Waarom zijn moslim jongens zulke braakmiddelen?

Waarom zijn moslim jongens zulke braakmiddelen?

4 januari 2020 0 Door Indignatie redactie

Een progressief deel van onze maatschappij maakt zichzelf wanhopig wijs dat ‘het moslim probleem’ wellicht wel meevalt, voor zwevers als Jetten en Klaver bestaat er zelfs geen Islam probleem.

De eersten denken dat er vast ook wel ‘redelijke moslims’ zijn die, in hun ogen, ‘verlicht’ zijn en de Islam in de westerse wereld kunnen relativeren; de laatsten zijn gewoon wereldvreemd.

Hun attitude is aanmatigende egotripperij’ omdat hun drogreden van henzelf uitgaat, zonder enige affiniteit met de moslim en diens cultuur. Ik heb een paar jaar in het M.O. mogen wonen en van de gelegenheid gebruik gemaakt om met erudiete èn simpele moslims over hun religie en cultuur een leerzame boom op te zetten, maar het is bijna gênant om de resulterende conclusies hier te resumeren, want het is de ene na de andere ‘open deur’. Die info ligt overal, vrij toegankelijk, op tafel maar het probleem is dat de irrationele, puur emotionele Gutmensch niet bereid is om er rationeel mee om te gaan, sterker nog, hij vervangt objectieve feiten door zijn, hoogst subjectieve, eigen mening.

Er zijn twee zaken die hier door elkaar lopen, enerzijds de dorre, inflexibele tekst van de Koran, anderzijds de interpretatie daarvan door hetzij de primitieve en intolerante ‘Holzköpfer’ der Salafisten, hetzij door meer gematigde moslims. Die laatsten zijn er weldegelijk en ik heb met enkelen van hen mogen spreken op hun thuisfront, waar zij zich mondjesmaat bekenden tot een gematigde interpretatie van de Koran of er zelfs compleet maling aan hadden, maar altijd onder 4 ogen en in het vertrouwen dat ik daar discreet mee zou omgaan. In feite heeft het Christelijk geloof een identiek probleem gehad met het inflexibele Oude Testament en het dogma van de onfeilbaarheid van de Paus, dat na een eeuwenlange strijd en de verbranding van tienduizenden ‘heksen’, is afgezwakt totdat de gelovigen zelfs bij bossen de Kerk uitliepen.

De ‘onfeilbaarheid van Mohammed’ is daarentegen zeer actueel en ‘liberale’ moslims durven zich niet daartegen uit te spreken om meerdere redenen. Blasfemie en apostasie worden in hun religie met de dood bestraft en zelfs in Europa of de USA moeten zij zich hoeden voor de wraak der mullahs die nog leven in het stenen tijdperk van eerwraak en jihad.

Daarom hebben de salonsocialisten van D’66, PvdA en GL het zo ontzettend bij het verkeerde eind, want die paar ‘verlichte’ moslims kijken wel uit om tegen de stroom in te roeien en zullen nooit instrumenteel durven worden in een reformatie van de Islam. Een ander probleem is de achterstelling der vrouwen die als derderangs wezens worden behandeld door het aanmatigende hoofd van het gezin en zelfs zijn oudste zoon als zijn secondant. Zelfs als zo’n jochie nog niet eens in de puberteit is wordt hem al ingeprent wat zijn rol is en het erge is dat, zelfs in Europa of de USA, van zijn moeder wordt verwacht dat zij naar zijn pijpen danst, laat staan zijn zusjes…

Lees ook:  Een vierde van mensen met de naam Ali in Zweden heeft een strafblad

Kortom, het vergt een formele ‘regicide’ van de moslimwereld om die vicieuze cirkel te doorbreken, maar zolang Asscher, Jetten, Klaver en Rutte zich sterk blijven maken voor de ongehinderde binnenkomst van de Turkse religieuze politie van Diyanet en de Salafistische haatprekers blijven die hun ‘gelovigen’ terroriseren en in het gareel rammen, desnoods letterlijk.

