Parlement gekozen door de Europeanen SCHIJT op ons en is een lobby voor meer Afrikanen in Europa?


 2 total views,  2 views today

Het Parlement van de EU heeft “De grondrechten van de mensen van Afrikaanse afkomst” aangenomen. En heeft daarbij een kanonade van krijgswoordenschat losgelaten: 5x kolonialisme, 8x haat…, 9x vechten, 10x slaven, 24x discriminatie, 29x eisen/eisen…

De resolutie van het Europees Parlement van 26 maart 2019 lijkt de concretisering van het migratiepact voor Afrikanen als huidige en toekomstige inwoners van Europa. Punt 23 van 28 moet niet anders worden opgevat:… om ervoor te zorgen dat migranten, vluchtelingen en asielzoekers veilig en legaal de EU binnen kunnen komen ;

Na de vermoeiende openingstitels van 20 streepjes en nog eens 20 “overwegingen” van A tot T, vervormen de gegooide mistkaarsen. Overwegend … besloot het Europees Parlement de volgende eisen … (uittreksels, met eigen opmerkingen in blauw en cursief )

 1. … mensen van Afrikaanse afkomst … hebben recht op bescherming tegen deze ongelijkheden, inclusief positieve maatregelen om hun rechten te bevorderen en volledige en gelijke perceptie te waarborgen; Nog meer?
 2. … het fenomeen van afrofobie bestrijden en ervoor zorgen dat deze mensen in Europa worden opgenomen; Na de mislukte opname op scholen, deze opname?
 3. … Strategieën ontwikkelen voor de sociale integratie en integratie van mensen van Afrikaanse afkomst Sociale kwesties moeten “strategisch” worden geïmplementeerd, in het algemeen 4 …
 4. … bijv. B Om de slavernij en de transatlantische slavenhandel , of onrechtvaardigheden en misdaden te herdenken , … kolonialisme … door de Internationale Dag van Herdenking van Slachtoffers van Slavernij en de Transatlantische Slavenhandel op Europees en nationaal niveau officieel te erkennen en zogenaamde “maanden van zwarte geschiedenis” te introduceren; Het waren de Europese machten die de slavenhandel afschaften.
 5. … om het decennium van mensen van Afrikaanse afkomst officieel te vieren …; 7… 8… 9…
 6. … xenofobe en discriminerende toespraken naar … strijd ; Niet alleen misdaad bestrijden, maar ook spreken! Hoe vechten?
 7. … de deelname van mensen van Afrikaanse afkomst aan televisieprogramma’s en andere media wordt aangemoedigd zodat hun gebrek aan vertegenwoordiging … wordt tegengegaan; Er is al geen krant, geen reclame, geen televisie zonder zwarte mensen. En hoe dan ook op straat. Is dat nog steeds niet genoeg voor de EU?
 8. … roept op tot meer financiële steun van basisorganisaties …; Wat wordt bedoeld met een soort “milieusteun”, ook uitgerust met het recht om een ​​klacht in te dienen?
 9. … financieringsprogramma’s … voor de volgende periode van meerdere jaren te richten op de mensen van Afrikaanse afkomst te laten plaatsvinden Deze voorkeur van Afrikanen boven andere migranten is waarschijnlijk illegaal . 14 …
 10. … Bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat tegen het strafrecht tegen mensen van Afrikaanse afkomst … gestraft; Dan zijn alleen de gedachten vrij, de taal is niet langer, het moet worden gestraft.
 11. … Neem effectieve tegenmaatregelen tegen haatmisdrijven , inclusief het onderzoeken van motieven voor vooroordelen tegen misdaden … om ervoor te zorgen dat haatmisdrijven tegen mensen van Afrikaanse afkomst … worden gestraft; Deze classificatie van haatmisdrijven roept juridische vragen op .
 12. … stop raciale of raciale profilering bij alle vormen van rechtshandhaving , terrorismebestrijding en immigratiecontrole … er worden antiracisme en vooroordelenstraining gehouden ; Dan mag de Europese politie zich niet langer profileren en mogen sluiers doorzoeken en immigratiecontroles niet aan de grenzen plaatsvinden. 18 …
 13. … zorgen voor gelijke toegang tot de rechter … zorgen voor gelijke toegang tot sociale voorzieningen en …; Dat is al het geval, wat anders? 
 14. … gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en zorg zonder discriminatie en segregatie … de geschiedenis van mensen van Afrikaanse afkomst in het curriculum opnemen en een uitgebreid overzicht bieden van de problemen van kolonialisme en slavernij … om diversiteit in de klas aan te pakken ; De klimaatstaking op vrijdag en het zwermen in Afrika op maandag? 
 15. … om werkgelegenheid, ondernemerschap en economische emancipatie te bevorderen … om de bovengemiddelde werkloosheid en discriminatie van mensen van Afrikaanse afkomst op de arbeidsmarkt tegen te gaan ; Afrikaanse werkloze ondernemers maken?
 16. … de toegang tot huisvesting aanpakken met concrete maatregelen en zorgen voor adequate huisvestingsomstandigheden; Wie moet worden verwijderd uit de huizen toegankelijk gemaakt voor Afrikanen?
 17. … ervoor zorgen dat migranten, vluchtelingen en asielzoekers de EU veilig en legaal kunnen binnenkomen ; Dat is de Lex Afrika van het migratiepact . 24 … 25 …
 18. … Ondersteuning en ontwikkeling van initiatieven ter bevordering van de politieke participatie van mensen van Afrikaanse afkomst Quota Afrikanen in parlementen? En wie het ook weggooit, de Bondsdag is al te groot. 27 … 28 …

Conclusie : het EU-Parlement lijkt niet beter te zijn dan de EU-Commissie met haar generale staf in Brussel. Niet langer toegewijd aan hun burgers van Europa, maar eerder aan buitenlandse mogendheden. Het hoge aandeel buitenlanders in Europa, vooral in de bolwerken van de EU in Straatsburg / Frankrijk, Brussel / België, Nederland en Duitsland, is nu een politieke macht!

Steun Indignatie via PayPal veilig en simpel.
Comments

comments

Geef een antwoord