Rutte wil een ander Nederland, wij ook

Rutte wil een ander Nederland, wij ook

30 november 2019 1 Door Indignatie redactie

Als we de media mochten geloven zou er iets heel bijzonders op het programma staan. Rutte zou een lezing geven en daarin zou hij zijn nieuwe toekomstvisie onthullen. Iedereen zat met ingehouden adem te wachten. Wat zouden daar voor wijsheden en inzichten naar voren komen? Wat voor glorieuze toekomst werd daar onthuld? Waren alle problemen opgelost en zouden we rustig de regenboog tegemoet kunnen lopen, met aan het einde een pot met goud? Het leek eigenlijk te mooi om waar te zijn. En dat was het ook. Veel te mooi om waar te zijn.

Rutte verscheen, maar wat hij vervolgens voor zijn publiek ten toon spreidde haalde het niet vergeleken bij de voorpublicatie. Wat kwam er uiteindelijk uit? Rutte wil een ander Nederland. Dat was eigenlijk alles. Verder vulde hij de tijd met het verdedigen van zijn beleid en om de paar minuten hard roepen dat er geen alternatief is. Die onzin hebben we allemaal eerder gehoord, en we weten ook dat het niet waar is. Geen alternatief? Breek ons de bek niet open! Maar toch was er iets interessants. Zoals gezegd; Rutte wil een ander Nederland. Dat treft, want ook wij willen een ander Nederland. Maar de vraag is of we hetzelfde Nederland op het oog hebben. En precies daar gaat het natuurlijk mis.

Rutte wil een Nederland waar de grote bedrijven nog meer macht hebben dan nu al het geval is. In dat land van Rutte zal het voor deze bedrijven nog makkelijker worden om de belasting te ontduiken. Als of dat nu al zo moeilijk is. Rutte wil af van allerlei regels en bureaucratische blokkades. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk betekent dit dat de bedrijven nog makkelijker mensen kunnen ontslaan, dat het milieu nog meer vervuild kan worden en dat de veiligheidsvoorschriften het raam uit gaan. Rutte wil een Nederland waar het aantal miljonairs nog verder kan toenemen, want dat is wat hij eigenlijk bedoeld als hij het over groei heeft. En natuurlijk ontstaan de miljonairs alleen doordat ze ons het geld uit de zak stelen. Niemand wordt eerlijk rijk. Maar dat kan Rutte natuurlijk niet schelen.

Lees ook:  Trump heeft een $ 259 miljoen reden om Iran te bombarderen

Rutte roept ook steeds dat hij een transparant Nederland wil. Ook hier zit weer een addertje onder het gras. Je zou denken dat dit betekend dat we meer inzicht krijgen in wat de overheid allemaal uitvoert. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Met transparantie wordt bedoeld dat de overheid nog meer van onze brieven en e-mails kan lezen, dat nog meer telefoons afgetapt kunnen worden en dat ons hele leven van de wieg tot het graf voor de overheid inzichtelijk word gemaakt. Mocht je dus vergeten welk merk ondergoed je ook altijd weer kocht, maak je geen zorgen, even Rutte bellen en je bent er zo achter. Dat is pas echt transparantie.

Dan wil Rutte ook nog een Nederland met goede zorg. Prima, maar ook dit is weer niet wat je zou denken. Voor Rutte betekend dit dat er goede zorg is voor mensen met een dikke geldbuidel. Alles is mogelijk, als je er maar voor kunt betalen. Lukt dat niet, spijtig, maar dan moet je het zelf maar uitzoeken. Dan zoek je maar een familielid die je tot mantelzorger kunt bombarderen. Het mag natuurlijk ook een goede buur of een verre vriend zijn. Waarschijnlijk bedoeld het kabinet dit als ze roepen dat ze de zorg dichter bij de patiënt willen brengen. Je moet dus niet opkijken als binnenkort je buurman op orders van Rutte je blindedarmoperatie komt uitvoeren. Gewoon even op de keukentafel, want een bed in een ziekenhuis, tja, daar moet voor betaald worden.