Het Islamitische geloof is geen geloof omdat geen moslim vrijwillig zou geloven als het er niet met de zweep in geranseld werd bij de minste tekenen van afvalligheid, kortom een reformatie zoals Maarten Luther die bij ons inluidde is nog ver weg. Het ergste is dat meer dan een eeuw geleden de Islam relatief tolerant was, voor de huidige dominantie van de puristische Sharia.

De  eerste vraag is dus “wie durft als eerste kritiek op Mohammed hardop uit te spreken?’ en de tweede vraag is ‘wat zijn de gevolgen van deze starre, intolerante Islam?’  Wij worden dagelijks geconfronteerd met een achterbakse cultuur waarin zelfs wordt aanbevolen om te liegen tegen de westerlingen, die door de Koran als verachtelijke, minderwaardige vijanden worden gezien.

Zolang zwevers als Jetten en Klaver, om niet te spreken van Rutte, iedere oplossing van deze problematiek in de weg staan door voortdurend van zichzelf uit te redeneren, zonder enige kennis van of begrip voor de Islam, zien wij hele hordes puberale Marokkaantjes en Turkjes die al van kleins af aan rotsvast overtuigd zijn in hun geloof dat zij helemaal geen behoefte hebben aan enige dialoog met de inferieure westerse cultuur van het thuisland, die zij geleerd hebben te verachten omdat Mohammed hen superieur vindt aan de ongelovigen. Pure rassen discriminatie!

Als daarbij de Sharia haatbaarden ook nog vrijelijk hun participatie aan het Nederlandse onderwijs mogen saboteren, waardoor zij zich dagelijks misdragen tegen leraren en, uiteraard leraressen, zijn wij bij ‘af’ gearriveerd en betalen wij de prijs die de emotionele idioten van D’66, PvdA en Gl aan dit probleem hebben gehangen in plaats van naar een rationele oplossing te zoeken. Zij zijn net zo geborneerd in hun denken als die Marokkaanse en Turkse jochies, omdat ook zij alleen maar op hun domme, linkse vooroordelen draaien en objectieve feiten niet willen, laat staan kunnen appreciëren. Dat noemt zichzelf ‘hoger opgeleiden’!

Lees ook:  FRANKRIJK: Gelekt intel rapport beweert dat 150 Franse (NO GO Zone) buurten worden beheerd door radicale islamitische extremisten

Wat mij al decennia lang opvalt, is het grote onderscheid tussen de ongeïntegreerde, hersenloze Islamitische jongens en de vaak leergierige en ondernemende meisjes, die wel degelijk integreren door deel te nemen aan het maatschappelijk proces en zich zo in feite ontworstelen aan de Islamitische terreur die voor religie moet doorgaan.

Dat roept de vraag op wat er in de Marokkaanse en Turkse gezinnen speelt in de opvoeding van jongens en meisjes en wie daarvoor verantwoordelijk is. Juist door de sociale achterstelling der vrouwen ‘ontsnappen’ de meisjes vaak aan de vaderlijke aandacht en al diens vooroordelen inzake de onfeilbaarheid van Mohammed en de superioriteit der mannen. Wij zien al tientallen jaren dat Marokkaanse en Turkse meisjes allerlei opleidingen oppakken en werkzaam zijn in bedrijven, ziekenhuizen, zelfs bij de Politie en het daar goed doen. Dat dit alles gebeurt zonder enige waardering door ideologische feministische bewegingen, die er niet de minste moeite mee hebben dat Islamitische meisjes in hun eigen kring als derderangs burgers behandeld worden en leraressen op school voor rotte vis worden uitgemaakt door twaalfjarige jochies. Die vragen zich op zo’n moment angstig af of de ‘ongelovige’ lerares in zijn bluf zal trappen en zijn grote bek accepteert –zoals hij van zijn moeder gewend is – of hem een draai om zijn oren gaat geven, zoals hij thuis van zijn autoritaire vaderfiguur gewend is. Zodra laffe leraren en leraressen capituleren voor dit tuig is de superioriteit van de Islam bevestigd en zijn die jochies onbruikbaar voor de rest van hun leven…

