Greta Thunberg, een hulpmiddel van de superklasse van de wereld?

Greta Thunberg, een hulpmiddel van de superklasse van de wereld?

24 december 2019 0 Door Indignatie redactie

Terwijl het gezicht en de woorden van Greta Thunberg al weken over de hele wereld zijn, deelt Olivier Piacentini zijn gevoelens over degene waarvan hij denkt dat hij veel meer is dan alleen een militante tiener.

Greta Thunberg, hogepriesteres van de groene religie

Hoe meer het gaat, hoe meer Greta me interesseert. Niet haar geprefabriceerde spraak die ze mechanisch uitspuugt, laat staan ​​dat haar hersenen door haar ouders uit de wieg werden gewassen, een paar hystero-ecolo-gaucho. Wat me interesseert is wat er achter zit, en vooral de subliminale boodschap die we krijgen, door zijn karakter.

Greta is pas zestien, maar ze geeft volwassenen haar zinnen met ijzige en fanatieke woede. Zij is de hogepriesteres van de nieuwe ecologische religie, die is gekomen om de mensen te straffen die traag zijn om de groene totem te vereren, het moeilijk vinden om voor de nieuwe taboes te buigen. Zijn puberlichaam, geassocieerd met zijn apocalyptische profetieën en zijn inquisitoriale dictaten, belichaamt perfect de boodschap die wordt overgedragen vanuit de hoogste machtssferen: vandaag worden de regels van de nieuwe wereld aan iedereen opgelegd, het is tijd om een ​​te vergeten tijden voor alles wat je was, wat je dacht, hoe je leefde … Alle oude manen en de grillen die je leven regeerden, zijn niet langer in gebruik.

Greta gaat niet langer naar school: ze heeft andere katten te slaan dan naar “oude mensen” te luisteren die lessen uit het verleden onderwijzen, die geen waarde meer hebben nu de wereld gaat verpesten. Volwassenen hebben haar niets te leren, vanaf de leeftijd van zestien weet ze wat de toekomst voor ons in petto heeft: overdracht, leren, kennis en knowhow, gehoorzaamheid en respect voor de ouderen zijn lokvogels. De nieuwe wereld moet zichzelf opleggen aan de ruïnes van de oude. Laten we het verleden schoonvegen.

Greta heeft geen officiële legitimiteit en vertegenwoordigt alleen zichzelf … maar staat zichzelf toe om naar de Verenigde Staten te komen om een ​​lezing te geven over Trump, die meer dan driehonderd miljoen Amerikanen leidt, of over Bolsonaro, gekozen door tweehonderd miljoen Brazilianen.

Het beveelt hen zich te onderwerpen aan wat de wetenschap beweert – laten we zeggen wat sommige uitgekozen wetenschappers beweren. Volkeren, naties, democratieën, soevereiniteiten, presidenten, verkiezingen, instellingen … alles dat niets meer weegt, in het licht van de apocalyps die aan de horizon staat. Een apocalyps die zal voortkomen uit onze eigen gewoonten, onze levensstijl, ons individuele en nationale egoïsme en het vertrouwen dat we in onze naties en onze leiders stellen, niet in staat om de waarheid in het gezicht te zien. Naties, democratieën moeten verdwijnen, want we leiden naar de bodem van de afgrond.

Wie zijn de Super World klasse die ons leidt? een 10-punts antwoord

 Dit werk, voorafgegaan door Jean-Yves Le Gallou, probeert degenen te ontmaskeren die de macht hebben in de moderne wereld. Met deze meesterlijke onthulling van de superklasse van de wereld, stelt Michel Geoffroy ons in staat de basis te leggen voor een essentiële herovering: die van onze vrijheid.

1 / De World Super Class (SCM) is geen fantasie: het bestaat en heeft de macht overgenomen in het Westen en vooral in West-Europa.

