We hebben geen klimaatprobleem, maar een immigratie en islamprobleem

We hebben geen klimaatprobleem, maar een immigratie en islamprobleem

13 december 2019 0 Door Indignatie redactie

De Europese Unie is gebaseerd op de communistische ideeën van Marx en de racistische van Coudenhove-Kalergi plan, welke laatste via massa-immigratie het multiculturalisme in de hand hebben gewerkt.Massa-immigratie moet leiden tot het afschaffen of verzwakken van homogene volkeren.De oplossing wordt dan gezocht in een nieuwe communistische werelddictatuur: de Nieuwe Wereldorde…Tijdens een bijeenkomst in Berlijn, zei Angela Merkel dat “soevereine landen niet moeten luisteren naar hun burgers als het gaat om vraagstukken over migratie, grenzen of soevereiniteit.Natiestaten moeten bereid zijn om hun soevereiniteit op te geven”, zo zei Merkel.En voor haar genocidale racisme, geïnspireerd op de morbide ideeën van Coudenhoven Kalergi, en voor haar verraad van de Duitse bevolking, kreeg Merkel de Charlemagne prijs!…

Intussen heeft deze EUSSR een bondgenootschap gesloten met de islam,met een ideologie, die in verschillende opzichten vergelijkbaar is met het nazisme.Het nationaal-socialisme en  fascisme laat geen kritiek toe op de leider en op de ideologie en in de islam staat zowel de doodstraf op het uiten van kritiek op Mohammed als op de islam zelf.Waar de islam is, daar is geweld.Bij vrijwel alle conflicten in de wereld is de islam betrokken of, beter gezegd, de directe oorzaak. Veel moslims gaan ervan uit dat er een set van vaste, onveranderlijke islamitische wetten bestaat, ook wel bekend als de sharia. Ook dat spoort met de traditie, maar het leidt fataal tot botsingen met de wetten van seculiere natiestaten.En dus tot geweld.En de toename van terrorisme heeft niet alleen te maken met de kracht van de overtuiging van de terroristen, maar ook met het falen van politici en de intellectuele elite, die geen belangwekkende diagnose kunnen stellen om dit probleem het hoofd te bieden. Integendeel: wensdromen over niet-discrimineren, respect, dialoog en ander diep gekoesterde illusies staan een juiste diagnose in de weg. Wat noodzakelijk is, is het erkennen van de hoofdoorzaak van alle ellende en die oorzaak is de islam…

De Telegraaf on Twitter

De nieuwe Europese klimaatdeal is ‘de wraak van Frans Timmermans en een ‘manier van de elite in Brussel om meer macht te krijgen’, zegt @wierdduk in de nieuwe Podcast. Met verder: de hopeloos falende ‘stagiaires van de belastingdienst’. https://t.co/D0AVM6G3eW

Nederland is enorm veranderd islamitische cultuur.Iedereen die uit zijn doppen kijkt en de media volgt weet dat Nederland/West-Europa sluipenderwijs één islamitische shithole wordt.Integratie wordt door Mohammed namelijk verboden en bestraft.En over een paar decennia, zullen de moslimenclaves in de landen zo groot zijn, dat ze autonomie gaan eisen.Wij hebben geen ruggengraat meer, in tegenstelling tot de Serviërs en volkeren in Oost-Europa. Traditionele instituties als de kerk zijn grotendeels verdwenen, en overblijvende Nederlandse waarden als Pasen en Zwarte Piet liggen onder grote druk. Terwijl wel respect wordt gevraagd voor het Offerfeest en Ramadan.Om haar macht te vestigen, maakt de islam niet alleen gebruik van terreur, geweld en intimidatie, maar misbruikt eveneens onze rechtsstaat, onze wetten, onze democratie en onze vrijheden om juist dit alles omver te werpen en alles te vernietigen wat wij en onze voorouders hebben opgebouwd…