Zo glijden de meeste islamitische jongetjes al in hun puberteit gestaag af langs de maatschappelijke ladder omdat de moeders die ‘superieure’ lamzakken nooit eens een schop onder hun kont mogen geven, integendeel hun negatieve ontwikkeling wordt slechts gekoesterd en gestimuleerd. In de primitieve samenlevingen waar deze gezinnen vandaan komen is agressie van jongens tegen de buitenwereld een soort van bescherming van het gezin, van de clan, tegen vijandige vreemdelingen

Zodra dat wangedrag ook in Nederland getolereerd wordt, zelfs gestimuleerd, is het moeilijk om die primitieve jochies duidelijk te maken dat zij buiten de deur of op school zich anders gedragen moeten dan thuis. Agressie tegen leraren, mishandeling van autochtone kinderen en voorbijgangers op straat is hen, als vanzelfsprekend, met de paplepel ingegoten. Hun zusjes worden van huis uit wèl gedisciplineerd en hebben daarom ook buiten hun eigen kring geen enkel probleem om te integreren, om hun eindexamen te halen en beroepsopleidingen te volgen of zelfs academische studies op te pakken. Zij zijn er snugger genoeg voor en werken hard terwijl een groot der eerste generatie Islamitische immigranten-ouders nog steeds de taal niet spreekt en vaak zelfs analfabeet is!

Lees ook:  Duitsland verlamt de 'terroristische organisatie' die aanvallen op moslims heeft gepland en burgeroorlog wilde starten

Als de jongens uiteindelijk Döner en Falafel aan de man gaan brengen is dat nog een verademing, alles beter dan het criminele circuit waar velen van hen door familiestructuur en achterlijke cultuur toe gedoemd zijn. Het lijkt wel of de trits Moslim, Mannen en Maatschappelijke Ontsporing voor hen is uitgevonden, maar het grote gevaar is dat deze ‘misfits’ de bouwstenen gaan vormen voor een parallelle, steuntrekkende en criminele samenleving zoals die in Zweden en Duitsland de maatschappij ontwrichten en in Zweden zelfs al de ineenstorting van het sociale model dreigen te veroorzaken.

De hoop die ik koester is dat hun verstandige zusters deze vicieuze cirkel nog kunnen doorbreken.

Ons Nederlandse probleem is dat onscrupuleuze politici als Asscher, Jetten en Klaver en niet te vergeten Rutte, die vrijwillig opteert voor een ongezond concubinaat met hen, die verloedering in andere landen niet wensen te zien omdat die niet past in hun vertekende wereldbeeld. Zij hebben zo weinig zelfrespect als Nederlanders in hun globalistische dagdromen dat zij evenmin respect voor hun eigen maatschappij kunnen opbrengen. Daarom roepen zij op voorhand al de minachting der moslims over zichzelf èn ons land af, want in die simpele denkraampjes past geen respect voor politici die hun eigen cultuur niet respecteren, zelfs verraden.

Dat die globalisten nog steeds kiezers aantrekken ligt aan het feit dat hun kiezers niet door ratio maar emoties worden geleid en niet erg kieskeurig zijn. Joop den Uyl had zich nooit kunnen voorstellen dat zijn erfgoed in handen zou vallen van zwevers die nooit das Kapital van Karl Marx hebben gelezen, dus ook geen referentie hebben zoals Christenen de Bijbel, maar zich alles wijs laten maken in hun lege bestaan omdat zij zitten te springen om een missie in hun leven, een ‘geloof’ waarvoor zij kunnen staan, zoals de ijsberen, het klimaat of transgender seksloze biggen. Dat dat ‘geloof’ inhoudt dat mannen kinderen baren en vrouwen noodgedwongen moeten deelnemen aan vrouwensporten die tegenwoordig door verknipte kerels worden gedomineerd is wel wat ver gezocht, maar vooruit, alles voor de goede zaak…

Wie daaraan twijfelt wordt op de brandstapel gegooid van de linkse Inquisitie die hen ook wijsmaakt dat onze historie en cultuur herschreven moeten worden en dat een betere wereld slechts kan bestaan in een derde wereld Europa, bevolkt door achterlijke, cultuurloze mulatten die allemaal even primitief en straatarm zijn en gemakkelijk gemanipuleerd kunnen worden door een kleine, louche blanke élite.

Dàt zijn degenen die deze vicieuze cirkel bewust gesloten hebben!Comments

comments