taak “haar capaciteit” te boven ging.
Maar dit jaar werd voor het eerst een dergelijk rapport gepubliceerd. En de cijfers waren duidelijk: immigranten met specifieke achtergronden – vooral Palestijnen, Irakezen en Afghanen – waren vele malen vaker geneigd om gewelddadige misdaad te plegen dan andere etnische Noren en andere immigrantengroepen. In 65 van de 80 misdaadcategorieën waren buitenlanders oververtegenwoordigd. De belangrijkste kloof was op het gebied van huiselijk geweld: er werd vastgesteld dat immigranten uit niet-westerse landen acht keer meer kans hebben om met dergelijke misdaden te worden beschuldigd. De bovengenoemde immigrantengroepen waren ook vergelijkbaar oververtegenwoordigd in de categorieën verkrachting en moord. De cijfers geven ook aanleiding tot het bijzonder verontrustende feit

Met de linkerturbo naar ‘Zweedse voorwaarden’

Lange tijd is de term “svenske tilstander” (“Zweedse voorwaarden”) gebruikt. Zo worden staten beschreven in Zweedse steden zoals Malmö, Göteborg of Stockholm, waar hele districten bestaan, waar bomaanslagen, vuurwapengeweld, diefstal en verkrachting deel uitmaken van het dagelijks leven. In het verleden gebruikten de Noren de term minachtend, erop aandringend dat dergelijke problemen zich nooit in Noorwegen zouden voordoen. Tegelijkertijd suggereerden velen dat de beschrijving van de situatie in Zweden opzettelijk werd overdreven door anti-immigrantengroepen. Maar geleidelijk moesten de Noren zich realiseren dat deze ‘Zweedse omstandigheden’ veel minder ver weg lijken te zijn dan verwacht.
Heidi Vibeke Pedersen van de Arbeiderspartij, die het bevolkte parlement van Holmlia in het parlement vertegenwoordigt, schreef onlangs aan Facebook over haar eigen ervaringen daar. Hun inzending werd vervolgens herdrukt in de grootste tabloid VG van Noorwegen onder de rubriek “We hebben een probleem in Oslo”:
“Gisteren reed mijn 15-jarige dochter een half uur langs Bøler in de bus toen een andere 15-jarige werd beroofd en in elkaar geslagen. Als moeder moet ik nu een risicoanalyse maken: is het te gevaarlijk voor haar om alleen naar de jeugdclub te gaan? … Jonge mensen groeien nu op in een omgeving waar bedreigingen en geweld wijdverbreid zijn en volwassenen bang zijn kunnen meedoen, en ze krijgen te horen dat de politie racistisch is … In ons district is er een steeds scherpere scheiding. Aan de ene kant hebben we gebieden die voornamelijk ‘Noors-Noors’ zijn, aan de andere kant zijn er gebieden die voornamelijk door immigranten worden bewoond. Dat is geen diversiteit. “
Het artikel van Pedersen verwees naar het feit dat sommige moslims in Noorwegen zichzelf liever isoleren voor het behoud van hun eigen culturen in plaats van zichzelf te integreren. De krant Aftenposten heeft onlangs onthuld dat er islamitische Madrassa-scholen in culturele centra zijn. En Islamsk Råd, de Islamitische Raad van Noorwegen, heeft formeel voorgesteld om een ​​aparte sectie voor moslimkinderen te creëren binnen Barnevernet, de sociale dienst voor staatskinderen.

De universiteiten van Noorwegen als een reactor voor linkse extremistische afval

Het artikel van Pedersen en haar opvattingen gaven veel weerklank te kennen. Maar toen werd Pedersen bekritiseerd voor het gebruik van termen als “Noors-Noors”, de progressieven in de politiek hielden er niet van. Hasti Hamidi, schrijver en politicus van de Socialistische Partij, evenals Umar Ashraf, die in Holmlia woont, schreef zelf in de VG dat Pedersen’s gebruik van de term “moet betekenen dat het begrip van de Noorse auteur synoniem is met een witte huid”.
Camara Lundestad Joof, een bekende anti-racistische activist en auteur bij de krant Dagbladet, beschuldigde Pedersen ervan lokale jongeren als terroristen te bestempelen. Aan de hand van het voorbeeld van haar eigen crimineel gefokte [huidskleur waarschijnlijk net zo “kleurrijk”], legde ze uit hoe de Noorse samenleving volgens haar faalde met niet-blanke adolescenten. Als haar broer beter was behandeld, dus haar argument, dan zouden hij en anderen misschien een beter leven leiden. (Een probleem met dit argument is dat Noorwegen een van de minst racistische landen ter wereld is.)
Deze spanning tussen gevoeligheid voor bepaalde achtergronden en de ruimdenkendheid van de misdaad van personen met specifieke achtergronden is al lang een integraal onderdeel van veel westerse samenlevingen. Voor Noorwegen is dit echter een relatief nieuw fenomeen dat pas sinds kort is ontstaan ​​als gevolg van de ontwikkeling van een te progressieve wetenschappelijke omgeving. Als een voorbeeld van deze ontwikkeling naar linkse kwesties, zou men de Universiteit van Oslo kunnen noemen, waar recent een hoogleraarschap voor zogenaamde “studies van wijsheid” werd opgericht.