Lees ook:  Coronavirus in Europa: Belangrijk om te lezen en te weten

Abonneer u nu op onze gratis elektronische nieuwsbrief INDIGNATIE-nieuws klik hier om te registrerenFrits Bolkestein stelde in een opinieartikel in De Volkskrant in 1991 dat de integratie van immigranten mislukt was. Paul Scheffer deed dit nog eens dunnetjes over in een opinieartikel in NRC/Handelsblad in 2000. Ook Pim Fortuyn en Geert Wilders deden een duit in het zakje, maar het immigratietaboe blijft bestaan.Van politiek correcte politici mag je niet weten dat immigratie geen geld oplevert, maar juist 200 miljard euro gekost heeft.Van politiek correcte politici mag je niet weten dat een gemiddeld immigrantengezin de Nederlandse staat 230.000 euro kost.Van politiek correcte politici mag je niet weten dat Nederland het dichtstbevolkte land van Europa is en dat koningin Juliana in de troonrede van 1979 sprak: ‘Ons land is vol, ten dele overvol. ’ Van politiek correcte politici mag je niet weten, dat Nederland niets meer te zeggen heeft over de immigratie naar Nederland, maar dat al het beleid door Brusselse ambtenaren bepaald wordt en dat Nederland op dit gebied geen vetorecht meer heeft…

Wim on Twitter

Als je denkt dat islamisering wel meevalt. Indoctrinatie in ons land. Over ons. Maar een paar fragmenten. Oh ja, voor diegenen die niet weten wat een kafir is. Een kafir is het minste van het minste. Niet-moslims dus. https://t.co/Rkf1Nj5jWj

Het EUSSR-regime wil ook ons een totalitaire groene dictatuur opleggen.En om de klimaatdoelen van 2030 te halen, is alleen al een extra investering nodig van 260 miljard euro per jaar, zo schat de Europese Commissie…Er is geen enkel bewijs dat de mens een dominante invloed op het klimaat zou hebben. Een groep gewaardeerde 500-wetenschappers en professionals in de klimaatwetenschap hebben de Verenigde Naties officieel gemeld dat er geen klimaatcrisis is.Het geologische archief onthult dat het klimaat op aarde varieert zolang de planeet bestaat, met natuurlijke koude en warme fasen. De kleine ijstijd eindigde zo recent als 1850. Daarom is het geen verrassing dat we nu een periode van opwarming doormaken…CO2 is geen verontreinigende stof. Het is essentieel voor al het leven op aarde. Fotosynthese is een zegen. Meer CO2 is gunstig voor de natuur en maakt de aarde groener: extra CO2 in de lucht heeft de groei van de wereldwijde plantenbiomassa bevorderd. Het is ook goed voor de landbouw en verhoogt de opbrengsten van gewassen wereldwijd.Er is geen noodsituatie in het klimaat. Daarom is er geen reden voor paniek en alarm…

Lees ook:  DE “ORANJES”, DESI BOUTERSE EN DRUGS

Wij hebben de keuze:de Nederlandse vrijheid of het Brusselse juk.Samenwerking op basis van vrijwilligheid of op basis van bevel.De grenzen sluiten tegen islamisering of buigen voor de islamitische broedplaatsen, de moskeeën die overal binnen de EUSSR uit de grond schieten. Wat brengt de EUSSR Nederland? Verlies aan soevereiniteit en verlies aan politieke onafhankelijkheid.De eigen nationale gebruiken worden geminacht en worden ingeruild voor de multiculturele samenleving, waarin geen gelijke rechten zijn voor iedereen.We moeten weer baas zijn over onze eigen grenzen, dus uit Schengen. We moeten weer baas zijn over ons eigen geld. Sinds 19 jaar is er geen enkele economische groei geweest en zijn er ook geen andere onweerspreekbare voordelen geweest. De burgers verarmen zowel in economisch als in sociaal opzicht. En de enigen die baat bij hebben bij de Europese Unie zijn de leden van de elite.We moeten uit de EUSSR! Stop de Nieuwe Wereld Orde!

bron:https://zlj13051967.wordpress.com/

De Telegraaf on Twitter

De Britse premier Boris Johnson heeft bij de verkiezingen de benodigde meerderheid behaald om zijn Brexit-deal ongestoord door het parlement te loodsen. https://t.co/68DeVIKrqa

 Comments

comments