Lees ook:  De populaire “leider van het land” Pinokkio Rutte – waarom zouden we hem nu wél geloven?

We kunnen zo nog wel even verder gaan, maar ik denk dat we intussen allemaal wel door hebben hoe het Nederland van Rutte er uit zal zien. Zo als gezegd willen wij ook een ander Nederland. Maar, laat dat nou een heel ander Nederland zijn dan dat Rutte voor ogen staat. Wij willen een Nederland waar de mensen en niet de grote bedrijven de dienst uitmaken. Wij willen een Nederland waar de rijkdom, die er in enorme hoeveelheden is, eerlijk wordt verdeeld. Waar mensen werken om een bijdrage te leveren aan de opbouw van de gemeenschap, en niet als slaven loonarbeid moeten verrichten. Wij zien veel meer in een land waar de armoede verdwenen is en de voedselbank niet meer bestaat. Waar jongeren een toekomst hebben en de ouderen een zorgeloos leven.

Wij willen een land waar de bedrijven en de instellingen van ons allemaal zijn, en niet in handen van een kliek uitbuiters die alleen hun eigen zakken spekken. Wij willen een Nederland met een eigen gezicht dat geen commando’s ontvangt uit Washington of Brussel, maar dat op gelijkwaardige basis samenwerkt met andere volken en continenten. Wij willen een land waar het doorslaggevend is wie je bent en wat je kunt, en niet hoeveel kapitaal je bezit en of je over goede contacten beschikt. Kortom, wij willen een eerlijk Nederland.

In dat Nederland zal er geen plaats zijn voor Rutte en zijn kliek van uitbuiters en leugenaars. Er zal ook geen plaats zijn voor kryptofascisten zoals Wilders of  die doen als of ze tegen het systeem aantrappen, maar er intussen deel van uitmaken. De resultaten van het Nederland van Rutte zien we iedere dag, en eigenlijk is het nog maar het topje van een hele grote ijsberg. Gelukkig zien steeds meer mensen dat topje. Of het nu gaat om mensen die zich verzetten tegen de misdaden die de overheid pleegt tegen asielzoekers en vluchtelingen, of activisten die opkomen voor de rechten van dieren. Weer andere groepen verzetten zich tegen de waanzin van de kapitalistische oorlog of pikken het niet dat met schaliegaswinning het milieu en vooral het drinkwater om zeep word geholpen. Meer en meer mensen zien directe actie als de enige weg om deze misstanden aan te pakken. Soms uit wanhoop, maar vooral uit overtuiging.

Lees ook:  Autocraten gebruiken de bijbel graag als steun, Amerikanen niet

Maar boven dit alles moet de strijd staan voor een echt ander Nederland, een eerlijk Nederland waar we eerder over spraken. En natuurlijk is het met Nederland niet gedaan. het zal alleen echt werken als het internationaal is. De volkeren buiten onze grenzen hebben dezelfde noden en wensen als wij. Verscheur dus die kapitalistische logica van geen alternatief, en verjaag leugenaars als Rutte en zijn corrupte kliek inclusief hun criminele wetten en regels. Als we een ander land en een andere wereld willen bouwen moeten we dat zelf doen. Niet in de parlementen en ook niet in lezingen of seminars. Maar gewoon op straat, in de buurten, de steden en de dorpen. Dan kan dat gave Nederland een realiteit worden, als eerste stap richting een betere wereld.

Dus beste Nederlanders steun onze boeren, steun onze leraren, onze verplegers, steun de politie, steun de bouwers laten we afspreken de volgende keer als de boeren Den Haag komen bezetten laten we dan massaal achter de boeren gaan staan en net als de boeren naar Den haag gaan om steun te geven aan ieder die een beter en gaver Nederland wil.Comments

comments