De Franse president Macron gooide onlangs de knuppel in het hoenderhok door te verklaren dat de NAVO ‘hersendood’ is

De Franse president Macron gooide onlangs de knuppel in het hoenderhok door te verklaren dat de NAVO ‘hersendood’ is

4 december 2019 0 Door Indignatie redactie

Nu, met de viering van zeventig jaar Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, wordt nog eens onderstreept waarom dat de spijker op de kop is. En dat ook die knuppel dat kadaver niet tot leven gaat wekken. Integendeel, het lijkt er eerder op het niet meer goed zal komen tussen Macron en Trump. Zoals ik eerder schreef, leven we in de ‘Age of Stupid‘, wat in DIT artikel nog eens wordt benadrukt. Een wereld die aan elkaar hangt van ‘perception management’, en een volledig gebrek aan visie in ons deel van de wereld. Daarbij is het niet slechts de NAVO die zichzelf tot last is, maar falen ook de internationale organisaties die geacht worden toezicht te houden op vrede en veiligheid opzichtig.

Een ‘verslaggever‘ in Londen, waar ze dat ‘feest‘ van het zeventig jarige bestaan vieren, bleef doodgemoedereerd herhalen dat de belangrijkste hangijzers ‘Rusland‘, ‘China‘ en het ‘budget‘ waren. Terreur als uitdaging, waar Macron het graag over zou willen hebben, komt niet in de buurt van dat lijstje. Ook niet nadat vorige week een terrorist, kort na zijn vrijlating, mensen doodstak op een brug over de Theems in datzelfde Londen. Binnen de NAVO is er geen consensus over de vraag wat terreur is, en hoe het moet worden bestreden. En dat is een ‘understatement‘, want de organisatie maakt al vele decennia, sinds het grote succes in Afghanistan, waar de Sovjets werden verslagen met behulp van Al Qaida, met een vervolg in Kosovo, Libië en Syrië, gretig gebruik van terreur.

Boris Johnson verzuchtte voor de camera’s dat het krankzinnig was dat die terrorist, die na zes jaar in de gevangenis willekeurige voorbijgangers vermoordde, was vrijgelaten. Maar dat is een ‘verplicht nummer‘ om de gunst van de kiezer niet kwijt te raken zo kort voor de verkiezingen. Niemand in de NAVO wil de kant op van China, waar men na een grote terreuraanslag met messen, waarbij Jihadistische Oeigoeren, zowel mannen als vrouwen, eenendertig dodelijke slachtoffers maakten, radicaal werd ingegrepen om herhaling te voorkomen. Sterker nog, lieden die dicht tegen de NAVO aanschurken zijn de gangmakers van oproepen om Jihadisten die zijn ‘uitgereisd‘ terug te halen naar Europa, nu ze in Syrië niet meer nodig zijn. En ze verkopen Jihadistische Oeigoeren gretig als ‘vrijheidsstrijders‘. Dito met Moslim-extremisten in Rusland, Iran of Oekraïne die ze goed kunnen gebruiken.

Lees ook:  Evacuatie van het migrantenkamp in Parijs verandert in fiasco

Ook hilarisch in dit verband is de eis van Nederland dat bedrijven uit landen met een agressieve cyber-cultuur niet in aanmerking komen voor de aanleg van het ‘5G-netwerk‘ in ons land. En dat nadat recent duidelijk werd dat Nederland, samen met de Verenigde Staten en koploper Israël, betrokken was bij het openingssalvo middels de plaatsing van het ‘Stuxnet-virus‘ om de nucleaire industrie in Iran de nek om te draaien, en het land op grote achterstand te zetten bij de ontwikkeling van centrales die de afhankelijkheid van olie en gas moest verminderen. En ons land verscheen ook prominent in beeld als promotor van de tragisch mislukte ‘Russiagate‘-blooper, door vrij te geven dat Nederlandse ‘hackers‘ in dienst van de overheid studenten in Moskou jarenlang tot op het toilet in de gaten hielden. Dan ben je ‘gek in je hoofd‘. Gevaarlijk gek, zou ik er aan toe willen voegen.

Dan de ‘budget-kwestie‘ die prominent op de agenda is gezet door Trump, met het dreigement dat de Verenigde Staten haar bijdrage dramatisch zou verminderen als de andere lidstaten niet dieper in de buidel zouden tasten. Uitgaande van het bijbehorende verhaal, dat Rusland en China de vijand zijn, is de simpele constatering dat het defensiebudget van Rusland amper 6 % is van dat van de NAVO, en jaarlijks krimpt, is dat grappig. Dat van China was altijd ook onbetekenend, afgezet tegen wat de NAVO er jaar in, jaar uit doorheen weet te jagen, maar daar wordt inmiddels fors geïnvesteerd in defensie, omdat alles er op wijst dat een oorlog met de NAVO op handen is. Dan nog kan het budget dat zij beschikbaar hebben niet in de schaduw staan van dat van de NAVO-landen.

