Paus Franciscus verklaart dat christelijke fundamentalisten ‘een plaag’ zijn

Paus Franciscus verklaart dat christelijke fundamentalisten ‘een plaag’ zijn

3 december 2019 0 Door Indignatie redactie

Waarom lijkt het erop dat vrijwel iedereen tegenwoordig christelijke fundamentalisten wil aanvallen? Twee weken geleden maakte paus Franciscus enkele zeer controversiële opmerkingen, maar die opmerkingen kregen niet veel aandacht van de reguliere media. 

Als de paus zich natuurlijk had gericht op de LGBTQ-gemeenschap of een andere bevoorrechte groep, zou hij onmiddellijk in het nieuws zijn gekomen over de hele wereld. Maar dat deed hij niet. In plaats daarvan viel paus Franciscus specifiek fundamentalisten aan, en in de wereld van vandaag wordt dat als volkomen goed beschouwd. Het volgende komt uit het officiële transcript van de opmerkingen die de paus maakte op 18 november …

Pas op voor de fundamentalistische groepen : iedereen heeft zijn eigen. Ook in Argentinië is er een klein fundamentalistisch hoekje . En laten we proberen om met broederschap vooruit te gaan. Fundamentalisme is een plaag en alle religies hebben daar een soort fundamentalistische neef, die een groep vormt.

Ogenschijnlijk zijn deze opmerkingen van toepassing op fundamentalisten uit alle religies. Maar door Argentinië te noemen, maakte de paus buitengewoon duidelijk wie zijn echte doelwit was.

Er zijn geen ‘moslimfundamentalisten’ of ‘hindoe-fundamentalisten’ in Argentinië. De fundamentalisten waarnaar hij verwees, zijn de christelijke fundamentalisten in Argentinië, en in de volgende zin veroordeelde hij mensen als “een plaag”.

Natuurlijk is “een plaag” een andere manier om “een plaag” te zeggen, en wat proberen we te doen om “een plaag” te doen wanneer iemand uitbreekt?

Dat is iets om over na te denken.

En hoewel de term ‘fundamentalist’ nu soms wordt gebruikt om naar andere religies te verwijzen, is het van meet af aan altijd een christelijke term geweest. Het volgende komt uit de Encyclopedia Britannica …

Christelijk fundamentalisme, beweging in het Amerikaanse protestantisme die ontstond in de late 19e eeuw als reactie op het theologische modernisme, dat tot doel had de traditionele christelijke overtuigingen te herzien om nieuwe ontwikkelingen in de natuurlijke en sociale wetenschappen, met name de theorie van biologische evolutie, mogelijk te maken. In overeenstemming met traditionele christelijke doctrines betreffende bijbelse interpretatie, de missie van Jezus Christus en de rol van de kerk in de samenleving, bevestigden fundamentalisten een kern van christelijke overtuigingen, waaronder de historische nauwkeurigheid van de Bijbel, de naderende en fysieke wederkomst van Jezus Christus en Christus ‘maagdelijke geboorte, opstanding (zie opstanding) en verzoening (zie verzoening). Fundamentalisme werd een belangrijk fenomeen in de vroege 20e eeuw en bleef een invloedrijke beweging in de Amerikaanse samenleving tot in de 21e eeuw.

Dus wat is een ‘christelijke fundamentalist’?

Welnu, het is eigenlijk iemand die gelooft dat de Bijbel letterlijk waar is, die gelooft dat Jezus Christus voor onze zonden stierf en weer opstond, en die gelooft dat Jezus op een dag terugkomt.

Met andere woorden, de paus beschouwt miljoenen en miljoenen Amerikaanse christenen als een plaag die onze planeet infecteert.

Tijdens diezelfde opmerkingen op 18 november duwde de paus ook opnieuw zijn agenda voor ‘interreligieuze samenwerking’ …

Zoals ik al zei tijdens de World Conference of Human Fraternity: “Er is geen alternatief: we bouwen samen de toekomst op of er komt geen toekomst. Vooral religies kunnen niet afzien van de dringende taak om bruggen te slaan tussen volkeren en culturen. De tijd is gekomen dat religies zich actiever moeten inspannen, met moed en durf en zonder pretentie, om de menselijke familie te helpen het vermogen tot verzoening, de visie op hoop en de concrete paden van vrede te verdiepen ”(4 februari 2019). Onze religieuze tradities zijn een noodzakelijke bron van inspiratie om een ​​ontmoetingscultuur te bevorderen. Het is van fundamenteel belang dat er sprake is van interreligieuze samenwerking, gebaseerd op de bevordering van een oprechte en respectvolle dialoog die naar eenheid gaat zonder verwarring, met behoud van identiteiten. Maar een eenheid die het loutere politieke pact overstijgt. ‘

