Hebben we de eeuwige terugkeer van het fascisme gezien?

Hebben we de eeuwige terugkeer van het fascisme gezien?

24 december 2019 0 Door Indignatie redactie

In tegenstelling tot de fascisten van gisteren propageren de radicale rechtse leiders van vandaag noch territoriale expansie noch iets dat dicht bij de raciale wetten van de jaren dertig staat.

Björn Höcke is publieke vijand nummer één in het huidige Duitsland. Dat is tenminste wat Duitse media suggereren. Höcke is een toonaangevende exponent van de ” völkisch ” vleugel van Alternative for Germany (AfD), de radicale rechtse populistische partij van het land. En Höcke is een fascist. Dat heeft een Duitse provinciale rechtbank enkele maanden geleden beslist. Dit belette echter niet dat kiezers in Thüringen, de thuisstaat van Höcke, de AfD ondersteunen bij de regionale verkiezingen van dit najaar.

Höcke is nauwelijks een uitzonderlijk geval. Begin 2018 beweerde een artikel op Medium dat de Amerikaanse vice-president Mike Pence het kind was van het ‘christelijke fascisme’, dat volgens die auteur in opkomst was in Amerika. Een paar jaar eerder viel een prominente linkse politicus Marine Le Pen, de leider van het Front National, aan en vroeg waarom Frankrijk het enige land was dat een ‘fascist’ wilde hebben die de regering leidde. Dezelfde aanklacht werd ingesteld tegen Matteo Salvini, de leider van La Lega in Italië, die, ironisch genoeg, sinds de opkomst in de jaren negentig fel gekant was tegen het fascisme.

Italië geweldig maken

Onder de gegeven omstandigheden kan het goed zijn om in gedachten te houden waar het bij fascisme allemaal om ging en waarom het vergelijken van het soort Höcke en Salvini met fascisme neerkomt op niets minder dan het bagatelliseren van de ideologie. Het fascisme, althans in zijn Italiaanse versie, was een revolutionaire beweging, ontstaan ​​uit radicaal links. Benito Mussolini, de sterke man van het fascisme, begon als een toegewijde marxist. Een tijd lang was hij redacteur van Avanti, de krant van de Italiaanse Socialistische Partij, in een tijd waarin socialisten nog steeds radicaal waren en geloofden in een wereldwijde revolutie. 

Mussolini’s toewijding aan socialistisch internationalisme eindigde abrupt met het begin van de Eerste Wereldoorlog. Dit was niet verwonderlijk. Voor de oorlog hadden Europese socialisten zich krachtig verzet tegen militarisme. Toen de vijandelijkheden eenmaal begonnen in 1914, steunden vrijwel alle socialistische partijen van de grootmachten – van Duitsland tot Groot-Brittannië – de oorlogsinspanningen van hun respectieve landen. De les die uit deze ervaring kon worden getrokken, was dat internationale solidariteit een verloren voorstel was. Het was nationalisme dat de massa’s mobiliseerde en verzamelde. De nationalistische wending betekende ondergeschikte klasse aan de nationale zaak. Dit bleek een fatale keuze te zijn en droeg uiteindelijk bij aan de kloof tussen socialisten / sociaaldemocraten en communisten, die de socialistische bewegingen de komende decennia zou achtervolgen. 

In Italië leidde het tot een derde linkse beweging: de Nationale Fascistische Partij van Mussolini. Etymologisch is het fascisme afgeleid van twee woorden: het Italiaanse  fascio  en het Latijnse  fasces . Fascio  staat voor ‘bundel’ – een groep gelijkgestemde individuen die nauw met elkaar zijn verbonden, vergelijkbaar met het idee van Vladimir Lenin van toegewijde revolutionairen. Fasces  is een meervoudswoord dat verwijst naar de bundel houten stokken / staven die door de lictores worden gedragen  , die als lijfwachten dienden voor oude Romeinse magistraten. De  fasces  symboliseerden het gezag en de jurisdictie van de magistraat – dat wil zeggen de macht van de staat. 