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenLaat mij nog eens benadrukken dat de hoeveelheid geld die je in ‘defensie‘ pompt niet bepalend is voor de uitkomst van een gewapend treffen. Daarnaast is het formele ‘defensie‘ budget van de NAVO-landen niet het hele verhaal. Tal van ‘operaties‘ die door de NAVO worden gecoördineerd worden betaald uit andere ‘potjes‘. In het bijzonder de vele ‘Regime Change‘ operaties. Zoals de recente fascistische coup in Bolivia, onder leiding van een diep gelovige, extreem rechtse strijdster voor ‘vrouwenrechten‘, die toestaat dat haar aanhangers in de plaats Vinto de vrouwelijke burgemeester uit haar woning sleurden, kaalknipten, met rode verf overgoten, en op blote voeten door straten marcheerden, waarna ze haar dwongen een verklaring te tekenen dat ze aftrad. Die ‘potjes‘ met miljarden Dollars en Euro’s voor de subsidie van dat soort gruwelen vallen formeel onder verantwoordelijkheid van ‘buitenlandse zaken‘, ‘binnenlandse veiligheid‘, ‘politie en justitie‘, en ‘ontwikkelingshulp‘, cynisch genoeg. Dat Rusland, én China, succesvol zijn in het uitbreiden van hun ‘invloedssfeer‘ met extreem bescheiden middelen, zou de NAVO meer zorgen moeten baren. Daarbij acht ik de kans groot dat áls het tot een gewapend treffen tussen de NAVO enerzijds, en Rusland en China anderzijds komt, de NAVO een waanzinnig pak slaag krijgt.

Lees ook:  Washington onder vuur voor het labelen van coronavirus

In tal van voorgaande bijdragen heb ik getracht u duidelijk te maken dat de Verenigde Staten oorlog en militaire ‘Verdragsoranisaties‘ slechts zien als ‘broodwinning‘. Ze hebben de inkomsten nodig uit de wapenindustrie, en alles wat daarmee samenhangt, om niet roemloos ten onder te gaan. Het is een hersenloze machine. Bij de dames van ‘WNL‘, verzot op alles wat geüniformeerd door het leven gaat, hadden ze een ‘special‘ over de ‘verbindingsdienst‘ van het leger, tegen een achtergrond van twee ‘NAVO-propagandisten‘ als gast. Wopke Hoekstra en ‘diplomatiedeskundige‘ Robert van der Roer. In een ‘terzijde‘ onderwerp kwam ter sprake dat ‘ZZP-ers‘ gelukkig waren met hun inkomenssituatie. Waarop Robert van der Roer het niet kon laten om gul toe te geven dat hij daarom ook had besloten als ‘zelfstandige‘ verder te gaan, wat hem geen windeieren oplevert. Ondanks het gegeven dat hij aan de lopende band de plank finaal misslaat, en ontwikkelingen in de wereld volkomen verkeerd taxeert. Overigens werd dat ‘besluit‘ van van der Roer vergemakkelijkt doordat hij wegens plagiaat zijn baan als ‘journalist‘ kwijtraakte. Hij vertaalde stukken uit ‘Newsweek‘, en zette zijn eigen naam eronder. En er is niet veel veranderd, als ik hem zo hoor.

Lees ook:  De eerste huurlingenpresident van Amerika: Donald Trump is verblind door hebzucht en eigenbelang

Wopke Hoekstra waarschuwde wel dat als het economisch wat minder zou gaan, de ‘ZZP-ers‘ de eersten zouden zijn die daar iets van zouden merken. Maar voor mensen die zich ingegraven hebben in ‘perception management‘ als economische motor, groeien de bomen tot in de hemel. Wat Wopke goed ziet, als ‘financiële man‘, is dat je niet eindeloos door kunt gaan geld te pompen in activiteiten die niks opleveren. Ongetwijfeld hoopt hij dat Nederland meer inkomsten haalt uit het opschroeven van de NAVO-bijdrage, als prominente wapenproducent, dan dat er wegvloeit uit de staatskas. Maar we wedden op het verkeerde paard, omdat onze wapenproducenten filialen zijn van ‘Washington‘, en Trump en de zijnen opzichtig uit zijn op hun eigenbelang. Zoals ook zonneklaar blijkt uit het gegeven dat ‘Washington‘ hun eigen stroman in Brazilië het vuur na aan de schenen legt, waar dat land bereid is soja te leveren aan China, ter vervanging van de weggevallen soja uit de Verenigde Staten. Waarop Trump net zo makkelijk een handelsoorlog tegen zijn grote vriend Bolsanaro ontketent, waar hij Macron nu ook dreigt met ‘heffingen’ tot honderd procent op Franse wijn, omdat Macron meent dat Frankrijk belasting mag heffen over inkomsten van ‘Facebook‘, ‘Twitter‘ en ‘Google‘ die behaald worden in Frankrijk. ‘America First‘.

Mijn advies aan de ‘Wopkes‘ en ‘van der Roers‘ van deze wereld, is dat ze verder moeten kijken dan hun eigen neus lang is, en zich geen zand in de ogen moeten laten strooien door ‘bevriende perception managers‘, want in dat universum heb je slechts vijanden. Op het moment dat landen die formeel doodsbenauwd zijn voor een inval van ‘de Russen‘ hun goudvoorraad terughalen naar eigen land, stinkt er iets. En als die zaak gaat glijden, hebben niet alleen de ‘ZZP-ers‘ een probleem………Comments

comments