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenDeze paus is steeds agressiever geworden in zijn inspanningen om de eenheid tussen de verschillende grote religies van de wereld te bevorderen. Vorige maand hield hij een veel gepubliceerde ontmoeting met de opperste boeddhistische patriarch van Thailand, Somdej Phra Maha Muneewong. Die historische bijeenkomst werd gehouden in de beroemde Ratchabophit-tempel in Bangkok, en de paus ontmoette de boeddhistische patriarch direct voor een 150 jaar oud gouden standbeeld van Boeddha. De paus trok zelfs zijn schoenen uit als een teken van respect voor de boeddhistische tempel.

Paus Franciscus bracht ook een geschenk voor de boeddhistische patriarch. Het was een kopie van een document getiteld “Menselijke broederschap voor wereldvrede en samenleven” dat de paus en de groot-imam van Al-Azhar beide afgelopen februari in Abu Dhabi ondertekenden. Het volgende is wat Vaticaan Nieuws te zeggen had over de uitwisseling van dit geschenk …

Paus Franciscus schonk geschenken aan de Supreme Boeddhistische Patriarch, inclusief een kopie van de Verklaring van Abu Dhabi over “Menselijk broederschap voor wereldvrede en samenleven”. De paus ondertekende het document samen met de Grand Imam van Al-Azhar, tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten in februari van dit jaar.

Volgens kardinaal Ayuso, inclusief de Abu Dhabi-verklaring onder de uitgewisselde geschenken, benadrukte het het belang van het verspreiden van zijn boodschap over menselijke broederschap voor vrede en coëxistentie buiten het Midden-Oosten naar Azië.

“Menselijke broederschap voor wereldvrede en samenleven” klinkt als een onschuldige titel, maar het is eigenlijk een losse blauwdruk voor het verenigen van de verschillende religies van de wereld.

Op een bepaald punt in het document staat bijvoorbeeld specifiek dat het feit dat er zo’n diversiteit aan religies in de wereld is, “door God gewild is in zijn wijsheid” …

“Het pluralisme en de diversiteit van religies, kleur, geslacht, ras en taal worden door God gewild in zijn wijsheid, waardoor Hij mensen schiep. Deze goddelijke wijsheid is de bron waaruit het recht op vrijheid van geloof en de vrijheid om anders te zijn is afgeleid. Daarom moet het feit dat mensen worden gedwongen om zich aan een bepaalde religie of cultuur te houden, worden verworpen, evenals het opleggen van een culturele manier van leven die anderen niet accepteren ”

Met andere woorden, dit document zegt dat God tevreden is met alle religies van de wereld en dat ze bestaan ​​omdat het Zijn wil was om dat te doen.

En het document wordt afgesloten met een oproep voor “verzoening en broederschap” tussen de verschillende religies van de wereld zodat “universele vrede” kan worden bereikt …

Concluderend is ons streven dat:

deze Verklaring kan een uitnodiging tot verzoening en broederschap vormen onder alle gelovigen, inderdaad onder gelovigen en niet-gelovigen, en onder alle mensen van goede wil;

deze Verklaring kan een beroep doen op elk rechtschapen geweten dat betreurenswaardig geweld en blind extremisme verwerpt; een beroep op degenen die de waarden van tolerantie en broederschap koesteren die door religies worden bevorderd en aangemoedigd;

deze Verklaring kan een getuige zijn van de grootheid van het geloof in God dat verdeelde harten verenigt en de menselijke ziel verheft;

deze Verklaring kan een teken zijn van de nabijheid tussen Oost en West, tussen Noord en Zuid, en tussen allen die geloven dat God ons heeft geschapen om elkaar te begrijpen, met elkaar samen te werken en te leven als broeders en zusters die van elkaar houden.

Dit is wat we hopen en proberen te bereiken met als doel een universele vrede te vinden waarvan iedereen in dit leven kan genieten.

Op politiek vlak heeft globalisme misschien wat vaart verloren, maar in religieuze kringen dampt het meteen mee.

De drang naar een wereldreligie vindt rechtstreeks plaats en heel weinig mensen lijken er gealarmeerd van te zijn.Comments

comments