Fascisme is een combinatie van  fascio  en  fasces  – een groep toegewijde individuen die zich inzetten voor het opbouwen van een sterke ‘totalitaire’ staat in naam van het primaat van de natie. Mussolini maakte volkomen duidelijk dat hij van plan was “het oude Italië van decadent liberalisme en democratie te vernietigen en een jong, viriel, nieuw Italië te baren.” Nadat hij het idee van sociale revolutie had opgegeven, omarmde hij het idee van nationale revolutie gericht op opkomst van de internationale status-quo. 

Dit was achter het idee dat door de fascisten werd gepropageerd dat Italië een “proletarische natie” was – een relatief achterlijk land dat ondergeschikt is aan de grote Europese “plutocratische” naties (met name Groot-Brittannië), waardoor Italië zijn economische potentieel en status als een geweldige kracht. Het daaropvolgende conflict was er een tussen kern en periferie. Dit idee werd later overgenomen door Latijns-Amerikaanse economen, zoals Raul Prebisch, de eerste secretaris-generaal van de VN-conferentie over handel en ontwikkeling, om de relatieve “achterlijkheid” van Latijns-Amerika te verklaren. Het is dus niet verwonderlijk dat prominente Latijns-Amerikaanse populistische leiders zoals Juan Perón en, in beperkte mate, Jorge Eliécer Gaitán waren onder de indruk van het fascisme, zelfs als laatstgenoemde Mussolini als een “belachelijke” figuur beschouwde.

Het doel van Mussolini was om Italië economisch en militair in te halen en van het land een grote wereldmacht te maken. Dit werd weerspiegeld in het fascistische economische beleid, gericht op centrale planning, zware regulering en protectionisme. Gezien de ideologische wortels van het fascisme, was het niet verwonderlijk dat het diep vijandig stond tegenover economisch individualisme, laissez-faire liberalisme en kapitalisme, zelfs als Mussolini gedwongen werd om compromissen te sluiten op economisch vlak.

In het algemeen was het fascistische economische beleid puur socialisme, evenals de bevordering van sociaal welzijn. Zoals Sheri Berman het stelt, fascisme in de jaren dertig ‘sprak tot de sociale en psychologische behoeften van burgers om te worden beschermd tegen de verwoestingen van het kapitalisme in een tijd waarin andere politieke actoren weinig hulp boden.’ Het fascisme stelde een ‘nationaal-socialistische’ oplossing voor de ontberingen die gewone burgers ervaren – een oplossing die nauwelijks origineel was. De Franse plaatsvervangende en prominente schrijver Maurice Barrès, de Franse Boulangist, had al in de jaren 1890 een soortgelijk programma ontwikkeld in een poging beroep te doen op arbeiders uit de arbeidersklasse in zijn kiesdistrict, de stad Nancy in Lotharingen.

Lees ook:  50 Headlines: Welkom bij de "nieuwe normaal"

De race verdedigen

In het hedendaagse taalgebruik wordt fascisme gebruikt als een generieke term die verwijst naar een reeks fenomenen, van rechts extremisme tot neo-nazisme – beide onlosmakelijk verbonden met vreemdelingenhaat en racisme. Historisch gezien was antisemitisme vaker de belichaming van vreemdelingenhaat en racisme, wat werd geïllustreerd door de Dreyfus-affaire in het einde van de 19e eeuw in Frankrijk. Ironisch genoeg was fascisme, althans in het begin, allesbehalve antisemitisch. Dit was niet verwonderlijk, gezien de langdurige affaire van Mussolini met Margherita Sarfatti , die niet alleen zijn geliefde was, maar ook het individu ‘dat de ideologische en filosofische basis van het fascisme tussen 1913 en 1919 vormde’.

Tot het einde van de jaren dertig had antisemitisme geen plaats in de fascistische leer. Franklin Hugh Adler beweert zelfs dat tot 1938 – toen het fascistische regime rassenwetgeving introduceerde – “Italië alleen als filosofisch kon worden beschouwd.” Italiaanse Joden, een kleine minderheid van ongeveer 44.000, mochten lid worden van de Nationale Fascistische Partij, en dat deden ze zo. Een aantal Joden bekleedde prominente posities in de beweging, met name Guido Jung, die van 1932 tot 1935 diende als minister van financiën. Mussolini zelf had niets dan minachting voor het antisemitisme van Adolf Hitler. Dit veranderde allemaal met het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1939, toen Mussolini besloot zijn lot in Hitler te gooien. Dit bleek een fatale fout te zijn die uiteindelijk eindigde toen het lijk van Mussolini werd opgehangen aan een benzinestation in Milaan.