Het gevolg van een beleid van liegen en ontkennen

Het lijkt erop dat sommige invloedrijke Noren er de voorkeur aan geven dat Statistics Norway nooit het rapport publiceert over het verband tussen criminaliteit en immigratie. Hiertoe behoren de loco-burgemeester van Oslo, Kamzy Gunaratnam, die tegen het Dagbladet zei: “Verdomme, ik ben boos! Ik ben niet geïnteresseerd in deze cijfers … We hoeven geen mensen tegen elkaar te plaatsen. Dit zijn onze kinderen, onze mensen. “
Maar op de lange termijn is het nooit een goede strategie om gewoon de waarheid te begraven, en dat geldt ook voor leden van de immigrantengemeenschappen zelf. Het meer overtuigende standpunt is dat deze kwesties openlijk moeten worden aangepakt zolang ze nog beheersbaar zijn. Omdat Noorwegen, in tegenstelling tot veel andere Europese landen, geen invloedrijke extreemrechtse partij heeft – althans niet. Maar dat kan veranderen wanneer kiezers merken dat de politieke mainstream beleefdheid verkiest en vermijdt om al die kwesties aan te pakken die de inwoners van Oslo al lang bekend zijn.
Vond je dit stuk leuk? Overweeg om een ​​kleine fooi te geven en deze met je vrienden te delen, zodat ik kan blijven schrijven. Ik zou elke vorm van ondersteuning op prijs stellen.
Lees ook:  De eerste wereldwijde gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid

Het is eindelijk 2021 ...

… En nog nooit is er zo gretig uitgekeken naar een nieuw jaar. De Covid-19-vaccins, het openen van de horeca en uitgaansleven, de aankomende verkiezingen in Nederland, het Joe Biden-voorzitterschap, de last-minute Brexit-deal: hoewel er grote uitdagingen blijven bestaan, is er reden voor hoop. Met een nieuw jaar in het verschiet, doen we er alles aan om indrukwekkende blogs te leveren waarop u altijd kunt vertrouwen.

Wij geloven dat iedereen toegang verdient tot informatie die is gebaseerd op wetenschap en waarheid, en tot analyse die is geworteld in autoriteit en integriteit. Daarom hebben we een andere keuze gemaakt: onze rapportage open houden voor alle lezers, ongeacht waar ze wonen of wat ze kunnen betalen. Dit betekent dat meer mensen beter geïnformeerd, verenigd en geïnspireerd kunnen worden om zinvolle actie te ondernemen.

In deze gevaarlijke tijden is een naar waarheid zoekende wereldwijde alternatieve mede zoals TIndignatie essentieel. We hebben geen aandeelhouders of eigenaar van een miljardair, wat betekent dat onze blogs vrij is van commerciële en politieke invloed - dit maakt ons anders. Wanneer het nog nooit zo belangrijk is geweest, stelt onze onafhankelijkheid ons in staat om de machthebbers onbevreesd te onderzoeken, uit te dagen en bloot te leggen.

Lees ook:  Mila, de vrijheid van spreken en de islamisering
In een jaar van ongekende elkaar kruisende crises in 2020, hebben we precies dat gedaan, met onthullende journalistiek die een reële impact had: de onhandige aanpak van de Covid-19-crisis niet alleen in ons landje Nederland, de Black Lives Matter-protesten en de tumultueuze Amerikaanse verkiezingen.

Als er ooit een tijd was om je bij ons aan te sluiten, dan is het nu. Uw financiering stimuleert onze bloggers, het beschermt onze onafhankelijkheid en zorgt ervoor dat we voor iedereen open kunnen blijven. U kunt ons door deze uitdagende economische tijden heen ondersteunen.

Elke bijdrage, hoe groot of klein ook, maakt echt een verschil voor onze toekomst. Steun  indignatie al vanaf € 1 - het duurt maar een minuut. Dank je.


Comments

comments