Het bezit de media, het financiert de culturele microkosmos, ngo’s en pressiegroepen en het legt overal een beleid op dat ingaat tegen de wil van het electoraat. In Frankrijk slaagde ze erin haar kandidaat te kiezen tijdens de presidentsverkiezingen van 2017: Emmanuel Macron

2 / De GCS komt overeen met de onbeperkte overheersing van de economie en van financiën over de samenleving en over politieke soevereiniteit, die plaatsvond aan het einde van de 20e eeuw.
De SCM brengt superrijken samen die steeds rijker willen worden, met name dankzij economische en financiële deregulering. Dank ook aan de wijziging van de belastingwetgeving ten behoeve van hen. Eindelijk dank aan het ‘socialisme van de rijken’, dat erin bestaat de gemeenschap te belasten met de lasten die worden veroorzaakt door de uitvoering van het vrijhandelsbeleid, terwijl de voordelen ervan alleen naar de oligarchie terugkeren

De SCM belichaamt de overheersing zonder het delen van de wet van geld, daarom de reductie van mannen tot de staat van eenvoudige middelen ten dienste van de rijksten.

Daarom kunnen we SCM niet terugplaatsen als we de wereldeconomie en financiën niet reguleren

3 / De SCM belichaamt ook de terugkeer van een oude eschatologie : de ketterse claim om het paradijs op aarde te bouwen en het menselijk ras te verenigen, zonder te wachten op de komst of de terugkeer van de Messias, een claim die werd overgenomen door het protestantse messianisme en zijn geloof in de manifeste bestemming van Angelsaksers. Deze eschatologie is de basis van het kosmopolitische of globalistische project van het SCM, dat beweert hiervoor te zijn gekozen .
Dit project is inderdaad een complot tegen de vrijheid, soevereiniteit en menselijkheid van de mens. Omdat de wereldregering niet de weg zou openen naar een “planetaire democratie” maar in tegenstelling tot de werelddictatuur van de oligarchie. Door de anderen te beschuldigen van samenzweringSCM oefent in feite tegenspoed omkering.

Lees ook:  Venezolaanse leger voorkomt invasie van huurlingen en doodt leiders - welke rol speelde de VS?

4 / SCM is een sociale klasse : het is een transnationale oligarchie die meer gemeenschappelijke kenmerken heeft dan met zijn oorspronkelijke bevolking. Het is een klasse die gelooft dat hij voldoende verlicht is om te doen alsof hij goed doet voor mensen ondanks zichzelf.
Het komt overeen met de partij van Davos: van degenen die elk jaar bijeenkomen op het World Economic Forum in Davos, die dezelfde opvatting hebben over de liberale / libertaire en kosmopolitische wereld en die regeringen opleggen.

5 / De SCM nam de macht in het Westen dankzij de combinatie van drie belangrijke historische veranderingen in de 20e eeuw : de komst van Angelsaksische overmacht, het einde van het socialisme en het communisme en uiteindelijk de globalisering van de economie . Het einde van het socialisme en het communisme veroorzaakte met name de grote opluchting van de superrijken die niet langer in het Westen hoeven te vrezen voor een revolutie die hun voorrechten en belangen zou bedreigen: met immigratie, verhuizing en binnenkort kunstmatige intelligentie, ze denken zelfs dat ze een manier hebben gevonden om mensen te vervangen en dan zonder hen te doen. En globalisering heeft grote transnationale ondernemingen meer macht gegeven dan veel in toenemende mate verarmde staten.
Angelsaksische miljardairs hebben altijd beweerd de wereld te regeren. Maar aan het einde van de 20e eeuw gingen ze geloven dat ze nu de mogelijkheid hadden.

6 / De SCM werkt door de synergie van 4 cirkels of versnellingen : de cirkel van transnationale financiële en economische rijkdom, de cirkel van media en cultuur, de cirkel van niet-gouvernementele organisaties en het maatschappelijk middenveld, eindelijk de cirkel openbare elites. De cirkel van transnationale financiële en economische rijkdom is degene waar macht het meest geconcentreerd en het meest ondoorzichtig is: het stuurt, beïnvloedt en koopt alle andere cirkels.
De eerste cirkel omvat slechts een paar duizend individuen, maar de andere cirkels zijn talrijker, vooral omdat ze nuttige idioten groeperen.

