Nieuws uit de Antifa-bron van Merkel: iedereen die naar Arabieren kijkt, is een racist

Nieuws uit de Antifa-bron van Merkel: iedereen die naar Arabieren kijkt, is een racist

3 december 2019 0 Door Indignatie redactie

Waanideeën – paranoia, ziektetoestand gekenmerkt door wanen. Waanideeën zijn pathologisch vervalste inhoud van bewustzijn (cognities) die ‘niet toegankelijk zijn voor een correctie door reden’ (…) Men onderscheidt de echte waan (primaire waan), die bijna alleen voorkomt in schizofrenie, van de waan van verklaring (secundaire waan), die in alle psychoses en minder gebruikelijk bij andere psychische stoornissen.

Tussen de psychologisch onbegrijpelijke primaire waan (endogeen – procesgeconditioneerd) en de psychologisch reactieve (psycho – reactieve) waanvoorstellingen (vooral bij neurosen en psychopathieën) zijn er alle overgangsfasen. “(Arnold, Eysenck, Meili 1994: 2518).

Alistair Munro (1999) heeft waanindicatoren verzameld, waaronder:

 • Een idee, een overtuiging wordt met ongewone heftigheid gehouden, zelfs als het in tegenspraak is met de feiten.
 • Het vaste idee lijkt het leven van de patiënt te beïnvloeden, te begeleiden.
 • De patiënt is vaak humorloos en overgevoelig voor kritiek op zijn geloof, zijn obsessie.
 • De patiënt reageert op kritiek op zijn vaste idee, zijn geloof of tegenspraak met een gewelddadige emotionele reactie, met irritatie en vijandigheid. Hij accepteert alleen zijn eigen mening.
 • De patiënt is emotioneel en in zijn sociale identiteit afhankelijk van zijn geloof, zijn vaste idee.
 • De patiënt is vatbaar voor abnormaal gedrag op basis van zijn vaste idee, zijn overtuiging.

Wie herinnert zich nog de Antifa-tekenbeet?

Antifa tekenbeet is naar de mening van kanselier Merkel en woordvoerder van de regering Seibert een betrouwbare bron, een bron die kan worden vertrouwd, zijn berichten kunnen worden uitgeschakeld om de basis te leggen voor hun eigen verklaringen en aantijgingen . Dit gebeurde enige tijd geleden, toen de kanselier haar bewering stichtte dat er in Chemnitz op jacht was geweest, dat wil zeggen meerdere jacht op buitenlanders, op basis van informatie verstrekt door Antifa Zeckenbiss. Na veel boren is deze informatie, die immers de betrouwbare bevoorradingsbronnen uit de kring van kanselarij-informanten onthult , door een parlementair onderzoek van de AfD geëxtraheerd . Dat meer dan 40.000 burgers kanselierMerkel heeft haar opgeroepen haar bron te noemen en uit te leggen hoe ze erin geslaagd is in de (inmiddels bewezen vals) bewering dat achtervolgingen hadden plaatsgevonden in Chemnitz, Merkel en Seibert hebben genegeerd.

Lees ook:  België: Geef burgers het recht op eigen wapens om tegen terreur in te gaan

De volgende informatie van de leveringsbron, waar kanselier Merkel informatie naar verwijst, is zojuist naar onze tafel gekomen. Volgens dit, is de CDU in Britz schuldig aan racisme en de aankondiging van ernstige misdaden. Dit vereist natuurlijk onmiddellijk ingrijpen van de bondskanselier en de woordvoerder van de regering, bijvoorbeeld op de manier: CDU-Britz roept op jagen op … die daadwerkelijk op.

Wacht, we hebben het snel.

Hier is de Corpus Delicti volledig:

Vanzelfsprekend roept deze roep van de CDU Britz, die we in de oude kanselierstraditie als een jacht beschouwen, op tegen dealers die “shit” verbergen, die op zijn beurt de CDU Britz, dealer, de CDU Britz wil stelen, ziet en aan de politie rapporteert wil, dealers die krachtig zijn in de Arabische taal.

