George Washington’s Thanksgiving-proclamatie van 1789 laat zien hoe ver Amerika is gevallen in 2019

George Washington’s Thanksgiving-proclamatie van 1789 laat zien hoe ver Amerika is gevallen in 2019

29 november 2019 0 Door Indignatie redactie
0
()

Op 3 oktober 1789 gaf president George Washington een proclamatie uit die donderdag 26 november van datzelfde jaar opzij zette als een nationale dankdag. 

Terwijl u deze proclamatie leest, zult u zich snel realiseren dat het voor een president onmogelijk zou zijn om een ​​soortgelijke proclamatie in onze eigen tijd en tijd uit te geven. En als een president zo’n proclamatie zou uitbrengen, zou het grootste deel van de algemene bevolking het toch niet begrijpen vanwege hoe dom we zijn geworden. Als onze oprichters ons vandaag zouden kunnen zien, zouden ze absoluut geschokt zijn door wat er is gebeurd met de Republiek die ze hebben opgericht, en het wordt erger met elk voorbijgaand jaar.

Hier is de proclamatie van president Washington, en ik heb bepaalde paragrafen vetgedrukt om nadruk te leggen …


Door de president van de Verenigde Staten van Amerika. een proclamatie.

Terwijl het de plicht van alle Naties is om de voorzienigheid van de Almachtige God te erkennen, zijn wil te gehoorzamen, dankbaar te zijn voor zijn voordelen en nederig zijn bescherming en gunst te smeken – en dat beide Kamers van het Congres mij door hun gemengde commissie hebben verzocht “Het volk van de Verenigde Staten aanbevelen een dag van openbare dankzegging en gebed in acht te nemen door met dankbare harten de vele signaalgunsten van de Almachtige God te erkennen, met name door hen vreedzaam een ​​gelegenheid te bieden om een ​​vorm van regering voor hun veiligheid en geluk te vestigen .”

Lees ook:  De meeste veteranen zeggen dat Amerika's oorlogen een verspilling zijn. Niemand luistert naar hen.

Daarom adviseer ik en wijs ik donderdag donderdag 26 november aan om door het volk van deze staten te worden toegewijd aan de dienst van dat grote en glorieuze Wezen, die de weldoener is van al het goede dat was, dat is of dat zal zijn – opdat we ons dan allemaal zullen verenigen door hem onze oprechte en nederige dank te betuigen– voor zijn vriendelijke zorg en bescherming van de mensen van dit land voordat ze een natie werden – voor het signaal en de vele genade en de gunstige tussenkomst van zijn voorzienigheid die we hebben ervaren in de loop en de afsluiting van de late oorlog – voor de grote mate van rust, vereniging en overvloed, die we sindsdien hebben genoten – voor de vreedzame en rationele manier, waarin we in staat zijn gesteld om staatswetten te vestigen voor onze veiligheid en geluk, en met name de nationale die nu onlangs is ingesteld – voor de burgerlijke en religieuze vrijheid waarmee we gezegend worden; en de middelen die we hebben om nuttige kennis te verwerven en te verspreiden; en in het algemeen voor alle grote en verschillende gunsten die hij ons graag heeft verleend.

en ook dat we ons dan kunnen verenigen in het nederig aanbieden van onze gebeden en smeekbeden aan de grote Heer en de Heerser van Naties en hem smeken om onze nationale en andere overtredingen te vergeven– om ons allemaal, in openbare of privé-stations, in staat te stellen onze verschillende en relatieve taken correct en punctueel uit te voeren – om onze nationale regering een zegen voor alle mensen te maken, door voortdurend een regering van wijze, rechtvaardige en constitutionele wetten te zijn, discreet en getrouw uitgevoerd en gehoorzaamd – om alle Soevereinen en Naties te beschermen en te begeleiden (vooral die ons vriendelijkheid hebben betoond) en om hen te zegenen met goed bestuur, vrede en overeenstemming – om de kennis en praktijk van ware religie en deugd te bevorderen, en de toename van de wetenschap onder hen en ons – en in het algemeen om de hele mensheid een zodanige mate van tijdelijke voorspoed te verlenen als hij alleen weet dat hij de beste is.

Onder mijn hand gegeven in de stad New-York op de derde dag van oktober in het jaar van onze Heer 1789.

OPMERKING VAN DE REDACTIE: Indignatie.nl is van mening dat het helpen van lezers om op de hoogte te blijven van de gevolgen van de coronaviruscrisis een vorm van openbare dienstverlening is. Om die reden is dit artikel en al onze coronavirus-dekking gratis. Als u ons wil helpen met een kleine donatie voor onze schrijvers en medewerkers te ondersteunen, en gezond te blijven.
Lees ook:  Hoe zal COVID-19 onze economie beïnvloeden?


How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

Comments

comments