De SCM is daarom gebaseerd op een onpersoonlijke, onlichamelijke en collegiale macht, dus ongrijpbaar (in tegenstelling tot de traditie van de belichaming van macht in Europa)

7 / De SCM is een oligarchie en geen elite  : het geeft altijd de voorkeur aan de invloed van anderen boven directe persoonlijke betrokkenheid.
Daarom kunnen we zijn actie en zijn project gelijkstellen met een samenzwering, omdat het weigert het aan het democratische oordeel te onderwerpen: integendeel, het wil het heimelijk opleggen door het onvermijdelijk te maken. Om deze reden is het de meester van de mediamacht in het Westen geworden, die dient om de bevolking te verbazen, de liberale / libertarische en kosmopolitische ideologie te verspreiden en al diegenen te demoniseren die tegen het SCM-project zijn.

8 / De SCM zet zijn project en zijn agenda voort volgens een dialectiek van chaos en controle . Het zaait overal chaos als middel om de psychologische weerstand en de homogeniteit van mensen te vernietigen: het is vooral de rol die wordt toegekend aan migratie-chaos in Europa. Maar ook economische chaos, een gevolg van systematische deregulering, waardoor bevolkingsgroepen in toenemende economische en sociale onzekerheid worden geplaatst. Of de morele chaos die dient om persoonlijkheden te deconstrueren. Ten slotte schuwt de SCM oorlog niet als een chaotisch middel.

Chaos dient dan als een voorwendsel voor de vestiging van controle  : de SCM vervangt de nationale soevereiniteit, controle van de bevolking, wat overeenkomt met de vestiging van post-democratie in het Westen. Post-democratie illustreert het totalitaire karakter van de wereldregering die het SCM voor zijn voordeel wil instellen: een systeem waarbij mensen de macht wordt onthouden om beleid te veranderen, waar rechters de wetgevers vervangen en waarvan de Europese Unie het laboratorium vormt

9 / De liberale / libertaire en kosmopolitische ideologie was de belangrijkste vector voor het creëren van chaos ten dienste van de SCM in het Westen. Omdat het hielp alle regels te vernietigen die de oprichting van het koninkrijk van geld belemmerden. En omdat het heeft bijgedragen aan de verspreiding van een radicaal individualisme dat alle sociale orde vernietigt en dat de weg opent naar de commodificatie van de wereld en uiteindelijk van de mens zelf.
Maar de SCM past de permanente dubbele standaard toe: in zijn interne gedrag doet het precies het tegenovergestelde van de liberale / libertarische doxa die het aanbeveelt voor de rest van de bevolking: het is hiërarchisch, patriarchaal en het streeft naar monopolie, naar ondoorzichtige macht en te controleren, niet voor vrijheid, transparantie en concurrentie

10 / De SCM is erin geslaagd Europa in slavernij te brengen en buitengewoon rijk te worden. Door nadelen zal het in de 21e eeuw falen om de wereld te beheersen. De GCS is daarom niet almachtig: in feite staat de wereld op het punt te ontsnappen aan de globalisten, met name omdat de nucleaire kern van de GCS – de Angelsaksische landen – in verval is geraakt en omdat de wereld wordt multipolaire. De ideologie van de GCS worstelt zich overal te handhaven en zelfs in Europa roept het steeds meer tegenstand op.
De oligarchie is zich hiervan terdege bewust en daarom moet niet worden uitgesloten dat de SCM zijn toevlucht neemt tot een wereldoorlog om koste wat kost zijn leiderschap te behouden.
Dit is ook de reden waarom Europeanen zich moeten bevrijden van de voogdij over de SCM, die alleen tot hun vernietiging kan leiden, en zich daarvooLees ook:  Hoe LGBT-non-profitorganisaties en hun miljardairs de wereld hervormen

Comments

comments