Dit is naar de mening van Antifa Zeckenbiss, de betrouwbare bron van informatie van kanselier Merkel , racisme en de aankondiging van een ‘ernstige misdaad’. In de oude traditie wordt nu door kanselier Merkel en regeringswoordvoerder Seibert verwacht dat ze ontzet zijn om te zien dat de CDU Britz wil niet alleen het eigendom van dealers stelen, maar voert kennelijk een soort controle door dealers uit, en uiteraard met de kennis van de politie.

Omdat dat racisme is.

Racisme is niet alleen in achtervolgingen in Chemnitz, het is ook in aangekondigde jachten in Britz, op arme dealers die moeten worden beroofd en aangifte moeten worden gedaan bij de politie, Arabische karakters van krachtige dealers.

Lees ook:  De tirannie van de Merkel-clown

Dit is de plaats waar we de definitie van waan willen hervatten en de criteria die de waan beschrijven. Wanen worden in tegenspraak met de werkelijkheid gehandhaafd en patiënten met wanen kunnen worden beschreven door de volgende kenmerken:

 • berlinHeftigheid naleving van een vast idee, zoals wie Arabische karakters machtige dealers met de politie bedreigt, is een racist.
 • Het vaste idee beïnvloedt het leven van de patiënt, bijvoorbeeld: de patiënt ziet overal racisme en zonder te stoppen.
 • De patiënt is vaak humorloos en overgevoelig voor kritiek op zijn geloof, op zijn vaste idee; Dit zal snel duidelijk zijn in het geval van Antifa;
 • De patiënt reageert op kritiek op zijn vaste idee, zijn geloof of tegenspraak met een gewelddadige emotionele reactie, met irritatie en vijandigheid. Hij accepteert alleen zijn eigen mening; Ook dit zal snel blijken in het geval van Antifa.
 • De patiënt is emotioneel en in zijn sociale identiteit afhankelijk van zijn geloof, zijn vaste idee: dit is al duidelijk, want serieus: welke Eumel is geïnteresseerd in posters van de CDU Brix, zo niet een patiënt met vaste ideeën?
 • De patiënt is vatbaar voor abnormaal gedrag op basis van zijn vaste idee, zijn overtuiging; zie hierboven.

Aangezien een dealer per definitie een drug tegen verdovende middelen is, de handel in verdovende middelen in Duitsland, maar alleen onder gecontroleerde omstandigheden door geautoriseerde personen, waarvan de meeste Arabische karakters niet mogen opereren, wordt vermoed dat deze dealers, Omdat drugshandelaren meestal apothekers worden genoemd, is een misdrijf, namelijk de illegale handel in verdovende middelen, waarschijnlijk in niet geringe mate (§ 29 Narcotics Act) schuldig, zodat het een normale reactie is, normale burger, de dealer in zijn Let op de misdaad, informeer de politie.

Lees ook:  Merkels politieke agenda - eerst Afrika!

Een normale reactie is om degenen die aangifte doen van een misdadiger een racist te noemen. Een dergelijke reactie kan alleen worden verklaard als gevolg van een waanidee, zoals we hierboven hebben uiteengezet.

Kanselier Merkel en woordvoerder van de regering Seibert zijn dus verwend met keuze:

Ofwel blijven ze vertrouwen op hun betrouwbare bron uit het verleden en zijn ze nu geschokt dat de CDU Brix oproept om te zoeken naar machtige, Arabische tekens, machtige dealers, of ze verklaren Antifa tekenbeet aan waangedreven club.

De eerste zou in de traditie zijn van de jacht-jacht schok ter gelegenheid van Chemnitz.

De tweede zou met deze traditie breken, maar zou achteraf vragen oproepen over hoe een kanselier en een woordvoerder van de regering zelfs op het idee kunnen komen om informatie te vertrouwen die afkomstig is van een bron die duidelijk wordt aangedreven door waanideeën die de kern vormen van Antifa ?


Arnold, Wilhelm, Eysenck, Hans Juergen & Meili, Richard (1994). Lexicon van psychologie. Freiburg: Herder.
Munro, Alistair (1999). Waanstoornis: paranoia en gerelateerde ziekten. Cambridge: Cambridge University Press.Comments

comments