Mussolini geloofde dat de fascistische ‘leerstellige postulaten’ een ‘universeel karakter’ hadden. Hij was er zelfs van overtuigd dat het fascisme ‘zou komen om de huidige eeuw [dwz de 20e eeuw] met zichzelf te vullen, zelfs terwijl het liberalisme de negentiende eeuw vulde’. de partijkrant voorspelde dat Europa binnen de komende 10 jaar fascistisch of op zijn minst “gefascineerd” zou zijn.

Mussolini had niet helemaal ongelijk. In de naoorlogse periode kwamen centrale planning, staatsinterventie in de economie, de uitbreiding van de welvaartsstaat en de Keynesiaanse economie in heel West-Europa de dag. Hij vergiste zich echter door te geloven dat het fascisme in staat zou zijn om de menselijke natuur fundamenteel te transformeren, een nieuwe fascistische man te creëren – hard zoals graniet (de  gioventù granitica  lampooned in Federico Fellini’s “Amarcord”), dominant en agressief, bereid zich op te offeren voor het grotere goed van de natie en dus in staat om de glorie van het Romeinse rijk te doen herleven.

Het creëren van de nieuwe fascistische man betekende het wissen van het beeld van Italianen als “korte en donkere zingende simpletten”, zo niet erger. (In de VS waren Italiaanse immigranten het doelwit van racistisch geïnspireerde stereotypen, met cartoons die hen afbeeldden als ratten gewapend met messen en pistolen.) Dit zou betekenen dat Italianen “opnieuw geconfigureerd” werden als een essentieel onderdeel van het “Arische ras” .”

Dit was de kern van het beruchte manifest van het ras uit 1938. Het probeerde niet alleen de Arische wortels van de Italianen te vestigen, maar ook dat de Italiaanse joden niet tot het ‘Italiaanse ras’ behoorden. Italiaanse joden hadden, zoals het manifest benadrukte, nooit geassimileerd, en dit met goede reden: Joden vormden een ‘niet-Europees element’ dat fundamenteel anders was dan de Arische elementen die ten grondslag lagen aan de Italianen. Racisme was dus onmisbaar voor de realisatie van de belachelijke expansie / imperialistische dromen van Mussolini, die uiteindelijk in een ramp eindigden.

De fascisten van vandaag

Centraal in het fascisme staat het idee dat het individu voor niets telt en de nationale gemeenschap voor alles. Je leven opofferen voor het grotere goed van de nationale gemeenschap is de belichaming van deugdzaamheid. Dit is niets nieuws. Degenen die bekend zijn met het Latijn herinneren zich misschien de beroemde regel van Horace, ” dulce et decorum est pro patria mori “, die de Engelse dichter Wilfred Owen in zijn bekende gelijknamige gedicht verwierp als de “oude leugen”.

In de hedendaagse westerse consumptiemaatschappij klinkt het idee dat het op de een of andere manier “lief en nobel is om voor het vaderland te sterven” een nogal belachelijke propositie. In onze geglobaliseerde wereld heeft de grote meerderheid van hoog opgeleide specialisten geen thuis, en de overgrote meerderheid van de gewone mensen hebben betere dingen te doen dan zich overgeven aan nationalistische fantasie.

Zeker, het radicale recht van de 21ste eeuw is zeer xenofoob en, vaker wel dan niet, ook racistisch. Maar in tegenstelling tot de fascisten van gisteren, propageren de radicale rechtse leiders van vandaag – van Marine Le Pen tot Matteo Salvini – noch territoriale expansie, noch iets dat in de buurt komt van de rassenwetten van de jaren 1930, die het begin vormden van een beleid van massamoord. Er is een onderscheid tussen het fascisme van gisteren en het radicale rechtse populisme van vandaag. Het noemen van mensen als Björn Höcke een ‘fascist’ kan niet anders dan de betekenis van het fascisme verwateren, wat een gladde helling is.Lees ook:  Witwassen van geld in Oeganda en dubbele EU-normen

Comments

comments