100 miljard euro voor klimaatbescherming

100 miljard euro voor klimaatbescherming

4 december 2019 1 Door Indignatie redactie

Het klimaatpakket van de Duitse overheid is een schijnvertoning: veel hete lucht voor veel te weinig klimaatbescherming. Sommige maatregelen onderdrukken zelfs de energietransitie en zijn antisociaal. Om een ​​toekomst te verdienen die waard is om te leven, eisen we de komende vier jaar extra investeringen in klimaatbescherming van 100 miljard euro.

  • “De federale regering houdt vast aan het dogma van de zwarte nul en brengt zo onze toekomst in gevaar. Het klimaatpakket van de grote coalitie is ambitieus en ontmoedigd.
  • Voor ons zijn Groenen in de Bondsdag ecologie en economie geen tegenstelling. Klimaatbescherming biedt ook een economische en sociale kans.
  • Daarom willen we een alomvattende en duurzame beleidswijziging lanceren en de komende vier jaar € 100 miljard beschikbaar stellen voor investeringen in klimaatverandering . We stellen concrete maatregelen voor, met name op het gebied van transport, industrie, energie, warmte, bouw, landbouw en voeding, om de hoge CO 2 -emissies consequent te verminderen. We willen ook de schuldenrem ontwikkelen en een federaal investeringsfonds oprichten.

Klimaatpakket van de federale overheid: te klein, ambitieus en ontmoedigd

Begroting 2020: geen antwoorden op klimaatcrisis, achterstand in investeringen en sociaal onrecht

Ons budget 2020 gaat niet alleen over klimaatbescherming. Wij Groenen in de Bondsdag willen een decennium van investeringen en sociale rechtvaardigheid . Omdat de toekomst en sociale cohesie niet gratis zijn.

De federale regering bedreigt onze toekomst en blijft de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering breken. Hoewel de uitlopers van de klimaatcrisis overal ter wereld voelbaar zijn en wetenschap en milieuorganisaties aandringen op vastberaden actie, is het klimaatpakket van de Grand Coalition een schijnvertoning . In tegenstelling tot wat beweerd wordt, zullen de CDU / CSU en SPD de komende vier jaar geen 54 miljard euro opleveren, maar slechts 25 miljard euro voor klimaatbescherming. Dat is niet voldoende om de klimaatcrisis effectief te bestrijden.

De geplande extra investeringen zijn verre van voldoende. Bovendien gebeurt er te weinig nieuw – een al lang vastgestelde maatregel eenvoudigweg opnieuw inpakken of iets verhogen is niet voldoende. Erger nog, het pakket is zelfs schadelijk voor het klimaat omdat het sterke belemmeringen voor meer klimaatvervuiling veroorzaakt. Bovendien is er nog steeds geen consistente vermindering van milieuschadelijke subsidies. In plaats van toekomstbestendige oplossingen houdt de grote coalitie vast aan black zero. Het is duidelijk dat er geen klimaatbescherming bestaat tegen een nulprijs.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLees ook:  Jared Kushner en Ivanka Trump dreigen Lincoln Project aan te klagen

Uitgebreide klimaatbescherming: gebruik de economische en sociale kansen

Klimaatbescherming is ecologisch en economisch noodzakelijk, maar het is ook een sociale kans. De noodzakelijke sociaal-ecologische transformatie van de economie kan en zal nieuwe kansen bieden voor banen en economische productie van de toekomst. Uitgebreide investeringen in klimaatverandering, hernieuwbare energie, renovatie van gebouwen, spoor- en netwerkinfrastructuur zullen een nieuw economisch moment ontketenen.

De investeringen die nodig zijn om ons klimaat te redden zijn enorm. Gezien de lage rentetarieven en de verzwakkende economie is het zowel ecologisch als economisch zinvol om kansen te benutten voor schuldfinanciering van investeringen in klimaatbescherming. Alleen als het vermogen van de publieke sector daadwerkelijk wordt verhoogd, dat wil zeggen netto meer wordt geïnvesteerd dan afgeschreven, zou dit kunnen worden gefinancierd met nieuwe leningen.

Veel investeringen creëren waardevolle activa, zoals stroomnetten of laadinfrastructuur, die inkomsten genereren. Om deze investering efficiënt te maken, moet deze worden gebundeld, gefinancierd en strikt beheerd in openbare investeringsmaatschappijen. Goed bestuur en democratische participatie moeten zorgen voor transparantie en controle. We willen een privatisering van deze bedrijven permanent uitsluiten, zodat openbare middelen openbaar blijven. Bovendien moet de schuldenrem verder worden ontwikkeld in de basiswet en worden gekoppeld aan een bindende investeringsregel. Voor netto-investeringen moet een nieuwe schuld van maximaal één procent van het bruto binnenlands product (bbp) mogelijk zijn, zolang het schuldniveau onder de Europese doelstelling van 60% voor het merk Maastricht ligt. We willen dit geld overboeken naar een federaal investeringsfonds.

De toekomst bestaat niet gratis

We zijn ervan overtuigd dat een klimaatneutraal Duitsland mogelijk is. Het begrotingsbeleid moet echter een duidelijke taal spreken en de juiste randvoorwaarden bepalen. In plaats van 25 miljard euro, willen wij Groenen in de Bondsdag de komende vier jaar 100 miljard euro verstrekken voor investeringen in klimaatbescherming – vooral voor transport, industrie, energie, warmte, bouw, landbouw en voeding, waarbij de hoge CO 2 -uitstoot consequent werd verminderd moet zijn.

Wij eisen:

  • Om de klimaatcrisis effectief aan te pakken en de nodige maatregelen te nemen vanaf 2020. In onze ontwerpresolutie over de begrotingswet 2020 vragen wij 100 miljard euro voor toekomstige investeringen in de komende vier jaar. Het dogma van de zwarte nul heeft het overleefd. De verdere ontwikkeling van de schuldenrem in de basiswet en de oprichting van een federaal investeringsfonds zijn effectieve instrumenten voor het veiligstellen van overheidsinvesteringen op lange termijn.
  • Om een ​​einde te maken aan de prikkels voor maatregelen die schadelijk zijn voor het klimaat en om alle klimaat- en milieuschadelijke subsidies en belastingvoordelen snel en consistent te verminderen. Deze bedragen jaarlijks 57 miljard euro. De tekorten en belastinginkomsten die worden gegenereerd door de vermindering van € 10 miljard aan subsidies die schadelijk zijn voor het milieu en het milieu in 2020, moeten rechtstreeks in klimaatbescherming worden geïnvesteerd. “
Lees ook:  Het privéleger van de president


Comments

comments